Dusan Nonkovic – Teodorovic (11.06.1940 – 13.11.2021)

Dusan Nonkovic – Teodorovic (11.06.1940 – 13.11.2021)

REGISTAR, NARUČBINE I CENE DELA Akademika Kaplana Burovića

IZDANJA AKADEMIKA BUROVICA NA SRPSKOM JEZIKU-

Mozete ih poruciti na ove adrese: emajl kaplan_bu@hotmail.com,Ili:

K.BUROVIC, Av. Henrih Golay N° 28 bis,1219 CHATELAINE – GENEVE

01.BOJANA, – disidentna poema, napisana na srpsko-hrvatskom jeziku i objavljena od Doma kulture u Dubrovniku 1952; preštampana u Beogradu (list ISKRA Br 4/1953) i u Zagrebu (u časopisu POLET Br. 4/1953). Rukopisom prepisana i razdata 1953. godine na Beogradskom Universitetu. Na konkursu poezije u Beogradu 1954. godine dobila prvu nagradu. Sa disidentnih pozicija autor je ovom poemom stigmatizirao kao niko do tada socijal-fašističku stvarnost Jugoslavije i Albanije. Prevedena je na više stranih jezika: albanski, fracuski, španski,makedonski, vlaški, grčki. Objavljena preko 50 puta po raznim organima štampe, radija, interneta i u raznih knjigama autora, antologijama. Prevod na albanski, učinjen 1961, cirkulisao je ilegalno na sve strane Albanije, pa i po zatvorskim ćelijama, što je sigurno doprinelo osvešćavanju tamošnjeg stanovništva i njihovoj mobiliziciji protiv socijal-fašističkog terora Envera Hodže. Godine 1991. stiže iz Švajcarske u Albaniju (objavljena na stranicama lista DEMOKRACIA) i javno se razdaje na sve strane te zemlje. Autoru, koji tek što beše izašao iz zatvora, učinjen mu je tada prvi atentat sred Tirane, a posle izlaska iz zatvora. Ovom poemom Akademik Burović se afirmirao kao DisidentBr. 1 Jugoslavije i Balkana, pa i Evrope, i sveta. Godine 2005. Universitet New Yorka proglasio ga za famous Albanian dissident and historian, pa i za Mandelu Albanije.

Isporucuje se besplatno na e-majl adresu.

02. PRAVO LICE ISMAILA KADARE,-etno-sociološka studija, Ženeva 2001. Albanci kažu da je ovo delo sprečilo Švedsku akademiju nauka i umetnosti da dodeli Nobelovu Nagradu

I.Kadareu. Cena 10 euro.

03. MORSKI VALOVI,- zbirka disidentnih pesama, Ženeva 1994. Promocija joj je izvršena u Podgorici, organizivana od biblioteke “R.Ljumović”. Cena 5 euro.

O4. RESULBEGOVIĆI,- porodična istorija, Ženeva 1994. Dokumentima objavljenim u ovom delu Ak. Burovic dokazuje da je član te porodice, jako dobro poznate u Crnoj Gori i Jugoslaviji, poreklom iz Perasta, odgrofovske porodice Burovića. Cena 5 euro.

05. PISMAIZZATVORA,– epistolarnazbirka, Ženeva 1996 Cena 5 euro..06. STVARNOST I ALBANSKE ILUZIJE,- albanološke studije, Ženeva 2000. Cena 5 euro.

07. NJEGOŠ I ALBANCI,- studije, Podgorica 2002. Drugo izdanje od Književne zadruge Srpskog nacionalnog saveta, Podgorica 2016. Dana 14.02.2017. učinjena joj je promocija u Podgorici i rasprodata. Prvoizdanje ima nekoliko primeraka. Cena 5 euro

.08. OD ILIROMANIJE DO TERORIZMA,– albanološke studije, Ženeva 2002. Cena 5 euro.

09. KRIK RASPETOG,- dokumenta o persekutiranju Akademika Burovića, Ženeva 2003 Cena 5 euro.

10. PRETENDIRANJA ALBANACA,– albanološke studije, Ženeva 2004 Cena 5 euro.

11.DARDANIJA,– etimološke studije, Ženeva 2004. Cena 5 euro.

12. ZOV KOSOVA,- studije, Ženeva 2006. Cena 5 euro.

13. OPTUŽUJEM,– zbirka članaka i dokumenata, Ženeva 2006. Cena 5 euro.

14. ALBANCITE GI IRITIRA VISTINARA (ALBANCE IRITIRA ISTINA),– albanološke studije na makedonskom jeziku, Ženeva 2006. Cena 5 euro.

15. KO SU ALBANCI ?– albanološke studije, Ženeva 2007; drugo izdanje IK GAMBIT, Jagodina 2013.Izdanje na engleskom jeziku WHO ARE ALBANIANS?, Ženeva 2008. Izdanje na slovenačkom, blokirano od albanske mafije u Ljubljani. Drugo internet-izdanje na engleskom jeziku, Beograd 2016. Cena 10 euiro.

16. MARTIRIZIRANO KOSOVO,– zbornik studija i članaka, Ženeva 2007.Cena 5 euro.

17. BUROVIĆI,– porodična istorija, Ženeva 2008. Cena 20 euro.

18. TAMO – NA KOSOVO !,– polemika, Ženeva 2008. Cena 5 euro.

19. KRUNA,– zbornik studija i članaka, Ulcinj 2013. Cena 5 euro.

20. SKENDERBEG PO DRUGI PUT MEÐU SRBIMA,– zbirka satira, Ulcinj 2013. Cena 10 euro.

21. HIPOTEZE O POREKLU ALBANACA,– jedna studija i više polemika, Ženeva 2013. Cena 5 euro.

22. SKADAR,– istorija grada, Niš-Srbija, 2014, Izdavačka kuća VIKTORIJA. Drugo izdanje, ćirilicom ilatinicom, IK SVETIGORA, 1000 primjeraka, Cetinje 2015, uz lični blagoslov Arhiepiskopa Cetinjskog, Mitropolita Crnogorsko-pimorskog i Egzarha Sveštenog trona Pećkog dr Amfilohija Radovića. Prvom je izdanju učinjena promocija u Nišu, a drugom u Skadar, od Srpsko-crnogorskog Kulturno-umetničkog udruženja Rozafa-Morača,odmah posle izdanja. Prisustvovao lično Mitropolit Amfilohije i ambasador Srbije u Tirani, dok je glavnu reč o delu održao Budimir Dubak, književnik i eks-ministar prosvete i kulture Crne Gore, koji je ovom izdanju napisao ipredgovor. Sâm autor, zbog bolesti, nije mogao da prisustvuje. Cena 10 euro.

23. ETIMOLOŠKE STUDIJE,– Ulcinj 2014. Od 1984. ovo delo je cirkulisalo po ćelijama zatvora u Burelju-Albanija. Cena 5 euro.

24. SVETI RATNIK,– zbornik studija i članaka, Ulcinj 2014. Cena 5 euro.

25. O DISIDENCIJI,– eseji, Ulcinj 2014. Cena 5 euro.

26. OČI SIMONIDE OPTUŽUJU,- etno-sociološka studija, Ulcinj 2014. Napisana u zatvoru Burelju 1982,cirkulisala je po zatvorskim ćelijama. Autor je pripremio za štampu i u reviji YLBERI, God. VI, Br. 7, Ženeva 1998,objavio predgovor. Čim je ovo saznala albanska mafija, blokirala mu je studiju u kompjuteru, a zatim mu je uništila čitav disk o dur sa svim ostalim rukopisima. Predgovor je objavljen i na srpskom jeziku u srpskeelektronske novine ISTINA God. II, Br. 60, Beč 17. IV. 2006. Cena 5 euro.

27. TITOISTIČKI SUDSKI POCES,– dokumenta, Ulcinj 2014. Cena 5 euro.

28. OVO JE ISTINA !– mikrologije, Beograd 2015.Cena 5 euro.

29. GRLOM U GRLO,– reportaže, Beograd 2015. Cena 5 euro.

30. OD FALSIFIKATA DO BUMERANGA,- marginalije, Beograd 2015. Cena 5 euro.

31. REČ JE KARANFIL,- zbornik studija i članaka, Beograd 2015. Cena 5 euro.

32. ENVERISTIČKI SUDSKI PROCESI,– dokumenta sa komentarima autora dela, Beograd 2016. Sa drugestrane objavljeno je i na albanskom jeziku pod naslovom PROCESET GJYQËSORE ENVERISTE. Od slova doslova isto. Cena 10 euro.

33. ZLATNI LIK NJEGOŠA,– zbornik članaka i studija, Ulcinj 2016. Cena 5 euro.

34. LJUTE RANE – studije i članci.- Ulcinj 2017. Cena 5 euro.

35. ALBANSKI MORBIDNI FALSIKATI – dokumenta i komenti,- Ulcinj 2017. Cena 5 euro.

36. ALBANOLOŠKE POLEMIKE,– Ulcinj 2017. Cena 5 euro.

37. KNJIŽEVNIK,– krivično osuđena pripovetka, Jagodina 2019. Napisana i predata za štampu na albanskom jeziku listu FLAKA E VLLAZNIMIT, Skoplje 1958. Neobjavljenu redakcija je predaje UDB-i, a ova je iznosi pred sud kao corpus delicti za neprijateljsku propagandu, upravo za disidenciju autora, koga kažnjavaju sa 18 meseci strogog zatvora, ruše mu porodicu i pljačkaju stan. Pošto je original UDB-a uništila, Autor ju je rekonstruisao po sećanju, sada na srpski jezik. Objavljivanje sponzorizirao A. L., pa se kod njega i nalazi ta knjiga.

38. ISTINA JE NEUNIŠTIVA,– zbornik studija i članaka, Jagodina 2019. Objavljivanje sponzorizirao A. L. I ova se knjiga nalazi kod njega.

39. GLAS RAZUMA,– zbirka studija i dopisa, Ulcinj 2020. Cena 10 euro.

40. ANTI-KADARE,– zbirka studija i dopisa, Zeneva, 2021. Cena 10 euro.

41. NADZIJA,– oman. Objavljeni po periodicnoj stampi samo neki fragmenti.

42. FAJKUNA, – roman, nedovrsen.

NAPOMENA: Ove su cene za one koji ih podizu sami, na kucnu adresu. Za knjige, koje se traze preko poste,treba ceni dodati i postanske troskove. Placa se unapred na adresu autora