1918 u 14 časova streljano je u Kragujevcu 42 slovačka i 2 češka vojnika 71. regimenda jer su se protivili ubijanju slavenske braće (VIDEO)

„Len strieľajte, vrahovia! Za nami idú bratia Slovania, Srbi, ktorí nás pomstia!“
Dňa 8. júna 1918 o 14:00 v srbskom Kragujevači na Stanovljanskom poli prebehla poprava zastrelením 42 slovenských a 2 českých vojakov 71. trenčianského pešieho pluku, ktorí sa vzbúrili proti zabíjaniu slovanských bratov Srbov, nezmyselnej vojne a utlačovaniu.
ukážka je z filmu: Štyridsaťštyri (1957)
môžte si ho stiahnúť tu: https://uloz.to/!aYb…/styridsatstyri-slovensky-film-1957-mp4
,, … V takomto čase odvliekli aj našich chlapov z okolia Žiliny a Bytče na bojište, aby vlastnou slavianskou krvou skropili srbskú zem. Prišlo sa do Kragujevca. Naši dlhotrvajucími bojmi unavení, vyhladovaní, otrhaní našli v Srbsku nie nepriateľa, ale brata, ktorý ich nachoval, zaodial a doprial im oddychu. A Kragujevčania tiež vedeli, komu to všetko dávajú. Z tohoto vyvinulo sa priateľstvo medzi Slovákmi a Srbmi, ktoré bolo krvou spečatené. Naši chlapi umienili si pomôcť svojim hostiteľom, a to v každom ohľade a za každú cenu. Solúnsky front blížil sa k severu. Tiskali ho Srbi za pomoci vojska Veľkej Dohody. Vojaci trenčianskeho pluku sa pozhovárali, že akonáhle budú mať strieľať na Srbov, obrátia front a pridajú sa k týmto. Príležitosť nedala dlho čakať za sebou. Zaznelo komando maďarských oficierov, treba ísť doplniť rady unavenej a znivočenej fronty, aby sa nasýtila krvožížnivá duša nepriateľa Slavianov. Pluk sa nehýbe. Maďarský poručík tasí šabľu na šikovateľa (strážmajstra) Ondreja Baláža a počal ho ňou rúbať. Baláž vytiahne revolver a poručíka zastrelí. Ostatní vojaci pochytali druhých svojich oficierov, poviazali ich a vbehnúc do mesta, oznámili svojim priateľom, čo sa stalo. Medzitým potratili sa v blízkej hore. Prišli dva regimenty honvédov a jeden regiment nemeckého vojska, spravili v hore na našich Trenčanov hájku a polapali ich. Nasledoval súd.“
.
Smrť našlo vo vojne aj veľa chlapov z Považia
(VIAC TU: https://mypovazska.sme.sk/…/smrt-naslo-vo-vojne-aj-vela-chl…)

Mená popravených vojakov vyryli na pamätník v Kragujevaci
(VIAC TU: https://myzilina.sme.sk/…/mena-popravenych-vojakov-vyryli-n…)

Spomienka na popravených Slovákov v Kragujevci v roku 1918
(VIAC TU: http://hl.rs/spomienka-na-popravenych-slovakov-v-kragujevc…/)

História 71. trenčianskeho pešieho pluku
(VIAC TU: http://velkavojna.sk/articles.php?article_id=5)

Меморијални комплекс „Словачко гробље“
(VIAC TU: http://kaldrmaskragujevac.rs/memorijalni-kompleks-slovacko…/)

“ einfach schießen, Mörder! Hinter uns die Brüder Slawen, die Serben, die uns konto!“
Juni 1918 um 14:00 Uhr in Serbien kragujevači auf dem Stanovljanskom Feld, gab es eine Hinrichtung von 42 Slowakischen und 2 Tschechischen Soldaten des 71. Th Infanterie-Regiments, die sich gegen das Stanovljanskom-Regiment widersetzten. Die Ermordung der slawischen Brüder der Serben, Unterdrückung.
Vorschau ist aus dem Film: A (1957)
Sie können es hier herunterladen: https://uloz.to/!aYb8UveyylvF/styridsatstyri-slovensky-film-1957-mp4
In einer Zeit wie dieser nahmen sie auch unsere Männer von der Zilina und bytče auf den Bojiště, so dass ihr eigenes Blut befleckt serbischer Land nicht nach Kragujevca kam. Unsere Dlhotrvajucími kämpfen müde, verhungern, otrhaní gefunden in Serbien kein Feind, sondern ein Bruder, der sie nachoval, Zaodial und gab ihnen ruhe. Und Kragujevčania wusste auch, wem sie es gegeben haben. Dies hat eine Freundschaft zwischen den Serben und den Serben gemacht, die das Blut des für war. Unsere Jungs umienili helfen ihrem Gastgeber, in jeder Hinsicht und um jeden Preis. Thessaloniki Front nähert sich dem Norden. Er wurde von den Serben ausgebildet, indem er den Truppen des großen Deals half. Die Soldaten des Trencin-Regiments haben ein Wort gesagt, dass sie, sobald sie auf die Serben geschossen haben, die Front drehen und sich ihnen anschließen werden. Die Gelegenheit hat nicht lange gewartet. Ein Kommando des ungarischen Oficierov wurde gesagt, es muss durch den Rat der müden und die Fronten ergänzt werden, damit nicht das Regiment sich nicht bewegt. Der Ungarische Lieutenant Draw hat auf den Šikovateľa (Strážmajstra) Andrew Baláža gekotzt und war in der Lage, ihn zu benutzen. Baláž zieht den Revolver raus und erschießt den Lieutenant. Die anderen Soldaten nahmen das Leben anderer Leute auf, poviazali sie und Vbehnúc in die Stadt, erzählten ihren Freunden, was passiert ist. In der Zwischenzeit werden wir nicht in der Nähe sein, da waren zwei Regimenter Honvédov und ein Regiment deutscher Militärs, sie haben das in unseren Trenčanov Hájku gemacht und sie polapali. Gefolgt vom Gericht.“
.
Der Tod fand viele Leute aus Považia im Krieg.
(mehr hier: https://mypovazska.sme.sk/c/7297991/smrt-naslo-vo-vojne-aj-vela-chlapov-z-povazia.html#ixzz55bceNKD7)Namen der ausgeführten Soldaten, die zum Denkmal in kragujevaci gemeißelt wurden.
(mehr hier: https://myzilina.sme.sk/c/4889499/mena-popravenych-vojakov-vyryli-na-pamatnik-v-kragujevaci.html#ixzz55bcmGR00)

Erinnerung an ausgeführte Slowaken in Kragujevci im Jahr 1918
(mehr hier: http://hl.rs/spomienka-na-popravenych-slovakov-v-kragujevci-v-roku-1918/)

Geschichte 71. Trencin Infanterie-Regiment
(mehr hier: http://velkavojna.sk/articles.php?article_id=5)

Gedenkstätte „Slowakischer Friedhof“
(mehr hier: http://kaldrmaskragujevac.rs/memorijalni-kompleks-slovacko-groblje/)

Werbeanzeigen

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: