LAŽIMA I FALSIFIKATIMA ALBANCI SU NAM OTELI I OTIMAJU RODNA OGNJIŠTA Piše: Prof. Dr Kaplan BUROVIĆ, akademik – na radost onih koji ga cene i žalost onih koji ga mrze, posle dužeg vremena znak života!

LAŽIMA I FALSIFIKATIMA

ALBANCI SU NAM OTELI I OTIMAJU RODNA OGNJIŠTA

Piše: Prof. Dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

Nekakav DJ_SHEMA, koji nam se pretstavlja i kao Makedonac, preko interneta, prenoseći engleski moj intervju za albanološke probleme, objavljen u listu VEST (Skoplje, 25-28.februar 2003), kaže: “Kaplan Burović e kontradiktoren” (Kaplan Burović je kontradiktoran). Ja sam mu tražio, preko interneta, da mi kaže gde sam to kontradiktoran, ali DJ_SHEMA nije mi odgovorio. Naprotiv, izrazio je i iznenađenje gde je to on za mene rekao da sam kontradiktoran. Ako je iskreno njegovo iznenađenje, pitamo ko je napisao te reči tamo ?!

Činjenica je neosporna da same redakcije pišu koješta protiv mene i potpisuju druge, mrtve češće od živih.

Ali nije samo on koji pretendira da sam kontradiktoran. Ima i drugih, koji su se isto tako izrazili. Koiliko za primer spominjem nekakvog Prof. Okultis, koji – u vezi dopisa Porijeklo porodica i prezimena (http://forum.klix.ba/porijek-lo-porodica-i-prezimena-t48461s1150.html), od dana 15/08/2015 18:22 – tekstualno piše:„Kaplan Resuli Resulbegović Burović je mnogo kontraverzna (= kontradiktorna,- KB) ličnost. Neki dan sam čitao jedan njegov intervju za albanski medij. Pomučio sam se sa google translate, ali sam shvatio da jednu priču priča Srbima, drugu Crnogorcima, a treću Albancima. Sve treba kritički primati i propustati kroz stotine filtera, pa i Burovića“.

Ovaj „Prof.“, koji upotrebljava izraz kontraverzan za kontradiktoran, ako nije neki od onih Albanaca, koji je angažovan da piše protiv mene na srpskom jeziku i na našim sajtovima, sigurno je neki Titoista, ili titoistička sluga. Titoisti su angažovani protiv mene pre Enverovaca i ništa manje od njih. Oni su i njihovim pravim imenima već istupili protiv mene. Ali svi ovako, optužuju me bez dokumenata, činjenica. Niko od njih do dana današnjeg nije nam naveo ni jednu jedinu kontradiktornost, odnosno kontraverznost. Naprotiv, imamo dokumenta i činjenice da neki od njih falsifikuju i pretstavljaju kao moje te svoje falsifikate, kao npr. Albanci Agron Tufa i Dashnor Kaloçi. Prvi piše da sam tobože ja pisao da u Durres „sot e kësaj dite nuk ka asnjë frymë shqiptari(dan-danas nema žive duše albanske!). Posle ovoga me napada sa pretendiranjem da pisem neistinu. Ako pogledate moj tekst, videćete da sam tamo napisao: „U XI veku, u Drač nije bilo žive duše albanske“. U XI veku, ne dan-danas !

Drugi je objavio čitav dopis, falsifikovan od njega i njegovih enverističkih kolega, za koji pretendira da sam ga napisao ja. Iako sam mu preko štampe dokazao da je taj dopis falsifikovan, ne samo on, već i svi Albanci redom – ćute. Niko od njih ne uzima smelost da stigmatizira ova falsifikovanja. Što je istina, i svetska javnost ćuti, pa i naša srpsko-crnogorska i makedonska, koji treba da su svesni da ovi napadi protiv mene, nisu samo protiv mene, već i protiv njih, jer to što su ovi Albanci učinili jučer i što čine danas samnom, sutra će učiniti i sa njima i njihovom decom. Hapsiće ih nevine i odrati na živo, optužujući ih da su učinili i ono što nisu ni pomislili, pa i za ono što su im sami podmetnuli.

Od titoističkih i enverističkih, stalinističkih kriminalaca, niti možemo što drugo očekivati. U borbi protiv nas, pošto nemaju dokumenata, činjenica i fakata, kao što su upotrebljavali u prošlosti, oni i danas upotrebljavaju svoje laži i falsifikate. Njima nastojavaju da denigriraju čitaoce od strogo naučnih istina, koje smo izneli u javnost protiv njih. Lažima i falsifikatima albanski buržuaski intelektualci i Stalinisti su indoktrinirali ne samo svoj narod, već i strance, pa i mnoge Srbo-Crnogorce. Lažima i falsifikatima oni su ih huškali i huškaju ih protiv svih naroda na svetu, posebno protiv Slovena, protiv susednih Srbo-Crnogoraca i Makedonaca. Lažima i falsifikatima nam oteše Kosmet, pa se istim tim lažima i falsifikatima pripremaju za nova otimanja.