Komentar na članak Lazanjskog u kojem objašnjava dvostruku igru po sudbinu Kosmeta

http://www.pravda.rs/2019/7/2/lazanski-najiskreniji-do-sada-objasnio-je-dvostruku-igru-koja-bi-mogla-da-resi-sudbinu-kosmeta/

Loše i slabo je to objasnio. Treba poći od toga da je Albanija prvo bila Staljinova ispostava pa potom Mao Ce Tunga-Kine i sad je amerike. Što znači da lako ruho menja. Čija će biti sledeća može se samo nagađati ali je sigurno da ovako ne će ostati. Veličina Albanije je bezznačajna pa će se uvek priklanjati najmoćnijim carstvima.Zvezda na zapadu pomalo bledi dok se na istoku rađa nova blistajući sve većim žarom. Nije potrebno biti neki prorok pa prepoznati kojem će se carstvu Albanija prikloniti! Jedini način Albaniji opstati je u zavetrini najmoćnijeg carstva zavetrinu tražiti.Ničija nije gorela do zore pa neće ni ovo carstvo od večnosti biti!

Dušan Nonković Teodorović