OVO VELIKO OTKRIĆE menja ISTORIJU !! Dinastija Thyssen i porodica Buš

Preciznije rečeno, otac Buša starijeg a deda Buša mlađeg je bio u prvom svetskom ratu Američki koordinator trgovine čelikom a u drugom svetskom ratu je bi, kod Hitlera u odboru Nemačkog koncerna čelika , Tyssen, savetodavni član sve do napada Japanaca i potapanja američke flote-Tada ga povlači američka vlada i konfiskuje mu samo zaradu na čeliku. Sin Buš stariju je prvo postao CIA šef pa predsednik Amerike te je tako imao najbolji pregled koja će se zemlja destabilozovati ili koju će destabilizivati i imao mogućnost da po visokoj ceni proda svoje akcije a kasnije po niskoj da kupi. Ne bi trebalo ni zanemariti da je Ford Hitleru poklanjao 50 000 dolara za rođendan a kad je Hitler došao na vlast odužio mu se stim što mu je udelio najviše državno odlikovanje Nemačke. To sam već opširnije prije nekoliko godina objavuio u Glasu Dijaspore ali bilo je blokirano ili je to malo koga tada intresovalo!