ЖИВОТ ЈЕ ИМПУЛС ЈЕЗГРА КОСМОСА

ЖИВОТ ЈЕ ИНПУЛС ЈЕЗГРА КОСМОСА

ШТО СЕБЕ ЊИМ У НЕДОГЛЕД КРЕЋЕ

ПОТИСКОМ БИВА ДАЉИМ И МАЊИМ

СЛАБИЈИМ ПРИВУЧЕН ОД ЦРНЕ МАСЕ

ЈЕЗГРО КОСМОСА ПОСТАЈЕ СВЕ МАЊЕ

СВЕ ДОК НЕ НЕСТАНЕ У ЦРНОЈ МАСИ

ПОСТАЈУЋ ДЕЛОМ ЊЕ У ТОЈ ЦЕЛИНИ

ПОД ОГРОМНОМ МАСОМ И ТЕРЕТОМ

ЦРНА МАСА ТВОРИ КРИТИЧНУ ТАЧКУ

ИЗ КОЈЕ СЕ ПОПУТ БЉЕСКА СВЕТЛА

ИЗНОВА РАЂА НОВО ЈЕЗГРО ЖИВОТА

КРЕЋУЋИ СЕ ИНПУЛСИМА ЖИВОТА

ПОСТАЈЕ СВЕ СЛАБИЈИМ И МАЊИМ

ДЕО ЦРНЕ МАСЕ СВЕ ГУШЋЕ И ВЕЋЕ

ТИ ИМПУЛСИ ШТО ЈЕЗГРО ПОКРЕЋУ

СУ ОД ЖИВОТА БЕЗБРОЈНИХ ФАСЕТА

ШТО УДАЉАВАЊЕМ ОД ЈЕЗГРА БЛЕДЕ

БИВАЈУ СВЕ СЛАБИЈИ И СВЕ СТАРИЈИ

ДОК СЕ НЕКЕ НА ПОЛА ПУТА И УГАСЕ

ДРУГЕ СВЕТЛИЈЕ, ТАДА ИХ ПРИХВАТЕ

И НА КРАЈУ ПОСТАЈУ ДЕО ЦРНЕ МАСЕ

ДА У НОВОМ БЉЕСКУ СВЕ ВАСКРСНЕ

ТА ИГРА ПРЕДИВНА ЗВАНА ПРИРОДА

ДЕЛО ЈЕ БОЖИЈЕ ДА БУДЕ БЕСМРТНА

Душан Нонковић Теодоровић