РУСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА

Молим Вас да проследите ово моје писмо,

Rossíiskaya akadémiya naúk

Пошто сам утиска да Српска Матица не функционише обраћам Вам се са молбом да проследите овај мој допис; Руској а и Српској Академији наука.

.

О чему се ради у овим мојим тезама које су толико невероватне колико и непознате и ако су аргументима необориве.

Ако узмемо у обзир развој човека од предкаменог доба и стварања ватре кресањем камена о каме па све до електрониких достигнућа па до лета у космос онда нам мора бити јасно да се и људски говор развијао на сличан начин од примитивног крика до првог слова речи и романа па и обележавања научних достигнућа. Нива сазнања су довела и до потребе обележавања новом речима. На самом почетку споразумевања није стајала реч већ само један глас, крик.

Ако се суксесивно крене са проучавањем језика доћи ће се до самог његовог почетка односно првог крика, гласа и даљег развоја.

То значи да се првобитан човек у свом почетктку споразумевао прво гестикулацијама, махањем рукама па кад нека звер однесе неког од фамилије јер је био ван видљивог хоризонта или окренут леђима дошло је до потребе звучног споразумевања-прво криком из којег је настала и прва реч у току развоја.

Сунце и рађање је било оно што је препознао као најбитнији догађај у најранијим фазама свога развоја.

Из тога се да закључити да су сви аутотони народе Европе реч сунце започињали истим знаком, криком па словом. То значи да је “с” најтарији знак речи сунца како код срба тако и код немаца и руса, енглеза италијана итд!

То је случај како код руса, срба тако и код италијана, немаца, шпанаца, енглеза, француза као и код скандинавских земаља и других. То није нити може у толиком броју бити пука случљајност.

То опет значи да су све цивилизације Европе на свом почетку са “с”гласом обележавале сунце што наводи на закључак да су се развиле из истог односно сродних племена.

Сунце је играло централну улогу као и род или рађање.

Али мало је држава које тај знак имају у свом имену.

Посебан изузетак су Србија и Русија!

СРБ су почетни знакови за сунце, рађање, Бога! Томе свему је додао и себе (И ЈА) па је тако настала и СРБ И ЈА

Округле плоче злазне боје или кругови над главама светаца сведоче о подсвесној свести од вечности и посебној моћи подарене од сунца. Подсвест долази до изражаја јер је део тога што називамо душом. Верујем да многи нису свесни због чега светци имају округле златна плоче над главама или кругове а не квадрате. Тако је из дубоке подсвести настало и име Србија. С-сунце, Р-род или рађање, Б-ог јер то све нија му било могуће да објасни на дрги начин.

Русија је настала из рађања у сунцу дадавајући себе (И ЈА)

Р-рађање, У- С-сунцу; РУС И ЈА

Детаљнија објашњења могу се наћи у мојој књизи у припреми.

Душан Нонковић Теодоровићш