ZNATI KAKO SPASITI ČOVEKA A TO PREĆUTATI NIJE KAVALJIRSKI DELIKT NITI UBISTVO IZ NEHATA VEĆ JE TO UBISTVO SA NAMEROM, ZLOČIN!

Nemački doktor spustio smrtnost na respiratoru sa 80% na 0% smanjivši pritisak upuhavanja zraka u pluća sa 1.4 bara na 1 bar !!! Po čijem nalogu su Mediji tu informaciju zataškali ako ne po nalogu države! Kome je od koristi to da se to prećuti!