ЗА ВЕК ВЕКОВА ПОУКА

ЗА ВЕК ВЕКОВА ПОУКА

СТАРА ОД ПРАВРЕМЕНА

ЗА ВЕК, ВЕКОВА ПОУКА

ГОВОРИ, ЈАСНО СВИМА

ЧОВЕК НЕ ЖИВИ, САМО

ОД НАСУШНОГА ХЛЕБА

НИТИ, САМО, ОД ОНОГА

ШТО ЖВАКАЊЕМ, ГУТА

ЧОВЕКА ЧИНИ ЧОВЕКОМ

САМО, ДУШЕВНА ХРАНА

ВЕРА БОГ ЉУБАВ И НАДА

СПОЗНАЊЕ БЛАГОСЛОВА

И БРИЖНОСТ О ДРУГИМА

Душан Нонковић Теодоровић