KADARE JE PLJAČKAO NAROD PREKO PIRAMIDA

KADARE JE PLJAČKAO NAROD PREKO PIRAMIDA

Piše: Prof. Dr Kaplan BUROVIC, akademik

Albanska štampa dala je široki publicitet ove godine zapanjujućem otkriću da je i Ismail Kadare ušićario od obmanjujućih piramida1). Farudin Arapi, predsednik Komisije transparencije Firmi Zajmokredita, izjavio je preko lista GAZETA SHQIPTARE: “Duž istrage, koja je učinjena financijama rentijerne firme “Cenaj & Co” u Vlori, u okviru procesa transparencije, otkriveno je i ime Ismaila Kadare, koji je ušićario jednu veliku sumu na ime sponzorizacije za štampanje jedne knjige”. U drugim novinama objavljuje se lista sa 271 imena onih koji – zajedno – treba da vrate punih 2.4 milijarde leka (albanska moneta) na račun “Cenaj”. Ime Kadarea je 81-vo na listi. Novine DRITA, koje su još od vremena Envera Hodže bile na raspolaganje Kadarea, pa i persekutirajući ostale književnike, jedine su, koje, sa firmama Faruka Murtaj i Ćazima Šemaj, ustaju u odbrani Kadarea. Pod naslovom “Otimači nisu među pesnicima, već među vama” i sa podnaslovom “Odgovor protiv optužbi prema Kadareu”, Murtaj nastoji na dve stranice lista DRITA da opere i ispere Kadarea. Ali sa čime? Evo što kaže:“Na listi ljudi, koji su dužni piramidalnim firmama poredi se i ime Kadarea! Kao sa velikom radošću i uhitreno, sa jednim neopravdanim osećanjem buke od nacionalnog rušioca, sajednim bezprizornim jurišem od vrhovnog izaslanika za da postavi na svoje mesto veliku nepravdu, koja je ovom narodu učinjena…od jednog književnika…Isti taj odred, samo što ne letiod radosti (ako ima pravo ko…da nazove radost ovaj intelektualni makabritet) nalazi priliku dapostavi ime Ismaila Kadare u redu albanskih dužnika!”Ovome su pridodate i dve velike fotografie Kadarea (skoro preko cele stranice lista DRITA!) i oda enverovskog pesnika Šemaj (Shemaj) o kultu Kadarea, a sa motom: “Pesniče, partijski mudraci i papagali pomrsili su novelu “Keopsova piramida”2) sa piramidalnim firmama”. Je li moguće da sa gornjim rečima, sa jednom odom jednog liži sahana i dve fotografije (sa kojih nam se bezobrazno ceri Ismail Kadare, dok cela Albanija oplakuje materijalno upropašćene, obeskrovljene siromahe!), je li moguće da su oprali i isprali ovi zločinci njihovog kumira od optužbi da se ujedinio sa najprljaviim kriminalcima, sa najvećim varalicama i lopovima koje poznaje istorija albanskog naroda?! Pitamo Murati-a i “pesnika” Šemaj, koliko su oni uložili u te piramode? I – zašto nisu i oni uložili tamo ni prebijenu paru?! Treba znati da je ovaj Kadare, ovu sirotinju Albanije, više puta vređao na sve moguće načine. Treba znati da je Kadare, kad je ova sirotinja jurnula u ambasade u Tirani da tamo traži spasa od njega i njegove krvave klike, nazvao ih je ništa manje već“nacionalni eskrement” (=nacionalno govno), nazvao ih je i “banditima”, “narodnim neprijateljima”, koji treba da se “oškope”, kojima treba da on “skrati noge”, pošto on, sa svoje strane, nije kao oni, pošto on pripada jednoj drugoj sorti ljudi, rasi, superiornoj, predestiniranoj da vlada nad prezrenim Albancima, predestiniranoj da živi na grbači njihovoj, izrabljujući ih, pljačkajući ih, pa i grabeći ih na najbezobrazniji način, vređajući ih na sve moguće načine, svim mogućim rečima, psovkama, optužbama. 3)List GAZETA SHQIPTARE objavljuje i odgovor Kadarea, koji ne poriče da je uzeo 2.500.000 leka, ali – kaže on – sa tim parama je tobože sponzorizirano izdanje knjige jednog mladog književnika, čijeg se imenane seća! Znači – Kadare sâm priznaje svoju saradnju sa obmanjujućim priramidama. Ne zaboraviteda jedna druga ovakva piramida stvorila je i nagradu “Kadare”! Ne zaboravite da ovaj Kadare ne ide u ove piramide da ulaže svoje pare, već da uzme pare drugih, vaše, o Albanci, vaš znoj i vašu sirotinju, vašu krv !!! A zašto Kadare ne uloži svoje pare sa tako visokim interesom? Zašto ih drži u francuskoj banci sa tako niskim interesom? Nije znao on kakve su to piramide, ili mu se više sviđalo da za svoje pare, uložene u Francuskoj banci, uzme 1% godišnjeg interesa, a ne 100% u albanskim piramidama?! Znači Kadare je znao sasvim dobro kakve su to piramide! Znao je da to nisu Keopsove piramide, već piramide Envera Hodže, koji i otuda, iz pakla, preko njegovih sledbenika (konvertirani preko noći u antienverovce!), nastavlja da grabi i pljačka albanski narod i nacionalne manjine Albanije. Sa druge strane, kako ne pozvaše i mene te piramide da uzmem bar 1.000.000 leka za štampanje koje knjige, utoliko više što sam ja lansirao i poziv u svet za pomoć! Naprotiv, pošto su saznali da sam u Švajcarskoj banci uštedeo dva groša, pozvaše me da ih dam njima, da ih uložim kod njih, jer će mi posle godinu dana – tobože – dati njihovu dvostruku sumu!Znači, sasvim je jasno da je Kadare sasvim svesno sarađivao sa njima, sa tim piramidama, da bi pljačkao i grabio narod. I pored toga, zaslepljeni njegovim kultom, nastavljaju da ga brane, kako vidite, i onamo gde se on ni sâm više ne brani. Ali, je li istina da se te pare nisu upotrebile za štampanje knjiga Kadarea, već“jednog mladog književnika”?! A zašto su povučene imenom Kadarea?! Mojim imenom, do danas, niko nigde nije povukao pare za sebe, posebno ne bez mog pristanka, bez mog ovlašćenja i bez mog kredibliteta tamo, u tom izvoru para! Znači – nije istina da su se te pare povukle za nekog drugog. Ovo nam dokazuje i priznanje Kadarea: 1.”To je za mene jedna smešna suma, koju ću ja vratiti odmah” – kaže Kadare. Pa kako se to vraćaju pare koje nisu uzete?! Ne razume Kadare da je on ovom izjavom upao u sos?! 2. Kadare kaže da se ne seća imena “mladog književnika”, čija se knjiga objavila tim parama. Pa kako mu je dao te pare za objavljivanje knjige, kad mu ni ime ne pamti?! Zar mu taj“mladi književnik” nije dao bar jednu kopiju te knjige za uspomenu i u znak zahvalnosti?! Ne samo oni, kojima sam ja sponsorizirao knjige (sa parama koje sam skidao sa svojih usta i usta moje dece, a ne “piramida”!), već i oni, kojima ih nisam sponsorizirao, meni su dali i daju mi njihova izdanja, pa i sa autografom. A samom ovom “mladom književniku” zar se ne seća svoje ime, svoja obaveza?! Ili se ne oseća obavezan ni za što svom sponzoru ?! Zašto ne izlazi na sceni da nam kaže bar naslov njegove knjige, koju je tobože objavio tim parama?! 3. Koja je ta knjiga “mladog književnika”, čije je štampanje koštalo 2.500.000 leka? Koliko ja znam i od mog iskustva, knjige mladih književnika, štampane u Tirani do sada, nisu koštaleviše od 100.000 leka. Manje – da. Knjiga, koju sam ja objavio u poslenje vreme mladoj pesnikinji Blerina Cene, koštala je 30.000 leka.Znači, odbrana Kadarea se obara njegovim samopriznanjima. Nema nijedne sumnje da se Kadare, onako kako smo to rekli od vremena, zagnjurio i utopio u zločine, svinjarije i niskosti, u nedostojnim makabritetima i za jednog najobičnijeg građanina, najordinarnijeg, kamoli za jednog književnika, koga su nam proglasili i za “častnacije”. 4) Što je istina, ovakva je bila kroz vekove, pa je i dan-danas, ČAST albanske buržuaske nacije! Kao već poznati cinik, Kadare kaže: “Sponsoriziranje jedne knjige je dno mladog autora nema ništa loše!”Bez drugo, gospodineKadare, ako pare za to sponsoriziranje da te iz vašeg džepa! Ali, ako zabije teruke u džepove drugih, posebno u džepove najsiromašnijih ljudi, ako ovim a kradete i pare za svakidašnju koru hleba, njih ovede će, i njima sponsorišete vaša izdanja, bilo i izdanja mladih književnika, tada činite jedno veliko zlo, koje se ne prašta, već se prosleđuje

krivično, po zakonu. MORAKADAREA- Anegdota -Ismail Kadare, na vrhu svoje slave i političke zrelosti, prilikom njegovog učlanjenja u Partiju rada (“komunistička”) Albanije, tražio je od Envera Hodže da oškopi zatvorenike u Burelju. Sigurno – tražio je da se oškope politički uhapšenici, a ne i oni obični, lopovi. Godine 1997, nakon smrti Envera Hodže i nekakvih promena u Albaniji, otkri se da je i Kadare uzeo udela u pljačkanju i grabljenju naroda preko tzv. obmanjujućih piramida Salih Beriše. Iako je i preko štampe izjavio da je spreman da vrati ugrabljene pare, kad mu jedan od novinara reče da će vratiti ne samo pare, već će zato odgovarati i krivično, da ga očekuje zatvor, uhvati ga jedno neobično i neobjašnjivo uznemirenje i…jedne noći vide sebe prikleštenog od policajaca, koji ga tresnuše u zatvor Burelja. Preko svega, ubacili su ga i u ćeliji gde su škopili političke zatvorenike. Čim shvati gde je, udari na vrata pesnicama i nogama i urliknu kao izbezumljen, zovući policajca – dežurnog, da ga izvede iz te ćelije. Tada mu reče Kaplan Burović:-Što ti je, Ismaile?! Što bre tako urličeš?! Trpi, bre čoveče, jer ćes imati vremena i zaurlikanje! Ti si tek stigao ovde. Mi smo ovde desetinama godina, pa ne urličemo tako! Nismo tako urlikali ni kad su nas odrali, pa ni kad su nas oškopili! -O-oškopi-oškopiće i mene!- promrmrlja Kadare zaprepašćen, hvatajući se i za svoja muda, kao da ih je hteo odbraniti od onih koje je očekivao da dođu i da ga oškope.-Ne, Ismaile, ne! Ne boj se! Tebe neće oškopiti, jer ti nisi politički uhapšenik! Ti si običan uhapšenik, običan lopov, ordinaran. Zato se smiri, bre čoče, i dođi ovde, sedi pored mene, nemoj nam galamiti, jer ti i ne priliči! Priberi se i pokaži se malo dostojnijim!-Kaplane, Kaplane!- nastavi Kadare zaprepašćen, kolutajući očima,- još ne poznaješ ti ove, Kaplane! Dok budu saznali da sam običan lopov, a ne politički uhapšenik, odleteše moja muda, Kaplane! Ajme-meni što me snađe! Ajme ženo, ženo moja Je-le-leno !-Hajde Kadare, ne jadikuj, jer t’i muda više neće ni trebati !- dodade jedan mladi osuđenik, kome se žena beše preudala.*) Ovo zlo je utoliko veće, kad se zna da Kadare štedi svoje pare, koje ih ima i naveliko (2.500.000 leka za njega je jedna smešna suma!) i zloupotrebljava pare najsiromašnijih ljudi svog naroda, i bogati se pljačkajući njih. Još veće postaje ovo zlo kad ne odgovara istini: jer je tim parama Kadare objavljivao svoje knjige i na ovaj način je skupio u svetske banke toliko para da živi sâm u luksu i, isto tako u luksu, da mu žive i deca, a – moguće – i deca njegove dece. Ali, Kadare se naučio da živi znojem drugih, znojem naroda, bezobrazno grabeći najsiromašniji sloj stanovništva Albanije, one koje nam je nazvao i “eskrement nacije”, još odvremena merhuma (pokojnog) Envera Hodže, koji ga isto ovako, sa znojem naroda, školovao, perfeksionirao, instruirao i kvalifikovao za svog komesara i kao književnika, štampajući mu i knjige sa znojem naroda, stvarajući i njegov kult znojem naroda, koji, nastavljaju da mu ga

podrže i brane, kopilad Envera Hodže, oni koji se i javno spremaju da rehabilitiraju tog monstruuma..Sve dok se ne bude otcepio od Envera Hodže i njegovih kopiladi, albanski narod nema spasa! Ženeva, dana 29. novembre 1999.**)________________1) Albanske obmajujuće piramide, osnovane početkom 1997. godine skupljale su pare od naroda, tobože sa velikim interesom, 100% za godinu dana. Da bi dali primer narodu, pohrlili su neki viđeniji ljudi, među njima lično Salih Berisha, tada pretsednik Republike Albanije, koji su bili u glavnom štabu ovih piramida. Oni su uložili pare i, kad je dat tajni znak da će piramide objaviti svoj bankrot, brže bole su potrčali da povuku svoje pare, i to sa tim velikim interesom, dok su siromasi Albanije nastavili da prodaju svoje kuće i da pare ulažu u te piramide. U te su piramide poglavito ulagali svoju zaradu oni koji su izbegli na Zapad i radili tamo, pa i albanske prostitute. Pred kraj1997. piramide su objavile svoj bankrot, dok su varalice, svi bivši oficiri SIGURIMI-a, prebegli preko granca koferima punih dolara. Pare, koje su ovim piramidama zaplenjene od vlasti, dan-danas se ne vraćaju narodu.2) KEOPSOVA PIRAMDA je jedna cerebralna reportaža, koju je Ismail Kadare napisao nakon “prevrata” u Albaniji, a kojom je, podrazumevajući Piramidu Envera Hodže sred Tirane, ciljao da sebe prikaže kao disidentnog pisca, tobože neprijateljski razpoložen prema Enver Hodži i njegovom režimu. 3) I eto, ovaj bandita, koji je Albance nazvao “banditima”, godine 2007. postavio je svoju kandidaturu i za predsednika Albanije! 4) Kadare je 1966. godine proglašen za “čast nacije” od Enverovaca u Albanskom parlamentu.*) Uzeto iz knjige Antona Burovića 101 ANEGDOTA, Ulqin 2004, str. 62.**) Objavljeno sprva na albanskom jeziku u reviji YLBERI God. VII, Br. 10, Ženeva, decembar 1999, str. 8-9; zatim je preštampano, opet na albanski jezik, u mojoj knjizi SVEDOČIM, Ženeva 2007, str. 122-126.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<span>%d</span> Bloggern gefällt das: