Kao što sam u predhodnim knjigama 2017. predpostavio ovih dana se ostvarilo! Пronađeni su bronzani srpovi taksirani na preko 3000 godina i stim су то najstarji nalazi те металне alatke na svetu

Као што сам то у предходним књигама, Трагом срба, 2017. предпостављао ових дана се то остварило. Пронађени су бронзани српови који су таксирани на преко 3000 год. Стим су то најстарији метални српови на свету што има везе са именом Србије.

http://www.rasen.rs/2016/05/u-srebreniku-bih-pronadjeni-predmeti-stari-vise-od-3-000-godina/?fbclid=IwAR0-D3UV-yHtGbo6BUpIVNeo21FdqBwTrdYkIgw6HZ6eaRl78mM0L8JNq10#.XARsMDGmmpq

Сребреник