ЗАР САМ САМО ЗАТО ФАШИСТА ЗАТО ШТО САМ У МОЈОЈ КЊИЗИ ТРАГОМ СРБА 3 УКАЗАО НА ИСТИНУ ДА УЧИМО ПОГРЕШНУ ИСТОРИЈУ ДА СУ МАЂАРСКА, ГРЧКА, БУГАРСКА ПА И ВАТИКАН И НЕМАЧКА ДРЖАВЕ ЗАСНОВАНЕ НА ГЕНИМА АУТОТОНОГ НАРОДА ТЕРОРОМ СТРАНИХ ПЛЕМЕНА И ИНТРЕСА-ВИДЕО

ЗАР САМ САМО ЗАТО ФАШИСТА ЗАТО ШТО САМ У МОЈОЈ КЊИЗИ ТРАГОМ СРБА 3 УКАЗАО НА ЧИЊЕНИЦУ ДА РЕЧ СУНЦЕ КОД СВИХ ЕВРОПСКУХ ДРЖАВА, СТАРОСЕДЕОЦА ИЗУЗЕВ МАЂАРА, БУГАРА И ГРКА ПОЧИЊЕ СА “С” СЛОВОМ, ЗАШТО АКО НЕ ЗАТО ШТО СУ ТИМ ДРЖАВАМА МАЛА ТУЂА ПЛЕМЕНА НАМЕТНУЛЕ СВОЈ ЈЕЗИК ДРАКОНСКИМ МЕРАМА. ТО ДОВОДИ ДО ЗАКЉЗЧКА ДА СУ ТЕ ТРИ ДРЖАВЕ УКЉУЧИЈУЋИ И КАО ЧЕТВРТУ ВАТИКАН ЗАСНОВАНЕ НА ТЕРОРУ МАЊИХ ТЕРОРИСТИЧКИХ ГРУПА ОДНОСНО ТУЂИХ ПЛЕМЕНА! ТА ПРАКСА СТВАРАЊА НОВИХ ДРЖАВА ПУТЕМ ТЕРОРА НИЈЕ СЕ УГАСИЛА ДО ДАНАШЊИХ ДАНА. ТОГА СЕ МОРА БИТИ УВЕК СВЕСТАН ДА ИЗА ТЕРОРА НЕ СТОЈЕ НАРОДИ ВЕЋ ИНТЕРЕС ПОЈЕДИНЦА ИЛИ МАЊИХ ГРУПА.

ДА СУ ТЕ ДРЖАВЕ НАСТАЛЕ НА ТЕРОРУ МАЛИХ ПЛЕМЕНА ДОКАЗУЈЕ ГЕНЕТСКО СТАБЛО. ГЕНЕТСКИ СКОРО И НИСУ ЗАСТУПЉЕНИ У ТИМ ДРЖАВАМА, СЕМ ИМЕНА НЕМА НЕКИХ ВЕЋИХ ГЕНЕТСКИХ ПОПУЛАЦИЈА КОЈЕ БИ УКАЗИВАЛЕ НА СВОЈЕ ОСВАЈАЧЕ.

СКОРО ДА ДАНАС НИШТА НЕ УКАЗУЈЕ НА НЕКАДАШЊЕ ОСВАЈАЧЕ ПО КОЈИМА СУ ДОБИЛЕ СВОЈЕ ИМЕ.

ДОК СУ У СТВАРНИ ГЕНЕТСКИ НАРОД СТАРОСЕДЕОЦА, САСВИМ ДРУГИ НАРОД КОЈИ СЕ РАЗЛУКУЈЕ ОД ОСВАЈАЧА КОЈИ СУ ИМ ДАЛИ ИМЕ И АСИМИЛАЦИЈОМ УТИЦАЛИ НА КУЛТУРУ. ПОСЛЕ ПРЕПАДА И УБИЈАЊА ВОЂА АУТОТОНОГ НАРОДА МАЛО КО ЈЕ ХТЕО БИТИ НА СТРАНИ ГУБИТНИКА. ТАКО СУ ЗА САМО НЕКОЛИКО ГЕНЕРАЦИЈА ЗАБОРАВИЛИ СВОЈ МАТЕРНЈИ ЈЕЗИК.

МИСЛИМ ДА ЈЕ ДОШЛО ВРЕМЕ ДА СЕ ТОЈ ИСТИНИ ПОГЛЕДА У ОЧИ И КОНАЧНО ЗАУСТАВИ СТВАРАЊЕ НОВИХ ДРЖАВА ПУТЕМ ТЕРОРА. ТЕРОР НЕ СМЕ БИТИ ЧАК ЈОШ И НАГРАЂИВАН ИКАКВИМ КОСЕСИЈАМА А ПОНАЈМАЊЕ ДРЖАВОМ.