ШТА БИ БИО ЖИВОТ БЕЗ ВЕРЕ

ШТА БИ БИО ЖИВОТ БЕЗ ВЕРЕ

ЖИВОТ БЕЗ ВЕРЕ БИ БИО САМО

ПРОЦЕС ЗРЕЊА ПЛОДА, СМРТИ

У СУНЦУ И ТМИНИ МРКА ТУГА

УЖИВАЊЕ И ПАТЊА У ЗАМЕНУ

ЗА ВЕЧИТУ СМРТ, БЕЗ СМИСЛА

ПРАЗНОЋА ОД ВЕЧНОГ НИЧЕГА

СВЕ ПОДЛЕЖЕ ТРУЛЕЖИ СМРТИ

ДА ГЛИСТАМА ПОСТАНЕ ХРАНА

ХИЈЕНАМА ЖИВОТНА ПОДЛОГА

САСВИМ ДРУГА СОРТА ЖИВОТА

ПО БОЖИЈЕМ ЗАКОНУ СУДБИНА

ДА ТВАР БУДЕ БЕЗ ДУХА МРТВА

ИСТО ТАКО, БОЖЈИМ ЗАКОНОМ

ИЗ ТЕЛА НАСТАЈЕ ТЕЛО И ПЕПО

ИЗ УМА И ДЕЛА НАСТАЈЕ ДУША

ВЕЧНА ШТО НЕ ТРУЛИ НИТ РЂА

ДО САМО КАО СИЛА ВЕЧНОСТИ

ОЖИВИ ТЕЛО, У КОЈЕ СЕ УСЕЛИ

Душан Нонковић Теодоровић