Boris Malagurski; zar je Bajden dobrodošao u Srbiji

INSTITUT ZA RAZVOJ I INOVACIJE; Mapiranje srpske dijaspore, Ana Milenković

https://dijaspora.wordpress.com/mapiranje-srpske-dijaspore-tekst-za-glas-dijaspore-converted/

Мапирање српске дијаспоре

Српска дијаспора сваке године бива све обимнија, а чињеница да се велики број младих спрема на одлазак из своје матичне земље указује на то да ће бројеви наставити да иду узлазном путањом. Свесни изазова и потенцијала који српска дијаспора као таква поседује, али и свих оних појединаца ван граница Републике Србије који би желели да успоставе контакт са матицом, платформа „Тачка повратка“ у сарадњи са Институтом за развој и иновације изБеограда, осмислила је пројекат „Мапирање српске дијаспоре“ који је уједно и подржан од стране Вестминстерске фондације за демократију. Мисија овог пројекта јесте да се успостави контакт са српским држављанима изван граница матичне државе, не би ли се даље могло радити на пружању информација, међусобној комуникацији и интеракцији српских држављана широм света. Услед тога, крајњи циљ пројекта јесте пружање информација српској дијаспори о начинима ступања у контакт саРепубликом Србијом, о потенцијалним приликама за повратак у матицу, као и, између осталог,о пословним плановима везаним за Србију. Кроз овакав вид умрежавања и различите програме, планирано је да се успостави чврст мост поверења између српског друштва у земљи и иностранству. Стога, уколико бисте, као припадници српске дијаспоре, били заинтересовани за учествовање у пројекту, потребно је попунити анонимну анкету која је направљена у складу са свим ГДПР регулативама, чиме је загарантована заштита свих података које је потребно оставити. Анкету можете пронаћи на следећем линку: https://bit.ly/3hnwCAo

Mapiranje srpske dijaspore

Srpska dijaspora svake godine biva sve obimnija, a činjenica dase veliki broj mladih sprema na odlazak iz svoje matične zemlje ukazuje na to da će brojevi nastaviti da idu uzlaznom putanjom. Svesni izazova i potencijala koji srpska dijaspora kao takva poseduje, ali i svih onih pojedinaca van granica Republike Srbije koji bi želeli da uspostave kontakt sa maticom, platforma„ Tačka povratka“ u saradnji sa Institutom za razvoj i inovacije iz Beograda, osmislila je projekat „Mapiranje srpske dijaspore“ koji je ujedno i podržan od strane Vestminsterske fondacije za demokratiju. Misija ovog projekta jeste da se uspostavi kontakt sa srpskim državljanima izvan granica matične države, nebili se dalje moglo raditi na pružanju informacija, međusobnoj komunikaciji i interakciji srpskih državljana širom sveta. Usled toga, krajnji cilj projekta jeste pružanje informacija srpskoj dijaspori o načinima stupanja u kontakt sa Republikom Srbijom, o potencijalnim prilikama za povratak u maticu, kao i, između ostalog, o poslovnim planovima vezanim za Srbiju. Kroz ovakav vid umrežavanja i različite programe, planirano je da se uspostavi čvrst most poverenja između srpskog društva u zemlji i inostranstvu. Stoga, ukoliko biste, kao pripadnici srpske dijaspore, bili zainteresovani za učestvovanje u projektu, potrebno je popuniti anonimnu anketu koja je napravljena u skladu sa svim GDPR regulativama, čime je zagarantovana zaštita svih podataka koje je potrebno ostaviti. Anketu možete pronaći na sledećem linku: https://bit.ly/3hnwCAo