РУСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА

Молим Вас да проследите ово моје писмо,

Rossíiskaya akadémiya naúk

Пошто се Српска Матица оглушила да објави односно прими сазнању од ове од мене поставњене тезе о настанку имена Србија и имена Русија, молим Вас да проследите ово писмо Руској а и Српској Академији наука.

Разлог овој молби је да не могу нађи е-адресе.

О чему се ради у овим мојим тезама које су толико невероватне колико и непознате и ако су аргументовано необориве.

Ако узмемо у обзир развој човека од предкаменог доба и стварање ватре кресањем камена о каме па све до електронике до лета у космос онда нам мора бити јасно да се и људски говор развијао на сличан начин од примитивног крика до првог слова речи и романа па и обележавања научних достигнућа. Нива сазнања су довела и до потребе обележавања новом речима.

Ако се суксесивно крене са проучавањем језика доћи ће се до самог његовог почетка односно првог крика, гласа и даљег развоја.

То значи да се првобитан човек у свом почетктку споразумевао прво гестикулацијама, махањем рукама па кад нека звер однесе неког од фамилије јер је био ван видљивог хоризонта или окренут леђима. То је био разлог да се развије споразумевање криком или гласом.

Сунце и рађање је било оно што је препознао као најбитнији догађај у најранијим фазама свога развоја.

Из тога следи да сви аутотони народе Европе реч сунце започину истим знаком, криком па словом. То значи да је “с” најтарији знак речи сунца!

То је случај како код руса, срба тако и код италијана, немаца, шпанаца, енглеза, француза као и код скандинавских земаља и других. То није нити може у толиком броју бити пука случљајност.

То опет значи да су цивилизације на свом почетку са “с” обележавале сунце што наводи на закључак да су се развиле из истог племена.

Сунце је играло централну улогу као и род или рађање.

Али мало је држава које тај знак имају у свом имену.

Посебан изузетак су Србија и Русија!

СРБ су почетни знакови за сунце, рађање, Бога! Томе свему је додао и себе (И ЈА) па је тако настала и СРБ И ЈА

Округле плоче злазне боје или кругови над главама светаца сведоче о подсвесној свести од вечности и посебној моћи подарене од сунца. Подсвест долази до изражаја јер је део тога што називамо душом. Верујем да многи нису свесни због чега светци имају округле златна плоче над главама или кругове а не квадрате. Тако је из дубоке подсвести настало и име Србија. С-сунце, Р-род или рађање, Б-ог јер то све нија му било могуће да објасни на дрги начин.

Русија је настала из рађања у сунцу дадавајући себе (И ЈА)

Р-рађање, У- С-сунцу; РУС И ЈА

Детаљнија објашњења могу се наћи у мојој књизи у припреми.

Душан Нонковић Теодоровићш