Peter Robinson

Please listen to  „Monday’s Encounter“ on CKCU 93.1 FM in Ottawa, Canada  on www.ckcufm.com — ON AIR  on April 5, 2010 at 6:00 P.M. EST– TO HEAR the show after the airing, click to:  http://www.4shared.com/dir/13650784/a9763e6b/sharing.html and pick the show.
===========================================================================================

30-year veteran lawyer and a former California prosecutor Peter Robinson is leading the legal team defending Radovan Karadzic, the former president of the Bosnian Serb republic, against war crimes charges at The Hague.

Robinson was in Ottawa last week interviewing people he thought might be helpful to Karadzic’s defence. How did he become the legal adviser to Dr. Karadzic? It this going to be a fair trial? Will he subpoena former American president Bill Clinton?Why wasn’t the late Bosnian Muslim leader, Alija Izetbegovic leader charged with war crimes for the crimes Bosnian Muslims had committed against the  Serbs? To get answers to these questions we are going to be joined tonight by:

Peter Robinson

Kako privatne banke krivotvore novac

Zahvaljujuæi medijskoj propagandi ljudi najèe¹æe veruju da krediti koje banke zajme potièu iz ¹tednje, te da je novac zato skup i oskudan, a siroti bankari izlo¾eni riziku. Da li je ba¹ tako ili su banke koje viðate na svakom æo¹ku zapravo „¹tamparije“ bezgotovinskog novca èijom ekspanzijom u vidu kredita, a potom i kontrakcijom odreðuju sudbinu cele privrede? Proèitajte tekst u prilogu i saznajte na koji naèin privatni bankari krivotvore novac (kredite) preko tekuæih raèuna i kakve to posledice ima po dru¹tvo, ekonomiju i ¾ivotni standard ogromne veæine graðana Srbije.

U prilo¾enom dokumentu mo¾ete proèitati i izjave poznatih dr¾avnika, industrijalaca, ali i samih bankara. Evo nekoliko takvih citata:

„Moderno bankarstvo pravi novac iz nièega. Proces je mo¾da najveæa majstorija ikad napravljena ljudskom rukom. Bankarstvo je zaèeto u zloèinu i rodjeno u grehu. Bankari su vlasnici sveta. Ako im oduzmete svet, a ostavite im moæ da emituju novac, zaèas posla napraviæe dovoljno para da otkupe svet nazad… Ali ako im oduzmete moæ da kreiraju novac, sva velika bogatstva, kao moja æe nestati, i treba da nestanu. Zbog ovog svet bi bio mnogo sreæniji i lep¹i za ¾ivot. Ako ¾elite da ostanete robovi bankara i da plaæate ceh robovanju, ostavite im da emituju novac“ – Sir Josiah Stamp, biv¹i guverner Bank of England

„Obiènim graðanima se ne bi svidelo da znaju da banke mogu i stvarati novac. Oni koji kontroli¹u kreditnu politiku nacije kontroli¹u i Vladu, te tako dr¾e sudbinu naroda u svojim rukama.“ – Reginald McKenna, predsednik Midlands Bank of England

„Najèe¹æi i najtipièniji sluèaj kreiranja novca je kada banka odobrava kredit nekom od svojih komintenata.“ – Vojin Bjelica, bankar i profesor na ekonomskom fakultetu

„Takav je zapravo na¹ novèani sistem. Da nema dugova u novèanom sistemu, ne bi bilo ni novca“ – Marriner S. Eccles, predsedavajuæi sistema federalnih rezervi

„Dobro je da ljudi ne razumeju na¹ bankarski i monetarni sistem, jer u suprotnom, verujem da bi izbila revolucija pre sutra ujutro“ – Henry Ford

Ukoliko imate nekih pitanja i nejasnoæa ili ¾elite samo da pratite diskusiju po ovoj temi, mo¾ete to uèiniti ovde http://www.economy.rs/diskusije/viewtopic.php?id=3443 ili putem mejla.

Ni reč o izvinjenju!

Za vreme poslednjeg rata, papa je Muslimane tretirao kao zrtve Srba Hriscana a sad se setio da smo mi Hriscani i hoce da se druzi, solidarise, pa cak i jedini sa nama. I da ne govorimo o katolickom pokolju Srba u 2 Sv ratu! Onda je bio sa Hitlerom i Musolinijem a sad sa NATOm i Muslimanima opet protiv nas. Hocemo li mi sve to zaboraviti kao budale i uci u njegovu imperiju? Ovo je iz danasnje politike. Ni rec o izvinjenju!

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Odnosi-Srpske-pravoslavne-i-Rimokatolichke-crkve.sr.html

„У пауковој мрежи Ватикана”

„У пауковој мрежи Ватикана”

Sadržaj dokumenta koji se čuva u Arhivu Mitropolije crnogorsko-primorske na Cetinju, a koji je objavio Veljko Sjekloća u knjizi „Pet ekshumacija Njegoševih kosti”, Cetinje, 1995, pod naslovom „U paukovoj mreži Vatikana”, u kome piše:
„Među 450 dokumenata koje je mitropolit crnogorsko-primorski Danilo Dajković sakupio o podizanju Meštrovićevog mauzoleja na Lovćenu nalazi se i pismo koje je 28. decembra 1969. godine stiglo na cetinjsku poštu. Pismo je dva dana ranije, kao preporuku koja je nosila broj 22384, mitropolitu Danilu uputio iz sarajevske pošte specijalni izaslanik vatikanskog pape. Bio je to Francisko Palovineti…
Ovaj izuzetno značajni dokument, koji svjedoči o velikoj zainteresovanosti Vatikana za prebacivanje Njegoševe kapele [pravoslavne crkve] sa Lovćena i pravoj pozadini ovog skandaloznog čina objavljujemo u celini, bez ikakvih intervencija.

„Vaše preosveštenstvo,
… Nosim Vam specijalnu poruku Svetog Oca Pape i Njegovu poruku trebam lično da uručim, pa sam rado prihvatio ovaj naporan trud da se uz Njegov blagoslov obezbedi Vaša saglasnost i saučešće što je izričita želja Svetog Oca Pape, pa sam pošao na ovaj istorijski put koji treba da ovjekoveči Vas. No evo u Sarajevu sam pozvan u Nadbiskupiju gde sam obaviješten da momentalno nije pogodan momenat – naime, pala bi u oči moja prisutnost na Cetinju, pa bi mogle nastupiti nemile posledice i mnoge neprijatnosti od nenamjernih zlih ljudi Vaše sredine što bi omelo i mnogo naškodilo postignutim uspjesima u odvajanju Vaše Svete crkve od naturene separatističke jeresi.
Mnogo se postiglo i Sv. Otac Papa je veoma zadovoljan i predložio je da bi bilo najbolje da se skine ona mala kapela [na Lovćenu] i smjesti u muzej ili u Njeguše gde bi odgovarao namjeni, gde istorija toga vremena izumrlog starog naroda još jedino ne može da vidi.

Svima je jasno da sadašnji narod nema više ništa zajedničko sa nekadašnjim narodom orijentisanim velikosrpskom ideologijom koja je zloupotrebila ovaj narod koji se eto, može se reći, potpuno izumire. Novi narod sa novim navikama i novim životom je narod budućnosti i novih pregnuća, pa je Sv. Otac Papa voljan da ovaj narod svesrdno pomogne i da ga povrati u pravu Hristovu vjeru zašto je voljan i da uloži velika sredstva.

Sv. Otac Papa je voljan da dade 500 miliona lira kao pomoć za izgradnju Mauzoleja koji ti hrabri ljudi tako uporno traže i žele, pa će i Papina pomoć mnogo doprinijeti, pa će se samo tražiti da u Mauzolej budu smještene kosti Lucije – Crnogorke (Ozane Kotorske) koja je još ranije prešla u pravu Hristovu vjeru i do smrti bila izložena svim proganjanjima, ali nikad nije htjela da tu vjeru osramoti i ostavi. Zato će ona biti oglašena sveticom i želja bi bila da se njeni ostaci pohrane u Mauzolej zašto će biti izgrađen veliki i divni sarkofag koji će krasiti unutrašnjost Mauzoleja.

Sv. Otac Papa, cijeneći veoma Vaše napore i veliku duševnu i prosvjetnu vrijednost, cijeneći Vašu odanost svetoj crkvi, a vjerujući da će u Vama naići na saradnika u borbi da se uspostavi u Crnoj Gori prava Hristova vjera [misli se na katoličku veru], i taj narod povrati i osamostali kao novorođenče, Sv. Otac Papa, on je voljan da sve žrtve podnese i sva sredstva za to uloži pa jedva čeka da se osveti divni hram u Titogradu i uspostavi biblioteka, dovedu misionari i otpočne pomaganje tog dobrog naroda u prevođenju pravoj Hristovoj vjeri [katoličkoj].

U tome Sv. Otac Papa računa na Vašu saradnju i voljan je da Vam ponudi položaj među svojim najbližim saradnicima, a da Vi rukovodite svim tim poslovima uz zagarantovanu diskreciju. To je i bila moja misija i to bi bila poruka koju sam imao da uručim sa još mnogim drugim, pa kako sam spriječen i kako su sada zaoštrene mnoge nesigurnosti od pakosti ljudi, to sam obaviješten da prilikom posjete Predsjednika od strane Pačinelija i dodira istog sa izvjesnim hrabrim ljudima Titograda, da se ovo sada izbjegne i zatraži dodir ili sastanak u Zagrebu ili Đakovu, kako bi se izbjeglo da se predaju novčana sredstva i nagrade hrabrim ljudima na mjestima koja bi bila podloga neprijatnosti kako tih hrabrih ljudi, tako i sveg dosadašnjeg uspjeha i rada.

Iznoseći Vam ovo, molim Vas da razumijete veliko interesovanje Sv. Oca Pape za Vaša velika djela u ljubavi prema svojoj pastvi koja treba da se prevede pravoj Hristovoj vjeri zašta bi Vi bili najpogodnija ličnost.

Vjerujem da Vam je poznat udio Sv. Oca Pape kod odvajanja makedonske crkve, no iz specijalnog razloga u današnjoj vjeri, što je bilo uslovljeno od tih hrabrih ljudi u Skoplju, koji su voljni da se u dogledno vrijeme i taj narod prevede u pravu Hristovu vjeru.

Iz želje da se sve to najljepše sredi, molim da donesete Vašu odluku gde bi željeli da se lično sastanemo i primite sve što Vam donosim, a Vi mi dadete Vašu saglasnost ili mogućnost, dostavite Nadbiskupiji Zagreb.

Metkovići

S osobitim poštovanjem, odani i pokorni Vam

Palovineti

Предлог за референдум, ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ!

Поштовани  господине уредниче НОНКОВИЋУ,   Следи текст предлога за референдум ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ. Њега можете да објавите у целости. Он је и у додтаку. Надам се да је добро припремљен за објављивање.   Ако желите да добијете скенер копију појединачних истоветних писама председницима Скупштине и свих посланичких група јавите ми. То је у ПДФу. Заузима меморију од 14 мега бајта. Такође и председнику Тадићу (1,5 МБ), Влади (1,5МБ) и ЊКВ Александру (2,3МБ).   С поштовањем, Љубомир Т. Грујић ——————————————-

Народна скупштина

Госпођа професорка др Славица ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ, председница Народне скупштине

Госпођа Сузана ГРУБЈЕШИЋ, председница посланичке групе Г17 Плус

Госпођа Нада КОЛУНЏИЈА, председница посланичке групе  За европску Србију

Господин Милош АЛИГРУДИЋ, председник посланичке групе  Демократске странке Србије

Господин др Владан БАТИЋ , самостални посланик

Господин Јован ДАМЈАНОВИЋ , самостални посланик

Господин Велимир ИЛИЋ, председник посланичке групе  Нова Србија

Господин Чедомир ЈОВАНОВИЋ, председник посланичке групе Либерално Демократске Партије

Господин Томислав НИКОЛИЋ, председник посланичке групе  Напред Србијо

Господин Балинт ПАСТОР, председник Посланичке групе мањина

Господин Драган ТОДОРОВИЋ, председник посланичке групе  Српске радикалне странке

Господин Момо ЧОЛАКОВИЋ, председник посланичке групе Партије

уједињених пензионера Србије

Краља Милана бр. 14

11000 Београд

Поштована председнице Народне скупштине госпођо професорко др ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ,

Поштоване народне посланице госпође ГРУБЈЕШИЋ и КОЛУНЏИЈА,

Поштовани народни посланици господo АЛИГРУДИЋУ, БАТИЋУ, ДАМЈАНОВИЋУ, ИЛИЋУ, ЈОВАНОВИЋУ, НИКОЛИЋУ, ТОДОРОВИЋУ, ПАСТОР, ТОДОРОВИЋУ, и ЧОЛАКОВИЋУ,

Предмет: Референдум ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ

У име свих

Ø  51 потписника прогласа/петиције ИСТИНА ЈЕ ТРАЈНА ОСНОВА СТАВОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОПРЕДЕЉЕЊА СРБСКОГ НАРОДА,

Ø  39 потписника ОБАВЕШТЕЊА Народној скупштини о декларацијама о Сребреници, чије је потписивање још у току,

који су раније достављени Народној скупштини, молим јавно Вас и све народне посланике из Ваше посланичке групе да, у заједници с осталим народним послaницима, а на основу Устава (Чланови 1 – 3, 99, 108) предложите Народној скупштини да распише референдум по следећим питањима држављанима Републике Србије:

1.      Да ли прихватате Декларацију о Сребреници коју су 127 народних посланика усвојили у Нарoдној скупштини у име Републике Србије у среду 31. марта, 2010. године?

2.      Да ли треба Влада да поднесе оставку да би се извршио нови ванредан избор Владе по Уставу?

3.      Да ли треба сви народни одборници и народни посланици да поднесу оставке?

4.      Да ли, због кршења Устава, треба господин Борис ТАДИЋ да поднесе оставку на положај председника Републике Србије у року од месец дана од од објављивања резултата референдума ако се то од њега референдумом тражи, а ако то не учини, онда да Народна скупштина без одлагања покрене поступак за његово смењивање?

Тврђење предлагача Декларације да њеним усвајањем Р. Србија стиче морално право да тражи  од других да осуде злочине над Србима је неосновано. Нико се није извинио Србима за злочине над њима у 2. Светском рату. Прошло је 65 година од његовог завршетка. Та Декларација омаловажава чињеницу и ниподаштава истину да нису ни Срби ни Р. Србија нигде у СФРЈ започели ратне операције. То је Р. Србији већ било дало морално право да очекује од покретача ратова да се они први извине. Вредно, истинско, извињење се не тражи и не даје се на тражење јер је онда оно изнуђено. Оно се исказује слободном вољом и онда оно показује да је дато пуном свешћу и искрено, да се тиме прихвата обавеза да се тако нешто неће поновити, те је само онда и вредно. Извињење 127 посланика је засновано на неистини. Оно понижава Србски народ, Р. Србију и њене држављане, омаловажава србске жртве и утире пут продужењу злочина над Србима.

Тврђење да је та Декларација важећа у име Р. Србије, и да је за добро Р. Србије, је нетачно. У њој се не поштује истина, већ се прихвата неистина.

Природно је да Ви, демократски опредељени и уверени у подршку народа, радо прихватите да се распише и спроведе референдум по горе наведеним питањима.

Надајући да ћете се заложити да Народна скупштина распише напред дефинисани референдум ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ, с поштовањем,

Београд, 6. април, 2010. год.                                                 Др Љубомир Т. Грујић

Џона Кенедија 31/15

11070 Београд

Поднето:

  1. Народној скупштини, као што је горе наведено
  2. Председници Народне скупштине, као што је горе наведено
  3. Председнику сваке посланичке групе у Нарондој скупштини, као што је горе наведено
  4. Председнику Републике господину Борису ТАДИЋУ, како даље следи
  5. Влади Републике Србије, како даље следи

и

  1. Њ. К. В. Југословенском престолонаследнику господину Александру Петра КАРАЂОРЂЕВИЋУ је послато препорученим писмом с повратницом, и оно даље следи.

Београд, 6. април, 2010. год.

Господин Борис ТАДИЋ, Председник Републике Србије

Народна канцеларија Председника Републике

Масарикова 5/VI

11000 Beograd

Доставља се:

Средства јавног обавештавањ

Јавност

Ваша екселенцијо председниче Републике господине ТАДИЋУ,

У Додатку је молба Народној скупштини да покрене поступак за расписивање референдума ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ.

Јавно посвећени демократији и привржени њој толико да, упркос Уставној забрани, Ви задржавате положај председника Демократске странке све ово време док сте и председник Републике, и потпуно уверени да Вас држављани Републике Србију у референдумској већини подржавају у Вашем раду и деловању, природно је да с великом радошћу подржите предложени референдум.

С поштовањем председника Републике,

Београд, 6. април, 2010. год.                                                 Др Љубомир Т. Грујић

Џона Кенедија 31/15

Додатак: Предлог Народној скупштини                               11070 Београд

ВЛАДА

Немањина бр. 11

11000 Београд

Доставља се:

Средства јавног обавештавањ

Јавност

Поштовани председниче Владе господине др ЦВЕТКОВИЋУ и сви остали чланови Владе,

У Додатку је молба Народној скупштини да покрене поступак за расписивање референдума ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ.

Јавно посвећени демократији и привржени њој, и потпуно уверени да Вас држављани Републике Србију у референдумској већини подржавају у Вашем раду и деловању, природно је да с великом радошћу подржите предложени референдум.

С поштовањем,

Београд, 6. април, 2010. год.                                                 Др Љубомир Т. Грујић

Џона Кенедија 31/15

Додатак: Предлог Народној скупштини                               11070 Београд

Њ. К. В. Краљевић, југословенски престолонаследник, и директни потомак Карађорђа и Краља Петра I

АЛЕКСАНДАР ПЕТРА КАРАЂОРЂЕВИЋ

Краљевски Двор – Дедиње

11040 Београд

Ваше Височанство краљевићу србског рода господине Александре Петра КАРАЂОРЂЕВИЋУ, југословенски престолонаследниче,

Иако није било Вашег одзива на писмо од 4. марта, 2008. године  (које је од тада на Интернету: http://www.thepetitionsite.com/3/nj-k-v-aleksandru-petra-karadjordjevicu, о чему сте били обавештени), обраћамо Вам се с надом да ћете овог пута јавно да заузмете јасан став у духу Карађорђевића о

v  Декларацији о Сребреници коју су усвојила 127 народних посланика у Народној скупштини 31. марта ове године,

и

v  о управо поднетом предлогу народним посланицима (Додатак) за расписивање референдума ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ.

Сматрамо да својим ставом, даљим залагањем и личним примером верним србској, те и карађорђевићевској, традицији треба и можете да се ставите на чело народног хтења да се о Србији и Србском народу поштује и шири истина.

Мислимо да је ово једна од преломних историјских ситуација у којој Ви можете да стекнете поверење и подршку народа да васпоставите династију Карађођевић као србску династију с наследним правом на трон, престо и круну Краљевине Србије када се буде референдумском вољом народа успоставила на целој територији Републике Србије.

С поштовањем потписници:

(Уписују се: Име, ПРЕЗИМЕ, Место становања, Држава становања ако није Р. Србија, и било еадреса било пуна улична адреса. Уписивање се отвара данас, на Велику суботу 3. априла, 2010. г. у 16:51 и затвара се на други дан Васкрса, 6. априла 2010. г. у 8:00).

1.      Др. Љубомир Т. Грујић, Џона Кенедија 31/15, 11070 Београд, lyubomir_gruyitch@yahoo.com

2.      Milutin Ivkovic, 16 Winbourne Road, West Moonah, TAS 7009, Australia, ivkovic@hotkey.net.au

3.      Ranko Krstovic, 1387 Heatherwood Ln, Ann Arbor, MI 48108, krstovicr@yahoo.co

4.      Др Слободан Радојев Митрић, Србин, Непожељан странац у Холандији, Zeeburgerdijk 25 к 1093 СК Амстердам Nederland, slobodan-radojev-mitric@hotmail.com

5.      Ненад Мишић, Хисарска 20, 18400 Прокупље, Србија, nenadmisic@hotmail.com

6.      Др Раде Божовић, Кнеза Данила 12, Београд, bb97@eunet.rs

Београд, 6. aприл, 2010. год.

ДОДАТАК:

1.      Отворено писмо народним посланицима

У име свих шест потписника

аутор писма

Др. Љубомир Т. Грујић

Џона Кенедија 31/15

11070 Београд

Послато препорученим писмом с повратницом, 6. aприл, 2010. год.