PRIJATELJI I NEPRIJATELJI ODVOJITE PAR MINUTA DA VIDITE I PODELITE OVAJ VIDEO O KOJEM SE HRABRO ĆUTI

Kvadratura kruga: Mali-veliki ljudi – Video

ŠTA JE ZAJEDNIČKO USPEŠNIH PLACEBO LEKOVA (LEKOVA BEZ LEKOVITIH SASTOJALA) I RELIGIJE, VEROVANJA U BOGA!?

ŠTA JE ZAJEDNIČKO USPEŠNIH PLACEBO LEKOVA (LEKOVA BEZ LEKOVITIH SASTOJALA) I RELIGIJE, VEROVANJA U BOGA!?

NEMAČKI NAUČNICI SU SIGNIFIKANTNO DOKAZALI DA SU PLACEBO LEKOVI, LEKOVI BEZ IKAKVIH LEKOVITIH SUBSTANCI, LEKOVITI PA ČAK I EFIKASNIJI OD LEKOVA SA LEKOVITIM SUBSTANCAMA PRTOTIV BOLOVA.

ČAK IMAJU POZITIVAN EFEKT I KOD ONIH PACIJENATA KOJI SU MORALI POVEĆAVATI DOZU KONVENCIONALNOG LEKA PROTIV BOLOVA SVE DO NIVOA KAD IM VIŠE NISU NI U VEĆOJ KOLIČINI MOGLI POMOĆI, TI KONVENCIONALNI LEKOVI IZ APOTEKE.

ČAK I KOD TIH PACIJENATA SE POKAZALO DA PLACEBO LEKOVI IMAJU I TADA POZITIVNOG EFEKTA I AKO NEMAJU NIKAKVIH LEKOVITIH SUBSTANCI. TAJ POZITIVAN UTICAJ MOGAO SE SIGNIFIKANTNO USTANOVITI ČAK I KAD BI SE PRIJE UPOTREBE PACIJENTU REKLO DA SE RADI O PLACEBO LEKOVIMA BEZ LEKOVITIH SUBSTANCI.

NEMAČKI LEKARI POKUŠAVAJU OBRAZLOŽITI TAJ FENOMEN SA TIM ŠTO PACIJENT DOŽIVLJAVA TO DAVANJE PLACEBO LEKOVA KAO NEKU VRSTU POZITIVNE BRIGE O NJEMU.

TI ISTI LEKARI SU MIŠLJENJA DA I CEDULJE, U KUTIJI SA LEKOVIMA, SA NEGATIVNIM NUZ EFAKTIMA DA MOGU IMATI NEGATIVAN PLACEBO EFEKAT KAO ŠTO JE TO SLUČAJ SA PLACEBO LEKOVIMA BEZ IKAKVOG LEKOVITOG SASTOJKA.

MISLIM DA SU TE CEDULJE, U KUTIJI ZA LEKOVE SA BEZBROJ NAVEDENIH SPOREDNIH NEGATIVNIH EFEKATA, BILE I GLAVNI RAZLOG PROUČAVANJA PLACEBO EFEKATA, LEKOVA BEZ LEKOVITIH SUBSTANCI.

MEĐUTIM; MIÜLJENJA SAM DA JE TU U PITANJU PODSVESNO VEROVANJE KOJEG NE MOŽEMO KONTROLISATI.

ZNAMO I ZA VERSKE RITUALE GDE SE MOLITVAMA LEČILO U DOBA KAD JOŠ NIJE BILO NI LEKOVA NITI MEDICINE A NI LEKARA NA KOJE BI SE MOGLO RAČUNATI!

SVE ŠTO JE MOGLO POMOĆI BILA JE VERA U SVEMOĆNOGA BOGA I OBRAĆANJE TVORCU GOSPODU MOLITVAMA. VEROVATNO SU SE VEĆ TAD DEŠAVALI TI PLACEBO EFEKTI ODNOSNO NASTAJALA OZDRAVLJENJA; MOBILIZACIJOM DUBOKE PODSVESTI!

ČINJENICA JE DA SE ČOVEK VEĆ HILJADAMA GODINA MOLI I U CRKVAMA POJI ZA SPAŠENJE. TO JE BIO JEDINI LEK U KOJEG JE ČOVEK VEROVAO.

LEKARA NIJE BILO A OD MEDICINE SAMO OD BOGA NADARENIH TRAVARA ODNOSNO ONIH KOJI SU SE PO BOŽJEM BLAGOSLOVU OSEĆALI I BILI U STANJU DA PREPOZNAJU LEKOVITU BILJKU.

IZ TOGA SU NIKLI TEMELJI MODERNE FARMACIJE.

USLED RAZANTNOG RAZVOJA FARARMACIJE DOLAZI SVE VIŠE DO ZANEMARIVANJA DUŠEVNOG ZNAČAJA U LEČENJU ORGANIZMA.

RAZVILE SU SE I NOVE GRANE KOJE SU SE BRINULE O DUŠAVNOM STANJU ČOVEKA, PSIHOLOGIJA I PSIHIJATRIJA.

MEĐUTIM IZLAZI NA VIDELO ČINJENICA DA ČOVEK POSTAJE SVE USAMLJENIJI I SVE POSVEĆENIJI SVOJIM LIČNIM PRIVREDNIM NAPREDKU ŠTO GA ČINI MANJE DRUŠTVENIM BIĆEM I VEĆIM EGOISTOM KOJI NA KRAJU NEMA DOVOLJNO VREMENA NI ZA SAMOG SEBE .

RAZVIJA SE DRUŠTVO KOJE JE SVE MANJE POSVEĆENO DOBROBITI DRUGIH, DRUŠTVO U KOJEM POJEDINAC NEMA VREMENA NI ZA SVOJU FAMILIJU. NA KRAJU NEMA VREMENA NI ZA SOBSTVENO DETE A KAMOLI DA SE POSVETI MOLITVOM DRUGIMA. INDIVIDUE POSTAJU MATERIJALNO SVE BOGATIJE DOK DUŠEVNO SVE ZAKRŽLJAVIJE I NA KRAJU POSTAJU SVE BOLESNIJE.

CRKVA MORA PROUČITI SVOJE DUŠEVNO STANJE JER JE TO STANJE I STANJE NARODA. DA BI BILA VERODOSTOJNA I PONOVO MOGLA PRIVUĆI PAŽNJU VEĆEG BROJA SVETA MORA POČETI OD SVOJE NAJDUBLJE PROŠLOSTI KAKO BI SE PONOVO OSTVARILA KULTURA PAŽNJE, JEDNIH PREMA DRUGIMA PA NAM NEĆE BITI POTREBNI NI TOLIKI LEKOVI A NI PLACEBO EFEKTI BEZ LEKOVITIH SUBSTANCI JER TE LEKOVITE SUBSTANCE NOSIMO U NAMA, SU ZAPOSTAVLJENI DEO NAS!

Dušan Nonković Teodorović