PSOVKE, UVREDE I DENIGRIRAJUĆI IZRAZI SU ALBANSKI ARGUMENTI ZA NJIHOVU AUTOHTONIJU

PSOVKE, UVREDE I DENIGRIRAJUĆI IZRAZI

SU ALBANSKI ARGUMENTI ZA NJIHOVU AUTOHTONIJU

 

Ovih dana, Albanac prof. dr Bahri Brisku objavio je u Skadar na albanskom jeziku knjigu POLEMIKË lidhur me falsifikimet shkencore kundra shqiptarëve të Kapllan Buroviqit (POLEMIKA u vezi naučnih falsifikata Kaplana Burovića protiv Albanaca). Ovo nije njegova prva “polemika” sa akademikom, prof. dr Kaplanom Burovićem. Još 1959. godine ovaj Albanac iz Ulcinja polemizirao je pred sudom u Tetovo sa našim Akademikom, a u svojstvu glavnog svedoka Optužnice UDB-e protiv Akademika Burovića, tobože za njegovu neprijateljsku propagandu protiv narodne vlasti, socijalizma, bratstva i jedinstva jugoslovenskih naroda.

Pošto je Akademik izdržao jugoslovenski i albanski zatvor od 43 godina, ovaj B.Brisku ponovo “svjedoči” protiv našeg Akademika, ovaj put preko enverovskog lista JEHONA Br. 10, Tirana, maj 1993, tri stranice tog lista velikog formata i sitnog sloga. Dok je u Tetovo optužio Akademika za veliko-Albanca, koji jugoslovenskim oblastima hoće da stvori Ve-e-eliku Albaniju, u Tirani (JEHONA) optužuje Akademika da je protiv te Ve-e-elike Albanije, ali da će on, B.Brisku, sa njegovim kolegama i uz pomoć Amerikanaca i NATO razbiti Berlinski zid i stvoriti super Veliku Albaniju.

Evo konkretno što kaže i u njegovoj najnovijoj “polemici”: “Amerika nam spasi od velike tragedije Kosovo i ona će nam pokazati gdje su nam etničke granice i do gdje je bila i bitće Albanija…ovo je istorijski testamenat, koji će se uz pomoć Boga i realizirati, kao što nam se realizira pozitivni natalitet do 30 po hiljadu godišnje. Ovo niko drugi nema ne samo na Balkanu, već je rijedak i u Evropi! Veliki Bog čini čuda i divne stvari!”

Prilikom ovog novog “svjedočenja”, iz 1993. godine, kao dokumenta, činjenice i argumenta da su oni, Albanci, autohtoni, Iliri, pa i Pelazgi, naveo je sijaset njegovih psovki, uvreda i denigrirajućih izraza, naravno i laži, klevete i falsifikate, optužbe, prijetnje i provokacije (prava antologija bljuvotina i blasvemiranja), zbog čega ga Akademik bacio na sud u Ulcinju, gdje je ovaj Bahrija “junački i muški” priznao da je lagao, pa je zamolio Akademika Burovića da mu oprosti. I Akademik mu oprosti sa izjavom: “Ne tužim ga da biste ga kaznili zatvorom, jer sam lično izdržao zatvor za sebe i sve Ucinjane. Tužim ga samo – za ovu njegovu izjavu. Dajte mi kopiju zapisnika sa njegovom izjavom da priznaje da je u tom njegovom “intervjuu” lagao, da su neke laži tog “intervjua” dodali oni iz redakcije lista, te da mi se izvinjava i moli me da mu oprostim, kao i da priznaje da je i pred sudom u Tetovo lagao protiv mene!…Oprošteno mu bilo sve.”

Umjesto da mu bude zahvalan, ovaj Bahrija je ovih dana objavio novu antologiju psovki, uvreda i denigrirajućih izraza, kleveta i laži, falsifikata i optužbi, pretnji, provokacija protiv Akademika Burovića, bez presedana u istoriji čovječanstva, za što su ga srdačno pomogli i instruirali njegove kolege iz Albanije, što i sam “pošteno” priznaje.

U ovom napisu sakupio sam iz njegove paskvile od 264 stranica samo neke od tih psovki, uvreda i denigrirajućih izraza, koji se ponavljaju sa stranice na stranici, često i po 3-4 puta na istoj stranici. Laži, klevete i falsifikate nastojaću da sakupim i objavim kojom drugom prilikom.

Napominjem da ovaj visoko-obrazovani Albanac, koji nosi i naučna zvanja profesor i doktor, dodjelena od Prištinskog universiteta Ibrahima Rugove, ne poznaje kako treba ni albanski jezik i pravopis. Ja mu to nisam dirao, ali sam u prijevodu, zbog jasnoće, bio primoran da ga ispiravim. Umjesto pravog imena Akademika Burovića, B.Brisku tu i tamo – namjerno – upotrebljava i njegove pseudonime Resuli, Resulbegović i dr., dok titulu akademik najčešće mu stavlja u navodnike, jer – pošto ga on za akademika ne priznaje – mora i da nije akademik! One, koji su Kaplanu Buroviću dodjelili titulu akademika, naziva “bozadžijama Stambola”.

 

Strana 5: „rrakaqel psikopati“ (izlapeo psikopata) + „i mendermethanshmi „akademik““ (nedostojni da mu spomenem ime „akademik“) + „senil psikopati“ (senilan psikopata).

Str. 6: (Kaplan) „ky injorant i shitur ka karakter të ulët“ (ovaj prodani neuk ima nizak karakter) + „Buroviqi është aq hipokrit i kalbur“ (Burović je toliki truli hipokrita).

Str. 7: a) „paçavuret e tija“ (njegove krpenjače, smandrljanja, bezvredne knjige).

b) Pošto piše neistinu protiv Akademika, tobože da je on pisao da su Albanci, braća Grvala, postavili vatru crkvi u Dečane i da su tamo spalili i srpsku djecu, dodaje „Kjo e pa vërtete historike dëshmon qartë për manipulime huligane të tija i cili fare lirë e shiti personalitetin e vet“ (Ova istorijska neistina svjedoči jasno za huliganske manipulacije njegove koji je sasvim jeftino prodao svoju ličnost).

Do danas ne samo da Akademik Burović nije ničim demostrirao ma kakvo hiliganstvo, već je – naprotiv – demostrirao i najsuptilniju plemenitost, koju su mu zavidjeli i zavide svi pošteni ljudi. Posebno je demostrirao ovu plemenitost prema albanskom narodu, pa i prema samom Bahri Brisku. Ili nije bilo plemenito što mu je oprostio uvrede, laži, klevete, falsifikate, provokacije, koje mu je učinio 1993. godine preko njegove navedene paskvile?

Ne znamo ni da se ma kome Akademik prodao, ni jugoslovenskoj UDB-i, niti albanskom SIGURIMI-u. Ali, pošto se ovaj bezobrazni Albanac prodao sâm, laže, kleveće i blamira Akademika za to. Kako se zna, svi lopovi svijeta, kad se nađu u škripcu, urliču: “Uhvatite lopova!” i upiru prst u nevina čovjeka.

c) Dok lično piše bezvredne stvari, kojima truje albanski narod šovinizmom i rasizmom prema svim susjedima, Akademikova djela, koja – preko naučne istine – kipte od humanosti i  internacionalizma, pa su digla na noge ne samo albanski narod i susjede, već cio svijet, i preko mora i okeana, da su mu ih objavili i universiteti, i akademije nauka, Bahri Brisku mu ih uvredljivo karakteriše “paçavure” (krpenjače, smandrljanja, fr. turchon), a sa ciljem da od Akademika i njegovih djela odbije čitaoce, zatim i da ga vrijeđa i provocira.

Str. 9: “pseudoshkencëtar” (pseudonaučnik) + “”shkencëtari” kameleon” (“naučnik” kameleon) + djela Kaplana su “fëlliqësira” (prljavštine). Za naučna otkrića Akademika piše da su neistine i “këngë bajate” (ubuđale pjesme).

Str. 10: Naziva Akademika Burovića “”akademik” senil dhe naiv” (“akademik” senilan i naivan) + “shkarravinat që na publikon Kapllan Buroviqi janë produkti i logjikës skizofrene të angazhuara nga qarqet dashakeqëse diskriminuese të rajonit” (škrabotine koje nam objavljuje Kaplan Buroviq su proizvodi skizofrenične logike angažirana od zlonamernih diskriminirajućih krugova oblasti) + “kaq antivlera të poshtra kundër shqiptarëve nuk kanë botuar as armiqtë më të spikatur të popullit tonë” (ovoliko niskih antivrednosti protiv Albanaca nisu objavili ni najpoznati neprijateli našeg naroda) + “Kapllan Resulbegoviqi… vazhdimisht llomotit dhe na boton hedhurina…” (Kaplan Resulbegović…stalno trabunja i objavljuje nam smeće…”

Str. 12: “llomotitën si ndonjë manjetofon i prishtë” (trabunja kao kakav pokvareni magnetofon) + Akademikova djela naziva uvredljivo “copa letrash” (parčeta papira).

Str. 13: naziva mu djela “copa letrash që ka shkarravitur në burg” (parčeta papira koja je naškrabao u zatvor) +  u fusnoti 8: “Me injorancë të dëshmuar diletanteske ky (K.Buroviq) përpiqet të mashtrojë publikun e painformuar serb” (Sa osvedočenim diletantskim neznanjem ovaj (K.Burović) nastojava da obmani neinformiranu srpsku publiku).

Str. 22: Kaplan “tregon pafytyrësinë e tij” (pokazuje njegovu bezobraznost).

Str. 25: “na vjen “kulltuq” si surrat në Ulqin…bën tregti me shkundet e tija…” (dolazi nam “s neba pa u rebra” kao strašilo u Ulcinj…trguje sa njegovim otresotinama…).

Str. 30: “Resuli është fare analfabet në fushën e vlerësimeve të veprave të mëdha të Kadaresë…” (Resuli je sasvim analfabeta na polju procenjivanja velikih djela Kadarea).

Str. 31: Kaplanu “na iu janë pjekur kushtet që të shtrohet në ndonjë qendër neuropsikiatrike” (sazreli su uslovi da se pošale u koji nervno psihijatrijski centar) + “i kanë rrjedhur mendët…nuk ka fytyrë” (iscurio mu je mozak…bezobrazan je).

Str, 36: “lugat i dorës së zezë” (vampir crne ruke).

Str. 39: Naziva ga i “bastardi” (bastard).

Str. 41: “ahmak i matufosur” (izlapela budala).

Str. 43: “injorant i kulluar” (destilirana neznalica).

Str. 50: “Resuli është një kurrkush, tenton të na i krip mendët me do profkomania…” (Resuli je niko, pokušava da nam soli mozak sa nekakvim glupostima).

Str. 55: “tip psikopat i dehur me racizëm sllavo-musliman” (tip psikopate opijen sloveno-muslimanskim rasizmom) + u fusnoti: “fiq-firiq antishqiptar” (anti-albanski fićfirić, kicoš).

Str. 59: “përbindësh” (strašilo, čudovište) + “thiu i egër” (divlja svinja) + “karaputan” (crna putana, kurva).

Str. 60: “Buroviqi, për trillime, nënçmime, fyerje, egzagjerime, aludime, shpifje më të ndotura e tjera veti antihumane dhe antiburrërore, nuk ia lëshon askujt udhën” (Burović, za izmišljotine, potcenjivanje, uvrede, preuveličavanja, aludiranja, za najprljavije klevete i druge antihumane i antimuške karakteristike, ne otvara nikome put).

Str. 61: “teveqel” (glupak).

Str. 65: “palaço” (bufon, engl. clown) +  Akademiku kaže “ke humbur çdo veti e cilësi që e bënë njeriun njeri” (izgubio si svaku odliku i karakteristiku koja čovjeka čini čovjekom).

Str. 68: “sharlatan” (šarlatan).

Str. 68-9: intrigirajući i klevećući da Akademik nije napisao u zatvor oko 200.000 stranica rukopisa, koji su 1994. godine prikazani i na ekranu Albanske televizije (a djelimično sada su i objavljeni!), piše: “Është më se e sigurtë që kemi të bëjmë me një shpifës të cilit i kanë rrjedhur trutë” (Više je nego sigurno da imamo posla sa jednim klevetnikom kome je iscurio mozak).

Str. 71: “tip më sharlatanesk” (najšarlatanski tip).

Str. 74: “nisi ofanzivën e botimit të kokërdhijave të tija të shpifjeve më flagrante” (poče ofanzivu objavljivanja njegovih brabonjaka najflagrantnih kleveta).

Str. 82: “vagabond antishqiptar” (protuha, skitnica antialbanska).

Str. 92: Kaplan piše “në mënyrë huligane” (na huliganski način).

Str. 94: “Të është shterrur ndërgjegjja fare dhe tani leh si qeni në hënë” (Sasvim ti je presahla savjest i sada laješ kao pseto na mjesec).

Str. 95: “rrugač i droguar racist” (drogirani rasistički uličar).

Str. 96: “i droguari injorant” (drogirani neznalica).

Str. 100: “shpif duke kërmuar erë të keqe të padurueshme” (kleveće bazdeći nepodnošlivi smrad).

Str. 104: “matrapaz” (špekulant, spletkaš).

Str. 107: “kreten” (kreten, idiot) + „bandit i tërbuar me ideologji sllavokomuniste-raciste“ (pobjesneli bandita sa slovenokomunističkom i rasističkom ideologijom).

Str. 108: „debidus dashakeqës“ (zlonamjerni debil).

Str. 110: “bandit”.

Str. 117: “analfabet”.

Str.120: “rrugaç i dëshmuar për faqezi dhe armik i përbetuar i kombit shqiptar” (uličar osvjedočen crnog obraza i zakleti neprijatelj albanske nacije).

Str. 123: “bërllok septik”  (septičko bunjište).

Str. 127: “huligan sadist” (sadistički huligan).

Str. 131: “rrakaqiel” (čovjek koji ne zna što govori).

Str. 135: “më i pamoralshmi dhe më laperi” (najnemoralniji i najveći odrpanac, koji govori prljave riječi).

Str. 136: “shkrimet e tija kundërmojnë erë të rëndë nevojtoresh” (njegovi napisi bazde od teškog smrada nužnika).

Str. 147: “mashtrues i destiluar” (destilirani obmanjivač).

Str. 154: U svetu “nuk gjendet më kund më rrotsame se ti” (ne može se naći drugde veća pička materina od tebe) + “populli i merr (veprat e K.Buroviqit) se sado kudo iu nevojiten jo me fshi duart ose me fshi prapanicën!” (narod uzima (djela K.Burovića) jer koliko toliko i gdegod trebaju mu ili da brišu ruke ili da brišu zadnjicu!).

Str. 155: Kaplan je “i sëmurë rëndë nga psikopatia që tani i ka kaluar në skizofreni!” (teško bolestan od psikopatije koja mu je sada prešla u skizofreniju!).

Str. 161:  “kam menduar që enkas për Kapllan Resulin të ndërtojmë një kafaz çeliku me qelq që nuk i shpon plumbi dhe me e shti në atë kafaz si Ajmanin!” (mislio sam da posebno za Kaplana Resuli izgradimo jednu čeličnu krletku sa staklom koje ne probija kuršum i da ga stavimo u tu krletku kao Ajmana!).

Str. 163: “kameleon”.

Str. 167-8: Kaplan je “diletant dhe mediokër…që ka humbur si thiu në thekër…që i bie kavallit pansllavist dhe grekofob” (diletanta i mediokritičan…koji je zalutao kao svinja u raž…koji svira na panslovenskom i grčkofobskom duduku).

Str. 174: “flliqan” (prljavko).

Str. 179: “sharlatan ambicioz” (ambiciozni šarlatan).

Str. 181: u naslovu poglavlja: “Sadist antikosovar” (Antikosovski sadista. Pod kosovcima smatra samo Albance.)

Str. 188: “mafioz i diskredituar” (diskreditirani mafijaš).

Str. 206: “pisi” (gljibavko).

Str. 145: “i cakatur në mend” (kucnuk u mozak).

Str. 250: “maskara pa yrnek” (besprizorni zlikovac).

Ove psovke, uvrede, laži, klevete, izrazi anti-etički i antikulturni, antihumani i antimuški, ne svjedoče samo patološku zavist ovog Albanca, Bahri Brisku, prema Akademiku Buroviću i njegovom stvaranju, njegovom velikom doprinosu ne samo u istoriji albanskog naroda (Akademik je od samih Albanaca proglašen za heroja i Mandelju Albanije za njegovu herojsku borbu, bez presedana, protiv socijal-fašističke klike Envera Hodže i Ramiza Alije!), već i u oblasti nauke i kulture (Njegov roman IZDAJA je od samih Albanaca proglašen za remek djelo albanske proze svih vremena, dok njegove albanološke teze osvojiše svijet!). Sve to svjedoči prije svega patološku mržnju i slijepo neprijateljstvo ovog Albanca prema našem srpsko-crnogorskom narodu, njegovo šovinističko i rasističko vaspitanje, nadahnuće i raspoloženje. Sa druge strane, one su nepobitan dokaz flagrantne provokacije za lično obračunavanje, koje se čini Akademiku, a da bi vlasti ovako našli opravdanje za njegovo likvidiranje, pošto su im propali bezbrojni pokušaji, atentati, u zatvor i van zatvora, da ga likvidiraju. Kako se zna, albanska mafija mu je od vremena prouzrokovala infarkt miocardis, a 2009, prilikom spaljivanja sred Tirane njegovih 4 izdanja novih knjiga, učiniše sve da mu izazovu i drugi infarkt.

Preko svega, ova besprizorna lajanja ovog Albanca nisu samo njegova, već i čitave klike, od vremena nazvane i od njihovog duhovnog vođe, führera Envera Hodže – “bandë e zezë, kriminale dhe e urryer nga i gjithë populli shqiptar” (crna banda, kriminalna i omražena od čitavog albanskog naroda).

Treba znati da ove psovke i uvrede Brisku Bahrije protiv našeg Akademika nisu izraz nezahvalnosti albanskog naroda, već lično ovog kriminalca, njihovog autora, a preko njega i čitave buržuaske inteligencije albanskog naroda, one crne bande, koja – nadojena ekstremnim nacionalizmom, šovinizmom i rasizmom – od vremena proganja našeg Akademika, zlostavlja ga i terorizira svakojakim zločinima. Svaka čast izuzecima!

Ilija VUĆIJAKOVIĆ

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..

%d Bloggern gefällt das: