NE TUGUJ SRBIJO

Не тугуј Србијо


Умрли су сви хероји којим смо се дивили

Химнама и сузама тужне душе испраћали

Да би сада пред крај живота свог, сазнали

Да смо погрешне људе херојима називали

Не тугуј Србијо!

Сви бејаху покварени на погрешној страни

Зато не тугуј Србијо, заради хероја лажних

И ови данас прави биће једног дана лажни

Издајице покварене и на погрешној страни

Туговат можеш само на изгубљеној савести

Тугуј Србијо, тугуј!

И у прошлости, су те мучили и клеветали

На колена бацали и погрдама извргавали

По “Јасеновцима” клали и маљем убијали

Кладили се ко ће више србосеком поклати

Тугуј Србијо, тугуј и помоли се у себи!

Помоли се да нико не искористи безумног

Од њега у име целог народа кољача створи

Злоупотреби малоумног да се раја оптужи

И завади брата са братом, уситни па влада

Кад безумни закоље да се народ не окриви

Већ прави злочинци из сенке налогодовачи

Из похлепе узурпатор моћи лажов и крвник

Под лажном заставом освајачи без милости

Боже, сачувај нам народ од хероја лажних

Манипулатора, лажних из сенке владара

Тих што у име народа, стварају злотворе

Да народ окриве за своје болесне похлепе

Душан Нонковић Теодоровић

ZNATI KAKO SPASITI ČOVEKA A TO PREĆUTATI NIJE KAVALJIRSKI DELIKT NITI UBISTVO IZ NEHATA VEĆ JE TO UBISTVO SA NAMEROM, ZLOČIN!

Posted on September 24, 2020 by dijaspora | Bearbeiten https://web.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df39167d8a51764e%26domain%3Ddijaspora.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdijaspora.wordpress.com%252Ff2a86411efcc38a%26relation%3Dparent.parent&container_width=388&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fanastazija.zvonkicedarruski%2Fvideos%2F3137871993007612%2F&locale=de_DE&sdk=joey

Nemački doktor spustio smrtnost na respiratoru sa 80% na 0% smanjivši pritisak upuhavanja zraka u pluća sa 1.4 bara na 1 bar !!! Po čijem nalogu su Mediji tu informaciju zataškali ako ne po nalogu države! Kome je od koristi to da se to prećuti!