To što 100% znamo o vakcini protiv covid 19 je da neznamo kakva će nam se deca i unuci rađati-zar smo već zaboravili decu bez ruku i nogu majki koje su uzimajući siguran farmaceutski proizvod contagen-pogledajte link ako ste imuni na šok!

Zar nam je malo te škole bilo!

To što 100% znamo o vakcini protiv covid 19 je da neznamo kakva će nam se deca i unuci rađati-zar smo već zaboravili decu bez ruku i nogu majki koje su uzimajući siguran farmaceutski proizvod contagen!?

To što je zajedničko covid vakcine i kontagena je da su obadva proizvod farmaceutske industrije i da su obadva proizvoda važili za sigurni lek kojeg su bez rezerve preporučivali trudnicama mada za jednog nisu unapred predvideli mogućnosti zgrušavanja krvi u mozgu a za drugog nisu znali da če se rađati u pozamašnom broju deca bez ruku ili nogu ili čak bez ruku i nogu!

Šta se uopšte zna o posledicama vakcina koje se mogu desiti i posle nekoliko godina? Ništa a mi dopuštamo da nam se ta substanca ubrizguje u telo mada nije preispitana na dugoročne posledice. Izgleda da je samo bitno da se države takmiče koje će više u danu vakcinisati bez da postavi sebi pitanje pitanje odgovornosti, ko će snositi odgovornost u slučaju strašnih posledica.

Ako je država a i farmaceutska industrija, sigurna da neće biti nuzpojava zašto onda zahteva od laika da potpiše dobrovoljni pristanak na vakcinisanje i stim potvrdi da će svako sam snositi sve posledice vakcinisanja!?

Dušan Nonković Teodorović