ВЕЧИТА ТЕЖЊА НЕЗАМИШЉИВО БОГАТИХ СНОБОВА

ВЕЧИТА ТЕЖЊА НЕЗАМИШЉИВО БОГАТИХ СНОБОВА

ВЕЧИТА ТЕЖЊА НЕЗАМИШЉИВО БОГАТИХ СНОБОВА

БИЛА ЈЕ И ОСТАЛА ЗЕМЉА РОБОВА БЕЗ ПОГОВОРА, У

РУКАМА СНОБОВА БЕЗ САОСЕЋАЊА, УМА И РАЗУМА!

САДА СУ САМО НА КОРАК ДО СВОЈЕГА ЦИЉА,

НЕОГРАНИЧЕНЕ ВЛАСТИ НАД НЕДУЖНИМ НАРОДОМ!

ВАКЦИНАМА, ЧИПОВАЊЕМ И МОБИЛНИМ ТЕЛЕФОНИМА

УМЕСТО ЗАТВОРА ГРАДИЋЕМО СЕБИ ПСИХИЈАТРИЈЕ

УМЕСТО ПОЛИЦИЈЕ, САМИ ЋЕМО СЕБЕ ЗАТВАРАТИ!

СВАКУ ЖЕЉУ СНОБОВА, БЕЗ ПОГОВОРА ИСПУНИТИ!

И БЕЗ ПОГОВОРА У СВАКИ РАТ ИЋИ ДА БИ СНОБ БИО

БОГАТИЈИ!!! МОЋНИЈИ И УТИЦАЈНИЈИ

ПРЕМА РОБУ НЕМИЛОСТИВИЈИ!!!

Душан Нонковић Теодоровић