УДРУЖЕЊЕ ПИСАЦА „ПОЕТА“ РАСПИСУЈЕ ПЕСНИЧКИ КОНКУРС

KONKURS ZA ‘MARTOVSKI ESEI’ NA SPISANIETO “KORENI”

Redakcijata na kumanovskoto polijazi~no i multietni~ko spisanie za literatura, kultura, gra|anski prasanja i nauka “Koreni”  go raspisuva,  po shesti pat,   internacionalniot

KONKURS

ZA ‘MARTOVSKI ESEI’  NA SPISANIETO

“KORENI”

Tema na godinesniov Konkurs ke bide Balkanot   :

“BALKANOT KAKO  METAFORA”

Evrozinskata tema za Balkanot,  prostor na koj svoeto ogni{te go rasposlale  mnogu etnuikumi, ,  e vecna tema na knizevnite   i  drugite avtori od naukite i umetnostite. Toj e sinonim na patinata, stari civilizacii, sozdavanjeto, silni emocii, originalno tvorestvo, impresivni avtori, no i popri{te  na mnogu vojni, krvoprolevawa…,  nosejki ja so sebe nalepnicata BURE BARUT.

Dali Balkanot e nekoe nesrekno Gospodovo resenie  kade so mileniumi  dominiraat mracni sili,  mornicava crnobelina,   koja so vekovi  i decenii

mu ja pripishuvaat  analiticari ili toj e nesto sosema drugo, bogato iznijansiran prostor kade obicno,  sudbinskite  resenija gi nosat nekoi  drugi.

Konkursot trae do 10 april 2011 godina. Materijalite vo elektronska forma ( CD, ili po elektronska po{ta) da se dostavat do Redakcijata na “Koreni”, ul. Hristijan Karpo{ br. 2 Kumanovo ili na e-mail: imasevski@yahoo.com. Avtorite svoite  esei mo`at da gi dostavat na makedonski jazik, ili  na svojot maj~in jazik.

Redakcijata nagraduva tri truda, so paricna nagrada,  vo kategorija vozrasni,   i  tri truda, so posebni priznanija, vo kategorija  na mladi eseisti.

Redakcija

 

Pozdrav

Masevski

“AMANATI, ĐE NAUČI TAKO, JESU LI TE U MLETKE ŠILJALI”, (SVE)TO?

GLAS DIJASPORE

 

 

GLAVNOM I ODGOVORNOM UREDNIKU

 

Gospodinu DUŠANU NONKOVIĆU

Poštovani,

Dostavljam tekst „AMANATI, ĐE NAUČI TAKO, JESU LI TE U MLETKE ŠILJALI…”, (SVE)TO“ za objavljivanje u vašim elektronskim novinama.

 

Podgorica, srijeda, 02. januar 2011. godine                        Dr Momčilo Dušanov Pejović,

 

 

 

AMANATI, ĐE NAUČI TAKO, JESU LI TE U MLETKE ŠILJALI”, (SVE)TO?

 

Više žalim pusta džeferdara/no da mi je ruku okinula!/ Ža mi ga je ka’ jednoga sina,/ža mi ga je ka’ brata rodnoga/ jere bješe puška mimo puške, srećan bješe, a ubojit bješe,…/Pa sam doša do tebe, vladiko/na moru je od svašta majstorah,/ bi l’ mi mogli pušku prekovati?

Znam da nema niti može biti bilo kakve usporedbe Sveta sa Vukom Mandušićem. Baš zato sam i posegnuo za stihovima velikoga pjesnika Petra Drugog Petrovića Njegoša, iz njegovog nenadmašnog pjesničkoga i književnoga djela i stihovima za slavnoga junaka crnogorskoga Vuka Mandušića. Neće, valjda, ugrabiti priliku neki negatori istorijskoga sobitija opjevanoga u „Gorskom vijencu“ pa negirati i slavni lik Vuka Mandušića, reći da takve ličnosti u crnogorskoj istoriji nije ni bilo niti moglo postojati. Ko će takvim sveznalicama stati u trag i znati što su naumili? Hoće takvi da prekrajaju književno djelo velikoga pjesnika i istoriju Crne Gore od 17. do 19. vijeka, a sve zarad njihovom pragmatičnom gledanju i tumačenju u svrhu ostvarenja evropskih integracija. Naumili da se naplaste i da sve za sebe dobro prigrabe pa na taj način razumiju i prihvataju evropske integracije.

Kažu, kad je čovjeku teško ili je u velikoj nevolji treba mu priteći u pomoć. Posebno kada su prijatelji u velikoj nevolji treba ih podići i koljena im ispraviti. Teško je biti u nevolji, a nemati koga da vam pomogne! Meni je uvijek bilo teško i bolno gledati ljude koji traže pomoć, a nijesam u prilici da im pomognem. Ima nas raznih, pogotovo bahatih i osilnih koji misle da će biti moćnici cijeloga života. Kao nije im poznato da jednom dođe dan kada ni moć koju imaju ne pomaže, nego ih ona sama svom težinom još više pritisne. Trebalo je to (u)pamtiti i povremeno se kontrolisati! Hrišćanski je griješiti, praštati i pomagati.

Ako je našem velikom političkom mudracu, filozofu i ideologu „rata za mir“ danas uistinu teško treba mu pružiti ruku pomoći, pa ako je ne prihvati na njega je (o)stalo. Mora se priznati, da su bili rijetki trenuci kada je on „ćuteći“ tražio pomoć, makar za period od početka 90-tih godina 20. vijeka pa sve do kraja posljednje decenije 21. vijeka ili tačnije rečeno skoro do samoga kraja  decembra 2010. godine.

Svjedoci smo da se, barem u ovih dvadeset januara posljednjih, ne rijetko dešavalo da i najmoćniji ljudi, zapanu u tešku situaciju, političku, finansijsku, moralnu, psihičku i ko će sve znati koju veliku teškoću, pa najednom zatraže pomoć od onih na koje se nikada nijesu ni osvrnuli, jer moglo im je tada biti. A, danas, javno „ćuteći“ traže pomoć ili pokušavaju na sebe skrenuti pažnju, sažaljenje izmoliti!

Odavno je poznata činjenica da moć u politici je kratkoga daha, a u većini slučajeva se završava bolno. Mada svi političari to znaju oni o tome ne razmišljaju. Nikako da im na um pane da ta moć ima svoj „vijek“ trajanja i naravno da je sasvim prolazna i nije prelazna, ali jeste zarazna ili opijajuća. Moć u politici, posebno na Balkanu, je moć u vlasti i igra u njoj, gdje najviše trpe građani. Naši „elitni političari“, nastali u vremenu „rata za mir“, nikako da shvate tu činjenicu. A, zašto bi se naprezali kada im je do sada bilo sasvim dobro, udobno, raspjevano i veselo. Nikome nijesu polagali račune. Međutim, evropske integracije dolaze, a Evropska Unija hoće da ima čiste račune u zemlji koja je dobila status kandidata. I, sada se nema kud nazad, a naprijed ne daju drugi, jači i mlađi, odnosno neće Evropska Unija, jer ona određuje pravila igre i dosta je bila strpljiva, čekala ih da srede i urede svoju nezavisnu državu, konačno da uspostave prav(n)u državu.

Šta je sada od svega ostalo i kome ko piše i od koga zebe? Od koga (sa)da traži ruku spasa? Zašto ćuti i misli da je još uvijek SVETI SVETO? On najbolje zna šta treba činiti, jer uvijek je imao keca u rukav(c)u, jak adut i ultima je gotovo uvijek bila njegova, makar što se tiče politike!

Danas kupih dnevne novine. Dadoh pola eura da pročitam tekst! Nije mi žao, mada bi pametnije bilo da sam odigrao sportsku prognozu, nečemu bih se nadao! Za moj kućni budžet je, ipak, izdatak, jer to je vekna hleba, ne možeš umrijeti od gladi!? Navikao sam, a da li su oni iz političke elite iz „rata za mir“ oprobali da makar jedan dan žive životom kojim živi ogromna većina građana Crne Gore? Vjerujem da na njih poodavno ni pomislili nijesu niti ih je briga, jer su im pružili „bolji život“, evropski standard sa prosijekom mjesečne zarade cijelih 515 eura, i time se hvale!!! Ipak, jesam da se pomogne svakome ko je u nevolji, ko se nije ogriješio o zakon. Pa, iako jeste treba mu pružiti zakonom predviđenu zaštitu. To je prav(n)a država i tako treba da bude!

Da li je onaj koji „i pred sobom ćuti(m)“, „jer nije(sam) znao što sam trebao znati“ danas siguran u „pravnu“ državu za koju je politički i filosofski izgarao? Da li on upravo ćuti jer vjeruje, ali nije siguran „da je Crna Gora izgradila institucije koje su jače od svačije zavisti, inata ili ljutnje“? Otkud sad riječi „zavist“, „inat“, „ljutnja“, kod jednog bivšeg visokog državnika i još uvijek političara? Šta li on smjera da nam saopšti svojim ćutanjem? Da nam možda ne hoće da skrene pažnju na nešto što samo on zna ili da podrazumijevamo ono što on osjeća!?

Do maloprije nije tako govorio, niti mislio, a još manje vjerovao u takve riječi i značenje tih riječi! Da li je u pitanju demagogija kojom se opet hoće pokriti ili nam sebe hoće konačno (raz)otkriti? Do sada ga nijesmo mogli razumjeti šta hoće da kaže, a danas sasvim jasno razumijemo njegovo „ćutanje“ i javno obraćanje „ZAŠTO ĆUTIM“! Da li se na taj način svaki pojedinac ove ekološke, demokaratske, pravne i nezavisne države Crne Gore može obratiti i da li će mu biti ustupljen novinski prostor? Ne, taj prostor je samo za odabrane i urednicima podobne, jer dnevne novine od toga žive!?

Iz dva puta čitao sam tekst pod naslovom „Zašto ćutim“, autora gospodina Svetozara Marovića, i moram reći, po ko zna koji put, da mi nije jasan? Šta hoće da nam kaže i kome se obraća? Zašto na taj način to čini, a ima mnogo drugih načina, barem njemu je mnogo toga bilo dozovljeno. On danas može imati dobroga advokata, jer je valjda zaradio barem toliko novca da može izdvojiti za odbranu svojih prijatelja i na kraju za samoga sebe ako dođe do biti ili ne biti, a vrag bude odnio šalu!

Nije, valjda, umislio da će svojim „ćutanjem“ ideolog „rata za mir“ izvesti narod i sada, kao nekada, opet na ulice i juriš na institucije sistema, na ustav, na državu, na „(r)evoluciju“, sa nekim novim parolama umjesto onih, „dolje komunjare“ i tako dalje!? Zaista mi je žao da čovjek njegovih godina, od državničke i političke moći i uticaja u javnost izlazi i saopštava svoju (ne)moć tekstom „ZAŠTO ĆUTIM“ i na taj način izaziva sažaljenje mnogih građana koji mu ne mogu pomoći, a htjeli bi?! Trebao bi da se zapita, mudri političar i filozof politički, da li su se građani Crne Gore za ovih dvadeset januara izbirikali pa na ulice olako, kao nekada, neće da izlaze?

Kako shvatiti čovjeka koji lični dohodak ne čeka na šalteru neke banke, bavi se biznisom i razumjeti ga da je ponestalo one snage i poleta da se uspostavi i zaživi „giljotina“? Iz teksta, koji sam rekoh dva puta čitao, jasno je da imenovani gospodin kao da ne zna gdje se nalazi, u kojoj je to „pravnoj“ državi on sada, poslije dvadeset januara ekonomskoga prosperiteta i turističkoga buma, divlje ljepote, a „Planine lokomotiva ekonomskog razvoja“ Crne Gore!

U nemoći sopstvenoj, jedan nekad moćni državnik i političar, sada pokazuje frustracije (ne)moći i, gle čuda, poziva i „daje“ mogućnost svima da na njega „jurišaju“, da ga „napadnu“ ili „optuže“ da bi na kraju sa mnogo sarkazma i poruge istima kojima se obraća ili poziva rekao: „Siguran sam da će svima biti lakše poslije toga“! E, pa, gospodine Svetozare Maroviću na taj način ne možete tražiti pravdu, samilost, pomoć prijatelja, niti bilo koga iskrenog i poštenog građanina da vam pruži ruku pomoći ili kako reče pjesnik „da je iđe brata u svijetu da požali, ka da bi pomoga“.

Način obraćanja, koji ste izabrali, je vrlo podozriv i uvredljiv za bilo kojeg čitaoca koji uzme i pročita vaš tekst, posebno na mjestu: “Vjerujem da će mi Bog dati snage da nahranim sve usamljene lešinare bez uniforme, da ću zadovoljiti sve koji mrze…“ i tako dalje. Zašto se obraćate onima bez uniforme, a znate dobro pred koliko ste uniformisanih lica stajali i držali govor makar u vremenu „rata za mir“? Ko Vas danas mrzi ili želi da se osveti? Ako ga znate, prozovite ga imenom i prezimenom pa makar to bilo i uniformisano lice! A možda upravo Vi (ne)opravdano strahujete od nekih bivših uniformisanih lica, a zašto ako možete svakoga da pogledate u oči i ne bojite se istine, jer „…istina će ostati“?

Vaš način obraćanja je potpuno (be)smislen i pokazuje koliko čovjek koji je bio nekada na vrhuncu državničke i političke moći može sada da (po)klekne u svom obraćanju javnosti sa  naslovom „Zašto ćutim“?! Ujedno za sami kraj ovoga mojeg reagovanja reći ću da je gospodin Svetozar daleko od Isusa Hrista i raspeća na krstu, jer mu za sada ni dlaka sa glave nije falila, a ono što je spremao svih dvadeset januara neka zajednički kuša sa političkim drugarima i prijateljima ili onima sa kojima je dijelio dobro, sjedio u fotelje i zagovarao „novu razvojnu filozofiju“ boljega života i ekonomskoga prosperiteta u prav(n)oj državi Crnoj Gori!

Na ćutanje Vas niko ne tjera, pa ako smatrate da treba da (pro)govorite uzmite opet riječ i u svim glasilima-dnevnim novinama recite što imate protiv svih koji sada, po vama, stoje naspram Vas i koje pozivate da na Vas jurišaju ili da Vas optuže! Kome su ako Vama nijesu širom otvorena vrata svih medija, makar do sada bila? Odabrali ste, vjerujem da je svojevoljno, devizu „ćutanje je zlato“ kao Vaš jedini spas!?

 

Podgorica, srijeda, 02. januar 2011. godine                             Dr Momčilo Dušanov Pejović,

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ НАГРАДЕ “ПЈЕСМА НАД ПЈЕСМАМА“

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ НАГРАДЕ

“ПЈЕСМА НАД ПЈЕСМАМА“

Десету годину заредом “Клуб
умјетничких душа“ из Мркоњић Града
додјељује престижну награду “Пјесма
над пјесмама“, названу у знак сјећања
на мудросну књигу  Старог завјета,
која се приписују цару Соломону.

Овогодишњи лауреат награде
“Пјесма над пјесмама“ је угледни
пјесник Томислав Мијовић из Зајечара.
Награда се додељује за опус његове
љубавне поезије и тиме за допринос
развоју савременог српског
пјесништва. Одлуку је на завршној
сједници 1. фебруара 2011. године
једногласно донио жири у саставу:
Радмило В.Радовановић, предсједник,
Ненад Грујичић и Слободан Ћоћкало..

Образложење

Томислав Мијовић рођен је 1932. године
у Неготину. Живи у Зајечару. До сада
објавио двадесетак збирки пјесама. У
2010. год. изашле су му сабране пјесме
под насловом “Из протицања у
протицање“ у три тома, у издању Центра
за културу града Зајечара и
“Апострофа“ из Београда.

Томислав Мијовић појавио се
најприје у Београду средином прошлог
вијека дочекан од књижевне критике
као једна од  “најособенијих
пјесничких фигура послијератне
књижевности“. Предводио је нову
сјајну генерацију пјесника међу
којима се истицао Бранко Миљковић, а
који су се окупљали око студентског
часописа “Видици“, чији је Мијовић
био главни уредник у 1956- 1957. године.
Враћајући се из Београда у завичај,
Томислав Мијовић  је наставио да пише
и у Зајечару.   Нашао се далеко од
метрополе, али је остао достојан себе
и наставио је да уређује часопис
“Развитак“ који је основао 1961.године.

Томислав Мијовић је прву збирку
“Квартет“ објавио далеке 1954.године –
то је била заједничка збирка са још
тројицом пјесника (са Б. Јовановићем,
П. Пејатовићем и Б. Тимотијевићем).
Своју прву самосталну збирку пјесама
објавио је 1960.године “На ногама“, а
“Подљуте“ (1974); “Non essere ma essere“ (1994);
“Белино, црни разговору“ (1974), “У
благости и осами“ (1994); “Закаснели
гласник“ (1997); “Светлуцања,
дозивања“…“(1999);“Јавке, одсјаји,
угарци… “(2002), “Изблиза“ (2006) и “Време
на окупу: гамзиградски записи“ (2006),
“Додир сјаја сјај додира“ (2008).

Награда ће свечано бити уручена
14.фебруара у Мркоњић Граду.

Мркоњић Град 1. фебруар 2011.

Радмило           В.Радовановић,
предсједник жирија

„Не ЕУ, за државни савез Србије и Русије“ Прес конференција 8. фебруара

„Не ЕУ, за државни савез Србије и Русије“

Прес конференција 8. фебруара

01.02.2011.

Прва прес конференција у оквиру кампање „Не ЕУ, за државни савез Србије и Русије“ биће одржана 8. фебруара 2011. у 13 сати у београдском хотелу Москва (1. спрат, главни улаз са Теразија, сала за медијске конференције). Конференција је отвореног типа, број места је ограничен.

Молимо све заинтересоване новинаре, агенције и јавна гласила да се акредитују што пре, најкасније до понедељка 7. фебруара у 12 сати. На конференцији ће бити презентован досадашњи ток кампање и даљи планови, организације које су подржале иницијативу, промотивни материјал и визуелни идентитет кампање.

Координатор конференције је Борка Миланков-Црепуља, експерт УН за мир и људска права, директор асоцијације Швајцарска-Русија, саветник Покрета 1389 за људска права и слободе, активиста људских и грађанских права.

Контакт телефони: 064 359 6836 и 064 902 1312, електронска пошта: borkamil@hotmail.com и jedan389@yahoo.com

Подршка Гласа дијаспоре – погледајте

Не Европској унији – за државни савез Србије и Русије – погледајте

„Europagro“ – Treći poziv po prospektu o otvaranju AD

Treći poziv po prospektu o otvaranju AD 

I poziv je bio                    od 15.09. 2010 do 15. 10. 2010

Priprema                          od 15.10. 2010 do 15. 11.2010       Realizovano. Baza @ pala na             21.100

II poziv   je bio                 od 15.11.2010  do  15.12. 2010

Priprema                          od 15.12. 2010  do  15.01. 2011     Realizovano. Baza @ se povećala na 26.857

Ovo je     III poziv           od 01.02. 2011   do 15.02. 2011

Zadnji poziv                     od 01.03.2011   do 15. 03. 2011

Zaključak                         od 01.04.2011   do  01.04. 2011

Rezultat posle II poziva :

Za I poziv poslato 25000 mailova. Pročišćena baza . Nova baza 21100 @
Za II poziv poslato 21100 mailova.

Tokom II poziva i posle njega 91 koristnika ili vlastnika @ poslalo je na 7396 @ ali neki su već postojali u mojoj bazi , neki su zamolili da ih obrišem , pa je nova baza 26857 @ .

Svi koriste povrće ali SAMO 91 je bilo spremno da obavesti još nekoga a treba im samo jedan klik .

PA KORISNICI @ SIRITE DALJE JER MOZDA NEKO VOLI DA KORISTI BEZBEDNU HRANU.

Daljim razvojem trga dugorocno ce rasti potraznja a ponuda se NE moze povecati ( barem sto se povrsine zemlje tice )

Očekivao sam da širite ideju o potrebi gradnje OTP centara ili preko e-pošte, Plaxa, Fejsbuka, Skajpa, Tvitera……

ali i mene obavestite ali do sada imam MALO takvih informacija.

IZMEDJU POVRTARA I POTROSACA JE DUBOKA PRAZNINA. NJU POPUNAVAJU : trgovci veliki ili mali, prekupci, nakupci  ……. Njihovo je da imaju OTP centar, njihovo je da imaju HACCP……… ali NE oni znaju samo da naduvaju cenu a VI potrosaci placajte i dalje.

A kako je sada?

Cene hrane na rekordnom nivou

Ujedinjene nacije objavile da su cene hrane proteklog meseca dostigle do sada nezabeležen nivo. Najviše su skočile cene šećera, pšenice, nafte i preradjevina od mesa. Stručnjake plaši stalni porast vrednosti nafte, kao i globalne klimatske promene.

Vise : http://agropress.org.rs/tekstovi/15657.html

Agrar gubi zbog izvoza sirovina

Žitom toviti stoku, a izvoziti meso i mleko

Vise : http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/228306/Zitom-toviti-stoku-a-izvoziti-meso-i-mleko

ČEKA LI SVET NOVA KRIZA HRANE

Vise : http://www.standard.rs/vesti/37-ekonomija/5167-eka-li-svet-nova-kriza-hrane-.html#

Glad preti milionima ljudi

Vise : http://www.blic.rs/Vesti/Svet/201196/Glad-preti-milionima-ljudi

Preti i kriza hrane

Poljoprivredne banke u svetu suočene sa nestašicom kapitala za kreditiranje agrara, usled čega on neće moći da zadovolji potrebe za hranom

Vise : http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Preti-i-kriza-hrane.lt.html

Preti kriza na tržištu hrane

Neuspeh da se suzbiju uzroci prošlogodišnje globalne krize na tržištu hrane mogao bi da ima za posledicu ponavljanje slične situacije već početkom naredne godine, upozorio specijalni izveštač UN za prehrambenu bezbednost Olivije de Šuter.

Vise : http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/67221/Preti+kriza+na+tr%C5%BEi%C5%A1tu+hrane

Svetska kriza hrane – kraj izobilja

Vise : http://www.b92.net/zivot/national_geographic.php?nav_id=368097

Svetska kriza hrane na pragu

Dok se srpski poljoprivrednici ovih prolećnih dana 2009. suočavaju sa velikom krizom zbog neprodatih viškova prošlogodišnje pšenice i kukuruza, kao i sa tržišnim cenama koje ne pokrivaju ni proizvodne troškove – svet će se već ove jeseni suočiti sa krizom hrane.

Vise : http://www.poljoprivreda.info/?oid=12&id=805

Produžena kriza hrane pogađa 22 zemlje i 166 miliona ljudi

Produžena kriza hrana pogađa 22 zemlje sveta, sa 166 miliona stanovnika koji pate od hronične gladi ili teškoća da nabave dovoljno hrane, objavile su danas u zajedničkom saopštenju Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO) i Svetski program za hranu (WFP). Zemljom u kojoj postoji produžena kriza hrane smatra se ona koja osam uzastopnih godina prijavljuje probleme na tom sektoru i u kojoj humanitarna pomoć ima više od 10 odsto udela u ukupnom prilivu inostranih sredstava, navele su dve agencije UN u izveštaju „Sigurnost
hrane u svetu u 2010“.

Vise : http://www.poljopartner.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=4741

Rekordne svetske cene hrane u decembru

Svetske cene hrane su prošlog meseca dostigle rekordne vrednosti, nadmašujući nivo iz 2008. koji je doveo do građanskih nemira u jednom broju zemalja, upozorila je danas Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO). Prateći svakog meseca cenu korpe hrane na svetskom tržištu (u kojoj su žitarice, uljarice, mlečni proizvodi, meso i šećer), FAO je ustanovio da je ona u decembru 2010. bila najskuplja od 1990, otkada se vodi ova statistika.

Vise : http://www.biznisnovine.com/cms/item/stories/sr.html?view=story&id=52039

Kad prođe globalna kriza, sledi skok cena hrane

Kada se svetska ekonomska kriza okonča, na njenim razvalinama će ostati neuposleni industrijski kapaciteti, obilje novoštampanog novca i ogromni državni dugovi. Ovako lošem obilju na jednoj strani pridružiće se oskudica hrane na drugoj. Višak industrijskih kapaciteta je nastao usled ogromne tražnje za robom iz vremena pre izbijanja svetske ekonomske krize. Tražnji koja je počivala na velikoj kreditnoj ekspanziji je došao kraj i proteći će mnogo vremena pre nego što slobodni kapaciteti ponovo budu u punom pogonu.

Vise : http://www.poslovnimagazin.biz/magazin/kad-prodje-globalna-kriza-sledi-skok-cena-hrane-31-1998

POLJOPRIVREDA ŠANSA SRBIJE

Predsednik Kredi-agrikol banke Rene Karon na sastanku vodećih svetskih bankara u Beogradu istakao da Srbija može da ima ključnu ulogu u poljoprivredi regiona

Vise : http://www.pressonline.rs/sr/vesti/u_fokusu/story/64771/POLJOPRIVREDA+%C5%A0ANSA+SRBIJE.html

Cena pšenice za 227 odstotkov višja kot lani

Trenutne cene žit na svetovni borzi so izredno visoke. Cena pšenice je v tem trenutku višja od cene pšenice v januarju 2010 za kar 227 odstotkov, kar je tudi eden izmed razlogov za aktualno podražitev kruha.

Vise : http://24ur.com/novice/gospodarstvo/cena-psenice-za-227-odstotkov-visja-kot-lani.html

Evropski lider po skupoći

Apsurd je potpun – u Srbiji koja je neto izvoznik hrane i koji čini petinu ukupnog izvoza – hrana je skuplja nego u zemljama u koje izvozi

vISE : http://www.vreme.com/cms/view.php?id=640079

Potpuna liberalizacija – šansa ili opasnost za srpski agrar?

Srpska poljoprivreda bi se 2014. godine, kada na snagu stupi potpuna liberalizacija trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima sa Evropskom unijom (EU), mogla naći u ozbiljnoj krizi, jer većina domaćih farmera nije spremna za oštru evropsku konkurenciju, rečeno je danas na konferenciji o efektima liberalizacije carina

Vise : http://www.biznisnovine.com/cms/item/realtime/sr.html?view=story&id=52207&sectionId=3

Uz ove clanke jos jedan koji nas upozorava na :::

katastrofa u najavi mraČna prognoza eu

EU upozorava : Potop u Srbiji!

Stručnjaci EU na području naše zemlje sledećih godina predviđaju velike poplave i dramatično povećanje padavina, kažu u Ministarstvu životne sredine

s1

Klimatolozi Evropske unije procenili su da će u sledećih 20 godina područje Srbije biti najviše pogođeno velikim kišama i poplavama, kaže za Press Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promene u Ministarstvu životne sredine! Količine padavina biće veće oko 10 odsto svake godine, a stanovnike ugroženih područja očekuju infekcije i nedostatak hrane.

a1

Danijela Božanić objašnjava da su poplave posledica klimatskih promena u celom svetu, a da je naš region jedan od najugroženijih.

Uskoro nove poplave!

Vise : http://www.novinepress.co.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/148224/EU+upozorava%3A+Potop+u+Srbiji!.html

Kada je bila zadnja mala poplava problemi sa kupusom.

Primena Zakona o bezbednosti hrane počinje u junu

20.01.2011.Poslovno Jutro

Zakon o bezbednosti hrane u Srbiji donet je sredinom 2009. godine, a dve godine od uvođenja ovog Zakona je prelazni period da se proizvođači koji su obavezni da ga primenjuju pripreme i prilagode za njegovo sprovođenje u praksi.

Taj prelazni period uskoro ističe, a proizvođači su u ovom periodu trebali da se pripreme, da se upišu u Centralni registar i primene HACCP sistem kvaliteta.

Zakona o bezbednosti hrane je veoma značajan i za potrošače. Primenom ovog zakona ukoliko dođe do neželjenih situacija odgovornost pada na proizvođače, naravno ukoliko nisu poslovali po sistemu HACCP.

Zakon o bezbednosti hrane je veoma složen i zato je dat period od dve godine da se proizvođači pripreme za njegovu primenu, a onaj ko ne bude poslovao  primenjujući ono što piše u njemu, moraće da pređe na bavljenje drugim delatnostima. Naravno, ukoliko proizvođači ne budu primeljivali ovaj Zakon, kada počnu kontrole, biće kažnjivani novčano, ali i zabranom bavljenja tom delatnošću u trajanju od šest meseci do sedam godina.

Primena Zakona o bezbednosti hrane počinje u junu 2011. godine do kada svi treba da se prilagode poslovanju po sistemu HACCP.

Talas poskupljenja u februaru prelio se i na pijačne tezge

Domaće povrće biće skuplje 10 do 12 odsto

M. Škrbić | 28. 01. 2011.

BEOGRAD – Domaće povrće koje se prodaje na pijacama početkom sledećeg meseca poskupeće za 10 do 12 odsto, a znatno više cene imaće i povrće iz uvoza, upozoravaju stručnjaci.

Vise : http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/232053/Domace-povrce-bice-skuplje-10-do-12-odsto

Ali sto se ja zanosim : Ja hocu da Vas organizujem da izgradimo OTP centar=distributivni centar i u njemu pod budnim okom sve radimo po Zakonu o bezbednosti hrane a ministri nam omogucavaju da i bez standarda izvozimo .

PRIMENA STANDARDA SE TRENUTNO NE RADI pa kako onda da izvozimo u GRCKU I  iskoristimo ovo

Grčka ponudila Srbiji

korišćenje distributivnog centra

nedelja, 06 jun 2010 23:07

Grčka je kompanijama iz Srbije ponudila korišćenje distributivnog centra za voće, povrće i meso koji se nalazi u Solunu, izjavio je danas ministar trgovine i usluga Srbije Slobodan Milosavljević.
„To je prilika za naše poslovne ljude da u svom komšiluku obezbede kvalitetno tržište“, kazao je ministar agenciji Beta i dodao da bi se na taj način omogućilo „povećanje izvoz agrarnih proizvoda na tržište Grčke“.

Milosavljević je nakon povratka iz Grčke, gde je boravio sa srpskom političko-privrednom delegacijom, objasnio da je o korišćenju distributivnog centra u Solunu razgovarao sa ministarkom ekonomije, konkurentnosti i pomorstva Grčke Lukom Kaceli, dodavši da su konstatovali da je „robna razmena Srbije i Grčke daleko ispod potencijala naših privreda, želja i mogućnosti ekonomija“.

Prema njegovim rečima, taj distributivni centar za snabdevanje voćem, povrćem i mesom koriste trgovci, hotelska privreda i ugostiteljski objekti severa Grčke.

„Veličina prostora na kome će srpski proizvodi biti zastupljeni će zavisiti od veličine ponude i zainteresovanosti naših kompanija“, kazao je Milosavljević i dodao da očekuje da se za iznajmljivanje tog prostora jave svi značajniji domaći trgovci svežim i smrznutim voćem i povrćem.

On je naveo da bi srpske kompanije mogle da iznajme prostor za skladištenje nekoliko hiljada tona robe, što bi moglo da pomogne u rešavanju plasmana tržišnih viškova voća u sezoni.

Milosavljević je kazao da zainteresovane kompanije mogu da se jave Ministarstvu i Privrednoj komori Srbije, nakon čega bi u narednih mesec dana anketiranjem bilo utvrđeno kolike su njihove ponude robe i potrebe za skladišnim prostorom, kako bi potom moglo da se razgovara sa Ministarstvom ekonomije Grčke.

„Voljni smo da napravimo konzorcijum firmi i podignemo čitavu ideju na nivo međudržavnog projekta“, rekao je ministar trgovine Srbije.

On je istakao da je „robna razmena između Grčke i Srbije u 2009. bila 366 miliona dolara, sa malo manje od 100 miliona dolara deficita na srpskoj strani“.

„To je pad od oko 150 miliona dolara u odnosu na 2008. godinu“, rekao je Milosavljević i naveo da je u razgovoru sa grčkim zvaničnicima ocenjeno da „postoji realni potencijel da se ta trgovinska razmena digne do nivoa od čak milijardu dolara godišnje“.

Beta

ili da se uz njihovu pomoc bavimo uzgojem GMO hrane….

http://vimeo.com/18720200
http://www.youtube.com/watch?v=-zj1pktLLn8
http://www.youtube.com/watch?v=JwWxHL5pbik

http://www.youtube.com/watch?v=-zj1pktLLn8

http://www.youtube.com/watch?v=JwWxHL5pbik&feature=related

http://www.sandrapanovic.my3gb.com/

28.01.2011.

Švajcarska: Upozorenje na rast cena hrane

Davos – Politički lideri okupljeni na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu upozorili su da rast cena hrane nosi rizik od podsticanja nemira, pa i ratova, pri čemu apeli da se smanje špekulacije na globalnom tržištu sirovina nisu na skupu ozbiljnije razmatrani.

Indonežanski predsednik Susilo Bambang Judhojono je podsetio da će stanovništvo Planete do 2045. da se poveća na devet milijardi sa sadašnjih sedam. On se zapitao kakav će to pritisak predstavljati na raspoložive količine hrane, energije, vode i sirovina, pozivajući na zajedničko rešavanje tog problema.

27.01.2011.

Rusija: Cene hrane „podgrevaju“ inflaciju

Moskva – U Rusiji, pogođenoj jakim sušama, nastavljaju da rastu cene poljoprivrednih proizvoda, što bi moglo dovesti do revidiranja očekivane inflacije za 2011. godinu, kaže zamenik ministra za ekonomski razvoj Andrej Klepač. “Za inflaciju postoje realni rizici. Ona može biti veća od naših prognoza”, dodao je Klepač. “Mi do sada nismo uspeli da zaustavimo rast cena prehrambenih proizvoda a povećanje cena ubrzalo se u decembru. Postoji rizik da se nastavi rast cena žitarica na proleće a samim tim i hleba i mesa”, rekao je Klepač. Ruski premijer Vladimir Putin izjavio je u oktobru da će inflacija u 2011. biti 6,3%.

Moja farma

27.01.2011.

SR: MK Group tuži predsednika Ekološkog pokreta

Novi Sad – MK Group je podnela krivičnu prijavu protiv predsednika Ekološkog pokreta Novog Sada Nikole Aleksića zbog narušavanja poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti. MK Group je najavila da će protiv Aleksića zbog njegovih izjava da ta kompanija uvozi genetski modifikovano seme pokrenuti i parnicu za naknadu štete s višemilionskim odštetnim zahtevom. Ova kompanija je ponovo demantovala tvrdnje da uvozi genetski modifikovano seme. Ekološki pokret Novi Sad saopštio je ranije da MK Group uvozi genetski modifikovano seme i herbicide i da to zna i ministar za poljoprivredu Saša Dragin. Dragin je demantovao te tvrdnje.

Moja farma

Republika Srbija se odlučila da postane član EU i Svetske trgovinske organizacije (STO). Ovo znači da kao novi član mora prihvatiti postojeća pravila, ali i nastojati da u pregovorima obezbedi što bolju poziciju. Navedenim ciljevima integracije Srbija se odriče strategije samodovoljnosti za bilo kojim proizvodom i okreće se liberalizaciji tržišta i otvorenoj trgovini sa ostalim zemljama. Prema tome, nacionalna samodovoljnost više se ne može koristiti kao argument zaštite domaće poljoprivrede. Opredeljenje da postane član EU i STO znači da se poljoprivreda priprema za konkurenciju na jedinstvenom razvijenom tržištu, na kome neće postojati trgovinske prepreke. U cilju uspešnog nastupa na zahtevnom tržištu i prilagođavanju poljoprivrednoj politici EU, nameću se redefinisani ciljevi razvoja poljoprivrede i to povećanje konkurentnosti, bezbednost hrane i ruralni razvoj.

Povrtari su uocili da za povrce moraju da imaju hladnjace i napravili su ih. Ali hladnjace od 50-100 m2 su preskupe a to opet placa potrosac.

Po mojoj zaželjenoj vlastničkoj strukturi u prospektu učestvuje samo 25 % akcija. Isto toliko akcija bi bilo od povrtara . Ministarstvo poljoprivrede učestvuje sa 4o % ( od onoga što u projektu oni priznaju )  a 10 % je ?

Nisam oćekivao preko noći uspeh tako da sam trenutno zadovoljan .

Očekivao sam da širite ideju o potrebi gradnje OTP centara ili preko e-pošte, Plaxa, Fejsbuka, Skajpa, Tvitera……

ali i mene obavestite ali do sada nemam takvih informacija.

Pozdrav ,.


Cvetkovic Branislav
Manager
Europagro d.o.o.
www.europagro.rs

info@europagro.rs
brane.cvetkovic@medianis.net
brane.cvetkovic@europagro.rs

Tel. ++ 381 18 576 033
mob.++381 64 204 21 88
Skype ID cvetkovic.branislav

Zum Gedenken an den 5. Todestag von Slobodan Milošević 20. August 1941-11. März 2006 – POMEN ZA PETOGODIŠNJICU SMRTI SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Zum Gedenken an den 5. Todestag von

Slobodan Milošević

20. August 1941-11. März 2006

Natürliche Todesursache? • Unterlassene Hilfeleistung? • Heimtückischer Mord?

Sein Tod half den Anklägern aus der Klemme!

Unabhängige Aufklärung der Todesumstände!

Die Wahrheit muss ans Licht!

Freitag, 11. März 2011, Wien

11:00 Protestübergabe im Büro der Vereinten Nationen

16:30 Kundgebung, Stephansplatz

Samstag, 12. März 2011, Wien

18:00 Serbien: NATO-Krieg und Völkerrecht

INTERNATIONALES KOMITEE „SLOBODAN MILOŠEVIĆ“

Nationale Souveränität Soziale Gerechtigkeit

www.free-slobo.de

Konto: VIS e.V, Sparkasse KölnBonn, Kto: 1929920104, BLZ: 370 501 98

BIC (SWIFT): COLSDE33 IBAN: DE74 3705 0198 1929 9201 04
> Liebe Leute,
>
> am 11. März 2011 jährt sich der Todestag von Slobodan Milosevic zum
> fünften Mal. Zur Klärung seiner Todesumstände wurde lediglich ein
> „interner Untersuchungsausschuss“ des Haager Tribunals (ICTY)
> eingesetzt, der im sogenannten „Parker-Report“ das ICTY entlastet
> und Präsident Milosevic die Schuld an seinem Tod zuschreibt.
> Slobodan Milosevic wurde nicht nur die adäquate medizinische
> Versorgung verwehrt, die er wiederholt beantragte, sondern auch die
> Ursache seines Todes wurde nicht transparent und unparteiisch
> untersucht. Die von der Witwe Mira Markovic und dem ICDSM angestrebte
> juristische Auseinandersetzung zur Aufklärung der Todesumstände wird
> durch Verzögerungen und Unzuständigkeiten erheblich behindert.
>
> Dazu dürfen wir angesichts des 5.Todestags nicht schweigen! Es gilt,
> die Verantwortlichen für den Tod von Präsident Milosevic endlich
> ausfindig zu machen! Wir fordern die Schließung des illegalen Tribunals
> und treten ein für die konsequente Verteidigung des Völkerrechts!
>
> In diesem Sinne rufen wir dazu auf, an einer internationalen
> Protestaktion in Wien teilzunehmen!
>
> Am Freitag, den 11. März 2011 wird zunächst am Vormittag der
> Vertretung  der Vereinten Nationen in Wien eine Protestnote überreicht.
> Anschließend findet von 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr auf dem Stephansplatz
> in der Wiener Innenstadt die Kundgebung „Serbien: NATO-Krieg und
> Siegerjustiz – das Völkerrecht verteidigen!“ statt. Internationale
> Redner werden auftreten. Christopher Black wird als Anwalt der Witwe
> vom Skandal um die Aufklärung der Todesstände von Slobodan Milosevic
> berichten. Über den Milosevic-Fall hinaus wird das verbrecherische
> Handeln der NATO-gesteuerten Tribunale dargelegt. Angehörige und
> Rechtsanwälte anderer vor dem ICTY Angeklagter sind eingeladen, einen
> Redebeitrag zu halten. Auch die desaströse politische und soziale Lage
> im von der EU und den USA  dominierten Serbien nach Milosevic wird
> thematisiert werden.
>
> Am Samstag, den 12. März 2011 laden wir dann um voraussichtlich 18:00
> zu einer Vortragsveranstaltung zum gleichen Themenkomplex ein.
> Den Ort und die Rednerliste werden wir noch bekannt geben.
>
> Bitte beachtet, dass wir nicht mehr das Konto beim Verein für
> kulturelle Selbstbestimmung bei der Sparkasse Starkenburg benutzen,
> da wir wieder ein eigenes Konto eröffnen konnten. Die neuen
> Kontoangaben für Deutschland und EU-Länder lauten:
>
> Vereinigung für Internationale
> Solidarität (VIS) e.V.
> Sparkasse KölnBonn
> Kto: 1929920104
> BLZ: 370 501 98
> Kennwort: Aufklärung
>
> Für Spender aus EU-Mitgliedsländern:
> BIC (SWIFT): COLSDE33
> IBAN: DE74 3705 0198 1929 9201 04
>
> Auf Spenden sind wir angewiesen. Nur so kann die juristische
> Aufklärung der Todesumstände von Slobodan Milosevic weitergehen.
> Auch um der Aktion in Wien die notwendige Schlagkraft zu verleihen
> sind wir auf Unterstützung angewiesen. Es werden Kosten für die
> Organisation und Reisekosten für internationale Redner anfallen.
> Darüber hinaus soll in Wien auch über andere Fälle am Haager
> Tribunal berichtet werden. Vor allem Angehörige von Angeklagten
> können sich die Reisekosten nach Wien nicht leisten. Wir finden es
> jedoch wichtig, dass auch ihnen endlich Gehör verschafft wird.
>
> Jede Spende ist ein Beitrag zur
> Verteidigung des Völkerrechts!
>
> Weiterverbreitung wie immer erwünscht!
>
> Mit solidarischen Grüßen
>
> Peter Betscher
> Vereinigung für Internationale
> Solidariät (VIS) e.V.
>
> Cathrin Schütz
> Internationales Komitee Slobodan Milosevic –
> Nationale Souveränität und Soziale Gerechtigkeit
>
> www.free-slobo.de
>