ŽESTOKA SVAĐA KOD JOVANE DR. MILE ALEČKOVIĆ I GORANA VESIĆ

Dr. Mila Alečković je podpuno u pravu! Nije širila paniku već su to radili oni koji su narod strašili prepunim grobljima! A ja bih dodao da ni zaraza nije bolest kako bi to hteo da prikaže Vesić nego je samo proces imunizacije. Ko kaže drugačije širi paniku ili o medicini nema ni blagog pojma. Širenje panike je i to kad stručnjaci koji propagiraju vakcinisanje i pored iznenađenosti umiranjem od vakcina i dalje propagiraju vakcinisanje mada nisu izvršeni opiti na nuzpojave koje bi se mogle pojaviti posle više godina. Činjenica je da su bili iznenađeni umiranjem od vakcina pa se postavlja pitanje da li je to samo mali vrh ledenog brega još ne predviđenih iznenađenja koji bi mogao da ugrozi celokupno čovečanstvo. Dugoročne nuzpojave nisu preispitane a odgovorni u vlasti preporučuju vakcinu mada joj posledica može biti i nestanak civilizacije. Od tog nema veće stope širenja panike a i hladnokrvnog zločina zahtevati da se građani vakcinišu a da niko do samog građana ne snosi posledice vakcinisanja. Ma koliko da je mala mogućnost da se vakcinisanjem uništo ceo svet ne znači da se ta mogućnost sme isključit, ignorisatii! Ne ne sme se ta mogućnost ignorisati pogotovo ne zbog ne dokazane opasnosti od Covig 19 virusa po čovečanstvo. Gospodine Vesiću kad tad će te morati odgovarati zbog vakcinisanja vakcinom koja nije proverena na nuspojave koje se pojavljuju posle više godina-Upamtite; vi tamo, niste bogovi da odlučujete o sudbini čovečanstva! I molim vas nemojte reći da to niste znali!

Dušan Nonković Teodorovuć

MA KOLIKO DA JE SMRTNOST OD VAKCINE MALA, BILA JE NEPREDVIĐENA A STIM JE OPRAVDANA SUMNJA DA SE RADI SAMO O VRHU LEDENOG BRDA NEPREDVIĐENOSTI

Šta je ovim vlastodršćima? Mada se uspostavila smrtnost vakcine sa kojom nisu računali, pa ma koliko da bila mala, bila je nepredviđena smrtnost pa i pored toga nastavljaju sa punom parom da promoviću vakcinu i ako bi nepredviđena smrtnost mogla biti samo vrh ledenog brega nepredviđenih nuzpojava na dugoročnom planu koje bi mogle da unište celokupno čovečanstvo. Ko to može da garantuje da su to bile jedine nepredviđene nuzpojave sa smrtonosnim epilogom na duge staze. Niko, jer dugoročno preispitivanje i proveravanje nije se moglo u tako kratkom roku sprovesti u delo. Pa ipak nastoje po svaku cenu da vakcinišu narod bez da im iko da ikakvu garanciju.

Ako odmerimo obe mogućnosti, da pomre veliki broj stanovništva ukoliko se ne vakcinišu i usporedimo sa nepoznatim posledicama na dugoročne vremenske staze gde može celokupna ljudska populacija pomreti i nestati za sva vremena onda se dovodi u pitanje srazmernost odluka pa ma koliko da su verovatnoće male jer ukoliko se nekim čudom ostvare onda će ljudska populacija biti uništena i to od sobstvene vlade.

Pošto se u oba slučaja radi o predpostavkama koje se ne mogu isključiti, ma koliko da bile male, onda se mora ravnati po eventualnim posledicama koje bi se mogle desiti i odlučiti za one koje isljučuju totalno uništenje naroda.

Činjenica da se tek naknadno ustanovilo da je nastupilo zgrušavanje krvi u mozgu posebno kod ženske populacije otvara realnu sumnju da bi to mogao biti samo vrh nepredviđenih nepoznanica ledenog brega kaje bi mogle da unište čovečanstvo.

Očigledno je da nam strani faktor ne nameće samo organe i poluge vlasti već i programe vakcinisanja pa makar i po ceni neproverenih dugoročnih uticaja na opstanak čovečanstva. Toj vrsti pohlepe za profitom mora se stati na put inače nas verovatno neće biti gledano na duge staze.

Dušan Nonković Teodorović