DOKUMENTIRANO POREKLO ALBANACA Piše: Prof. dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

DOKUMENTIRANO POREKLO ALBANACA

Piše: Prof. dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

Naučnu istinu o poreklu Albanaca, kojoj sam posvetio sav moj život i tretirao je od pre 55 godina u mojim mnogobrojnim studijama, izneo sam detaljno u mom delu KO SU ALBANCI?, koje je objavljeno u Ženevi 2007. godine. Iako sam tamo naučno obrazložio moju tezu, u suprotnosti sa njom vidim da se izražavaju neki naši naučnici, koji, ne samo što i ne spominju moju tezu, pa ni moje ime, već i prelaze preko nje kao da ne postoji, ili – kako to naš narod kaže – kao pored turskog groblja. Ja znam da im to naređuje njihova titoistička svest, ili titoizam onih pod čijom naredbom pišu, pod čijom gvozdenom petom žive, ako ne i pravoslavni fundamentalizam, koji im je zatrovao dušu i oslepio oči. Ali, pošto nauka neće da zna ni za veru, niti za politiku, mislim da je krajnje vreme da se ovi naši naučnici otresu verskog fundamentalizma, politike i titoizma, bar kad tretiraju naučne probleme.

Među njima se istakao dr Jovan I. Deretić, kome sam kolegijalno jednim mojim člankom skrenuo pažnju preko I-N SERBSKIH na neodrživost njegove teze o poreklu Albanaca, a kako vidim na internetu (koliko za primjer spominjem GLAS DIJASPORE!), ima i drugih koji su mu se suprotstavili, ne ulazeći u naučno dokazivanje. Koristim priliku da Makedonskoj akademiji nauka i umetnosti zahvalim što je moje albanološke teze smelo unela u svoju ENCIKLOPEDIJU, prihvatila ih i, na bazi njih, ona teoretski i tretira albansku dijasporu u Makedoniji, distancirajući se ovako od svega pomenutog i krepko koračajući na putu naučne istine.

NA INTERNETU – GLAS DIJASPORE:

–Čini mi se da ljudi, koji se malo ozbiljnije bave istorijom, nisu baš oduševljeni Deretićem.

–Ne čini ti se, zaista je tako!

I pored toga što su moje albanološke teze poznate na sve strane sveta i na svim jezicima, pa i prihvaćene, vidim da i neki učenici Doktora Deretića tretiraju probljem porekla Albanaca preko medija upravo onako kako to on piše i pretendira.

Zato sam primoran da se zauzmem hipotezom g. Deretića o poreklu Albanaca, da svi vide zašto se ja ne slažem sa njim. Rado ću čekati da mi i g. Deretić kaže zašto se on ne slaže samnom, ako mu to nije zabranjeno.

Po g. Deretiću i njegovim kolegama (Gojko Vukčević, dr Slavenko Terzić, dr Ðorđe Janković i drugi): “Postoje tri teorije o poreklu Albanaca: da su porekom sa Kavkaza (zastupao je u XIX veku i francuski konzul u Janini Andri Pukvil), da su mešavina različitih starobalkanskih elemenata, i da su poreklom Iliri”.

Deretić i njegove kolege zastupaju onu prvu hipotezu, da su poreklom sa Kavkaza, braća tamošnjih Albana.

Ja sam zastupao i zastupam jednu posebnu hipotezu, koju nisam izmislio, već je mukotrpno izgradio kroz decenije, a na bazi naučnih istraživanja i otkrića svetskih naučnika, poznatih albanologa, pa i mojih, ličnih istraživanja i otkrića, a sa kojom su se složili i najveći albanski naučnici, albanolozi. Kako vidim, u poslednje vreme, i sami najobičniji Albanci, sviđalo im se ili ne sviđalo, postepeno je prihvaćaju, pa nam izjavljuju preko medija da za kratko vreme, ova će moja teza nadvladati i među njima.

Naime, Albanci nisu ni sa Kavkaza, niti Iliri, pa ni mešavina različitih starobalkanskih elemenata. Oni su jedan zaseban narod, koji se, kao i svi drugi narodi, mešao i sa drugim narodima, moguće nešto više od svojih balkanskih suseda, što se objašnjava njihovom istorijom bez pisma i, do kasno, bez svoje države. Godine 1908. su ustanovili svoju azbuku, a krajem 1912. su proglasili svoju nezavisnost i počeli da grade svoju prvu državu.

Po Deretiću i njegovim kolegama, koji zastupaju Kavkazsku hipotezu, na istočne padine Kavkaza (današnji Azerbejdžan i Dagestan), u VIII veku naše ere živeo je stočarsko-lovački narod, koji sebe – navodno – naziva Šćipetarima (Brđanima). Taj predeo je u ranom srednjem veku poznat kao Albanija.

U to vreme, Arabljani, u ratnom pohodu, osvajaju pomenute predele. “Šćipetari” se nalaze između Hazara Mojsijevih i vere na severu (koji ih ugnjetavaju velikim porezom) i Arabljana na jugu (koji im nude povlastice i prelaz u Muhamedovu veru). Albanci su se navodno priklonili Arabljanima, koji zatim osvajaju deo južne Italije i Siciliju. Željeći da i tamo etnički i verski učvrste svoj položaj, Arabljani preseljavaju deo Albanaca sa prostora Kavkaza i naseljavaju po novoosvojenim teritorijama Italije. Na ovom prostoru Albanci su se ponovo našli između dve vere – Muhamedove i Hristove. U neprestanim ratovima i preotimanjima teritorija, “Šćipetari” su  bili prinuđeni da često prelaze iz jedne u drugu veru, kako bi što lakše obezbedili svoj opstanak.

U XI veku u Srbiji je vladao car Dobroslav Prvi Vojislav (1024-1065). Braneći Srbiju, potukao je do nogu vizantijskog cara Vasilija Drugog. Kao posledica toga, u Vizantiji je došlo do nereda, pobuna. U južnoj Italili i Siciliji, vizantijski namesnik Ðorđe Manijak pobuni se i krenu na Vizant da se lično ustoliči na prestol cara. On je vojsku spremio u Italiji, ukrcao je na brodove i krenuo prema Draču. U toj je vojsci bilo dosta “Šćipetara”, koji su se marta 1043. godine iskrcali u Drač, što više i sa svojim porodicama, ženama i decom, pa i sa imovinom!!!

Ðorđe Manijak je potučen kod Dojranskog jezera i ubijen od Vizantinaca. Preostali deo vojske se predao, a sa njima i “Šćipetari”. Vizantinci Ðorđa Manijaka su poređani u redove vizantijske vojske, dok su “Šćipetari”  z a m o l i l i  cara Vojislava da im dozvoli da se naselje u okolini Rabana, na padinama planine Jablanica, gde su, kao stočarski narod, čuvali stoku i plaćali porez Srbima.

Da vidite sada zašto se ne slažem sa ovom hipotezom.

1.- Jezik Albana Kavkaza je bio KENTUM grupe, dok je albanski jezik SATEM grupe. Jedan narod sa satem karakteristikom jezika ne može da bude ni brat, kamoli sin jednog naroda sa kentum karakteristikom, ako prethodno nije pretrpeo promenu substrata svog jezika. Svi albanolozi sveta, pa i sami albanski, tvrde da ovaj jezik nije pretrpeo nikakvu promenu substrata. Sledstveno, Albanci nemaju nikakve genealoške veze sa Albanima Kavkaza.

Ovo je dovoljno za svakog naučnika, ali, za obične ljude, dodajemo i ovo:

2.- Albanski jezik ima tako mnogo baltičko-slovenskih (u prvom redu litvanskih!) reči, da je svetski poznati austrijski albanolog, akademik, prof. dr Gustav Majer (Meyer, 1850-1900) izjavio da je albanski jezik brat litvanskog jezika. Sa njime su se složili ne samo mnogi poznati svetski albanolozi, već i albanski, pa i najveći albanolog Albanije svih vremena, akademik, prof. dr Ećrem Čabej (Eqrem Çabej, 1908-1980).

Nema sumnje da su se Albanci (koji se tada sigurno nisu zvali ovako!), možda u prvom veku stare ere, stavili u pokret iz koljevke čovečanstva, Indije, zajedno sa slovenskim plemenima, moguće baš sa Litvancima, pa – prelazeći preko Kavkaza – moguće i pored tamošnjih Albana, stigli su na obale Baltičkog mora, gde su dugo živeli u simbiozi sa Litvancima i spasili se asimiliranja njihovim novim pokretom prema srednjoj Evropi i obalama Dunava, kuda su išla i mnoga druga slovenska plemena, ali ne i Litvanci.

3.- Albanski jezik ima tako mnogo rumunskih reči i drugih rumunskih karakteristika, u gramatici i folkloru, da se zamalo rumunizirao. Pomenuti Akademik Čabej, izjavljuje i dokazuje da se albanski jezik formirao u VI veku nove ere upravo u Rumuniji, na padinama planina Karpati i Beskidi. Po njemu i ova dva toponima su albanske reči.

Da ih mongolski Bugari khana Asparuha nisu prebacili 679. godine naše ere preko Dunava, u današnjoj Bugarskoj, u Trakiji, danas Albanci ne bi postojali.

4.- Albanski jezik nema mnogo tračkih reči, ali ih ima. Povodeći se za njima, austrijski akademik, prof. dr Gustav Vajgand (Weigand, 1860-1930), poznat kao najveći albanolog svog vremena, pomislio je da su ovi Albanci tračkog porekla. Ja sam mu se suprotstavio i dokazao da tračke reči albanskog jezika ne dokazuju njihovo tračko poreklo, već njihov itinerar kuda su prošli na putu od Indije do današnje Albanije.

Živeći sa svojim kozama po planinama Trakije preko jednog veka, oni ne samo što su se spasili asimilacije od slovenskih Bugara, već su i sami asimilirali porodice Tračana, koje su našli po tim vrletima, a koje su tim planinskim životom izbegli ne samo romaniziranje, već i prelaz sa Balkana u današnju Rumuniju, što se desilo sa pradedovima današnjih Rumuna i Vlaha u III veku naše ere. Preko ovih asimiliranih porodica Albanci su bezsumnje asimilirali, usvojili, i koju tračku reč, kao što su neke od onih, koje nam spominje pomenuti Akademik Vajgand.

5.- Albanski jezik ima i bugarskih reči, pa i gramatičkih karakteristika, što nam dokazuje da su ovi Albanci dugo živeli pod bugarskom vlašću. Naime, oni su živeli pod bugarskom vlašću ne samo u Bugarskoj, već i u Albaniji.

Kako se zna, bugarski Car Boris (852-889), na čelu svoje vojske krenuo je u pohod prema srednjem Balkanu, pa i prema obalama mora Jonskog i Jadranskog. Stigao je i do današnje Crne Gore. On je poveo sa sobom ove Albance kao komoru te vojske i smestio ih u Mat, pokrajina današnje srednje Albanije, iznad Tirane, odakle su ga snabdeli ne samo mesom, sirom i drugim mlečnim proizvodima, već i tadanjom strateškom sirovinom – kožom, jako potrebna za vojsku. To se desilo negde sredinom IX veka naše ere.

Jezik ovih Albanaca nam svedoči ovaj itinerar. Da su došli morsim putem, sa Sicilije, kako nam to pretendira Doktor Deretić, sve što spomenusmo u tačkama 2, 3, 4, 5 ne bi postojalo u jeziku ovih Albanaca. Njihovo postojanje je značajna činjenica, koja se ne može poreći. Naprotiv, ona poriče da su ovi Albanci stigli u Albaniju bilo kojim drugim putem.

6.- Da su Albanci prethodno živeli na obale Kaspiskog mora (u tamošnjoj Albaniji!), pa morem prešli na Siciliju i južnu Italiju, gde su po Deretiću živeli od VIII veka do 1043. godine, to je oko 3 veka (!), bavili bi se i pomorstvom, jer su i u Siciliji i u južnoj Italiji imali more na dohvat ruke, pa makar i tamo živeli po brdima i planinama. Tako bi imali i svoju pomorsku terminologiju, naravno sa primesama južno-italijanskog jezika. Svetski su naučnisi konstatirali da Albanci nemaju ni ribarsku terminologiju, kamoli i pomorsku, a ja sam tome dodao da dan-danas ovi Albanci ne znaju ni da gotove ribu, pa je i ne jedu, sem onih koji su to posle turske okupacije sišli na obali mora i naučili to od Turaka. Pored srpskih reči oni imaju i italijanske, ali severne, venecijanske, koje su delimično poprimili preko srpskog jezika.

7.- Da su Albance prebacili sa Kavkaza na Siciliju Arabljani i da su tako dugo živeli pod njihovu vlast, oni bi imali podosta arapskih reči. Činjenica je da su arapske reči u albanskom jeziku ne samo brojčano najmanje, već i posredstvom turskog jezika. Pa i reč ANIJE nisu primili od onih Arabljana, koji su ih navodno prebacili na Siciliju, već od Arabljana severne Afrike, koji su došli na obale Jadrana kao gusari i pirati, zajedno sa Turskim okupatorima, u XVI veku.

8.- U Italiji nema ni traga od ovih Albanaca. Današnji Albanci Italije su iz vremena borbi Skenderbega protiv Turaka, a to je XV vek naše ere. Većina njih su bili pravoslavni (pa i danas su takvi!), što ih je sačuvalo od italijanske-katoličke asimilacije. Svi koji su stigli tamo kao katolici, asimilirali su se. Znači, između ovih Albanaca i onih koje zamišljaju Deretić sa svojim kolegama, nema ništa zajedničkog.

Ako u Italiji nema tragova od ovih Albanaca, ima tragova od jednih drugih, od Albana, koji su bili keltsko pleme. Razlikujte Albane od Albanaca! Ovi, Albani, u IV veku pre n.e., sišli su iz Škotske sa ostalim Keltima, prešli preko Francuske, Švajcarske, Italije i obalom Jadrana stigli do današnje oblasti Mat u Albaniji. Odavde su preko Balkana, Dunava, Rumunije i ruskih stepa, stigli na obale Kaspiskog mora, gde su formirali pomenutu tamošnju Albaniju. Na ovom putu, od Škotske do obala Kaspika, oni su ostavljaji delove svojih plemena, čitava bratstva. Tako su Albani poznati u Italiji još od vremena Rimljana.

Rimski hroničar Pompej Torg piše: “…kažu da su Albani (Kavkaza,- KB) došli nekada sa Herkulom iz Italije, sa Planina Albani (Monti Albani nalaze se na istoku Rima,- moja beleška,- KB), kada je posle ubistva Heriona, gonio njegova stada po Italiji. Pamti se da su, u vreme rata sa Mitridatom, Albani (Kavkaza) pozdravili kao svoju braću vojnike Pompeja”.1)

Nema sumnje da je u vojsci Pompeja bilo i Albana Italije, koji su se na svom maternjem jeziku sporazumeli sa Albanima Kavkaza. U vezi sa ovim ja sam naveo i K.Tacita i Nerona. Opširnije o ovome vidite moju studiju KO SU ALBANOI?.2)

I na teritoriji koju danas poznajemo imenom Albanija, u oblast Mat, Kelti su ostavili deo plemena, poznato u istoriji pod imenom Albanoi.

Kad su današnji Albanci stigli iz Rumunije u Mat (po meni, kako sam već naglasio, to je IX vek naše ere: Akademik Čabej kaže X vek !) našli su tu keltske Albanoe, koje su asimilirali, a njihovo etničko ime ALBANOI, poznatom metatezom albanskog jezika L:R prilagodili su svom jeziku u ALËBAN>ARËBAN>ARBAN, i – zaboravljajući svoje dotadašnje etničko ime – nazvali se tako, što nije izuzetan primer. I slovenski Bugari (Andi) nazvali su se ovako po Bugarima khana Asparuha! I Francuzi su se ovako nazvali po imenu nemačkog plemena Franke! I td.

Znači, današnji Albanci nisu Kelti, niti pomenuto keltsko pleme Albanoi, ali su od tog plemena, sem etničkog imena, preuzeli i mnogo što drugo, da ih je G.Bajrom smatrao za svoje saplemenike i pisao o njima slavopojke.

Da nisu isti narod, dovoljna je činjenica koju spomenusmo još na samom početku ove rasprave: Albanski jezik je SATEM, a jezik Kelta (i Albanoa) bio je KENTUM.

U jedanaestom veku naše ere ovi Albanci počinju da izlaze iz oblasti Mata, pošto su se namnožili i više ih ta oblast nije zapremala. Oni silaze i u dračko polje, pa ih je tu regrutirao 1043. godine drački knez, pomenuti Ðorđe Manijak. Znači, nije ih doveo sa Sicilije sa brodovima, kako to pretendira g. Deretić. Ja ne znam gde je to našao on i čime to dokazuje?

Isto tako i ime ŠĆIPETARI, koliko je meni poznato, potiče iz XVIII veka. Gde ga to našao g. Deretić u VIII veku, i to kod Albana Kavkaza?! Albanci su počeli da se nazivaju Šćipetarima ne po brdima, već po orlu = “shkype>shkipe>shqipe” (prononcira se šćipe), a po primeru Turaka, koji se upravo u to vreme nazvaše OSMANLIJE po apelativu osman = “orao”. I jedni i drugi “sinovi orla”.

Uz ovo, treba znati da Albanci, kad su stigli u današnju Albaniju (IX vek), nisu imali glas Š. Samo posle simbioze sa Srbima (IX-XIV vek) oni poprimaju ovaj glas, pa su se, sledstveno, samo od tog vremena mogli i nazvati Šćipetari, sa Š- (oni njihovim pismom beleže SHQIPTAR).

Posebno, gde je našao da su ti “Šćipetari” zamolili cara Vojisava da im dozvoli da se naselje u okolini Rabana, na padinama planine Jablanica, kuda su, kao stočarski narod, čuvali stoku i plaćali porez Srbima?! Kako naglasih, Albance je iz Bugarske prebacio u današnju Albaniju, u oblast Mata, pomenuti bugarski Car Boris (moguće i njegov prethodnik!) i dugo su bili njegovi podanici.

9.- Kako je moguće da se teritorija “Šćipetara” sa Kavkaza, nazove i tamo, na Kavkazu, i ovde, na Balkanu, ALBANIJA?! Pa, ako su se ovi Albanci još tamo, na Kavkazu, zvali Šćipetarima (po Deretiću – Brđani!), zašto se i ta “njihova” teritorija nije nazvala po njihovom imenu ŠĆIPERIJA, pa i ovde – na Balkanu?!

Kako je moguće da u II veku naše ere Klod Ptoleme (Claude Ptolémée, II vek n.e.) – po Deretiću – nazove jedan grad Balkanske Albanije ALBANOPOLIS (odredio mu i geografske kordinte: 46° i 41°5’), kad su ovi Albanci (zvani usto i “Šćipetari”!!!) – opet po Deretiću – stigli u ovoj Albaniji godine 1043, u XI veku ?!

Vaistinu, on nam kaže da se tako nazvao taj grad po Belgradu>Beratu, da je ALBANOPOLIS prevod sa srpskog na – na koji to jezik? POLIS je grčka reč, ali ne i ALBANO, pa ni ALBA! Je li moguće da je Ptoleme kombinovao dva jezika u jednoj reči?! I zašto?! Pre bismo rekli da u toponimu ALBANOPOLIS nemamo prevod BEOGRADA, već složenicu od ALBANO (ime plemena Albano-i) i grčke reči POLIS, koja znači “grad”. Odnosno – GRAD ALBANA.

Da je ovo istina svedoči nam činjenica da se današnji grad južne Albanije BERAT (ime ovo koje bez sumnje potiče iz slovenskog jezika, od BELGRAD!), u vreme Ptolemeja nije zvao ni Berat, niti Belgrad, već ANTIPATREA, pa i PULHEROPOLIS. Po današnjem srpskom BEOGRADU nazvao se BELGRAD negde u VII-VIII veku naše ere, a kasnije, negde u XII-XIII veku, Albanci i Vlasi su to deformirali u BERAT.

ALBANOPOLIS su arheolozi identificirali sa selom ZGËRDHESH, u blizini grada TROJA (alb. Kruja), srednja Albanija.

10.- Sasvim je neprihvatljivo da je drački knez prebacio Šćipetare sa Sicilije u Drač (Albanija) – i to – porodično, sa starcima, ženama i decom, pa i sa njihovom pokretnom imovinom, moguće se misli i njihovim kozama. Knez Drača Ðorđe Manijak bio je tada zauzet prikupljanjem vojnika za rat sa svih strana njegovih poseda, a ne prebacivanjem nekakvih Šćipetara sa Sicilije u Drač, gde bi mu – i da su postojali – stvorili nepredviđene probleme i samo za njihovu ishranu, kamoli i smeštaj.

Pre svega o takvoj njihovoj “seobi” nema nikakvog traga, ni na Siciliji (pa ni u južnoj Italiji!), niti u Albaniji, ni u Draču, niti u okolini ovog grada.

Albanci tada (XI vek) nisu bili baš sasvim malen narod, kao u IX veku, kad su došli iz Bugarske. Za ova dva veka, gde njihovim poznatim enormnim množenjem, gde asimiliranjem Albanoa, Slovena (Srbo-Crnogoraca, Makedonaca i Bugara), Vlaha i Grka, koje su našli u Matu, moguće da su prešli broj od 50.000 duša, pa su iz svoje sredine mogli izvesti i više od 3.000 ratnika, koje je pomenuti drački knez regrutovao u svojoj vojsci kao najamnike (mercenare), plaćajući ih zato delimično unapred.

Ako su ovi došli sa Sicilije, gde su se to smestili u Drač, makar i u okolini Drača?! Ili su ih ratnici vodili za sobom – gde to?! Za Vizant – Konstantinopolis?! Čime su se oni izdržavali na putu od Drača do Dojranskg jezera? Najmanje 50.000 duša!

Pa i “molba” srpskom vladaru da im dozvoli da se nastane u Raban – kako to pretendira Deretić – ne stoji. Oni su pali u ropstvo vizantijskog vladara, koji je potukao Ðorđa Manijaka, a ne srpskog “cara” Dobroslava Prvog Vojislava!!! Kao takvi, ako nisu pobijeni, pušteni su da se vrate svojim domovima u Mat i dračka sela, gde su ih čekali roditelji, žene i deca.

Preko svega, taj RABAN nije se stvorio čarobnim štapićem, da bi se tu – samilošću srpskog “cara”(!) – nastanili Šćipetari, već su ga sami ovi Albanci (i preteče Albanoi!) stvorili u obliku ARBAN, a Srbi su – kasnije (!) – metatezom napravili od toga RABAN.

Ovih deset argumenata mislim da su dovoljni za svakoga da se ubedi da hipoteza dr. Jovana J. Deretića ne može opstati. Argumentum ponderantum, non numerandum!

„Činjenice, kojima vlada akademik Kaplan Resuli, su jako interesantne i žao mi je što će on, za kratko vreme, 100% demantirati tezu da su Albanci poreklom Iliri. Mi ne možemo demantirati ono što kaže on. Zabezeknuti smo od činjenica koje nam prezantira.“

Atrea KOCANI

albanski intelektualac

Mislim da svoju hipotezu o poreklu Albanaca g. Deretić treba da je iz osnova prostudira, da je protrese strogo kritički i strogo naučno, a imajuću u predvid i ovo što mu navedoh. U svakom slučaju, i njegovo i moje pretendiranje, negira poreklo Albanaca od Ilira, za što sam ja, sledeći snažne argumete pomenutog akademika, prof. dr Gustava Vajganda, Wilijama Tomacheka, Hansa Krahea, V. Pârvana, S. Puškariu i mnoge druge, izložio u pomenutoj knjizi dokumenta, činjenica i argumenata, kojima sam nedvosmisljeno dokazao da Albanci nisu ni autohtoni, niti Iliri, ponajmanje i Pelazgi.

______________

1) TORG, Pompej: ISTORIJA FILIPA XLII – 3, 3. ALIJEV K.: ANTIČNIE ISTOČNIK PO ISTORII, Baku 1987. Citiramo po VUKČEVIĆ Gojko: O PORIJEKLU ILIRA, Podgorica 1992, str. 73.

2) BUROVIĆ, Kaplan: KO SU ALBANCI?,- Ženeva 2007, str. 11.

42 Antworten

 1. i nderuari QEN,kapllan ,un si nje njeri ithjesht i repuplikes se dardanis ,desha vetem diqka te baj pytje ,thon se fumra shet pidhin . por masahkulli qka shet simbas teje shet bethen apo shirtin ti qka shite shpirtin turp te kesh ,nrase se enver hoxha te mbylli qfar faji kam un,ne djdo menyr don tna nenqmon dhe tna zhduk ,ku shum mir edin se na kush jemi se dhe ti rrjedh nka ky trung ,dhe ti don tna jep, mend pirdhu mor bir majmuni nuk ka historijan qe mund autoknin ,e ilirve ta mohon kjo asht dokumentu dhe ka marr fund ,tibir lavire ,dhe shkijet e tu kot mundoeni ,ky kapitull ka marr fund ,te vraft vujtja dhe mjerimi i jo .

 2. poštovani g.Kaplane

  molim Vas, gdje mogu da potražim da kupim knjige koje ste pisali o porijeklu Albanaca, zabludama , poluistinma, dilemama itd.

  Svako dobro Vam želim!

 3. “Koment” ovog Albanca, iako je napisan na albanski jezik, i sami Albanci ce ga tesko razumeti, kamoli nealbanci, oni koji ne znaju taj jezik. Napisan je jezikom krajne zaostalog seljaka, krajnje nepismenog, sa bezbroj gramatickih i pravopisnih gresaka, severo-istočnim dijalektom, tzv. kosovskim. Ali nemojte misliti da je on takav, zaostao seljak. Jedan toliko zaostao seljak jos nije naucio ni rec kompjuter, kamoli i da zna da ga otvori, pa i da pise na njemu koment, da ga pošalje. Jedan tako zaostao Albanac ne zna ni sto je rec „poglavlje“, kamoli „autohtonija“, „Iliri“, „Dardanci“. To je albanski intelektualac sa Kosmeta, koji, kako vidite, zna sasvim dobro ne samo albanski jezik, već i nas, srpski. Inače, kako je razumeo ono što sam ja na ovom sajtu napisao, a koje nije na albanskom jeziku, vec na nasem?! Sa druge strane – ako je seljak, kako je saznao za mene i oklen me on tako dobro poznaje, da mi zna i dela i biografiju, pa – i poreklo?!
  Zasto ovi albanski intelektualci sa Kosova, ne samo što ne istupaju svojim pravim imenom, vec i jezik izopacuju, unakarade ga tako da, kako rekoh, tesko da ga i sami njihovi Albanci shvate?
  Oni se pre svega boje da se ne otkriju, jer sasvim dobro znaju da to sto cine je krivicno delo, koje podleze zakonskoj odgovornosti. Sa druge strane oni znaju i to da te njihove psovke, uvrede i pretendiranja ne sluze na cast ni osobi koja ih cini, ponajmanje narodu kome on pripada. Oni znaju da je to ispod ljudskog dostojanstva, pa zato hoce da se sve to pripise nekom nepismenom, zaostalom, zatucanom seljaku, jer toboze – oni, albanski intelektualci, nisu takvi: oni su za miran suzivot!!! Oni postuju nealbance, pa i Srbo-Crnogorce, i Makedonce!!! Nemaju oni nista protiv nikoga!!! Ne mrze oni i ne zlostavljaju, ne teroriziraju nikoga!!!
  Da bismo do kraja shvatili zasto oni cine to, treba znati da oni znaju da na ovom sajtu niko od citalaca nece razumeti sto su to napisali (Ili je ko razumeo?!), izuzev kojeg vrlo-vrlo retkog Albanca, koji ce moguce slucajno otvoriti ovaj sajt. Jos redje nealbanac, koji moguce zna albanski jezik.
  Onda sto ce im ovi „komentari“?! Zasto ih pisu?!
  Oni su upravljeni, kako vidite, pre svega protiv mene. Ovi „komentatori“ znaju da ja citam ovaj sajt i da razumen taj njihov jezik sasvim dobro, do krajnje insinuacije, sa svim podrazumevanin i tesko podrazumevanim podtekstom. Njima oni ciljaju da me dusevno utucu, ubiju ili uplase, da me ubede, primoraju, da prekinem moje pisanje, da ih više ne demaskiram, da ne razotkrijem svetu njihove falsifikate, nihove zlocine, njihove svinjarije. Ni one koje su ucinili protiv mene i moje porodice, moje dece, kamoli i one koje su ucinili i svakodnevno cine protiv srpsko-crnogorskog i makedonskog naroda, protiv svakoga ko im na bilo koji nacim i za bilo sto stane na zulj ili im i samo smeta na putu njihovih zlocina.
  Sa druge strane, takvim „komentarima“ oni stavljaju do znanja svima drugima, koji bi se usudili da cine ovo sto cinim ja, stavljaju im do znanja sto ih cekati, sto ce ih snaci. Direktno i indirektno, ovim udarima protiv mene oni govore, prete celom svetu: „Tesko onome ko se usudi da se digne protiv nas, Albanaca! Ne vidite sto cinimo od Kaplana?!“
  Treba razumeti taktiku i strategiju ovih terorista, koji – posto nemaju dokumenata i cinjenica protiv nas – pribegli su eto ovom tretmanu, ovim zlocinima, a sa nadom da ce postici ono sto smisljaju.
  Pokusacu da vam prevedem taj „koment“, ispravljajuci sve njegove gramaticke i pravopisne greske.
  UKI na albanskom jeziku znaci VUK. Kao i u našem jeziku, i na njihovom jeziku se upotrebljava kao licno ime, ali cesto ima i metaforicno znacenje: podrazumeva se onaj koji ce te pojesti. Evo doslovan prevod:

  Postovani PSETU, Kaplan, ja kao obican covek republike Dardanije, hocu samo da te pitam: kazu da zenska prodaje picku, a muskarac sto prodaje? Prema tebi, on prodaje guzicu, ili dusu. Ti sto si prodao: dusu?! Sram te bilo! Ako te Enver Hodza zatvorio, kakvu krivicu imam ja, koga na svaki nacin hoces da nas ponizis i unistis, kad jako dobro znas ko smo mi, jer i ti potices sa ovog stabla?! I ti hoces da nam das pamet! Prdni se odavde, o majmunski sine! Nema istoricara koji moze da negira autohtoniju Ilira! Ova je dokumentirana i svrseno je! Ti, kurvin sine, i tvoji skie (prezreni Srbo-Crnogorci!-KB) uzalud nastojavate! Ovo poglavlje je svrseno! Ubila te patnja i tvoja beda!

  Eto, ovo je licna karta albanskih intelektualaca, njihovih naucnika, istoricara, akademika, koji se maskiraju ovim jezikom i ovim pseudonimom. Albanskih burzuaskih intelektualaca, a ne obicnog albanskog naroda, koji jos ne zna ni sto je autohtonija, niti ko su ti Iliri i Dardanci, koje nastoje da im utuve u mozak, da ih ubede da su bili njihovi pretci, kad svi oni sasvim dobro znaju da se na njivom ognjistu nikada nisu ni spominjali ma kakvi Iliri i Dardanci.
  Treba znati da ovaj UKI nije ni prvi niti poslednji. Albanski sajtovi, albanska stampa, puna je ovakvih protuha i ovakvih psovki, uvreda, pretnji, bljuvotina. Prethodio im je Enver Hodza sa klikom njegovih kriminalaca na vlasti u Albaniji. Prethodio im je Ismail Kadare, trubadur Envera Hodze, busajuci nam se u prsa i za „proleterski internacionalizam“.
  Psovke i uvrede, koje adresiraju meni i bilo kome drugo ovi Albanci, vracaju im se kao bumerang, pretstavljajuci ih pred svetom onakvima kakvi jesu u stvari.
  Posteni albanski intelektualci su ovo od vremena shvatili, pa je pokoji od njih i javno istupio protiv ovih svinjarija. Koliko za primer spominjem albanskog istoricara dr Ardiana Kljosi, koji me prvi uzeo u odbranu (Upravo protiv Kadarea!), zatim istoricar Adrian Vehbiu, koji im se junacki isprsio, braneci me kao sto me do danas ni rodjeni brat nije branio.
  I dok su se Albanci Ardian Kljosi i Ardian Vehbiu usudili da se dignu u moju odbranu, istupili i preko medija, moja srpsko-crnogorska i makedonska braca sto cine? Ma koliko zvucilo paradoksalno, oni ih potsticu, huskaju, pa i placaju albansku bagru protiv mene. Ili ovo nije istina?!
  Svaka cast izuzecima, koji nemaju nista u ruke.

  • Ja mislim da svi grese jer se ne vracaju dovoljno davno, u vreme kada je na nasim prostorima rodjeno prvo pismo. I sto dele narode na starije i mladje. Svi narodi su podjednako stari, moguce je samo da su vremenom menjali neke obicaje. I ne videh do sada nikakve materijalne dokaze o bilo cijim migracijama, samo zapise (sto ne predstavlja nikakav dokaz). Najverovatnije da nikakvih migracija nije ni bilo, da su oni koji su ziveli u Lepenskom Viru i koristili Vincanko pismo (cirilica), tu i ostali i da su u ta davna vremena svi govorili jednim istim jezikom, onim iz koga se kasnije razvio grcki a potom i rimski (i iz njega latinski) jezik.

 4. Postovani Bulatovicu,
  Posalite mi Vasu e-mail adresu da vam posaljem adresu osobe u Crnoj Gori, gde mozete naci moje knjige.
  Evo vam moja adresa: kaplan_bu@hotmail.com

  • Sa zaljenjem sam tek danas procitao Vas komentar mojeg obracanja od prije vise od godinu dana. Zeleci Vam dobro zdravlje i dug zivot sa puno naucnih uspjeha, moram Vas upoznati da je u Sutomoru umro i sahranjen prije 3 mjeseca,moj ujak Leko Blazov Ciljic, brat Dragov. U Sutomoru mu je ostala zena Sofija i sin Drago koji je ozenjen iz Crne Gore i ima djecu: Vasiliju, Blaza i Lazara.Molim da me uputite gdje mogu nabaviti Vase knjige.
   Moj email je: brankonbulatovic@gmail.com
   Pozdrav! Branko Bulatovic

 5. Професоре,

  Можете ли дати коментар на ромејског историчара Михаила Аталиота који је био савременик досељавања Шиптара у Србију ? На њега се позива Проф. Деретић.

  Поздрав,
  Миљан

 6. Gospodine Kaplan Burovicu,
  interesu je me kako to da u danasnjoj Albaniji ima tri razlicite vrste, da ne kazem rase ljudi.

  -Jedna je slicna ili ista nama balkancima ( sto potvrdjuje da su mesani s nama srbima, bugarima, grcima, rumunima itd.)

  -Druga slicna srednjo evropskim/baltickim narodima (sto se podudara sa vasom tvrdnjom i sto ja neosporavam, da su albanci mesani dobrim delom i sa baltickim narodima/litvancima)

  -Treca rasna grupa u Albaniji su slicni nekim azijtskim narodima, tacnije receno slicni su narodu s Kavkaza

  Te podatke sam izvadio iz Nemacke enciklopedije.

  Zeleo bih da mi vi to objasnite, hvala u napred!

 7. Gospodine Burovicu, moze li se gdje u R. Srpskoj kupiti vasa knjiga?

 8. Posto vidim da se Albanci ljute, to je dobar znak da je Kaplan na pravom putu.

  Miodrag Lukic

 9. АРА Е БАЉЕС ОРАНИЦА БАЉИНА, тј. БАЉИНА ЊИВА
  АРА БАРАКУТ ОРАНИЦА КОД БАРЕ, тј. ЊИВА КОД БАРЕ
  АРА БОШКУТ ОРАНИЦА БОШКОВА, тј. БОШКОВА ЊИВА
  АРАВИЧКИ РИД ОРАХОВИЧКИ РИТ
  АРА ДИРЕКИТ ОРАНИЦА КОД ДИРЕКА. тј. ЊИВА КОД СТУБА
  АРА ЛАГУМИТ ЊИВА КОД ЛАГУМА (ЛАГУМСКА ЊИВА)
  АРА МАРКУТ ОРАНИЦА МАРКОВА – МАРКОВА ЊИВА
  АРА Е МЕЉИТ ОРАНИЦА МЕЉИНА, тј. Мељина ЊИВА
  АРАТ БОШЊАКУТ ОРАНИЦА БОШЊАКОВА, тј. БОШЊАКОВЕ ЊИВЕ
  АРАТ ТЕ БУНАРИ ОРАНИЦЕ, ЊИВЕ КОД БУНАРА
  АРАТ Е БУНАРИТ БУНАРСКЕ ОРАНИЦЕ (ЊИВЕ), итд,, итд.
  БАРА Е ЂОКЕС ЂОКИНА БАРА
  БАРА КОВАЧИТ КОВАЧЕВА БАРА
  БАЛТАК БЛАТЊАВО ЗЕМЉИШТЕ
  БРЕГУ И СИТНИЦЕС СИТНИЧКИ БРЕГ, СИТНИЧКА ОБАЛА
  БРЕГУ И ПЕШТЕРИТ ПЕШТЕРСКИ БРЕГ
  ЗЕНЕЛИВАДА ЗЕЛЕНА ЛИВАДА
  ЗЛАТИЊА СЛАТИНА
  КАЛУЂЕРТ КАЛУЂЕРИ
  КОДРА ГОЛОГЛАВЕС ГОЛОГЛАВО БРДО = ГОЛОГЛАВО
  КИША ХАЈДУКУТ КУЋА ХАЈДУКОВА = ХАЈДУКОВА ЦРКВА
  КИША МИЛОШИТ КУЋА МИЛОШЕВА, тј. МИЛОШЕВА ЦРКВА
  КУЛА ЧАРДАКУТ КУЛА ЧАРДАКОВА
  ЛИВАДАТЕ БУКОВИЦЕС БУКОВИЧКЕ ЛИВАДЕ
  ЛИВАДАТ БУНАРИТ БУНАРСКЕ ЛИВАДЕ
  ЛИВАДАТ ОСМАНАГИС ОСМАНАГИНЕ ЛИВАДЕ
  ЛИВАДИЋЈА
  ОГЊИЛУ
  ОГОРЕЉАК
  ОСТРИДЕЈ ОШТРИ ДЕО
  ОСТРИ КАМЕН
  ПОЈАТАТ ПОЈАТА
  ПРОНИ ЈЕЗЕРИТ ПОТОК ЈЕЗЕРСКИ
  ПРОНИ ЈОВЕС, ДАВИДИТ, КУЛЕС ПОТОК ЈОВАНОВ, ПОТОК ДАВИДОВ, ПОТОК КУЛИН.
  ПРОНИ ВАРНИЦЕС ВАРНИЧКИ ПОТОК
  РАСА РАСА
  РАПУШИНА РЕПУШИНА
  РЕЗА БЕЖАНИЈЕС БЕЖАНИЈСКИ ЗГАР (Згариште)
  РОГА Е ЖАРИТ ЖАРСКА ЛЕДИНА
  СЊКИЊАЧА СЕКИРЊАЧА
  СЛИВОВИЦА, ШЉИВОВИЦА,
  СТРНЦ, СТРАНАЦ,
  ТОПИЛА, ТОПОЛА,
  ТРЛОБУЋ ТРЛОБУЧЈЕ
  ТРШЕВИНЕ КРЧЕВИНЕ
  ЋИРЕЧ КРЕЧ
  ЋУРКИ РИД ЋУРКИН РИТ
  УЗБЕГ деформација од ЗБЕГ
  ФУША Е МУЉЕС МУЉИНО ПОЉЕ
  ХИЈЕ КЛИСУРЕС КЛИСУРСКИ ОСОЈ
  ЦАРОВР ЦАРЕВ ВРХ
  ЦЕРОВЦ ЦЕРОВАЦ
  ШАВАР ШЕВАР (ТРСКА)
  ЧУКА НОВАКУТ НОВАКОВА ЧУКА

 10. Ја нисам историчар већ један обичан грађанин Србије којег јако занима истина о пореклу данашњим Албанаца. Нити могу, нити знам рећи нешто овом тексту Проф. Др. Каплана Буровића али бих и више од свега желео да чујем коментар уваженог професора на једну расправу на коју сам наишао на форуму „кафе монтенегро“ где је на почетку поменути текст др Јована Деретића а после и овај текст Проф. Др. Каплана Буровића као одговор.
  Међутим, на другој страници теме се појављују одређене информације које износи члан форума под псеудонимом „Arbër“ са мноштвом наведених историјских дела, неких фотографија, тумачењем слова и речи, поређења неких изузетно старих натписа који су наводно протумачени једино преко Албанског језика као најстаријег?! Односно он свим тим подацима тврди да Албанци јесу потомци Илира и тако оспорава истраживање Др. Буровића, уз наводе да то тврде и највећи историчари свих времена.
  Ја ћу овде оставити линк ка поменутој теми, коју је неко отворио са не тако културним називом, на форуму „кафе монтенегро“ а „спорни“ подаци се налазе на другој страни теме и почињу од поруке #31, као што малопре рекох члана потписаног као „Arbër“.

  http://forum.cafemontenegro.com/showthread.php?4313-kavkaski-cigani-gt-vizantijski-konjusari-gt-%28kvazi%29iliri/page2

  Надам се да ће професор погледати написано и оставити свој коментар о томе.

 11. I Deretic i Kaplan bespotrebno pokusavaju pretpostavkama da popune nesto sto dozivljavaju kao istorijsku crnu rupu, vakuum o albanskom poreklu.

  Cinjenice su mnogo drugacije i od onoga kako ih Albanci zamisljaju, ali i od onoga kako ih zamisljaju Deretic i Kaplan.

  Albanska istorija je itekako dobro zabelezena, samo je slucajno ili namerno nekako svi promase ili zaobidju.

  Kljuc je u Mardaitima koje je Justinijan II doselio u Anadoliju i Epir posle primirja sa Umajadima u VII veku i u Kuramitima koje je Teodosije doselio u oblast oko Draca posle njihovog poraza od Arapa u Azerbejdzanu.

  Oba naroda su bila poznata kao ratoborni gorstaci koje je Vizantija koristila za destabilizaciju arapskih oblasti.

  „Albania“ kao regija dobila je naziv po „Albanima“ (Albanoi) Normanima – vizantijskim placenicima.

  „Albanus“ je pravni termin koji je vizantijska administracija koristila za prvobitne normanske doseljenike na Siciliji.

  Albanus – stranac, dosljak, dodjos, neko iz druge jurizdikcije.

  Albania – zemlja stranaca.

  Cak je i Ana Komnena u „Aleksijadi“ pravila razliku na ,,Albance“ i ,,Takozvane Albance“.

  A tu se krije i ta glavna istorijska rokada – kako su i kada tacno Mardaiti i Kuramiti prisljamcili „Albanima“ – normanskim placenicima u vizantijskoj vojsci i kako su na kraju potpuno preuzeli njihovo ime kojim ih dosuse vise kite drugi, nego sto to oni sami cine.

  • Poštovani, da li biste bili ljubazni da mi na mejl pošaljete literaturu iz koje ste došli do ovih podataka, pošto sam kod Ostrogorskog naišao na neke elemente i čine mi se da su najbliži istini.
   Đorđe Luković
   verterognjeni@yahoo.com

 12. Gospodine Kaplan Burovicu,

  Da li se vi mislite da je ova nasa zvanicna istorija verodostojna?

 13. I ja imam jednu kratku pricu, tj. pitanje, ako tvrdite da gospodin Deretic gresi, pokusajte mi molim Vas objasniti odakle ovolika slicnost izmedju tradicija Kavkaskih albanaca i albanaca koji zive u u danasnjoj Albaniji i na Kosovu, evo primera:
  Tradicionalni instrument kavkaskih albanaca je bio tarabuk kojim se danas ponose albanci sa Kosova, kao i instrument koga su kavkaski albanci nazivali „Ashiqs“, sto i po nazivu ima mnogo slicnosti sa albancima sa Kosova ali ne samo po tome vec i po izgledu, radi se zapravo o albanskoj mandolini, a tu je i def tradicionalni instrument i jednih i drugih.
  Pored ovih slicnosti postoji i vrlo velika slicnost izmedju nosnji devojaka za udaju iz kavkaske Albanije i albanskih devojaka sa Kosova,tj. danasnje Albanije. I najzad, nisu to jedine slicnosti, a ja cu navesti jos jednu koja je toliko ocigledna da nema sumnje o vezi albanaca sa Kosova, tj danasnje Albanije, i Kavkaskih albanaca, a to su imena poznatih muzicara koji danas zive na teritoriji nekadasnje Kavkaske albanije, tj. danasnjem Azerbejdzanu, obratite paznju na njihova imena i bice Vam jasno o cemu pricam:

   Arif Babayev
   Fikret Amirov
   Rashid Behbudov
   Sevda Alekperzadeh
   Flora Karimova
   Hasan Enami
   Jovdat Hajiyev
   Rahman Asadollahi
   Heidar Baba

  Morate priznati da sva imena zuce siptarski, zar ne!?

  I na kraju, zakljucak, nema sumnje da su albance sa Kavkaza u Epir (mali deo danasnje Albanije) doveli vizantijci i ostali neprijatelji Srbije iz tog doba, kako i zasto to je duga prica za ovo mesto, ali cu Vam reci da je naziv „Shqiptar“ zapravo samo pokusaj kavkaskih albanaca koji su dosli na balkan da sakriju svoje poreklo kako se neko ne bi setio da ih vrati u svoju domovinu, iz tog razloga ni jedan Albanac nece reci da je Albanac, nego Shqiptar, danas ih samo stranci nazivaju albancima.
  A prica o Ilirima, ili o kome vec, je totalno smesna, ne sumnjam da su se u to vreme infiltrirali medju Ilire i da su cak bili osnovali i svoja naselja sa albanskim toponimima, kao sto ih danas ima po celom svetu, ima ih i u Nemackoj, i u …, pa ce jednog dana neki njihov naslednik ako mu to bude u interesu tvrditi da je od vajkada Nemac, pronalazice allbanske toponime u sred Nemacke, i zaklinjace se u to da su tu nekad bile njihove kolevke.

 14. Ljudi ja Sam crnogorac I po scum knjiga sto Sam do danas sve knjige I istoricare sto sam cuo da smo mi is I pravi Albanci smo isto Ilirskog porjeklo sta vi meljete sa vasim prljavim lazima svi preci I svikraljevi su I Albanska imena bardhul agron teuta i td vi lazete nevine ljude SRAM vas bilo ciganska posla

 15. Stvarno ciganska posla kad dajete ilirska imena a niste iliri i kod nas cigani daju imena Tarzan, Vinetu, Sandokan pa nikom ništa. Ovo nisu laži ovo su dokazi, a ti si čitao samo laži o ilirima albancima za koje nema nikakvih dokaza. Mislite ako ponovite 1000 puta laž da su Albanci Iliri da će to postati istina. Jedini razlog zbog čega tvrdite da su albanci iliri je vaš apetit za velikom albanijom koji treba da opravdava otimanje tuđe teritorije. Boli vas istina

 16. Eeeeeeeee Kaplan efendijo, samo da ti poveruje moderna istorija i da vas prihvati kao ozbiljan izvor nauke i vi postadoste istoricar; Ma dajte molim vas okanite se te paranoje…Dok se civilizovani narod bori da unapredi tehnologiju i olaksa zivot covecanstvu mi balkanci se i dalje trudimo kako da da dokazemo superiornost jedne nacije nad drugom. Phuj…sto dalje on balkanomanije!

 17. Ako je gospodin Burovic istoricar, onda ja sam patriarh konstatinopola. O vasoj „teoriji“ nema ni jedne cinjenice, tvoja „albanska istorija“ je akrobatska gimnastika povrsinskim polucinjenicima jednog novinara ili psedointelektualca. Ja vidim da Vi niste citali Herodot, Livius, Plinius, Prokop, Malalas i druge vazne autore starih kronologija. JA BIS PREDLOZIO DA SE STVORI JEDAN NOVI NOBEL-INSTITUT, INSTITUT ZA FALSIFIKACIJU I HOBI-HISTORIJU, VREDAN BI VI BILI ZA PRESEDNIKA TE USTANOVE. NEMOJTE NIKADA NADATI DA CETE DOBITI PODRSKU ILI APLAUZ OD NAUCNOG SVETA, JER VI NE BAVITE SE NAUKOM, VASA PROFESIJA JE GOEBELSKA PROPAGANDA. Steta da ima jos seoskih sklavena da vama i slicnim „naucnicima“ veruju. Ja bis zvao kao albanac serbski narod da se opameti i objektivno gleda ne svjet. Vreme kada serbi odlucili za Albaniju i Albance proslo je. PRVI KORAK NA DOBROM PUTU JE DA PRIZNATE ALBANSKU KULTURU KA JEDNU OJ NAJSTARIJ KULTURA EVROPE. ZASTO MI NE NEGIRAMO VASO PORJEKLO OD SKLAVENA ODNOS 6. VEKA NASE ERE, A VI IMALI STE INTERESANTNO UVJEK TAJ ALBANSKI KOMPLEKS U GLAVU! ZASTO!

  • Ne priznaje vas siptare,albance niko ni vasu izmisljenu istoriju. Amerikanci vas sada kao priznaju jer im trebaju slugetare na balkanu, a zna se ko su najvece slugetare. Znaju i turci ko su im bile sluge za vreme otomanske imperije. Fadilji i berise..cim neka sila udari na Srbiju, eto sciptara da se uvuku sili u.. Da ne trosim reci vise.

 18. strasno je zanimljivo,dal neko moze reci o prezimenu mirakaj od koga potice

 19. bolestan covek.e moj kaplane nije ti lako

 20. covek se stidi svoje prosloti.

 21. ovaj autor kaplan teske izmisljotine pise. Prica o nekom „pravoslavnom fundamentalizmu i titoizmu“. To svi znaju da su 2 suste suprotnosti. Pravoslavlje je najvise nastradalo pod titoizmom. Dalje mesa nonstop ijekavstinu i ekavstinu, ne ide mu Srpski bas. Ne radi gosp deretic po nikakvom diktatu, nego bas veliki dr mr kaplan. Smesan kobajagi istoricar. Komedija.

  • Gospodine Kaplan,
   Vreme je sad da Vi umesto da se zovete albanolog i da pisete o perekli albanaca, da se zovete kaplanolog i da prvo analizirate sam sebe i onda da pisate o sebi. Ja verujem da za vas i za nas bih bilo mnogo interesantno nego to sto vi hocete da tvrdite. Jako je smesno i mnogo jeftino sta vi radite ovih zadnih 25 godina. Ja sam citao vasu istoriju i jako mi je zao sto ste vi morali preziveti u albaniji. Ali slicno zu nasradile celi blok drzave istocne evrope, zbog toga oni nemaju kaplana da im napise istoriju da su se tamo odselili is danasnje albanije ili italije ili njemacke. Ja vas zelim sve dobro i da se olecite brzo. Pozdrav iz kavkaza :-).

 22. Zotni Kapla,
  Jeten tende te pafat e njoh bukur mire. Ju patet fatin e keq qe pranuat te futeshit ne pune te rrezikshme spiunazhi. Per fat te keq, atehere kur nenshkruat se do i sherbenit RSFJ pa e kursyer jeten personale- atebote ishe i papjekur politikisht. Pastaj sherbimet tona informative e kunderinformative te kishin stervitur vetem ne nje kahje: te pergjoje dhe te informoje.
  Ata nuk te kishin treguar se Sigurimi i RP te shqiperise njihte mire pervojen e NKVD sovjetike. Kishin literature te bollshme sovjetike. Ne kohen kur ishe ti kane qene publikuar edhe vepra spiunazhi per t’i aftesuar qytetaret e rendomte si : „Edhe i vetem trim ne lufte“,..
  Ti u tregove naiv, kur pas botimit te tregimit ne „Nentori“, ku flitej per Mushan Dugoshen (Dushan Mugoshen), mendova se kishe fituar besimin e Sigurimit Shqiptar. Si duket nuk e dije se deviza e Sigurimit ishte: BESO, POR KONTROLLO.
  Ne e dinim se ishe derguar nga ana e Dushan Mugoshes. Ne e dinim edhe ne cilin vend je takuar me te dhe me UDB-ashet tjere.
  Me te ardhur ne Jugosllavine tende u deklarove kunder sistemit te Enverit. Ketu kishe te drejte, sepse ishe kape ne flagrance.
  Veprimtarine tende e kam percjell. Ke filluar te perbaltesh historine kombetare shqiptare. Edhe kjo te falet, sepse je vene ne sherbim te interesave materiale.
  Njihesh si akademik ne radhet e akademikeve serbe. Nuk ka gje te keqe; do te ishte keq nese te kane trajtuar si shqiptar „i ndershem“
  Po te informoj se ne „KOSOVA“ te kane radhitur ne radhet e shkrimtareve te shquar shqiptare.
  Pra akademiket tane jane aq kosmopolit sa edhe atdhemohuesit edhe kombmohuesit i “ Nderojne“

  Prenesite ispod mog teksta i “koment”, i prevod i moj odgovor.

  Zotni Kapla,

  Jeten tende te pafat e njoh bukur mire. Ju patet fatin e keq qe pranuat te futeshit ne pune te rrezikshme spiunazhi. Per fat te keq, atehere kur nenshkruat se do i sherbenit RSFJ pa e kursyer jeten personale- atebote ishe i papjekur politikisht. Pastaj sherbimet tona informative e kunderinformative te kishin stervitur vetem ne nje kahje: te pergjoje dhe te informoje.

  Ata nuk te kishin treguar se Sigurimi i RP te shqiperise njihte mire pervojen e NKVD sovjetike. Kishin literature te bollshme sovjetike. Ne kohen kur ishe ti kane qene publikuar edhe vepra spiunazhi per t’i aftesuar qytetaret e rendomte si : „Edhe i vetem trim ne lufte“,..

  Ti u tregove naiv, kur pas botimit te tregimit ne „Nentori“, ku flitej per Mushan Dugoshen (Dushan Mugoshen), mendova se kishe fituar besimin e Sigurimit Shqiptar. Si duket nuk e dije se deviza e Sigurimit ishte: BESO, POR KONTROLLO.

  Ne e dinim se ishe derguar nga ana e Dushan Mugoshes. Ne e dinim edhe ne cilin vend je takuar me te dhe me UDB-ashet tjere.

  Me te ardhur ne Jugosllavine tende u deklarove kunder sistemit te Enverit. Ketu kishe te drejte, sepse ishe kape ne flagrance.

  Veprimtarine tende e kam percjell. Ke filluar te perbaltesh historine kombetare shqiptare. Edhe kjo te falet, sepse je vene ne sherbim te interesave materiale.

  Njihesh si akademik ne radhet e akademikeve serbe. Nuk ka gje te keqe; do te ishte keq nese te kane trajtuar si shqiptar „i ndershem“

  Po te informoj se ne „KOSOVA“ te kane radhitur ne radhet e shkrimtareve te shquar shqiptare.

  Pra akademiket tane jane aq kosmopolit sa edhe atdhemohuesit edhe kombmohuesit i “ Nderojne“.

  PREVOD sa albanskog jezika:

  Gospodine Kaplane.

  Tvoj nesrećni život poznajem jako dobro. Vi ste imali zlu sudbinu što ste se uvukli u opasne poslove spijunaže. Za nesreću, kad ste potpisali da ćete služiti SFRJ ne štedeći lični život – tada si bio politički nezreo. Zatim naša informativna i kontraobaveštajna služba izvežbale su te samo u jednom pravcu: da prisluškuješ i informišeš.

  Oni ti nisu rekli da Sigurimi NR Albanije (Albanska UDB-a,- KB) poznavaše dobro iskustvo sovetskog NKVD. Imali su dovoljnu sovetsku literaturu. U vreme kad si bio ti bila su objavljena i dela spijunaže da osposobe obične građane kao: “I jedinstveni junak u ratu”.

  Ti si se pokazao naivan, kad posle štampanja pripovetke u “Nëntori” (Časopis, glavni organ štampe Saveza književnika Albanije,- KB), gde se govori za Mušana Dugošu (Dušan Mugoša), pomislio si da si stekao poverenje albanskog Sigurimi-a. Kako izgleda nisi znao da je deviza Sigurimi-a bila: VERUJ, ALI I PROVERAVAJ.

  Mi znamo da si u Albaniju poslat od Dušana Mugoše. Mi znamo i gde ste se to sastali sa njim i sa drugim UDB-ašima.

  Čim si stigao u tvojoj Jugoslaviji deklarisao si se protiv Enverovog sistema. Ovde si imao pravo, jer si se uhvatio na delo.

  Tvoju aktivnost sam pratio. Počeo si da blatiš albansku nacionalnu istoriju. I ovo ti se oprašta, jer si se postavio u službi materijalnih interesa.

  Poznaješ se kao akademik u redove srpskih akademika. Nema ništa loše: loše bi bilo da su te tretirali kao “poštenog” Albanca.

  Informišem te da su te na “KOSOVO” postavili u redove albanskih istaknutih književnika.

  Znači naši akademici su toliko kosmopoliti da i one koji poriču domovinu i naciju “Poštuju”

  (Sa albanskog preveo akademik, prof. dr Kaplan Burović)

  Prof. Dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

  Bezimeni Albanče,

  1.- Recimo za momenat da je istina sve to što izmišljate i bljujete protiv mene. Pa zar time obarate moje albanološke teze?! Zar time dokazujete da ste autohtoni, Iliri, pa i Pelazgi?!
  Ja nisam uzeo kao dokaz mojih teza to što ste vi (vi koji ste mi se suprotstavili!) dan-danas upravo na onom stupnju kulturnog i naučnog razvoja na kojemu su bili Pelazgi u svoje vreme.

  2.- Vi pišete: „naša informativna i kontraobaveštajna služba izvežbale su te”. Iz vašeg “komenta” ispada da ste Albanac, a iz ovih reči ispada da ste i od onih Albanaca koji su se stavili u službi jugoslovenske informarivne i kontraobaveštajne službe. Kako vidite, ja kažem jugoslovenska, a ne naša, iako sam Jugosloven, a ne Albanac. Zašto?! Pa ta služba ne samo što nije bila naša (A kako će biti naša, kad ste u njoj bili i vi? !), već nije bila ni jugoslovenska: ona je bila titoistička, a ja – kako se to od svih zna od vremena – bio sam i ostao antititovac. Zato su me i uhapsili u Jugoslaviji. Pokušali više puta i da me fizički likvidiraju. Pa eto – kako vidite, i dan-danas me drže po crnim listama i proganjaju me kako to nisu proganjali ni disidenta Milovana Ðilasa, koji je bio član Politbiroa Titove partije, dok ja nisam bio ni član Narodne omladine. Vi ste sigurno bili član te Titove partije, ako to niste i danas. Bar vaše citirane reči to nam nagoveštavaju.
  Alaha ti, Bezimeni Albanče, da niste bili i vi u onoj grupi UDB-aša kad sam se ono sreo sa Dušan Mugošom? !

  3.- Ja nisam nikada potpisao nikakvu izjavu da sam u službi SFRJ, ali – i bez potpisa – bio sam, jesam i dok budem disao biću, ne samo u njenoj službi, već i u službi SFER (Savez Federativih Evropskih Republika), pa i SSFR (Svetske Savezne Federativne Republike), upravo tako – ne štedeći ni život. Vi ste sigurno bili protiv nje. I jeste protiv nje. A sa druge strane tražite da uđete u Evropsku Zajednicu !!! Vaša je hipokrizija do zla Boga odvratna. Ne vidite to? !

  4.- U časopis NËNTORI sam objavljivao pripovetke i novele, ali se u nijednoj od njih ne govori o Dušanu Mugoši, ni kao Mušan. Za Dušana, Mušana i Muškana govorili su i pisali vaš Enver Hodža i njegova Nedži. Možete ih videti i po fotografijama gde su izašli zagrljeni.

  5.- Dušan Mugoša ne samo što me nije poslao u Albaniju, već je i tražio od albanskih vlasti ili da me predaju živog njemu, ili da me uhapse, kao uslov za postavljanje diplomatskih odnosa na rang ambasada. Ovo pišu i vaše kolege, otvoreno neprijateljski raspoloženi protiv mene. Pa i lično Enver Hoxha, na Plenumu CK Partije rada, održan 1971. u gradiću Ljušnje, izjavio je da se Kaplan nije uhapsio kao agent UDB-e. Duž istrage i suđenja mog niko nije smeo ni da prišapne ime UDB-e, jer su se tako zdogovorili Beograd i Tirana. Ja sam vam objavio njihovu presudu. I vi ste je sigurno pročitali. Ali za vas laži, falsifikati i intrige su najobičnije stvari.

  6.- Ako je blaćenje albanske nacionalne istorije naučna istina, koju sam zastupao i zastupam, onda otvorite oči i vidite, jer su vam je izblatili pre mene ne samo najveći svetski albanolozi, već i vaši najveći i od vas najpoštovaniji akademici, Çabej, Buda i Demiraj, sa puno drugih, mlađih.

  7.- Što se tiče materijalnih interesa, vi sasvim dobro znate da mi nijedna redakcija do danas nije isplatila ni prebijenu paru ni za jedan dopis. Pa i knjige objavljujem privatno i razdajem ih na poklon.

  8.- Srpski me akademici još nisu prihvatili, niti će me prihvatiti, sve dok budu pod komandom Titoista. Ali jeste – prihvatio me srpski narod. I pošteni albanski akademici, oni koji se nisu klanjali ni Titu, niti Enveru Hodži! Oni koji su videli da su moja dela dostojna pera jednog akademika.

  9.- Ja sam od vremena video delo albanskih akademika Kosmeta KOSOVO, koje pretstavlja aktuelnu enciklopediju KiM. Oni su me tamo uveli ne zato što su kosmopoliti, već zato što su ih na to primorali moja dela, priznata od svetske književne kritike za značajnija od dela ma kojeg drugog književnika sa KiM. Vi dobro znate da je moj roman IZDAJA i od albanske književne kritike još od vremena (Tamo – sred Tirane!) proglašen za remek delo albanske proze svih vremena.
  I što su me imenovali albanskim književnikom imaju pravo, jer ja nisam samo jugoslovenski (srpsko-crnogorski) književnik, već i albanski, pa – sada, i švajcarski. Ja se ponosim time što sam nastavio delo mojih prethodnika, Dr Petra Bogdana, Miđeni-a, dinastije književnika Silić, Sterio Spase-a i puno drugih, koji – iako Srbi – doprineli su razvoju albanske kulture i nauke, kao što su mnogi Srbi doprineli i oslobađanju Albanije od turskog ropstva, pa i od socijal-fašističkog terora vašeg Envera Hodže.

  Kako vidite, Bezimeni Albanče, ja se ne bojim vaših laži, falsifikata i kleveta, jer – kako sigurno znate – u laži su kratke noge. Sa druge strane, ja ne samo što vam ih vraćam kao bumerang, već su te vaše laži doprinele da me moj narod i ceo svet shvati i prihvati. Pre vaših akademika u njihovoj enciklopediji, mene su uveli svetski akademici u svetskoj WIKIPEDIJI, srpsko-crnogorski narod u njihovim enciklopedijama SRBI U SVETU, LEKSIKON CRNOGORSKE KULTURE, MAKEDONSKA ENCIKLOPEDIJA. Što više – i to dok sam bio u zatvor Burelji – uveo me i vaš Enver Hodža u njegovu enciklopediju FJALORI ENCIKLOPEDIK SHQIPTAR (Tirana, 1985), naravno – moje naučno otkriće, ali bez mog imena. Ili to niste videli ?!
  Alah selamet, Bezimeni Albanče !

 23. Пише: John McCallum / Ројтерс

  Мајка америчког председника Џорџа Вашингтона je албанском пореклом из с.Ирзнич,Пећи округу. Председник Вашингтон је сам рекао да су оставили писмо поверење да заштите Албанце из Америке у било које време и на било који начин.Пре извесног времена, Институт за биохемију и генетику, са седиштем у Швајцарској Schaffhausen, објавила је резултате истраживања на новим генетским истраживања светских лидера, под којима указују да историјски председник Сједињених Америчких Држава Џорџ Вашингтон, био албанског порекла.Институт, у оквиру опсежног истраживања је анализирао генетички узорке бившег америчког председника, који су водили земљу у рат ослобођења против британског краљевства, закључује да је Вашингтон био 50 одсто Албанаца, што значи да је један од његових родитеља био је 100 одсто Албанаца .Док Институт у Базел не иде у детаље о овом открићу епохалне, стручњаци у другим областима су пожурили да потврди ову тврдњу, наводећи као доказ другом језичком генеаологије.Џорџ Вашингтон је био главни политички лидер америчке војске у годинама 1775-1799, што је довело земљу до победе у ослободилачком рату против Британије, био је задужен за земље у време писања Устава и држао председничке управљања праксу да чак и данас су темељ камење рад у Белој кући.У САД-у се сматра као „отац нације“.
  Албанска мајка
  Према лингвиста Алберт Мико, из Института за лингвистику на Универзитету Беркли Калифорнији, САД, постоје и други докази који указују да је мајка Џорџа Вашингтона био је Албанка.“Џорџ Вашингтон је био син Аугустин Вашингтона и Мери Балл Вашингтону. Марија је заправо Марија Бала, чији родитељи су били из околине Пећи на Косову данас. Марија је рођена у Ливел,Вирџинији, САД, у 1708, али њени родитељи су били тамо у 1706, након дугог путовања бродом лансиран из Рагуза;данас Дубровника, и водио их кроз Британије на Земљу Америку. Историја путовања бабе и деде Вашингтона од Косова у Америци је описана у биографске књизи “Marry Ball Washington“ аутор Virginia Carmichael, објављеном 1850. Они чак кажу да је Балај је дошао из села зове Синиц, што може да буде назив конфузија село Ирзнич, општина Дечани” каже Мико, што прича причу до недавно била скривена у фиокама Бела Кућа, као и да помињање албанског порекла Вашингтону је уклоњена са листе забрањених тема од америчког Савета за националну безбедност је тек недавно.У том смислу, званичници Беле куће су одбили да само кажу „то није било случајно да потпредседник Бајден је прозивао председника Вашингтона у односу на премијеру Косова.“
  Аманет Вашингтона
  Међутим, недавна открића, можда баца светло на неке друге аспекте америчког ангажовања на Косову и Албанаца у општој подршци. Аутор познатог америчког Carl Woodwart, који је написао неколико десетина књига за амерички председници документарних и причама из Беле куће, каже да су током архивске истраживања за своју књигу о Клинтоновој председника, објављеном у 2004 под називом „Клинтон кућа“ нашао писмо-тестамент Џорџ Вашингтона, у вези са Албанцима.

  „Сећам се када сам узео писмо покаже Била Клинтона у једном од многих интервјуа за књигу и рекао:“ Види, Бил, шта сам открио из архиве Вашингтона „. Он кад је увидео писму, он је рекао: „Видео сам Карл, видео сам. Да нисам видео, Бог зна да ли би смо интервенисали на Косову „, показује Вудвард, познат као новинар, репортер и писац који је до сада освојио четири награде“ Пулицерове „. Он каже да није могао да даје писмо Вашингтона у књизи за Клинтона, јер сада припрема посебним књизи за Вашингтон и његове албанске порекла. Вудвард каже да мисли да сам назвати књига „Џорџ Вашингтон: први Албанац у Белој кући“ или можда „Албанац са Косова, који је створио државу Америке“ .
  „На неки начин, амерички обавеза у корист Албанаца је дуг да је Америка сада на људе који су дали оснивача америчког народа. Из истраживања јасно је да је председник Вудроу Вилсон је прочитао то писмо у то време је одлучио да оснује независну државу Албанију „, каже Вудвард, и додаје да једнако, председник Никсон је био кључна особа која је допринела остварењу аутономије Косова, Устав 1974.“Никсон и Тито је имао састанак негде у 1970, у којој амерички председник је обећао неповратну 5 милијарди долара помоћи Југославији од 500 милиона годишње до 1980, у замену за издавање пуну аутономију за Косово. Тито је договорено и све је почело тамо – стварање Универзитета у Приштини, уставних амандмана 1971, Устав из 1974, и тако даље „, показује Вудвард.
  „Осим тога, наставак помоћи је пружена у разговору између Тита и други амерички председник, Џими Картер, за године 1980-1990, за узимање коју је Тито је договорено да Косово да статус републике. Али Тито је умро, Срби су се дигли против аутономије, Американци су престали … помош…друго знате шта се десио „, рекао је он.
  Међутим, Вудвард сматра да су сви амерички председници прочитао писмо Вашингтона и да је обавезује да помогне Албанцима на различите начине и у различитим фазама историје. Амерички писац не жели да открије садржај писма, рекавши да „треба сачекати за штампање мојој књизи“, али каже да ће они који су написали Вашингтон разјаснити многе ствари писане о америчким односима са Албанцима.
  О епохалног открића албанског порекла Џорџа Вашингтона, као и других потраживања до нечувено сада, америчка амбасада у Приштини нису желели да дају било какав коментар.

  Институт за генетику Шафхаузен, Швајцарској је произвела неке веома интересантне резултате за неке од генетских позадине историјских светских лидера.Према истраживању, Фидел Кастро је енглески порекла, Владимир Лењин био чеченски, док је француски председник Шарл де Гол кој се повукао из Алжира је био, у ствари, са арапским порекла.
  Друга чињеница:
  Позивање на неком делу књиге аутора Џорџа Ф. Вилијамс „Албанци“, јасно је да је дубина америчке подршке Албанцима, има генетску везу и да потиче из аутентичног идентитета Албанаца, која се појављује да отворе који су јаки разлози да буду једни поред других, у време када је Албанци имају велику потребу за потврдом своје древне историје.
  Тако, Џорџ Фред Вилијамс 1914, написао: „Назад у праисторији, пре Хомерски рапсоди да пева божанства и митолошка хероје ,пред да се пише грчком језику, живео народ познат као Пелазге …
  Албанци су они који су дошли тако далеко од ове моћне расе праисторијски. Само у последњих неколико година је утврђено да Пелазге су древни Илири … Ови Илири провео у Италији по имену ТОСК, како се још зову у Албанији, док је у Италији остала као ТОСК, Тоскани, етрурски …
  Албански била истина језик Хомера, Грци су позајмили од Пелазгини рапсоде својих познати епски песма … Албаснки је био матерњи језик Александра Великог и Пирус у Епиру, једног од највећих генерала у историји …
  Порекло Албанаца
  Назад у праисторији, пре Хомерови песници певали о својим боговима и херојима из бајке, пре писања грчки језик, живео један народ названа Пелазгима. Херодот (484 – 425 пне) је преписао Пелазге историју ,која поменутих много раније него грчке цивилизације; груба папир који покрива стране Пантеона у Атини и даље зове пелашко. Они су изградили велике зидове које се зове Киклоп и да проф Покок каже да је саграђена давно пре постојале Хомеровим Грка. Из овог снажног праисторијске расе остао само Албанци. Тек у новије време био предочено да Пелазге су стари Илири, први индоевропски грана, чије царство шири из Мала Азије до Јадрана и од севера до Дунава. Из студија младих писаца, као проф Макс Милер и проф. Пот,албански језик постао стабилано поријекло. То Илири, који још увек живе у Албанији ТОСК је дистрибуиран у Италији и познат као ТОСК, Тусцани, етрурског.
  Бескорисно је питати грчке богове у свом језику етимологије. Албанскомјезику су веома јасни и њихова значења више права.

 24. Ivan LOVRENČIĆ

  Gospodin Sag Sagić, poznat na ovom portalu po dopisima koje je od vremena objavljivao, godine 2011, u Рadovi, gdje porodično živi, objavio je djelo ALBANSKI BUMERANG. Na str. 11-13, on piše:

  III.
  Čudno! Dok za Akademika Burovića i njegove albanološke teze bruje sva albanska medija, ime Jovana Deretića još nijedan Albanac nije ni šapnuo bilo kome, Bože sačuvaj i da je spomenuo u štampi ili na nekom sajtu, jer mu ga – i dan-danas ne znaju. A ovako i na sve strane sveta. Pa i među samim Srbima! Dok Akademika Burovića pozivaju iz Švajcarske da im dođe na Kosovo da sa njim proslave Vidovdan, Jovana Deretića, koga imaju u Beogradu, izgleda da još i ne poznaju! Universitet New Yorka još nije prodiskutirao albanološke stavove Doktora Deretića (Akademika Burovića jeste!), pa ni Akademija nauka i umetnosti Makedonije još mu ih nije unela u njenoj ENCIKLOPEDIJI (Akademika Burovića jeste!)!!!
  I Albanac dr Agim Vinca urliknuo je čitavom knjigom protiv te ENCIKLOPEDIJE zato što su tamo unete albanološke teze Akademika Burovića, a ne zato što se tamo ni ime Jovana Deretića ne spominje!!!
  Očita tendencija da se omalovaži Akademik Burović, da mu se prikriju i negiraju naučna otkrića, vanredne zasluge, njegovo samopožrtvovanje, njegovo besprimerno herojstvo, pa i da mu se pretpostavi Jovan Deretić, očigledna je stvar, sasvim flagrantna. Svako ko i malo poznaje njegovu biografiju, odmah će se setiti da su se za ovo borili i bore se svim silama i sredstvima ne samo albanski mafijaši, već i jugoslovenski. Pošto su im propali svi pokušaji da ga fizički likvidiraju, Akademik Burović im je kao kost zastao u grlo, pa niti ga mogu progutati, niti ispljuvati.
  Koliko da se zna: Kada su jugoslovenske “komunističke” vlasti sred Beograda predali 1968. godine tapiju Kosmeta Albancima, g. Deretić se nije čuo živ, iako je bio slobodan, sred Beograda, ili i u SAD, dok je Akademik Burović (Ova kukavica!), okovan u gvožđe i beton zloglasnog albanskog zatvora BURRELI, pljunuo u lice albanskim prisvajačima Kosmeta:

  PIČKA VAM MATERINA,
  ALBANSKA SOCIJAL-FAŠISTIČKA I ŠOVINISTIČKA BAGRO!
  MIČITE RUKE SA KOSOVA, JER JE BILO I JESTE NAŠE!

  A čim je izašao iz zatvora, studiju TOPONIM DARDANIJA, koju je 1973. godine napisao u zatvor BURRELI na albanskom i dao je zatvorenicima da je pročitaju, plaća svojom sirotinjom da se objavi, i razdaje je na poklon. Vidite reviju YLBERI God. I, Br. 1, Ženeva, jesen 1993, str 13. Tom je studijom dokazao da ime DARADANIJA ne dolazi od albanskog apelativa dardhë = “kruška”, kako to pretendiraju albanski akademici (pa i Titovi eunuci!), već od imena boga DARDANOS. Štoviše, On nam dokazuje da to znaju sasvim dobro i albanski akademičari, ali kriju to od svog naroda. Doslovno: “Albanski “naučnici”, iako je ovo otkriće akademika, prof. dr Konstantina Jirečeka još od pre Prvog svetskog rata, oni ni posle Drugog svetskog rata, ni dan dana (!), nemaju smelosti da to kažu svom narodu, ni ovu niti mnoge druge istine”. Godina je 1973. Pa neka je i 1993. Kosovska tragedija se desila 1999! Šest godina pre, Akademik Burović je udarao u bubnjeve i branio srpsko Kosovo!
  Ali ne, ne! Kakvi?! Nije to učinio Akademik Burović! Nemoguće! To je učinjeno “zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti g. Jovana Deretića”!!! Ili ne?!
  Čim su objavljena ova dva “komentara”, Akademik Burović je odmah prozreo cilj i nameru poziva za saradnju ovog Srbina – Srđana Marjanovića. Zato šale Srđanu dopis Dokumentirano poreklo Albanaca, objavljeno na sajtu GLAS DIJASPORE, Libek (Lübeck-Nemačka), još 10.IV.2010, a kojim dokazuje da se sa Deretićem u bitnome slaže, a u nebitnome – ne.
  Bitno je da Albanci nisu autohtoni, da su na Balkan (pa i u samoj Albaniji !) stigli posle Srba, pa i da sa Ilirima nemaju ništa zajedničkog. Akademik Burović je to i dokazao, pa i rekao mnogo-mnogo godina pre Doktora Deretića, pa i platio vrlo-vrlo skupo, svojom čaprom i životom svoje dece. Doktor Deretić je to samo rekao, ali nam ničime nije dokazao, niti se upuštao u to.
  On, g. Deretić, ni pomenutu tapiju, koju su “komunističke” vlasti Beograda dale Albancima, ne spominje! Preko svega, ne samo što za to nije ni najmanje i ničim platio, već je primio i honorare, pa i počasti. Deretić je i danas kod svoje kuće, u Beogradu. Akademik Burović nastavlja svoj život u tuđini, gde se bori za zalogaj suhoga hleba sa švajcarskim vlastima, koje – pošto su im propali pokušaji da ga oteraju iz Švajcarske, rube mu svakako onu mizernu materijalnu pomoć i policiski mu obrađuju članove porodice, maloletnu decu, da bi Akademiku ogorčali život i tako Njega primorali da se “dobrovoljno” udali iz Švajcarske, a albanskoj mafiji – da se oduže za ono na što su joj se obvezli.
  Treba znati da u svom rodnom mestu, Ulcinju, Akademik nema ni kolibu, a crnogorske vlasti nastavljaju da ga persekutiraju svakako, same i u saradnji sa albanskim okupatorima, sa albanskom mafijom. Ni da registrira brak i decu rođenu u inostranstvo ne dozvoljavaju mu! Brata Akademika i njegovog sina napadaju u njegovoj kući i sred Ulcinja, napadaju fizički! Druge mu ostavljaju bez posla, da bi pali na koljena pred albanskim kriminalcima i izjavlivali i preko medija da se ne slažu sa svojim bratom Kaplanom, da nisu kao oni. Monstruoziteti ovi, koje vaš Deretić, g. Marjanoviću, ne samo što nije probao na svojoj čapri, već za to nije ni čuo!
  Treba da naglasimo i ovo: Čim je čuo za Jovana Deretića, Akademik Burović ga pozitivno spomenuo u svoje studije, pa ga i citirao, pa je i prihvatio sve što je pozitivno u njegovom stvaranju, pa je otstupio i od nekih svojih pređašnjih stavova, prihvatajući one Deretića. Koliko za primer, vidite delo KO SU ALBANCI?, str. 116. Sa druge strane, možete li nam reći gde je to Deretić spomenuo (bilo i negativno!) Akademika Burovića?!
  Akademik Burović je poznat po svome viteštvu (danas bez presedana na svetu!) i prema svojim neprijateljima, kamoli prema onima koji se još nisu izjavili za takve.1)
  Kuda su došli Albanci na Balkan, preko Italije, kako je rekao Stalin (a sa njime se slaže i Deretić!), ili preko ruskih stepa, obala Baltičkog mora i Rumunije (Karpati i Beskidi), kako kaže i dokazuje Akademik Burović, nije bitno. Bitno je ono što naglasismo.
  Znači, sa jedne strane se falsifikuje istina o nacionalnom poreklu Akademika Burovića, prenose se laži njegovih i naših albanskih neprijatelja, a sa druge strane omalovažavaju se otkrića ovog Akademika, pa mu se i negiraju, pretpostavljajući mu ona Jovana Deretića, za koja se i preko medija govori da su opterećena mitologijom.
  Kako se zna, Akademik Burović se ni najmanje ne oslanja na mitologiju. On se oslanja samo na dokumenta i istorijske činjenice, na ono što su pre njega otkrili svetski naučnici, profesori i doktori nauka, akademci, a priznali i sami najveći albanski albanolozi, kojima kod g. Deretića nema ni pomena. Ovo i jeste jedan od razloga što mu Albanci još nisu ni ime naučli, dok ime Akademika Burovića ne skidaju sa usta.
  _______________
  1) Godinu dana po objavljivanju ove knjige, srpski narod je odlikovao Akademika Burovića zlatnom medaljom SRSKA KRUNA i proglasio ga zvanično, odgovarajućim dokumentom, za SRPSKOG VITEZA.-I.LOVRENČIĆ.

 25. Prof. Dr Kaplan BUROVIĆ, akademik
  Poštovani čitaoci,
  Izvinjavam vam se što od mog poslednjeg odgovora (dana 25.XII.2010), ma da sam nastavio saradnju sa ovim sajton, nisam pogledao ko što komentariše u vezi moje studije DOKUMENTIRANO POREKLO ALBANACA. Nisam ni pomislio da su se toliki novi komentatori javili. Pre nekoliko dana stiže mi potražnja urednika, g. D.Nonkovića, za prevod sa albanskog na naš jezik “komenta” Albanca Sahit Sahitaj, koji mi je poslat bez imena, pa ga sledstveno i u mom odgovoru nazivam BEZIMENI, za što mu se izvinjavam, jer – bez obzira da li mu je to pravo ime, ili pseudonim – činjenica je da nije BEZIMENI. Apo jo, zotni Sahitaj?
  A sada da svakome odgovorim ukratko:

  МILJAN BOJANIĆ,- moja studija Dokumentirano poreklo Albanaca, pošto je sprva objavljena na sajtu GLAS DIJASPORE, Lübeck (Nemačka), 10.IV.2010, preštampana je i od sajta NOVINAR.de, Minhen (Nemačka), 15.II.2011. Lično sam je objavio posle koji mesec u mom delu ODAN I ODRAN, Ulcinj 2011, a zatim je preštampana i u listu TABLOID God. VIII, Br. 235, Beograd, 23. jun 2011.
  Oslanjajući se na ovo poslednje izdanje, poznati akademik, dr Jovan Deretić, prodiskutirao mi je studiju u TABLOIDU Br. 237, od 21.VII. 2011, a pod naslovom Morava nije za neplivače. Odgovorio sam mu dopisom Nekorektna polemika akademika Deretića, objavljena sprva u listu TABLOID Br. 239, Bgd. 18.VIII.2011. Ovu sam polemiku zatim preštampao u mom delu VELIKA JE CRNA GORA, Ulcinj 2011, str. 137-145. Gospodin Deretić mi nije odgovorio, on se nečujno povukao, ali se umesto njega pojavio neki prof. dr Dragoljub Petrović sa svojom polemikom Istorija ne prihvata površnost, objavljena u TABLOIDU Br. 240, kome sam odgovorio mojim dopisom Naučni problemi ne rešavaju se glasanjem, TABLOID Br. 241, Bgd, 15.IX.2011, koju sam zatim preštampao u pomenutom delu VELIKA JE CRNA GORA, str. 146-152. Posle ovoga se i ovaj junak povukao sa bojnog polja, a pošto sam ga demaskirao kao dvoličnu albansku protuhu, koja – u ime albanske mafije – pravi se kao da je sa Deretićem, pošto je cilj te mafije da se aktuelno likvidiram ja, a upotrebom i neupućenih Srba protiv mene, posebno pravoslavnih fundamentalista, „Svetosavki“ i „Svetosavaca“ (pod navodnicima) gospodina Srđana Marjanovića, koga je demaskirao Sag Sagić svojim delom ALBANSKI BUMERANG, Padova 2011. Posle moje likvidacije, kao opasnijeg pera za njih, ovi bi se Albanci osuli i na Deretića, da i njega likvidiraju, a oslanjajući se upravo na ono što kažem ja. Kako vidite, borba protiv mene se nastavlja, dok se za Deretića još uvek ne čuju ni sa srpskim pseudonimima, kamoli i svojim pravim imenima. Kako vidite, i Sahit Sahitaj se meni obraća, a ne Deretiću. Do dana današnjeg Albanci se prave kao da ne znaju i da postoji Deretić. Zar vam ovo nije sinjifikativno?
  Mihailo Ataliota nije bio savremenik doseljavanja Šćipetara ni u Srbiju, niti u Albaniju. O tome sam pisao detaljno u mojoj knjizi KO SU ALBANCI?, Ženeva 2007, a imate o tome i u pomenutom odgovoru Deretiću Nekorektna polemika akademika Deretića, str. 140-141 citiranog dela. Ataliota piše da je u vojci Ðorđa Manijaka bilo ne samo Albanaca, već i Srba. Istina je da je jedan deo te vojske on doveo iz Italije, ali – ako uzmemo da je doveo iz Italije Albance, onda možemo uzeti da je doveo iz Italije i Srbe, što sigurno nije istina. Ja sam sa više dokumenata i činjenica, striktno naučnih argumenata (koja sam nabrojio u pomenutoj studiji Dokumentirano poreklo Albanaca), nedvosmisljeno dokazao da su Albanci bili u Albaniji najmanje jedno 100 godina pre pojave Ðorđa Manijaka. Pročitajte ih pažljivo i razmislite o njima, imate ih na ovom sajtu, upravo ovde, u studiji koja se komentariše.

  VUK RUGBY,- pod rasom podrazumevamo boju tela kod ljudi, a ne spoljašnji izgled unutar iste rase, grupe ljudi iste boje tela. Albanci su belokošci kao i mi Srbi. Znači – pripadamo istoj rasi.
  Istina je da se Albanci jedne oblasti, recimo Severa Albanije, razlikuju u spoljašnjem izgledu od Albanaca Južne Albanije. Ali ove razlike postoje i u svim drugim narodima, pa i kod nas.
  Ove razlike potiču pre svega od različitih prirodnih okolnosti, u kojima žive ljudi. A zatim i od mešanja sa drugim narodima. Nema naroda na svetu koji se nije mešao sa nekim drugim narodom. I mi smo se Srbi izmešali. Sa Turcima su se izmešali više hrišćanski Srbi, negoli muslimanski Srbi. Paradoksalno ali istinito. I dok su se muslimani mešali dobrovoljno i legalno, hrišćani su se mešali prisilno i ilegalno. Turci su posle Prvog Balkanskog rata proglasili bugarski narod svojim zetom. Mogli su to da učine od vremena i svi drugi balkanski narodi sa Turcima.
  I Albanci su se mešali. Moguće nešto više od ostalih naroda Balkana. Opširnije o ovome vidite moj esej KOKTEJ ALBANSKE KRVI, objavljen sprva upravo na ovom sajtu, dana 06.III. 2010, zatim preštampan u mom delu ODAN I ODRAN, Ulcinj 2011, str. 88-90.

  RADOJA,- moje su knjige zabranjene ne samo u Albaniji, gde nad njima vrše i autodafe (spaljuju ih javno!), već i u Crnoj Gori, Makedoniji, pa i u Srbiji. Štoviše – i u Švajcarskoj, odakle ih ne mogu ni preko pošte poslati, jer mi ih zaplenjuju, ne stižu na adresu onih kojima ih šaljem. Zato ih na svoja 80-to godišnja pleća nosim iz države u državu, iz grada do grada, iz ulce do ulice i od praga do prada, pa ih tako razdajem na poklon. Svi to vide, a niko ne protestira. Ili je ko protestirao? Jest, u Albaniji su javno, preko medija protestirali albanski akademici, tražeći od albanskih vlasti da zabrane ulazak u Albaniju i meni, kamoli mojim knjigama !!! Ako ko ne veruje, spreman sam da mu predočim dokumenta.

  MIODRAG LUKIĆ,- hvalati, brate Miodraže. Siguran sam da si spreman da, kao što vitlaš reči u moju odbranu po svim sajtovima, spreman si da zavitlaš i onaj tvoj štap, što držiš u desnoj ruci, po glavama izroda srpskog naroda. A doći će i taj dan. Sve se kida kad se stanji, a zulum kad odeblja!

  BEZIMENI etimologu šćipetarskih toponima naših strana,- ovih dana (01.II.2013), na sajtu SPONA imate moju studiju O TOPONIMIMA KOSOVA I METOHIJE. Koliko da znate, albanski falsifikator istorije albanskog naroda, kojom huška njegove Albance protiv našeg naroda, dok i lično siluje našu toponimiju, optužuje nas da smo im mi, i to na našoj teritoriji, silovali njihovu toponimiju. A treba da znate i ovo: On, imenom Nail Draga, mezimac je „crnogorskih“ vlasti, dok je ovaj Kaplan na udaru tih vlasti od vremena Josipa Broza Tita pa do današnjih dana. Njemu te vlasti objavljuju i knjige, dok moje – moje mi ne dozvoljavaju ni da ih unesem u Crnu Goru, kamoli i da ih izložim u nekojoj knjižari !

  MILE NS,- sajt KAFE MONTENEGRO se uređuje od albanskih ekstremnih nacionalista, šovinista i rasista za diversiju protiv našeg naroda. Od protuha – kao taj ARBER – mi i ne očekujemo ništa drugo do petljanja i falsifikovanja. Preko mojih komentara ja sam lično njega od vremena demaskirao.
  Ovde naglašavam samo ovo: Zašto taj Arbër ne iznosi „argumente“ Albanske akademije nauka o poreklu Albanaca od Ilira? Oni su objavljeni! Taj Arbër toliko je upućen u ovaj problem, da ni dan danas ne zna ni koji su ti „argumenti“ Albanske akademije nauka.
  Ove protuhe ne upadaju sami u ove diskusije. Oni se diriguju od Albanske mafije na vlasti za diversiju i za mućenje voda, za denigriranje i indoktriniranje naivnih, koji – ne znajući sa kim imaju posla – čitaju te njihove besmislice, pa – eto, kao i vi, Mile, preporučuju ih za čitanje i drugima.
  Mile, Boga ti, da ti pravo ime nije Milaim?!
  Mirupafshim, o Milaim, në ndonjë dyluftim tjetër!

  SAVO KOSANOVIĆ,- rođen u Miljanići (u Banjanima Nikšića) 1839, umro je pre 110 godina u Ulcinju. Ako ste vaskrsnuli (Moguće iz moje knjige ENCIKLOPEDIJA ULCINJA!), de – recite nam gde ste to našli, koja su ta dela, izvori, kojima se vi referišete za vaša pretendiranja? I zašto ste do sada ćutali? I zašto ćutite?
  Ovim problemima, koje tretiramo Deretić i ja, bavi se albanologija od svog početka, više od dva-tri veka. Tako da ta „crna rupa“ mora da je u vašim znanjima iz albanologije, a ne i u istoriji. Ima nekoliko vekova što se najveći svetski albanolozi bave ovim problemom, dok vi – koji se još niste ni ispilili – pretendirate da je „Albanska istorija itekako dobro zabelezena, samo je slucajno ili namerno nekako svi promase ili zaobidju“. Рa iznesite nam je vi na videlo i ne dozvoljavajte nam da je promašimo i zaobiđemo. Evo puna godina dana što ste nam ovo rekli i ućutali. Zašto ćutite? Pa i komentator Ðorđe Luković vam je ovo tražio, a vi ćutite i ćutite.
  Ovaj vaš koment mi izgleda jako-jako sumnjiv, pa i zlonameran.

  ÐORÐE LUKOVIĆ,- imate pravo što od pokojnog Kosanovića tražite literaturu njegovih pretendiranja, ali biste i vi učinili dobro da nam citirate Ostrogorskog za vaše pretendiranje.
  Da možda niste i vi koji od pokojnika albanske pokojne albanologije ?!

  ILIJEV DUŠKO,- Hvala vam na pitanje i čast koju mi ukazujete. U Beogradu i Skoplju, pa i u Podgorici, postoje akademije nauka i umetnosti, sa oktroisanim i svetski priznatim akademicima. Zato me čudi zašto se za verodostojnost istorije obraćate meni, koga nijedna od pomenutih akademija ne priznaje za akademika, pa moguće i vi.
  Što se tiče mene, kao što vam je sigurno jasno, nastojao sam i nastojavam da – sve što nije verodostojno u istoriji – ispravim i učinim verodostojnim. Ne samo u istoriji albanskog naroda, već i u istoriji našeg, srpskog naroda, pa i u istoriji moje porodice, pa i u biografiji, koju mi izvezuju moji neprijatelji. Ja nisam poznat samo kao albanolog, već i kao balkanolog. Još od 1954. godine ja sam pobio mnoge hipoteze sovjetskih, beogradskih i skopskih akademika: Vidite moje delo O DETERMINACIJI DRUŠTVA I DRUŠTVENOG UREÐENJA.
  Vi imate pravo da sumnjate u verodostojnost, ali – sve dok vašu sumnju ne dokažete – nemate pravo da poričete postojeću istoriju.
  Mi smo dokazali da Albanci nisu autohtoni, da nisu Iliri i, ponajmanje, Pelazgi. Ovo su priznali i najveći albanski istoričari, akademici Aleks BUDA (Prvi presednik Albanske akademije nauka), Eqrem Çabej (najveći albanolog albanskog naroda, Bog njihove albanologije) i Shaban Demiraj (Drugi presednik Albanske akademije nauka). Za čuđenje je zašto se Albanci ne dižu protiv njih (Jer su i oni rekli da Albanci nisu autohtoni, ni Pelazgi, pa ni Iliri !), već se dižu protiv mene, njihovog učenika i naslednika ?!
  Jako sinjifikativno! Zar ne ?! Mislim da Miodrag Lukić ima pravo kad kaže: „Pošto vidim da se Albanci ljute, to je dobar znak da je Kaplan na pravom putu“ !

  REVIZOR bi dobro učinio da izvrši reviziju tih njegovih misli o Albancima. A moći će da to postigne ako pročita i moje studije o Albancima, jer izgleda da, sem Deretića, on ne poznaje nijednog drugog albanologa. Moguće – i neće!
  Sličnosti sa kavkaskim Albancima imamo i mi, Srbi. Da možda ovo ne znači da smo i mi njihovi rođaci ?! Istorija nijednog naroda se ne determiniše sličnostima sa drugim narodima, već po nekim bitnim karakteristikama, o kojima ovaj Revizor, vidi se, nema pojma. Prostudirajte argument KENTUM-SATEM, koji je argumentum crucis po pitanju porekla Albanaca, pa će vam biti jasno da Šćipetari nisu ni Iliri, niti Albanci Kavkaza.
  Albanci nemaju nijedan svoj muzički instrumenat, jer se u prošlosti i nisu bavili muzikom. Sve instrumente, koje vi spominjete kao albanske, poprimili su ih od Cigana, jer su se ovi u Albaniji i bavili muzikom. Albancu je bilo ispod dostojantsva da se bavi muzikom, jer je to bilo zanimanje prezrenih Cigana.
  Sredinom XIX veka Turci su preselili iz Azije i smestili na Balkan mnoge svoje arnaute sa njihovim porodicama, da bi stvorili bedem prema Srbiji, koja se spremala za konačni obračun sa okupatorom njenih teritorija. Svi su se ovi arnauti (malim slovom – najamnici) kasnije, preko iste muslimaske vere, albanizirali, postali Arnauti sa velikim slovom. Nema sumnje da su oni doneli Šćipetarima i mnogo čega svog. Oni su Šćipetarima doneli i keče, belu kapicu, pa i koji drugi deo njihove nošnje.
  Što se tiče ličnih imena i prezimena, treba znati da su svi muslimani sveta, pa i naši – srpski, preko islama poprimili arapska, turska i persiska imena.
  Navešću vam samo lično ime Besim, koje srećemo u jednoj čisto srpskoj porodici Sarajeva. Svako će pomisliti da je to čisto-čisto albansko ime, sa značenjem „vera, verovanje, ubeđenje“. Tako sam pomislio i ja. Kako saznajemo iz knjige MUSLIMANSKA IMENA, akademika, prof. dr Šefika Kurdića, besim je arapska reč: u tom jeziku ona znači „nasmijan, veseo, vedar“. Tako da sem pozajmljenih imena i reči, imamo i homonime, koji – sem forme – nemaju ništa zajedničkog.
  Revizore, hvatajte se za naučnu istinu, a ne za ličnosti, koje vam se iz kojekakvih razloga sviđaju, nasuprot ličnosti, koje vam se isto tako, iz kojekakvih razloga, ne sviđaju. Nauka neće da zna ni za veru, ni za nacionalnost, niti za partijsku pripadnost.
  I – pre nego što uzmete pero da pišete – prostudirajte problem o kojemu mislite da pišete. Preko svega, bavite se vašim zanatom i ostavite drugima da se i oni bave svojim zanatom. Ne zabijajte nos gde ne mirišete.

  MARKO,- moguće da ste stvarno Crnogorac, ali vam to vaš jezik i pravopis očito osporava. Bili ko bili vi, ako vas albanska mafija nije platila da to napišete, recite nam bar vaše pravo ime. Čega se bojite?! Znate kako je Ciganka savetovala svog sina na albanskom jeziku, prateći ga u rat: „Fshihu pas gaxhoit, të keqen nana !“ (Skrij se iza gedža, sine moj!)
  Idi Mustafa i obriši nos, pa tvojim ciganlukom ne brukaj ni sebe niti Albance!

  BRE,- hvala vam! Ni vi ne morate da krijete svoje ime. U sastav istine, koju branimo, ulazi i naše istinsko ime. Zar ne vidite da su i sami Albanci, koji me brane od svog probisveta, istupili svojim pravim imenima?!

  GJINA,- Hanuma Gjina, zašto vas „paranoja“ jedne osobe (u ovom slučaju sam ja!) uznemirava, dok p a r a n o j a čitave jedne nacije ne uznemirava vas ni najmanje?! Mojom „paranojom“ ja nisam nikoga ni ogrebao, dok su vaši Albanci, sa tom svojom paranojom, zapalili Balkan i evo drugi vek što liju krv i majke oblače u crno !!!
  Sa tom vašom civilizacijom i tehnologijom, pa i ovim vašim „komentom“, u čijoj ste se službi stavili, u službi čovečanstva, ili u službi albanskih kriminalaca, terorista i krvavih zločinaca, koji svojom paranojom, izmišljenom nacionalnom „superiornošću“, hoće da se nametnu ne samo balkanskim narodima, već celom svetu?! Ili možda ne znate da su u Tirani već organizovali Vrhovni štab, koji ima za cilj da ostvari njihov KOMMONVELT, sa Skadrom u centru i službenim albanskim jezikom i albanskom kulturom.
  Imamo i mi, Srbi, naše vetrogonje, ali oni nešto ovako još nisu smislili. Naši manjinci u Albaniji još nisu nijednom Albancu opalili ni šamar, kamoli da traže i bukvar na svom jeziku, ili da ma koga od njih ubiju zato što im ni bukvar ne dozvoljavaju.
  Jasno nam je da vam je balkanomanija svila gnezdo u srcu. Ovim vašim „komentom“ nemojte misliti da ste je maskirali. Vas minare nema vreće u koju ga možete skriti.
  I pored upinjanja vaših da me ni moj narod ne prihvati, moderna svetska istorija me prihvatila kao istoričara, kao albanologa i kao balkanologa. Engleski akademik, prof. dr Fox Mulden je od vremena rekao: „ L’historien, dissident Kaplan Resuli Burovich est une source digne de confiance pour l’histoire albanaise ». I ne samo moderna svetska istorija! Prihvatili su me i albanski naučnici, istoričari, akademici. Upravo ovo vas čini da pobesnite i da mi prišivate svakakva uvredljiva imena, negirajući mi sve, i lično ime.
  Ali, gde ostaviste Deretića ?! Ili on nije paranoičan ?! Gde ostaviste vaše Albance, koji čitavim knjižurinama nastavljaju da indoktriniraju svet autonomanijom, iliromanijom, pa i pelazgomanijom ?!
  Hanuma Gjina, izlečite pre svega sebe od paranoje, pa nam onda pomognite da se izlečimo i mi.

  ILIRSKA – OBJEKTIVNA ISTORIJA U ZAPADU,- Pođite, o Albanče, kod psikijatra i lečite vaš albanski kopleks, pa ostavite albanskim istoričarima i akademicima da se zauzmu ovim Efendi Kaplanom, jer sigurno znaju nešto više od vas, pa zato se i ne usuđuju ni nos da provire u ove diskusije, jer sasvim jasno vide da su albanološke teze Efendi Kaplana sasvim ispravne.
  Ono, da je vaša, albanska kultura, najstarija kultura Evrope, recite Hanumi Gjini, da bi svoje napore za lečenje paranoje upravila na pravu adresu.

  IIHGYIGIYJY iz dana 17. januar 2013 (11:48),- znam da Srbi imaju svoja, srpska imena. Ali da su počeli da stavljaju deci i kineska – nisam znao. Mi smo Srbi od davnina dokazali svoju internacionalističku naklonost. Kinezi su to i zaslužili.
  Istina je da su se albanska gospoda svim okupatorima Balkana uvukli u dupe, ali ne treba da smetnemo sa uma da su to manje-više činila i naša gospoda. Ovaj naš Kinez kao da isuviše mrzi Albance. Mora da nam tom mržnjom nešto drugo krije-maskira!
  Ova protuha se javlja po drugi put 17.januara 2013. (11:41). Ne malo već mnogo nelogično, jer 48 minut treba da dođ posle 41, ali mora da je ovo brojanje po staroturskom. Zatim, između ova dva komentara uvedeni su komentari iz 2012. No, to nije važno. Važno je da sada ovaj naš Kinez istupa svakakvim optužbama protiv mene.
  Ako mešam ijekavštinu moje majke Ulcinjanke sa ekavštinom mog Beograda, gde sam se školovao, bar ih nisam zaboravio, iako sam evo 60 godina u inostranstvo, gde ne čujem srpsku reč.
  Kako ijekavštinom, tako i ekavštinom, pa i svakim drugim jezikom, ja sam zastupao i zastupam naučnu istinu. A ovo je važno. Ijekavština i ekavština je bila i jeste važna samo za srpske vetrogonje i za…za naše neprijatelje, koji bi hteli da nas na toj bazi razjedine i zavade.
  Pravoslavni fundamentalizam i titoizam ne samo što nisu teške izmišljotine, već su jedna vrlo-vrlo teška realnost, koja se manifestira i kod ovog našeg Kineza. On navija za Deretića samo zato što mu je Deretić pravoslavac (ako nemamo posla sa nečim drugim, mnogo značajnijim), dok mene drži za muslimana, iako sasvim dobro zna da nisam musliman, što je njegova titoistička manifestacija, ili…?!
  Sa imenima moje dece Dušan i Dušanka i činjenicom što su me Albanci 10 puta na živo odrali, tražeći mi da poreknem srpsku nacionalnost, mislim da sam (i sa mešanjem ijekavštine i ekavštine) veći Srbin od njega. Pođite I-ih Giy Gyi-Ju i doprinesite srpskom narodu jedan hiljaditi deo mog doprinosa, žrtvujte jedan hiljaditi deo mojih požrtvovanja, pa izađite po sajtovima i optužujte me za “teške izmišljotine”.
  Ja nikad nisam rekao da nisu suprotnosti pravoslavni fundamentalizam sa titoizmom. Ali sam rekao i kažem da se ove dve suprotnosti, kad god im ustreba, ujedinjuju protiv svog zajedničkog neprijatelja. Kako se jasno vidi, one su se ujedinile i kod našeg Kineza. Ili…?!
  Što se tiče njegovog pretendiranja da „Ne radi gosp deretic po nikakvom diktatu, nego bas veliki dr mr kaplan”, ja ne poričem da sam radio i radim po diktatu moje savesti i dokumenata, činjenica i naučnih argumenata.
  Kako vidite, iz „komenta“ ovog Kineza, pored stravične mržnje protiv Albanaca, jasno izbija i stravična mržnja protiv mene, koju gaje samo „Svetosavci“ gospodina Srđana Marjanovića i – razume se – Albanci Envera Hodže.
  Iz svega ovoga zaključujem da nemamo posla sa srpskim Kinezom, već sa albanskim Kinezom, angažovanim da provocira sudar između mene i Deretića, a u prilog i u interesu albanskih kriminalaca, koji bi hteli da – preko poznate devize zavadi pa vladaj – postignu svoje ciljeve.
  Ili ovo nije istina?!
  Maskirajte se drugi put malo bolje, Albanče, pa nam opet, nekim novim imenom, komedirajte po sajtovima.

  MERCI,- ne mrsi! Ovde se diskutira o poreklu Albanaca, a za poreklo moguće tvog prezimena obratite se kompetentima na sajtu I-N SERBSKA DIJASPORA. Ali, kad već pitate, evo i da vam odgovorim:
  Prezime MIRAKAJ, poznato u istoriji albanskog naroda po komandantu albanskih trupa u službi Hitlera Kol Bib Miraka i, posebno, po selu MIRAKA (u okolini Libražda, Albanija), potiče od ličnog srpskog imena MIROSLAV>MIRO>MIRAK, srpski genitiv (MIRAKA) Albanci upotreblajvaju kao prezime. Kod nekih ova srpska prezimena mogu biti indikacija njihovog nacionalnog porekla, ali u mnogim slučajevima ona su indikacija mesta, odakle im je poreklo. Tako Kol Bib Miraka, ako je iz sela MIRAKA, sigurno mu je to prezime došlo od sela. Ali ako je iz Mirdite, poznata kao oblast nekada nastanjena Srbima, onda ima više mogućnosti da mu je to prezime patronim, da mu potiče od nekog pretka koji se zvao Miroslav.

  ENVER se javlja dva puta, vrlo kratko. Iako je nejasan, izgleda da misli za mene da sam bolestan čovek, koji se stidi svoje proslosti, te da mi nije lako.
  Da možda i vi, Envere, ne mislite da ovime obarate moje albanološke teze i dokazujete da ste autohtoni i Iliri?
  Niste vi prvi, Envere, što proglašavate za bolesne one koji se ne slažu sa vašom falsifikovanom istorijom. Koliko da znate, ja ne samo što se ne stidim moje prošlosti, već se njom i ponosim. Ako sam nekada bio indoktriniran vašom falsifikovanom istorijom, tu su mi indoktrinaciju učinile jugoslovenske vlasti preko svog Ustava, preko školske naobrazbe, pa i preko Akademije nauka, koja i dan danas nastavlja sa tom indoktrinacijom, a Srbija, Makedonija i Crna Gora i sa tim Ustavom. Ako sam nekada zastupao legitimne zahteve albanske dijaspore kod nas (Godina 1956 !), zastupao sam ih na bazi jugoslovenskog Ustava. Braneći te albanske zahteve, branio sam Ustav i borio se kao konstruktivan građanin protiv socijal-fašističke klike Josipa Broza Tita, koja ga gazila svakako.
  Da sam u brazdi ove borbe branio Albance naše domovine dokazuje moja disidentna poema BOJANA, koja je iz 1952. godine i – kao takva – zastava disidencije Jugoslavije, Evrope i celoga sveta! Sve što sam učinio za Albance albanske dijaspore i Albanije jeste u brazdi ove disidencije.
  Istina je da mi nije lako, jer su se eks-jugoslovenske vlasti (aktuelno srpsko-crnogorske i makedonske!) ujedinile protiv mene i naroda našeg sa albanskim falsifikatorima i teroristima, kriminalcima svih profila. Ipak, ja sam taj koji sam ih probudio iz sna i tog vašeg opiuma, koji sam istinom o vašen poreklu probudio ceo svet i aktivizirao u ovoj diskusiji. Ja sam taj koji sam ubedio i vlasti i Albance Crne Gore da javno priznaju da oni, Albanci, nisu autohtoni u Crnoj Gori, već dijaspora! Ja sam taj koji sam ubedio i Ismaila Kadare da u intervjuu, koji je prošle godine dao NIN-u, ne spomene više ni njihovu tobožnju autohtoniju, ni Pelazge, pa ni Ilire! Ja sam taj koji je svojim albanološkim tezama minirao zgradu albanologije, u kojoj više ništa neće biti kao do sada! E pa stvarno, nije lako sve ovo izvojevati sam samcat, bez ikakve podrške ni sa koje strane, a podmuklom i najprljavijom borbom sa svih strana, od pet država, pa i od svoje rođene braće, i od svoje rođene dece !!! Nije lako, ali je zato gordo i za svaki ponos! Zato se i ponosim, a radni narod Srbije mi izda i dokumenat da je ovaj moj viteški ponos i legitiman, pa mi ga i zlatnom medaljom krunisao, za što mu još jednom izražavam moju zahvalnost.

  ALBANO IZ AFRIKE (koji me pozdravlja sa Kavkaza! Moguće misli da je Kavkaz u Africi!), željeo bi da se ja manim albanologije. Kad bih se složio sa falsifikovanom istorijom albanskog naroda i izjavljivao da su Albanci autohtoni, Iliri, pa i Pelazgi, posebno kad bih nastavio da branim njih – Albance (od Srba „kriminalaca“!), sigurno ne bi tražio od mene da se manim albanologije. Naprotiv, sigurno bi me opet proglasio ne samo za istoričara, velikog književnika, već i za POČASNOG ČLANA njihove Akademije nauka.
  Kako se zna, ja ništa ne tvrdim od sebe, već ono što su tvrdili i tvrde i svi svetski naučnici, svima dobro poznati albanolozi, pa i sami najveći albanski albanolozi. Ja samo potkrepljujem ono što su oni rekli pre mene i, polazeći od toga, od mojih naučnih otkrića, koja su mi priznali i albanski akademici, nazvali su me drugi (a ne ja sebe!) albanologom, pa i najvećim savremenim albanologom. Boli ovo albanskim vucibatinama i kriminalcima, zločincima, pa ih eto gde svakako lažu, falsifikuju i intrigiraju protiv mene i mog stvaranja, negirajući mi i lično ime, i nastojeći da me depersonaliziraju i deprimiraju, sa ciljem da bi me naterali da i ja učinim ono što učini albanski albanolog dr. Ardian Kljosi, koji pre godinu dana izvrši samoubistvo.
  U svim zemljama sveta, Istočnim i Zapadnim, bilo je, pa i dan-danas ima zločina, ali u nijednoj kao u vašoj Albaniji, Albano iz Azije. Nema zemlje na svetu koja je inscenirala prljavije i kriminalnije sudske procese od vaše Albanije, nema zemlje koja je na živo odrala ni jedan jedini put nijednu osobu, kao što ste vi na živo 10 puta odrali mene, tražeći mi da poreknem moju jugoslovensko-srpsku nacionalnost, jugoslovensko-srpsko državljanstvo, pa i očinstvo mojoj deci! Nema zemlje na svetu koja je kaznila bilo koga i sa jednim danom zatvora zato što ne poriče svoju nacionalnost, kao što ste vi mene kaznili na 10 godina zatvora, zato što nisam porekao moju srpsku nacionalnost i što se nisam izjavio za Albanca! Nema zemlje na svetu koja je zabranila uhapšenom ocu da vidi i sazna da li su mu deca živa za punih 20 godina redom, kao što ste to vi učinili meni! Ove monstruozitete zabeležila je samo istorija vaše Albanije, koja mi je sve to učinila u znak zahvalnosti što sam se borio smelije od svakog Albanca za njihova prava, za slobodu i demokratiju, koji sam doprineo u albanskoj kulturi, književnosti i nauci više od svakog Albanca mog vremena, koji sam poklonio albanskoj književnosti remek delo njihove proze, Jevađele njihovog savremenog rodoljublja !!! Albanski monstruoziteti su nepoznati u hronikama drugih naroda. Da su bili živi Hitler i Musolini, pošli bi kod vašeg Envera Hodže ne za razmenu iskustva, već za primanje njegovog zločinačkog iskustva u teroriziranju nevinih ljudi.
  Zahvaljujem vam što priznajete da sam u vašoj Albaniji „morao preživeti“ nešto za što i vi sada „žalite“! Kad biste žalili bez navodnika, osudli biste autore tih zločina i, posebno, vaše kolege-akademike, koji dan-danas (i preko medija!) izjavljuju da je najveća greška Envera Hodže što me nije fizički likvidirao. Ili niste ovo pročitali u dnevnoj štampi vaše „domokratizirane„ Tirane?!
  Izlečite, Afrički Albano sa Kavkaza, sebe od paranoje autohtonomanije i iliromanije, pa mi zatim priteknite u pomoć da se i ja izlečim od mojih bolesti, koje su odgovor na vaše zločine, počinjene ne samo protiv mene, već i protiv moje maloletne dece.
  O albanska čudovišta, pa sa kakvim mi se to obrazom suprotstavljate za bilo što?! Zar još niste svesni vaših monstruoznih zločina ?! Vaše monstruozne nezahvalnosti ?! Zar još niste svesni vaših zločinačkih dela i stavova i prema samom albanskom narodu, a da ne govorimo o meni – strancu, političkom emigrantu u tom vašem paklu ?!
  Nirenberg vas sve čeka!

  RILIND ZHAKU, koji tobože prenosi napis nekakvog John McCallum / Ројтерс,- ako je majka aмеричког председника Џорџа Вашингтона билa пореклом Aлбанкa, из с.Ирзнич (KiM), to nam ne dokazuje ni da su Albanci autohtoni, niti da su poreklom Iliri, ponajmanje i Pelazgi, pa i ako je za pelaško poreklo Albanaca govorio i pisao ne samo Džordž Vašington, već i ipsissimus Ajnštajn! Etničko poreklo Albanaca se ne dokazuje sa rekla-kazala, gospodo Albanci, već sa dokumentima, činjenicama i naučnim argumentima, kako sam to učinio ja, zahvaljujući mojim prethodicima, svetski poznatim akademicima, albanolozima, među kojima su i albanski akademici, albanolozi E.Çabej, A.Buda, Sh. Demiraj i mnogi drugi, mlađi, savremeni, među njima i pomenuti dr Ardian Kljosi, pokoj mu duši, koga ste, o Rilind Zhaku, vi ubili !!!
  Ali, ako ste njega ubili, nećete uspeti da ubijete i mene! Рrošlo je vreme kad ste mogli da me ubijete! Kaplan je sada u svetskoj WIKIРEDIJI, koja neće da zna za vašu atavističku mržnju protiv njega i njegovog stvaranja !!!

 26. Je cmendur fare Kaplan Resuli tzv.Burovic.Metevertete ke nevoje per trajtim psikiatrik.Te ka kapluar shizofrenia senile denigruese.Nuk e di pse urren aq shume Shqiptaret.Por,shqiptaret nuk vuajne shume prej budallalleqeve te tauaja qi shkruan ne leter.Historia e Shqiptareve eshte e dokumentuar more plak matuf…hape Enciklopedia Britanica dhe atje sheh kush jane Shqiptaret.Por,nejse ti ja ke venduar qellimin vetes te jesh sherbyesi i SANU-s per politiken antishqiptare.Kaq kisha te them per ty…te nevojitet pak terapi antipsikotikesh…te preferoj une Olanzapin…eshte me i riu ne gjeneraten e antipsikotikeve…

  PREVOD:
  Poludio si sasvim Kaplane Resuli tzv. Burovic. Zaista imaš potrebu za tretman od psikijatra. Obuzela te senilna denigrirajuća šizofrenija. Ne znam zašto mrziš tako mnogo Albace. Ali, Albanci ne pate mnogo od tvojih blesavosti koje pišeš na papiru. Istorija Albanaca je dokumentirana, o izlapeli starcu…otvori Enciklopedia Britanica i tamo vidi ko su Albanci. Ali, neka, ti si postavio sebi za cilj da budeš sluga SANU za antialbansku politiku. Ovoliko sam imao da kažem za tebe…treba ti malo antipsikotičke terapije…preferišem ti ja Olanzapin…najnoviji je u generaciji antipsikotika…
  (Preveo sa albanskog – PVM)

  ODGOVOR:

  Ivan LOVRENČIĆ
  Albanski pametnjakoviću, ako je Akademik Burović takav, zašto pratite na medijima njegovu riječ i naše dopise o njemu: nisu prošla ni nekoliko minuta od postavljanja mog dopis na ovom portalu, a vi ste ga odmah pročitali, pa i “prokomentarisali”. Ako je akademik Burović takav, zašto mu spaljujete knjige, zašto zabranjujete ljudima da ih čitaju, zašto ga psujete, vređate i satanizirate vašim lažima, klevetama i falsifikatima, zašto se uopšte bavite sa njim?! Utoliko više ako je istorija albanskog naroda dokumentirana u Enciklopedia Britanica !
  Od kad znate za sebe vi još ničija djela niste čitali više od djela Akademika Burovića. Vi još ničija djela niste prokomentarisali više od njegovih djela. Nema tog pera koje ste hvalili više od pera ovog Burovića, i nema tok pera koje ste proklinjali i oklevetali više od njegovog pera. Vi ste ti koji ste se bacili sa jedne krajnosti u drugu, a ne Akademik Burović. Ljetenje iz jedne krajnosti u drugu je očiti simptom šizofrenije.
  Akademik je višestruko dokazao da nije ničiji sluga. Dok ste vi, sa druge strane, višestruko dokazali da ste sluga ne samo Envera Hodže i njegove bande, već i Josipa Broza Tita i bande ovoga. Akademik Burović je bio i ostao neprijatelj bande Josipa Broza Tita. A kad je saznao ko je Enver Hodža, postao je i njegov neprijatelj. Neprijatelj socijal-fašističkih bandi, a ne naroda. Ni jugoslovenskih, niti albanskog ! Do danas nema tog stranca koji je volio (pa i nastavlja da voli !) albanski narod više od ovog Kaplana. Ako vi mislite da ima, recite nam njegovo ime i što je to on uradio i žrtvovao više od našeg Kaplana za Albaniju i albanski narod.
  I ovo je Akademik Burović višestruko dokazao. Titov javni tužilac, pred sudom u Tetovo, tražeći da se kazni strogim zatvorom, izjavio je: “Kaplan je bio i ja se nadam da će i u buduće biti konstruktivan građanin !”
  I vaš Fatos Nano, pošto ga kaznio, odrao na živo, razorio mu porodicu, masakrirao djecu i permanentno nastojao da ga i fizički likvidira, sred Ženeve mu se javno izvinuo, nazvao ga konstruktivnim građaninom i pozvao ga da se vrati u Tirani. Prije njega izvinuo mu se i presjednik Republike Sali Beriša. A evo gdje mu se izvinjava i Ismail Kadare, koji briše iz njegovih knjiga sve što je tamo decenijama lajao protiv Akademika Burovića i, govoreći o navodnom pravu Albanaca nad Kosovom, ne spominje više ni autohtoniju, ni Pelazge i niti Ilire, već jedino broj Albanaca. Izvinuli su mu se i svi pošteni ljudi Albanije, koji su povodom smrti albanologa dr Ardiana Kljosi-a javno istupili i glasno rekli da je ovaj sledbenik Akademika Burovića bio u pravu što se nije složio sa falsifikovanom istorijom albanskog naroda. Poslednjih nedelja vidimo da mu se izvinjavaju i albanski akademici Prištine, koji su ga uveli u svoju enciklopediju kao jednog od svojih najznačajnijih književnika.
  Da možda nisu svi ovi šizofrenični, izlapeli starci, pa i paranoični?! Mora da su takvi, jer ste vi pozobli svu pamet ovoga svijeta, tako da za njih niste ostavili ni trunčicu. Možda zato preferišete Olanzapin ! Ako vam pretekne koja pilula, dajte je vašim kolegama, jer niste samo vi takav.
  Prevodilac vašeg teksta mi kaže da miješate srpski sa albanskim ne samo na polju leksika, već i na polju pravopisa. A i ja nigdje ne nađoh u albanskim rečnicima riječ SENILE, ni TZV. U srpskim ih imamo. Jasno je da znate bolje srpski od albanskog. Ipak ne pretendiramo da ste ni Srbin, niti albanizirani Srbin, iako vi, za Akademika Burovića pretendirate da je Albanac, zato što zna albanski jezik bolje od vas. Ali, zaboga, što će vam Akademik Burović, ovaj izlapeli, šizofreni starac?! Zar su vam malo oni koje imate?! Pa ja bih rekao da im samo vi vrijedite koliko 100-tinu Kaplana.
  Pazite, Albanče, upravo danas, istovremeno sa mojim dopisom na ovom portalu, objavio je i Akademik Burović njegov dopis OSUDILI SU ME NA SMRT na portalu INTERNET NOVINE SERBSKA DIJASPORA ! Vidite da u ENCIKLOPEDIA BRITANKA nije dokazano da mu vi niste falsifikovali i universitetsku dokumentaciju i da ga niste osudili na smrt ni pred sudom, kamoli u otsutnosti, pre hapšenja, istrage i izvođenja pred sud?! Po nijednom zakonu nijednog naroda na svijetu se senilni i izlapeli starci ne osuđuju na smrt, posebno ne pre hapšenja i istrage !
  Podajte koju pilulu Olanzapina i Enveru Hodži, njegovim isljednicima i sudijama.
  Ajde da se zdravo vidimo na nekom drugom dvoboju !

 27. Čudni su svi ti razulareni, primitivni,neosnovani i niski neljudski napadi na srskog Viteza – Profesora Burovića. Čak ni onda, kada ne bih znao o čemu ni o kome se radi, pa čak, ni kada lično ne bih poznavao g. Burovića, bez razmišljanja bih odbacio sve neukusne, a pri tom i gnusno podle napade na čoveka – naučnog radnika i istraživača porekla jednog naroda. Uzalud je atakovanje na život i delo ovog velikog čoveka. Neosnovana, a pri tom i neutemeljena donkihotovska borba protiv vrednosti, nikada neće dobiti potvrdu u istini, jer je istina zacementirana u njegovim naučnim delima. U ovom slučaju istina se zove Kaplan Burović. Zbog toga su uzaludni svi napadi neosvešćenih ekspanzionista. Njegov šesdesetogodišnji disidentsko – naučni rad je odavno uočen, prepoznat i potvrđen u svetu. Sviđalo se to plaćenim i manje obrazovanim komentatorima, ili ne, Burovićeva studija; ko su Albanci, prihvaćena je i od albanskih naučnika. Srbija je takođe prepoznala vrednost onoga, čemu je Profesor dr. Burović posvetio ceo svoj život. Za svoja dela je odlikovan zlatnom značkom Srpska kruna i nosilac je zvanja SRPSKOG VITEZA, a Đuro Milekić – član Udruženja književnika Srbije upesmio je Burovića kao svetoslovara u pesmi
  POHODNIK UKLETE ZEMLJE
  Na proputovanju kroz život
  Poput vodenog cveta letnje Tise
  prosvetli
  u živom tankosenom ljudskom liku,
  te noći kao božićni položenik
  pojavi se starosta Građanin sveta!

  Bilo je tek predponoćno gluvo doba
  Kad rani pevci snobude.

  Pitah ga:

  Je li to novi Isus pretpetlopevski,
  Ne traži li to Ćirilov stradalnik
  Apostol
  Konak da kosti zagreje,
  Ili mi se osedeli Beli Mendela
  pričinja

  Da poslije trideset I kusur godina
  Udostoji me…

  Tek staračkim glasom proreči:

  Jedva te unoćih, brate,
  Jedva se dolomatah, brate
  Kao da sa onog sveta pođoh
  Po Hristu, reči I peru, brate moj,
  U zagrljaj pružam ti ruke…
  Asketskog lika Kaplan Burović
  -živa enciklopedija-
  U dobar čas mi se ugosti.
  Do zore sve robije izgolgotismo,
  Scile I Harbde u mora usinjismo,
  Sve kalvarije na salvete
  Iskalvarismo

  I sve tako zaredom, jedno po jedno,
  Dok nas san za astalom ne ophrva.
  Jutro nas u molitvi izjutr:
  -Velika su Tvoja dela, o Gospode!

  Na rastanku, za uspomenu, šaku zemlje
  Šumadijske
  Da u zemlju Helveciju zazemlji
  I u njoj suze u osamici potapa
  Poželje da ponese

  Tako, pohodnik uklete zemlje,
  Sa Knjigom proroka
  I sam prorečen da svetloslovi
  Neokrećući se krenu putem kuda ni
  Sveci
  Bosi ne putohode.
  Ode sa šakom zemlje Srbije
  Pod pazuhom dag a podgreva
  Prtom životu ponovo se uzdajući.
  Moje oči za sobom povede.

  Pesma književnika Đure MIlekića je objavljena 29/30. Novembra 2012 godine u časopisu za kulturu IZLOG KULTURE

 28. Поштовани,
  Проф. Др. Каплане Буровићу,
  указујем дубоко поштовање према вашем раду и делу.

 29. citam gi site fakti od prof. Kaplan Burovic vo pravo e albancite nemat vrska so ilirite nitu albanski jazik ne lici so ilirskiot rimljanite se biolosko istrebile iliri ostalite preziveli iliri tokom vekovi su prihvatile slovenska pismenost i do den denes imat slicnosti u juznoslovenskom i ilirskom jeziku naprime illiri su rekli zeni – benna a albanci grua
  bra na ilirsko so znaci -brat
  oseriates na ilirsko znaci -jezero
  tertigio na ilirsko- trgovec
  plo – znaci silno
  cleves na ilirsko – znaci slavan
  vesa- veselo
  sybina – sablja
  mag – golem

 30. Ono sto svi ovde previdjaju, a bitna je stvar je da Albanci nisu etnicki homogena grupa. Jedna grupa njih zaista vodi poreklo od Kelta. Jedna grupa ima semitsko poreklo i verovatno je dosla sa Kavkaza. Jedna velika grupa je severnoafrickog porekla – dosli ili preko Peloponeza ili preko Sicilije u poslednjih par hiljada godina i oni cine jezgro danasnje Albanske populacije. Da li su oni zaista nosioci Albanskog imena, ne moze da se kaze, jer je brzina kojom su se razmnozili u poslednjih 70 godina bila neverovatna. DNK to jasno pokazuju, a da bi sa sigurnoscu datirali vreme kada su se pojedine grupe pojavile, treba samo da izvrsimo analize na kostima. Trenutno stanje na koje ukazuje slab genetski diverzitet E-V13 grupe ukazuje da se ona relativno skoro pojavila na ovom prostoru i vrlo brzo rasirila. Da li je stvarno tako, znacemo kada neko „sa vrha vlasti“ bude resio da saznamo istinu.

 31. dobar dan svima koji umeju da procitaju sto sam napisao (a i onima koji koriste google translate)

  teza ‚albanci liri‘ je ne ne samo smesna vec i zalosna

  necu komentarisati ali vam dajem link, koji argumentovano u slici i reci iznosi cinjenice o poreklu albanaca, obavezno pogledajte sve stranice

  https://www.stormfront.org/forum/t406492/

  bilo bi dobro da sto vise ‚albanaca‘ (pod navodnike sam stavio jer albanska nacionalnost ne postoji kao autotona, vec je veoma slicna CIGANJSKOJ ’narodnosti‘ )

 32. Da li neko zna gde ima da se nabavi ova knjiga?

 33. prof. Kaplan Burovic. Procitao sam do pola vase izlaganje i mogu da kazem da je vase izlaganje liseno bilo kakve naucne osnove. Svak ko se imalo razumije u istorijska istrazivanja moze lako da nadje podatke da je dio „“Albanaca““ porijeklom iz danasnjeg Azerbejdzana a da ih je vecina porijeklom od Srba. Tacijev djed je bio Davidivic pop. Zalosno je da imas titulu Akademika. Poslije istupanja onog Kostica postavlja se pitanje ima li u toj SRBSKOJ AKADEMIJI neko sa 5 grama mozga.

 34. sipar,procitajte knjigu kulta i dobrote ove galaksije,videcete da su Albanci najstarija rasa ove civilizacije,lirijanet to su iliri,tj,albanci

 35. ALBANCI PO MITU ILIRI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  začuđuje da znanstvenci komentiraju jezik koji ne poznaju !
  staroalbasnki jezik nije zapisan kao takav barem ne u onom izvornom značenju pa ga se i ne može komentirati bez znanja o njemu. Šiptarski je neuspio miks dvaju dijalekta uz mnoge influence koje je izvorni jezik apsorbirao po nepisanim pravlima pučkih jezika, tako da smo onaj koji uoćava prepoznatljivu jezičnu reminiscenciju može interretirati i značanje tog jezika.
  Mi nemamo zapise staroalbasnkog ali je jezik živ. Gegski govor u originalnom smislu npr. zadarskih arbanasa je dislociran od svoje negdašnje jezične fluktuacije i opet pretrpio nove jezične utjeacje ali je reminiscencija ostala prepoznatljiva.
  TEZA o albancima ILIRIMA !!
  kada dokazujemo drevne identitete onda se pozivamo na drevne pojmove : Jasno, to nije isto kaodanašnji identitet jer sve se mijenja.
  Govorimo o razini MITSKE IDENTIFIKACIJE !!! jer je to najstarije što imamo.
  Dakle, po mitu rodozačetnik ILIRA je feničanin Kadmo i njegov sin ILIRIOS !! aIliriosu je BAKA AFRO-DITA !!! taj pojam DITA je u upotrebi samo kod albanca ,i koliko ja znam ni grci ga nemaju. grci najbliže što imaju tome je pojam za jutro NITA ali DITA je samo albanski. Postojin i pozdrav na albanskom Mir Dita ! i pleme MIRDITA ali onda se javljaju oni sa rekacijma da se zapravo radi MARDAITIMA !! Međutim sami MIRDITE sebe zovu MIRDITA ! A ako ni to nije dovoljno, albanci imaju i još jači argumenat MEZ-DITA podne kod albanca ! Onaj MEZ je popt talijasnkog mezzo dakle pola a Dita je dan dakle pola dana tj. PODNE !! i nema na svijetu onog koji to može poreči i pobiti !!
  Također i AFRO … stari naziv za Afriku je AFER unazad čitan je REFA koji sa nastavkom IM daje REFAIM naziv za divove spomenute u bibliji a runska premetanja slova dovode do RE-FA FARE !! tj. sjeme na albasnkom ! FARET je plural i daljnjim kombinacijma imamo FA-RET FA-TER jer se TER izvrče unazad ! tako da imamo i pojam FATER (father) otac na engleskom i od toga i PATER !!
  takođe albanski FER i FERA je bodlje trn i kao takav znak za koplje FER kao germasnki GER-koplje koje je albanski GUR kamen ili i oblik GIR npr. topomin u Kannanu Gerazim !
  Ali najzanimljivije od toga je FERA bodlja trn unazad daje AREF tj od koga nastaje grčki Bog ARES =AREF !!! a ARES sa Afroditom je u odnosu sa ILIRIOSOM kao svojim unukom jer njihova kčer Harmonija sa feničaninom Kadmom imaju sina ILIRIOSA roozačetnika Ilira !!
  AFRO i DITA su konstrukcija koja se često radi i o dkratica i preklapanja kod izgovora tako AFRO je od albanskog po afroet dita: približuje se dan dakle AFROET i po RON : pada ! Dakle AF-RON kao kratica od AF-roet i af-RON kojemu se dodaje DITA !! i jasno je da je to DANICA !!!!
  a sve ovo obašnjava staroalbasnki jezik !!!!!!!!!!!!!!!

 36. Albanci nikada nisu postojali kao jedinstveni narod, već ih je narodom i nacijom učinio austrougarski dvor.Ujedinili su različita plemena, sačinili jedan jezik i sve to potpomogli novcem kako bi, pre svega, smanjili srpski uticaj i težnju ka oslobađanju svih srpskih zemalja od kojih se dobar deo tada nalazio pod vlašću Austrougara.Na duže staze, cilj ovog „projekta“ je bio da se u ovom delu Evrope koji izlazi na Mediteran smanji i uticaj Rusije.Ova tvrdnja iznesena je u doktoratu nedavno peminule bugarske istoričarke Teodore Toleve (1968-2011)….https://hhhhszrzlj3.blogspot.com/2019/03/blog-post.html

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..

%d Bloggern gefällt das: