Народној скупштини да до 7.09 покрене поступак разрешења председника Републике Александра Вучића

НАРОДНА СКУПШТИНА

Председник Скупштине госпођа Маја Гојковић

Генерални секретар: за сваког народног

посланика се доставља у ПДФу на  sekretar@parlament.rs

Трг Николе Пашића 13

11000 Београд

 

Доставља се:

 

ПРЕДСЕДНИК  РЕПУБЛИКЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

Андрићев венац бр. 1,

11000 Београд

 

Држављанима Републике Србије, Војсци Србије, МУПу, МИПу, институцијама, странкама и медиима преко интернета

 

Предмет:        Наставак петиције Народној скупштини да са становишта Устава и закона изврши контролу рада председника Републике Србије Александра ВУЧИЋА, дипл. правника, те да покрене и спроведе уставни поступак његовог разрешења

 

На основу чланова: 1-3, 98 и 194 Устава, 3. става члана 4, последњег става члана 99 и првог става члана 118 Устава подноси се Народној скупштини и њеном председнику Маји Гојковић

 

Н А С Т А В А К   П Е Т И Ц И Ј Е

да Народна скупштина са становишта  Устава и закона

изврши контролу рада председника Републике Србије

Александра ВУЧИЋА, дипл. правника,

те да покрене и спроведе уставни поступак његовог разрешења:

Народна скупштина треба да покрене поступак до 7. септембра о.г.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПЕТИЦИЈА

 

Народној скупштини је 13. јула ове године била поднета

П Е Т И Ц И Ј А

да Народна скупштина са становишта  Устава и закона

изврши контролу рада председника Републике Србије

Александра ВУЧИЋА, дипл. правника,

те да покрене и спроведе уставни поступак његовог разрешења.

Јавно је изложена на:

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2018_07_13LTGpotvr.193125221.pdf

https://facebookreporter.org/2018/07/18/vucic-je-uzurpator-vlasti/

 

Народна скупштина се до сад оглушује о ту петицију.

 

ОБАВЕЗА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА ПОД МОРАЛНОМ И МАТЕРИЈАЛНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

 

Председник Републике Александар Вучић је драговољно, свесно, добровољно свечано јавно изјавио у Народној скупштини под пуном моралном и материјалном одговорношћу, што је гарантовао својом чашћу, тј. положио је председничку заклетву, на Уставу. Да би било убедљивије и без икакве сумње у њену оданост, искреност и веродостојност, положио ју  је истовремено и на Мирослављевом јеванђељу. Положио ју је и народу и Богу. Положио ју је онако како гласи у 4. ставу члана 114 Устава:

“ Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености и целине територије Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део, као и остваривању људских и мањинских права и слобода, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и благостања свих грађана Републике Србије и да ћу савесно и одговорно испуњавати све своје дужности.“

 

НЕПОШТОВАЊЕ УСТАВА 1991.- 1999. И ПОСЛЕДИЦЕ

 

Председник Републике Александар Вучић понавља метод застрашивања народа примењиван крајем 80.тих и почетком 90.тих година прошлог века. Тада се на телевизији објављивало како се у СФРЈ илегално уноси оружје да би се наоружавале паравојне јединице у Словенији и Хрватској. Власт није то спречила већ је само обавештавала беспомоћан народ. Застрашивала га је и паралисала. Тај метод је коришћен и да би се правдала неспособност државног врха СФРЈ да на основу Уставу и у складу с Уставом спроведе мирнодопски, равноправно за све народе, поступак разлагања СФРЈ у мање државе те да спречи противуставно растурање СФРЈ и рат на територији СФРЈ.

 

Чињенице о томе износим посебно због наших млађих генерација како у народу тако и у Народној скупштини. 105 народних посланика је рођено у периоду  1970. – 1999.  тј.   42%. Имали  су највише 21 година 1991. године. 150 народних посланика је рођено у периоду 1965. – 1999.   тј.   60%. Имали  су највише 26 година 1991. године. 180 народних посланика је рођено у периоду 1960. – 1999.   тј.   72%.  Имали  су највише 31 година 1991. године. Паметан човек се учи на искуству других и на искуству из прошлости.

 

Уместо да поштује начела Устава СФРЈ из 1974. јасно и недвосмислено исказана у почетку његове прве реченице:

 

«I Народи Југославије, полазећи од права сваког народа на самоопредељење, укључујући и право на отцепљење, на основу своје слободно изражене воље у заједничкој борби свих народа и народности у народноослободилачком рату и социјалистичкој револуцији, а у складу са својим историјским тежњама, свесни да је даље учвршћивање њиховог братства и јединства у заједничком интересу, заједно са народностима са којима живе, ујединили су се у савезну републику слободних и равноправних народа и народности и створили социјалистичку федеративну заједницу радних људи — Социјалистичку Федеративну Републику Југославију»….

 

државни врх Републике Србије није захтевао да Савезна скупштина као једина уставно меродавна институција у СФРЈ (чланови 283 и 398 Устава СФРЈ) утврди поступак и услове за примену та два општа права (Словеначког, Хрватског, Муслиманског/Бошњачког, Црногорског, Србског и Македонског) народа (која нису имала нити су могле да имају републике СФРЈ!). Он је игнорисао телеграфски апел од 5. јула 1991. да се сазове Савезна скупштина да би се зауставиле ратне операције и да би се настали проблеми решили мирнодопски по Уставу:

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/1991_07_05ApelSrpSveDop.29635223.pdf.

 

Ако би Савезна скупштина одлучила супротно Уставу СФРЈ, на пример одбацивањем тих права народа, онда би Република Србија имала право да примени други став члана 135 Устава Републике Србије из 1990. године. Цео члан гласи:

 

«Права и дужности које Република Србија, која је у саставу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, има по овом Уставу, а који се према савезном уставу остварују у федерацији, оствариваће се у складу са савезним уставом.

 

Кад се актима органа федерације или актима органа друге републике, противно правима и дужностима које она има по Уставу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, нарушава равноправност Републике Србије или се на други начин угрожавају њени интереси, а при томе није обезбеђена компензација, републички органи доносе акта ради заштите интереса Републике Србије. »

 

Уместо да поштује овај члан Устава Републике Србије, да поштује Устав  СФРЈ и да захтева његову примену, државни врх Републике Србије се био упустио у неуставне преговоре председника свих 6 република. Они су противуставно преузели компетенције Савезне скупштине и узурпирали власт увлачећи своје народе у међусобне ратове и мржње, видети: http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/1993_11_17LTG_JUprdsci.29632019.pdf. Тражио је од странца (енглеског Лорда Карингтона, који је то пренео Бадинтеровом комитету) да утврди ко има право на самоопредељење и на отцепљење у СФРЈ! Одредио је странце за компетентне да реше то питање. После тога је био обавезан да поштује решење странаца! Власт Републике Србије није потпуно и доследно поштовала уставе.  Омаловажила је не само домаће врховне и меродавне институције и уставе, већ и народ и себе!  Да се није обратила странцима Власт Републике Србије би могла пуноправно да примени 2. став члана 135 Устава Републике Србије из 1990. године. После признавања странцима меродавност да дају решење, она је себи (добровољно?) ускратила ту могућност!

 

У извештају Бадинтеровог арбитражног комитета се не спомињу та општа и уставна права народа! Бадинтеров комитет је супротно тој основи Устава СФРЈ закључио да једино републике имају права на самоопредељење и отцепљење! Та неотуђива права народа су била темељ и Устава и саме државе СФРЈ. Све што је супротно тим правима народа је било (и остало) ништавно и неважеће. Пошто је државни врх Републике Србије (погрешно) тражио арбитражу странаца био је потом обавезан да поштује став арбитражног Бадинтеровог комитета. Тако се нашао у незавидном положају да поштује противуставни закључак Бадинтеровог комитета који је био против Србског народа и Србије. Потпуно је одговарао Словенцима. Мислим да је 85% одговарао Хрватима, 95% одговарао Муслиманима / Бошњацима. Да ли је заиста одговарао Македонцима и Црногорцима не знам. Словенци и Хрвати су одмах приступили спровођењу закључка Бадинтеровог комитета. Имали су потпуну подршку и помоћ СР Немачке. Она је успела да њен став прихвате и власти САД, Велике Британије и Француске. То је велика победа власти СР Немачке. Власти западних држава су поштовале само закључак Бадинтеровог комитета. Потпуно су игнорисани резултати референдума из 1991. Срба у Хрватској и БиХ. Срби су се преко 98% изјаснили за останак у заједници са Србијом и свима који хоће да буду у заједници с њима. Зашто су ти референдуми организовани по републикама уместо да је одржан, према Уставу СФРЈ, заједнички референдум за сваки цео народ, те и за цео Србски народ, у СФРЈ? Зато што свих 6 председника Република нису поштовали Устав СФРЈ! Зато што је то одговарало пре свега властима СР Немачке! У вези с тим можете прочитати допис Уједињеним Нацијама:

http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2004_10_10LTG_SC_FRG_Am.29731100.pdf

http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2004_10_15LTG_GermBzPtps.29731249.pdf

 

Последица непоштовања тог темеља Устава СФРЈ је да су Срби и Србија потпуно неосновано, са становишта самог Устава СФРЈ и Устава Републике Србије, али не и са становишта неуставног закључка Бадинтеровог комитета,  проглашени за агресора и узрочника ратова на територији СФРЈ 1991. – 1999!

 

Јесте ли ви народни посланици рођени 1960 – 1964 знали за то? А ви рођени 1965- 1969? А ви рођени 1970 или касније јесте ли знали истину о њиховим непоштовањима устава? Како год, сада живите у последицама тога. Шта више, у понављању истих грешака и грехова. Увучени сте да будете саучесници тога. Молим Вас, сваког појединачно, да добро размислите о свом ставу, о својим обавезама, и о својој заклетви народног посланика.

 

Зар вам, народни посланици, није довољно то што је народ на референдуму марта 1988. одлучио да странци не могу да учествују у решавању унутрашњих проблема, а потом у јесен те године наш Председник склапа договор с америчким представником Холбруком о решавању унутрашње ситуације супротно одлуци на референдуму? Последице знате.

 

Зар има убедљивијег примера да наша власт, посебно наш председник Републике као заштитник Устава,  треба да поштује наш Устав и да не треба да се обраћа странцима за решавање наших унутрашњих проблема нити за тумачење нашег Устава?

 

Ако извршни државни врх не налази решење у Уставу, онда је Народна скупштина обавезна да на основу Устава и у складу с Уставом предложи народу решење. Народ да одлучи на референдуму. Ако Председник Републике, Влада и Народна скупштина нису способни то да ураде онда су обавезни да поднесу оставке и да омогуће народу да изабере друге људе за врховне државне руководиоце. То државни врх Републике Србије није урадио 1991. године. Ни касније. Сада наш извршни државни врх на челу с председником Републике  Александром Вучићем и под његовим неприкосновеним руководством понавља те грешке непоштовања Устава својим противуставним деловањима.

 

У државном врху СР Југославије или Р. Србије 1999. су били Ивица Дачић, Маја Гојковић и чувене наше бусађије: Вук Драшковић, др Војислав Шешељ, Томислав Николић, и Александар Вучић. Њима претходно искуство с непоштовањем устава није ништа значило. Они су научени да не поштују Устав. Они су научени да је једино њихов став меродаван и неприкосновен чак и ако је противуставан. Они су прихватили противуставни Кумановски споразум.  Њиме су учињени такви компромиси да је извршена противуставна делимична војна и државна предаја Републике Србије.  То Александру Вучићу није довољно! А вама?

 

Сва трагедија и катастрофа кроз коју Србски народ пролази од тада до данас је највећим делом последица њиховог непоштовања устава СФРЈ, СРЈ и Р. Србије. Јесте ли ви народни посланици рођени 1960 – 1964 знали за то? А ви рођени 1965- 1969? А ви рођени 1970 или касније јесте ли знали истину о њиховим непоштовањима устава? Схватате ли последице?

 

УСТАВ И «КОМПРОМИСИ» ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА

 

Александар Вучић у својству председника Републике Србије најављује и изјављује, бусађијски као што је чинио 90.их година прошлог века,  да ће он да спречи нови «Бљесак», нову «Олују» тако што ће се он «изборити за компромис» по коме Србија треба «нешто да добије» и ако «нема ништа на Косову и Метохији» по његовим тврђењима.

 

Председник Републике Александар Вучић својом одлучношћу да прихвата и спроводи нове «компромисе» не поштује последњу одредбу другог става члана 182 Устава усвојеног 2006.:

 

«Суштинска аутономија Аутономне покрајине Косово и Метохија уредиће се посебним законом који се доноси по поступку предвиђеном за промену Устава.»

 

Република Србија је учинила 2006. године највећи могући компромис са Шћиптарском националном мањином. Он то не спомиње, не признаје, не поштује.  Одбацује! Гази Устав. Утисак је да се спрда својој председничкој заклетви.

 

Председник Републике Александар Вучић прећуткује да је под његовим великим ангажовањем (удруженим са тадашњим председником Републике Томиславом Николићем и председником Владе Ивицом Дачићем) Народна скупштина својом  противуставном Резолуцијом од 13.01.2013. већ вишеструко била прекршила Устав и ту одредбу члана 182 Устава. Усвојила је тада нов компромис: сва власт на Косову и Метохији је предата руководству УЋК.

 

Председник Републике Александар Вучић не спомиње многобројне противуставне «компромисе» из Бриселског споразума који су дела против Устава, државе и народа. Они су неважећи (члан 194 Устава).

 

Уместо да их све стави ван снаге и да, на основу Устава (чланови 114, 182, 194 Устава) и на основу последњих одредби саме те Резолуције, тражи од Народне скупштине да их поништи, он их продубљује. Све драстичније одбацује Устав.

 

Председник Републике Александар Вучић не признаје да нас је он довео у садашњу ситуацију «да немамо ништа на Косову и Метохији». Сада нас убеђује у неопходност нових  «компромиса» и као аргументе даје напред наведене изјаве и примењује застрашивања народа новим «Бљеском», «Олујом», НАТО агресијом, Шћиптарским погромом,…. То приказује као претеће доказе да ми морамо да прихватимо нове «компромисе». Охрабрује шћиптарске терористе, као да им даје упутства. Опет делује супротно својој двострукој председничкој заклетви и супротно војној заклетви сваког војника, подофицира и официра Војске Србије. Њихова заклетва је и његова војна заклетва као Врховног команданта војске Србије на основу његове председничке заклетве.

 

Ивица Дачић, Маја Гојковић, др Војислав Шешељ, Томислав Николић, и Александар Вучић и даље настављају да омаловажавају и не поштују Устав. У том духу је школован и Борис Тадић. Доказ су његова противуставна деловања и његова противуставна самовоља. Перјаница им је председник Републике Александар Вучић. Заштита и подржаватељи сте му до сада били ви, народни посланици из СНС, СПС, СРС. ПУПС и ваши коалициони партнери. Чините моћну већину у Народној скупштини. Ви одлучујете. Ви сносите одговорност.

 

На Косову и Метохији постоје растурени гробови србских родитеља и предака, побијених невиних Србкиња, Срба, србске деце, србских бораца за очување слободе, територије и државе, постоје уништена цела србска гробља, уништених 115 србских цркава и манастира, србска имања протераних Србских породица, а на њима разрушене или и спаљене њихове куће.

 

Срби имају и ко зна колико Срба којима су шћиптарски терористи живима вадили органе да би их продавали (што је јавно посведочио Славко Никић у књизи «Нулта крвна група» и потврдила Карла дел Понте у својој књизи «Лов»).

 

Све је то србско, све то Срби имају за вјек и вјекова на Косову и Метохији.  И да је само то, то је довољан доказ лажи да «Срби немају ништа на Косову и Метохији». То је и доказ истребљивања Србског народа  са Косова и Метохије, доказ злочина над њим.

 

Срби имају још увек своје вековне манастире и цркве, имају своју земљу и стотине хиљада Срба наставља да живи на својој прадедовској земљи – на Косову и Метохији.  Срби имају и преко 250 000 протераних Срба с Косова и Метохије после окончања НАТО агресије.

 

Резолуција СБ УН 1244 и Устав обавезују и нашу власт и Савет безбедности – КФОР и Европску Унију да свим прогнаним Србима и осталима гарантују безбедан повратак, слободно кретање и миран живот у њиховим домовима, на њиховим имањима, на Косову и Метохији.  Председник Републике Александар Вучић се председничком заклетвом обавезао да ће се посветити остварењу тога. Он се, уместо тога, посвећује новим противуставним «компромисима» са Шћиптарским терористима.

 

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПРИХВАТА ЕТНИЧКО ИСТРЕБЉИВАЊЕ СРБА

 

Изјава председника Републике Александра Вучића да Србија «нема ништа на Косову и Метохији» значи да он прихвата етничко чишћење, прогон Срба из Косова и Метохије. Он је тиме већ драстично противуставно (Преамбула, чланови 8 и 182 Устава) одвојио Косово и Метохију од осталог дела Србије! Ви то прихватате, народни посланиче?

 

Тврдња Александра Вучића председника Републике и Врховног команданта Војске Србије да Србија  «нема ништа на Косову и Метохији» је доказ његовог одбацивања његове двоструке председничке заклетве (члан 114 Устава). Њеним новим гажењем он потврђује да узурпира положај председника Републике и врховног команданта Војске Србије.

 

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ОДБАЦУЈЕ И РЕЗОЛУЦИЈУ СБ УН 1244

 

Схватајући да су те његове изјаве ипак неубедљиве, Александар Вучић у својству председника Републике Србије тврди јавно, тачно али манипулацијски, да «Резолуција 1244 СБ УН не помиње Србију, већ Савезну Републику Југославију».

 

Манипулацијски зато што он не објашњава народу да је Косово и Метохија по свим савезним уставима свих (ФНР, СФР. СР) Југославија, по Уставној повељи ДЗСЦГ и по свим републичким уставима свих (НР, СР. Р. ) Србија од 1946. до данас нераздвојиви део Републике Србије. То је и међународна заједница безрезервно све време потврђивала.  По тим уставима Србија у својим недрима, у свом темељу, има Косово и Метохију. Истовремено он народу не објашњава ни Уставну повељу Државне заједнице Србије и Црне Горе  (ДЗСЦГ).

 

Напротив, он народу катастрофално и трагично сугерише да Република Србија не може да се позива на Резолуцију СБ УН 1244 и да народ треба да схвати и прихвати да он њу не може и да не треба да поштује као председник Републике Србије! Тако он настоји да непотпуним обавештавањем народа и прикривањем истине оправда своја противуставна деловања и неизвршавање уставних обавеза. Такво његово манипулацијско обавештавање је толико непотпуно да је постало обмањивање народа. У 4. ставу члана 60 Уставне повеље Државне заједнице Србије и Црне Горе («Службени лист Србије и Црне Горе», број 1/2003) је јасно и недвосмислено утврђено:

 

„У случају иступања државе Црне Горе из државне заједнице Србија и Црна Гора, међународни документи који се односе на Савезну Републику Југославију, посебно Резолуција 1244 Савета безбедности Уједињених нација, односили би се и у целости важили за државу Србију, као следбеника.“

 

Председник Републике Александар Вучић зна то и зна да је Резолуција СБ УН 1244 саставни део правног система Републике Србије (члан 16 Устава) као следбенице ДЗСЦГ која је следбеница СРЈ. То његово иступање у својству председника Републике и врховног команданта Војске Србије је кривично дело против народа и државе (чланови 305-307 Кривичног законика).

 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НЕ МОЖЕ ДА ИЗВРШАВА ОСНОВНУ ДУЖНОСТ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Као председник Републике  и врховни командант Војске Србије Александар Вучић је био и остао обавезан да даје пример поштовања и оживотворења народне воље и народног опредељења записаних у Уставу његовим поштовањем и спровођењем, као и спровођењем Резолуције СБ УН 1244. Обавезан је био и остао да само тако  ствара јединство и слогу народа и свих осталих органа државне власти у Србији. Насупрот томе, Александар Вучић је својим противуставним деловањима само продубљивао и наставио да продубљује  раздор у народу и расцеп између великог дела народа и власти. Александар Вучић не може више да извршава ни основну дужност председника Републике утврђену у члану 111 Устава да:

 

Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије.

 

ПРОТИВУСТАВНА ДЕЛОВАЊА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА И НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА СУ НЕГАТИВНИ ПРИМЕР И ПУТОКАЗ ДРУГИМА

 

Деловања председника Републике Александра Вучића и досадашња деловања већине народних посланика против Устава и неизвршавања уставних дужности су негативни примери другим службама и руководиоцима у Србији који доводе до непоштовања судских одлука чак и када је враћање отете деце од родитеља у питању:

 

«Агонија са којом се суочава породица Тркуља којима је Центар за социјални рад пре 10 месеци одузео малолетну ћерку (тада 6 година старости) и даље траје.

Иако је поступак лишења родитељског права правоснажно окончан у корист ове породице, Центар за социјални рад и даље упорно одбија да врати малолетно дете биолошким родитељима.

„Центар за социјални рад забрањује родитељима да успоставе контакт са својим малолетним дететом“, наводи правни заступник у свом Захтеву за хитно спровођење инспекцијског надзора над радом Градског центра за социјални рад – Град Београд – Одељење Звездара. Даље се у истом допису каже: „Руководилац Одељења Звездара ОДБИЈА да изузме чланове стручног тима из нама непознатих разлога“.»

https://facebookreporter.org/2018/08/05/porodica-trkulja/

Шта сте ви, народни представници – народни посланици учинили да се поштује судска одлука и да се дете одмах врати родитељима? Знате ли ви где је сад дете? Знате ли у каквом је стању дете? Схватате ли Ви да родитељи уставно пуноправно захтевају да њихово дете живи с њима и да га они одгајају (чланови 63 – 65 Устава)? Шта је с отетим усвојеним дететом Миле Алечковић? Шта је с осталом отетом децом? Имате ли ви децу, унучад? Ако сте хомосексуалци, имају ли ваши рођаци, пријатељи децу? Мислите ли ви о њима и на њих? Дозвољавате отимање деце, њихову продају не сузбијате! Зар је то хумано?

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПРИХВАТА ПРОТИВУСТАВНЕ ЗАКОНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Ви, владајући народни посланици из СНС, СПС. СРС. ПУПС и ваших коалиција, сте донели закон о хапшењу родитеља који не дозвољавају да им деца буду вакцинисана недовољно потврђеним вакцинама, увели сте у школовање и образовање наше деце хомосексуализам, деци су се делиле брошуре са сликама «две маме» и «двојицу тата», прогласили сте «једнакост жене и мушкарца» супротно биолошкој, природној и Божјој истини! Ви сте изопачили равноправност жене и мушкарца у њихову једнакост!! Супротно члановима 63-65 Устава.

С којим правом сте донели закон о донирању органа да власт може да располаже нашим живим органима? Да су наши живи органи власништво државе? Човеков орган који може да се унесе успешно у организам живог човека мора да буде жив орган.  Мртав орган се не уноси у организам живог човека. Нисте ви одгајали наше органе. Нисте их чували, неговали, развијали, него сам човек коме ви узимате живи орган.  Је ли то Хитлер радио? Ако јесте, онда га ви следите. Ако није, надмашили сте га! Шта је то у вашим умовима? Шта су ваши циљеви? Шта су ваши мотиви? Јесу ли у џеповима? Је ли то болест? Халапљивост, похлепа, користољубље? Помодарство?…..

Огласили сте јавну продају наших живих органа када лекари објаве да је човек мртав. Сваког од нас сте направили живом метом трговцима живих органа за слободан одстрел.

Да је тај ваш закон важио када је мати родила мог блиског пријатеља он не би постојао данас.  Лекари су прогласили да је он мртав. Напустили су салу. Бабица је знала да је његова мати у 6. месецу трудноће била побацила сина дижући велику кофу пуну воде. Бабици је било жао да његова мати изгуби и другог сина. Одлучила је. Преузела је одговорност. Убризгала му је неку инекцију. Је ли мој пријатељ био мртав или није? Лекари су оценили да је био мртав. Зар је човек мртав ако су неки његови органи још живи? Можда се у његовом организму још води борба између умирања и живљења. Зар не треба помоћи да надјача борба за човеково живљење, као што је урадила та бабица?

Жан Пјер Швенмон, вишеструки министар и председнички кандидат у Француској, је био пао у кому. После месец дана његови политички противници су славили његову смрт. Прошао је и други месец. Лекари у Паризу га нису прогласили мртвим. Кад је истекао и трећи месец, он се придигао. Жив је и здрав. Активан. Да ли, као у Паризу, у целој Србији постоје медицинске службе и медицински инструменти за тачно утврђивање да је човек мртав по лекарском  критеријуму иако у њему још живе неки његови органи?

У време распламсавања трговине људским органима, ви сте донели Закон о пресађивању органа. Живих органа. У њему чак нисте навели да је трговина живим органима тешко кривично дело!!! Ко вам је то одобрио? Нисте расписали референдум о томе. Нисте чак отворили ни јавну расправу.  По чему сте ви представници народа? Је ли то хумано?

Народни посланик доцент др Александар Мартиновић је изјавио:

„Мртав човек нема никаква права и можете му слободно узети његове органе.“  !

https://www.vaseljenska.com/aktuelno/napredni-martinovic-mrtav-covek-nema-nikakva-prava-slobodno-mu-uzmite-organe/

Ми не кажемо «мртво тело, мртав организам» него «мртав човек». Иако је човеково тело мртво, ми га ипак називамо мртвим човеком. Природа и Бог су човеку подарили наслеђе  Наука о томе је генетика. Наслеђивање је један од стубова цивилизације. Човек је наслеђе озаконио. Комунисти су у Југославији покушавали да укину наслеђе. Делимично су били успели у току своје владавине. У нашем Уставу наслеђивање и право наслеђивања утврђују чланови 59 и 89 Устава. Наслеђе од покојника је имовина покојника добијена од покојника. То је имовина мртвог човека. Он иако је мртав може својим тестаментом да управља своју имовину. Наведена изјава народног посланика Мартиновића негира тестамент и наслеђе. Супротна је тим члановима Устава. Органи мртвог човека су његова својина, а не народног посланика, председника партије или Републике, друштва, државе, па чак ни покојникове породице ако је покојник другачије одредио. Његова воља се свуда поштује. Осим у Народној скупштини Републике Србије! Зар вас није срамота кад изађете на улицу? Није вас страх да ће можда неки набављач покушати да се домогне ваших живих органа?

Та изјава народног посланика др Александра Мартиновића је само посебан облика општег става председника Републике Александра Вучића да Србија «нема ништа на Косову и Метохији». Председник Републике Александар Вучић такође одбацује наслеђе и тестамент. Делује супротно и члановима 59 и 89 Устава.

Председник Републике има право да одбије ваше законе и има обавезу (4. став члана 114 Устава) да их одбије ако су супротни Уставу, ако уништавају слободу,  живот, достојанство и  интегритет човека  (чланови 1, 3, први ставови чланова 23-25 Устава). Његово прихватање тих закона је  противуставно!

Ви под руководством и наредбом противуставно двоструког председника Републике Александра Вучића приморавате да се на неприхватљив наредбодаван начин окупацијског вазала, противно својој вољи, праву и слободи, насилно мења Србски наРОД, да се мењају закони, Устав, обичаји, националне вредности, утемељена друштвена, приРОДна и Божија правила у односу на поРОДицу, РОДитељство, поРОД, РОДни однос, РОДину – РОДну земљу? Доносите законе којима  омаловажавате постојање, од памтивека и за увек,  мушког и женског РОДа!  Председник Републике Александар Вучић их прихвата супротно члановима 62 и 64 Устава.

 

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НАСТАВЉА ДА РАСПРОДАЈЕ СРБИЈУ

Распродаје природних добара, рудника  (Бора на пример!!!), фабрика, узимање кредита с којима се финансирају стране инвестиције и страна извођења радова, (нпр. мостова уместо да то воде наши стручњаци), које се спроводе под противуставним руководством (чланови 111, 112 и 122 Устава) председника Републике Александра Вучића, су се толико одомаћиле да се више и не спомињу да би се створио утисак да је то нормално.

Не спомиње се ни пословна неспособност Александра Вучића. Пример је продаја у марту 2015. железаре Смедерево под његовим руководством. За директора је био поставио Петера Камараша. Железара је ту годину завршила с губитком од 145 милиона евра. Све је окончано недавном пресудом арбитраже у Лондону. Она је пресудила да Србија Камарашу и екипи мора да исплати одштету од 12,4 милиона долара. Видети детаљније на: http://www.nspm.rs/hronika/mijat-lakicevic-vucic-i-kamaras.html.То је нови доказ да Александар Вучић није био испунио ни законски услов да може да буде кандидат за председника Републике Србије. Народна Скупштина и Уставни суд су били на време обавештени:

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_04_03LTG_Skp_AVsve.9260129.pdf,

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_03_14LTG_ZlbSvSkrc.72133619.pdf

 

Сада се одвијају распродаја деце, довођење миграната, насељавање Србије Шћиптарима због  којих се приоритетно припрема изградња аутопута Приштина – Ниш ради повезивања с аутопутом Ниш-Београд-Нови Сад.

Свим тим руководи Александар Вучић двоструки противуставни председник.

Доводите мигранте, под руководством Александра Вучића и Ивице Дачића, као што је радио Јосип Броз са Шћиптарима. Стварате своје гласаче.  Њима отварате и радна места. Од Европске Уније узимате и паре за то. Наша деца се исељавају. Детаљније на: https://facebookreporter.org/2018/08/13/komentar-miodrag-novakovic-islamski-trojanski-konj/

Каже ми месар у продавници. Ради цео дан. Хоће да заради да ишколује децу. Потом да их пошаље на Запад. У Србији, какву је ви правите, за њих он као отац не види добру будућност.

Спроводите етничко чишћење србске деце. Свесно и намерно мењате демографску структуру Србије. Под руководством председника Републике Александра Вучића.

Председник Републике Александар Вучић је основао противуставну «Српску листу» (као замену за Устав Републике Србије). Он се договара са Хашимом Тачијем. Они стварају гето за Србе под називом «Заједница српских општина» (као замена за слободно Косово и Метохију у оквиру Србије) чиме помаже да Рамуш Харадинај заједно с Хашимом Тачијем хара не само по Косову и Метохији већ и по, за сада «само», југу Србије?

Председник Републике и врховни командант Војске Србије  Александар Вучић не обавештава не само народ већ ни Народну скупштину шта он говори странцима, шта он обећава, прихвата, потписује  у разговору с њима. Странцима није потребно да шпијунирају нашу власт. Он њима говори. Он крије од нас (супротно члану 51 Устава) шта је говорио, обећао-прихватио-потписао ако јесте, на пример, у ранијим и недавним разговорима у Бриселу или у  још скоријем разговору са сином Џ. Сороша приликом његове друге посете овде. Уместо тога он говори народу да Србијом харају страни шпијуни, агенти. Застрашује.

 

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ РАЗГРАНИЧАВА

Зашто су Срби из „Републике Српска Крајина“ пред „Олујом“ бежали у Републике Српску и у Србију? Зашто нису ишли, у Словенију? Или у Мађарску? Зато што су ишли код свог народа.

Зашто су се Срби између 5. и 8. века селили из средње Европе? Зато што су бежали од германског протеривања, зулума, геноцида. Зашто су бежали  на Балкан? И то преко високих Карпата. Зашто су се верали по тим планинама ако нису знали ко је с друге стране? Зашто се нису задржали у подножју када су прешли Карпате? Наставили су на југ. Ка коме, код кога? Ка своме, код свога. Ка Србима, код Срба који су дотле живели на Балкану (Били староседеоци од давнина, најмање од Великог потопа Дарданелског земљоуза. Значи најмање 7526 година. Доказ је датум на Гази Местану. Докази су и Лепенски вир и Винча.)

Шћиптари су опијени својим вековним геноцидним циљем:

Srbi su na Balkan došli silom i silom moraju otići, a na nama Šiptarima je da obavimo taj zadatak.”

https://www.srbijadanas.com/vesti/info/tihi-genocid-nad-srbima-evo-kako-su-albanci-vekovima-etnicki-cistili-kosovo-video-2017-01-16

 

Са Косова и Метохије су Шћиптари протеривали Србе вековима подржавајући сваког непријатеља Срба и Србије који би се појавио: Османлије које су придобили својом исламизацијом; Аустро-Угарску којој су били бочно крило за њену припреману офанзиву на Србе и Србију; Хитлерову нацистичку Немачку да би спречили Србе да се супротстављају Хитлеру; Јосипу Брозу – Титу доживотном председнику његове Југославије коме су били верни гласачи и чланови КПЈ/СКЈ у протеривању Срба с Косова и Метохије; Влади СР Немачке у њеном осветничком кажњавању Срба и Србије за неприхватање немачке лажне објаве о предаји ЈКВ 1941. и за србски отпор Хитлеровом нацизму;  Бернарду Кушнеру, Тонију Блеру, Уилијаму Билу Клинтону и Мадлен Олбрајт за предају им на приватно располагање свог богатства Косова и Метохије укључујући и војно-стратешко, и за трговање живим органима живих људи.

 Шћиптари  и њихови подржаваоци се према Србији понашају по пословици:

»Кад добије прст, узме шаку, кад добије шаку, узме руку,.., све док не узме цело тело».

Детаљније видети на: https://facebookreporter.org/2018/08/12/razgranicenje/

 О каквом разграничењу са Шћиптарима говори председник Републике Србије Александар Вучић?

Он говори о ономе које су противуставно припремили Борис Тадић, др Мирко Цветковић и Борко Стефановић, а такође противуставно утврдили и спроводили председник Републике Томислав Николић, председник Владе Ивица Дачић и њен први потпредседник Александар Вучић. Њих тројица су учествовали у противуставном успостављању државне границе у сред Србије одмах после доласка на власт 2012.: између Косова и Метохије и осталог дела Србије и под њиховим руководством су противуставно прихваћене шћиптарске царине и царински печат. (Детаљније видети у првом делу петиције наведеном на почетку овог текста).

Разграничење и граница између Србије и Шћиптарије (тзв. Албаније) су утврђени пре више од сто година. Александар Вучић хоће да то мења (или га на то неко принуђује?). Припрема народ да народ донесе такву одлуку. Да би успео увелико спроводи агитацију у народу. Свакојаким обећањима и хавлоспевима о својим успешним распродајама, о успешним довођењима страних фирми да би наши радници радили као најјефтинија радна снага, о повећањима плата многима и пензионерима пензије. То показује да је убеђен да је користољубље најјача особина Срба, да ће да «продају Веру за вечеру».

Сада председник Републике Александар Вучић саопштава народу:

«Ја се залажем и то не кријем, свакако се залажем и то је политика коју представљам, а да ли ће она добити подршку народа или не, али ја се залажем за разграничење са Албанцима. »

«Хоћемо јасне границе, а не провизоријум као што је данас у коме нам једно пише, а сасвим друго имамо на терену.»

«Да имамо територију за коју се не зна ко је како третира и шта коме припада – то је увек извор потенцијалних сукоба. »

„Нећете разграничење са Албанцима? Нема проблема, али кажите људима да се спремимо да бранимо Врање за 40 година. У обраћању, било да предлажем или се опраштам од покушаја решавања, рећи ћу колико тачно данас наших људи живи на Косову и колико на дневном нивоу одлази”

Председник Републике Александар Вучић то  изјављује упркос своје председничке заклетве.

Зар треба још доказа да он одбацује Устав, своју двоструку председничку заклетву, да води самовољну противуставну државну политику? Намерно и свесно, или несвесно зато што је неспособан да извршава своје председничке дужности по Уставу?

Без обзира на одговор, ви, народни посланици, сте обавезни да извршите своју уставну обавезу без одлагања.

О каквом разграничењу са Шћиптарима он говори кад су сви устави Југославија и Србије утврдили разграничење између Шћиптарије и Србије? То је међународно признавано све време до 2008. Тада су под вођством власти Немачке, власти САД, Велике Британије и Француска погазиле резлтате другог светског рата и изневериле све борце, своје и борце других савзничких држава и народа, против нацизма. Делује као велика осветничка победа власти Немачке за Хитлеров пораз!

Председник Републике Александар Вучић се позива на број држава које сада признају шћиптарску окупаторску власт на Косову и Метохију и под њом окупирано Косово и Метохију за независну државу «Репубљик Косова». Позива се на власт Немачке да је граница те терористичке «Репубљик Косова» утврђена и непроменљива. Је ли као што је била утврђена и непроменљива граница нацистичке Велике Албаније под заштитом Хитлерове Немачке?

Председник Републике Александар Вучић је изјавио да жели да од Србије направи «малу Немачку на Балкану». Нека је прави на миру, у тишини, од пластелина својој деци и унуцима да задовољи своју жељу што пре.  И зато треба што пре да буде разрешен дужности председника Републике Србије.

Он се обавезао својом двоструком председничком заклетвом да уставно разграничење штити и брани. Међутим, својим изјавама он то противуставно одбацује.

Устав не дозвољава председнику Републике да води њену политику (чланови 111, 112, 122 и 123 Устава).  Члан 8 Устава утврђује јединственост и недељивост територије и неповредивост граница  Републике Србије!

Председник Републике Србије Александар Вучић делује против Устава, државе и народа. Ви, народни посланици СНСа,СПСа, СРСа, ПУПСа и ваших коалициионих партнера то до сада штитите! Свесно. Намерно. До сада.

УСТАВНА ОБАВЕЗА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 Народна скупштина је одбила да заустави проитивуставна деловања председника Републике Бориса Тадића и Владе др Мирка Цветковића, потом председника Републике Томислава Никоића и Владе Ивице Дачића и Александра Вучића. (Докази о томе су вам достављани на време. Можете их наћи на: http://www.ssssseternal.org/.)  Још увек Народна скупштина одбија да заустави противуставно уништавање Републике Србије под руководством председника Републике Александра Вучића и председника Владе Ане Брнабић. Њој је важнија оданост Александру Вучићу него верност држави како се заклела. Она се на приврженост његовој политици обавезала јавно при ступању на дужност.  Поштено и часно према њему. А према држави и народу?

Сада ви, народни посланици, чините Народну скупштину.

 Ви нисте дошли на власт «с пушком у руци» па да можете само тако да одете с ње, како су говорили ваши претходници.

Србски родољуби и патриоти неће да започну братоубилачки рат (који је 7. јула 1941. био отворен убијањем србског жандарма) ни у Србији ни било где у Србском народу. Неће ни да упере пушку ни у ког од вас на власти.

Ви сте дошли на власт «с батином у руци». Ви и народ у унутрашњости Србије, који о томе говори, то знате. Је ли ви зато поштујете само метод кнеза Милоша: «25 батина по гузици»?

Људи кажу «Батина је из раја изашла». Међутим: »Да је батина добра не би изашла из раја».

Ви сте изабрани представници народа преко којих народ остварује своју сувереност (члан 2 Устава). То вас обавезује да не смете да присвајате власт мимо народне воље (исти члан Устава и члан 5 Устава). Не смете да делујете супротно Уставу. Обавезни сте да спроводите његове одредбе. Положили сте заклетву да ћете тако радити. Дали сте своју РЕЧ.

У садашњој ситуацији најактуелнија одредба Устава коју сте дужни да спроведете јесте:

Председник Републике разрешава се због повреде Устава, одлуком Народне скупштине

Први део првог става члана 118 Устава. РЕЧ народа.

С обзиром на развијање наше ситуације и на ваша досадашња одбијања да покренете тај поступак, ви сте дужни да га покренете до петка 7. септембра 2018 године.

Реч створи човека. Одвоји га од животиња. Вама се упућује Реч. Ни ви ни Александар Вучић  не поштујете Реч. Прочитајте, ако нисте, Реч Срба с Косова и Метохије објављену на:

https://stanjestvari.com/2018/08/07/odgovor-srba-sa-kim-na-pismo-predsednika-srbije/

и на:

https://facebookreporter.org/2018/08/07/np-otadzbina-odgovor-srba-sa-kim-na-pismo-predsednika-srbije/

Ако ви још увек не прихватате ову петицију онда се поставља питање:

 

На чему се заснива толико ваше идолопоклонство према личности Александра Вучића?

 

Зар нам није довољно 35.о годишње искуство из свих Југославија 1945.-1980.?

 

https://facebookreporter.org/2018/08/12/ministrima-kajmak-narodu-ni-za-hleb-ugovor-vlade-srbije-sa-mmf-uzburkao-javnost/:

 

«Министрима кајмак, народу ни за хлеб – Уговор Владе Србије са ММФ узбуркао јавност»

BY РЕПОРТЕР ON 12. АВГУСТА 2018. • ( 1 КОМЕНТАР )

 

 Јесте ли то одобрили? Ако јесте, да ли је могуће само за њих, а не и за народне посланике? Па и ви сте представници народа. Као и они. Председник Републике Александар Вучић већ многима обећава повећања плата. И повећање односа евро/динар. Само да се одрекнемо Косова и Метохије, тј. Србије, свих својих предака, па да се деца одрекну нас.

Ако ви још увек не прихватате ову петицију онда ви или нисте у стању да схватите колико сте дубоко упропастили народ и државу или сте свесни тога али вам је најважније да задржите привилегије које вам даје положај народног посланика, или и једно и друго. Онда  на основу члана 56 Устава тражим да јавно одговорите на следеће питање:

                 Зашто не покрећете те и не спроводите уставни поступак разрешења

председника Републике Александра Вучића због његових повреда Устава?

Уставно сте обавезни да одговорите на ово питање. Одговорите јавно. Допис је јаван.

Народ вас је изабрао. Народу сте положили заклетву. Народни сте представници. Ваш имунитет народног посланика вас не ослобађа одговорности за противуставна деловања и/или кривична дела. Народу одговарате……..

 

Последње вести као резултат Вучићевих и ваших противуставни деловања:

 

https://facebookreporter.org/2018/08/14/np-otadzbina-skoro-80-000-srba-sprema-se-da-napusti-vekovna-ognjista-vlast-provocira-oluju-srba/ :

 

«НП „ОТАЏБИНА“:

Скоро 80.000 Срба спрема се да напусти вековна огњишта –

Власт провоцира Олују Срба»

BY РЕПОРТЕР ON 14. АВГУСТА 2018. • (

 

То је бујица које ће да повуче и многе Србе из Србије да је напусте. На вама је да то зауставите без одлагања разрешењем председника Републике Александра Вучића.

 

Београд,  уторак 15. август, 2018. године           С поштовањем,                                      Др Љубомир Т. Грујић, професор у пензији                                                      Џона Кенедија 31/15, 11070 Београд

Werbeanzeigen

Мере Владе против употребе дроге у школама и новчане накнаде за пораст наталитета у Србији- добре намере али недовољне.

Томислав Крсмановић: Мере Владе против употребе дроге у школама и новчане накнаде за пораст наталитета у Србији- добре намере али недовољне.

Предлог Владе да сузбије продају дроге ђацима и младима, тако што ће спровести едукацију,  маколико био доказ искрене бриге за млади нараштај, неће дати никакав резултат, јер едукација не може сузбити продају и употребе дроге. Једина мера која ће бити  успешна је примена драстичних казни над онима који се богате на крви и упропашћавању живота нашег младог нараштаја. Кинеске власти су недавно пред неколико стотина ђака јавно отсекле главе трговаца дрогом. То ће искоренити покушај продаје дроге у Кини. Србија такву меру не може применити. Али може применити драстичне законске мере и  дилере осудити на тешке затворске казне и друге казнене поправне мере, и то прочитати пред нашим ђацима, и представити им на лични увид фаце злочинаца оковане букагијама и ланцима, да виде ко су ти који се богате на њиховим трагедијама.

Значајне новчане стимулације за пораст рађања ће ипак дати више резултата. Али овакве мере не ударају у праву мету, јер је сиромаштво само један од узрока опадања наталитета, а не најзначајнији. У Србији се највише рађало када је Србија била најсиромашнија. Проблем је врло сложен, деликатан, ствар је деценијама  запостављана, није препозната, и упуштена је.

Треба рећи отворено без длаке на језику, да код нас још увек постоје многе табу теме, и области које су прекривене велом тајни. То су и породица и породични односи.

Узроци су духовне односно моралне природе. Ми смо запали у садашњу крајње тешку ситуацију, јер је дошло до слабљења традиционалних и универзалних моралних вредности, што је између осталога имало за последицу врсту распада породице , последично опадање стопе наталитета и поремећаја етничке равнотеже на штету српског народа у Босни и Херцеговини, на Косову и Санџаку, и до појаве беле куге у Србији.

А ове појаве су директно узроковале измене граница државе и потискивање Срба са њихових вековних етничких територија.и слабљење виталности нације .

Данас у Србији нерадо рађају децу зато  што је породица постала незанимљиво место суживота, деца не поштују родитеље, „ па неће ни нас наша деца„. ПОРОДИЦА АГЕНЦИЈА НЕКРЕТНИНА, чује се. Данас су породични односи јако поремећени у многим породицама у нашој земљи, међу супружницима, или између родитеља и деце, или између деце. Учестали су физички обрачуни, свађе, многи бракови опстају, уколико не дође до развода јер немају где да оду, живе у свађама и неизмерном стресу, поједина деца данас физички угрожавају родитеље. Родитељи губе ауторитет у очима деце, због својих непримерених поступака престају да деци буду модел идентификације, због чега их деца понекад почињу да презиру. Или родитељи не могу да деци дају васпитање по својој жељи, да их спасу од погубних утицаја улице, искривљеног система вредности, нерада, дроге ,алкохолизма, деликвенције.и порнографије. Омладина и млади као биолошки најпродуктивнији сегмент становништва су у дубокој и сложеној кризи. без јасне перспективе за запошљавање, и решавање стамбених питања. већина је на ивици сиромаштва и беде, дели садашњу кризу-страх ,апатију и врсту безнађа.Образовање је нефункционално и нерационално , образовна средина је често уместо да буде место за духовни и интелектуални развој младих људи, управо супротно, води усвајању погрешног извитопереног система вредности, развијању нетолеранције, школска дворишта и средина нису довољно безбедни, тамо владају насиље, уцене, претње. Млади су систематски гурани на маргину догађаја, у нерад и бесперспективност, ноћни живот, уместо да раде ,привређују и заснивају своје породице.

. Врло је висока стопа развода, продуженог селибата и удовиштва

Све се ово драстично одражава на здравље младих. како душевно, тако и органско, такво здравствено стање не може фаворизовати пораст наталитета

Брак и породични односи нису избегли да буду у претходној марксистичкој СФРЈ претворени у предмет све присутне и нарастајуће друштвене контроле, која је као чудовиште гутала све области друштва, укључујући и лични и интимни живот појединца. Већина српских комуниста, који су имали најбоље намере нису прозрели да се иза наводне„ научне, марксистичке, модерне, материјалистичке концепције односа међу половима, љубави и секса„, уствари укривала подмукла  саботажа, чији је циљ био рушење искрене љубави , без које нема породице и деце, разарање породице и брака, то јест слабљење наталитета.

Ради субверзивног разарања Југославије и Србије.

Еротизација и хедонизација су светски раширен феномен, међутим код нас је другачији контекст, и другачије су последице. Сасвим је нешто друго говорити о еротизацији и хедонизацији у једној западној, или некој другој држави где снажно функционишу институције као што су: породица и ауторитет родитеља, црква и верско васпитање, школа и образовни систем, медија и средства јавног комуницирања, мреже саветодаваца ,правни систем и правна држава.,где постоји каква-таква традиција. Негативни утицаји на младе, децу, и на друге, могу бити кориговани повратним утицајем родитеља, школе, цркве, васпитним емисијама средстава јавног комуницирања, у тим друштвима још увек постоји какав-такав систем моралних вредности и дејствују институције правне државе.Нпр, у Белгији је недавно милион људи демонстрирало на улицама у осуду ланца дечије порнографије.  А код нас мук.

У бољој позицији су били припадници Муслиманске вере која их је више него, ли Православце штитила од погубних утицаја.Ово нарочито важи за косовске Албанце чије куће су окружене високим зидовима и где су муслимански канони још увек јако присутни, нови систем вредности није толико продро као код Православаца. Ово је сачувало породице Албанаца од распада, а затим Муслимана у Санџаку и Босни и Херцеговини.  А што се директно одразило на стопу наталитета и креирало околности да дође до садашњег демографског погубног исхода по православце. Овоме треба додати и чињеницу да су Срби били изложени снажнијој репресији, политичкој инкадрацији , и дерасинизацији, атеизацији, рушењу система моралних норми и традиционалних вредности, него ли други народи бивше СФРЈ..

ЖЕНА ЈЕ СТУБ ПОРОДИЦЕ, А њена улога и лик су деценијама подмукло срозавани.Треба додати да оваква једна еволуција није уопште довела до ослобађања жене и већу равноправност жене. Напротив, феминисткиње које на први поглед би могле наћи своје адуте у еволуцији до које је дошло у СФРЈ , упоређујући са стањем у претходној Краљевини Југославији, на крају крајева увиђају да нису биле у праву, и да сада жене имају далеко мање права него ли раније. Данас жена има недовољно на руководећим радним местима, оне теже долазе до посла, далеко их је више међу незапосленима, смањено је њихово учешће у јавном животу, њихова улога у породици је драстично деградирана, њене обавезе нису мање, него ли раније. У ауторитарним,или тоталитарним вучјим режимима, а данашња Србија је више него ли ово прво, највише страдају незаштићене мањине и слабији. А то су пре свега жене, затим стари и разне категорије немоћних особа, избеглице. Жене у Србији су данас незаштићене, изложене различитим ударима и уценама, приликом запошљавања, на радном месту, од стране етатистичких групација и различитих пара-кланова моћи. Жене претварају у „тела којима други управљају en distance „. Показало се да еротизација средине уместо у ослобађање жене у локалном контексту води супротноме, њеном оробљавању и постваривању.

Последице су временом постајале погубне, удружене са другим врло опасним утицајима: крах јавног морала и система вредности, криминализација друштва, крах институција правне државе, криза образовања, слабљење органског и менталног здравља младих и нације, извитопереност медијских порука, сиромаштво, страх.

То је финале претходне политичке манипулације породицом.

Дакле, главни узрок пада наталитета је политизација, социјализација породице у сврхе друштвене контроле, што је имало за последицу слабљење наталитета. То се нажалост наставља и данас, дубока Србија испољава жељу да и даље накарадно и извитоперено усмерава породичне и односе полова по својој жељи.

Нови односи снага у свету нам сада налажу тражење нових позиција у оквиру стварања нових гео-политичких релација. И управо у овој еволуцији би требало тражити одговоре за узроке демографске кризе у којој се налазимо. И ту уједно трагати за појасом за спасавање и путањом спаса. Молба, лепа реч и гвоздена врата отвара, дипломатичност према онима који нас могу спасити, уместо гурања у прста у очи. Ако им се прохте они нас могу без икаквих последица по њих гурнути у даље провалије. Ми њима не можемо ништа, а они могу нама што им се прохте. МРЖЊА СЕ МРЖЊОМ НЕ ГАСИ, НЕГО ЉУБАВЉУ.

Излаз није у јадиковкама него у акцијама. Живимо и даље у друштву табуа, тајни, скривених интервенција, превара, манипулација. Прво треба овакво стање обелоданити јер још владају  конфузија и незнање. Онда треба правити план мера. Нажалост о овој области се још увек ћути.То треба да учине и независна медија, НВО, САНУ, Црква, Универзитет..

Треба мењати законодавство, треба захтевати да мафијашке неформалне структуре  буду стављене под контролу Скупштина и институција демократске јавности, треба грађане васпитати, обучавати, дати реч психолозима, брачним саветницима, свештеницима.

Уједно, треба створити материјалну базу, запослење, станове, плате, средства, реформисати систем образовања, устоличити правну државу, оздравити морал и душу нације.

ТРЕБА ОДМАХ УКИНУТИ РИЈАЛИТИ, ДВОЈЕ, ПАРОВЕ, порнографију у медијима, итд. Када кажем „ ријалити„ не мислим само на овај данашњи на телевизији, него на рушење јавног морала и здравих односа међу половима и у породици, који је почео још 1945 године. а који данас достиже кулминацију. Енергично почистити из медија, музике, књижевности  и са других јавних простора порнографију, вулгарности , кич и неукус. Господари и профитери порнографије су државни и национални непријатељ број 1. Између осталога они су дубински узрочници 300 до 500 хиљада абортуса годишње. А абортус је убиство, један становник мање.

Онда ће кренути и наталитет и породица ће почети полако да излази из кризе.

Југославија и Србија су били мезимче међународне политике, нарочито је Србија уживала огромне симпатије Америке . Нажалост од Другог светског рата антисрпски лоби у Евопи и суседству, у Југославији,  је се удружио у пањкању и изолацији Срба и Србије, што је доживело кулминацију 1970-их година и касније када су преко Папе Војтиле, Бжежинског и антисрпског лобија у Европи, за собом повукли у лавину и Америку против невине и лојалне Србије.

Знамо шта се десило.

Америка то увиђа она нам пружа руку пријатељства. Спремна је да нас подржи да се усправимо.

Наталитет у Србији дакле има пресудну гео-политичку конекцију.

Српски народ  је доста патио , он нестаје без икакве кривице. Подли мрзитељи су нас не само изоловали у свету, него и изнутра опасно нагризли и позавађали , да преко нас самих разоре наш јавни морал, породицу и наталитет. МИ САМИ СЕБЕ УНИШТАВАМО. Подмуклост је бескрајно демонска и зла.

“К’о дим ће се расплинут‘ небеса, земља ће се к’о хаљина истрошит‘, као комарци нестат ће јој житељи. Али ће спасење моје трајати довијека, и правди мојој неће бити краја.Бог ће казнити оца што иђаше на ћерку,мајку на сина и брата на сестру.“ (Изаија )

Kина је изашла из комунизма као победник, јер је у центар интереса ставила породицу, брак, децу и систем моралних и духовних вредности.

Суштински узрок убрзаног суноврата Србије је некажњавање оних који  је уништавају. Докле год се не заведе поштовања закона Србија ће све убрзаније нестајати.

Молитва за спас, је љубав а не мржња, ДУХОВНИ И МОРАЛНИ ПРЕПОРОД.

РЕАГОВАЊЕ – ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ БИ ДА ЗАБРАНИ УЛАЗАК ДОДИКУ У СРБИЈУ !

РЕАГОВАЊЕ – ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ  БИ ДА ЗАБРАНИ УЛАЗАК ДОДИКУ У СРБИЈУ !


Извесни и небитни Јанко Веселиновић  из Покрета за Преокрет припрема закон о забрани Пинка , Хепи  телевизије , Информера , Дневног телеграфа а на свој списак додао је и ни мање , ни више –  председника Републике Српске Милорада Додика .

Сем што брука име свог имењака и презимењака  чувеног Јанка Веселиновића писца из Мачве , ова мушица што се залетела на вола , а што не зна где му је дупе где глава ,

доспео је  до жуте коалиције  Заједно за Србију и њихове септичке јаме .

Чудо курчевити  и неважни човечуљче не забрани ‘’ Женама у црном ‘’ Црногоркама  да оргијају по Србији са својим дезинформацијама , чудо се не огласи кад је Чедомир Јовановић изјавио  да ће бити први градоначелник Приштине , ћутао се кад је Сулејман Угљанин нерођену српску децу називао геноциднима , ћутао је  кад су се Црногорци иживљавали над Србима , ћутао је кад је Драшковић Србе називао геноциднима и касапинима није тражио да га протерају из Србије . Ниси зуцнуо  што се жуто септичка коалиција у коју си ступио , до јуче ваљала у брачној постељи Црногорца Владимира Бебе Поповића , који је креирао мапу са Милогорцима Велике Албаније , ћутао си јер знаш да Беба са психичким поремећајима  и урођеном редардираношћу , што им је генетска предиспозиција у породици ,још од кад су живели у Јагодини , те као “ душеван човек “ а још шиптарско – амерички агент , неће одговарати , био си нем .


Ниси забранио градоначелнику Шапца Зеленовићу  улазак у Србију иако се жуто септичка коалиција  недавно гостила у Пећи код самозваног градоначелника Шиптара . Ни реч против  Милићке , ни НАТО алијанске . Језик ти од буђи позеленео , вероватно доларске . Удружио се са испушеним лулама Запада па сад кевће са повоца  западњачко – ватиканског . Жути балегару … Нису залуд Шапчани хтели да вас линчују Па ви сте Косово продали . Ко си ти бре , црву мали , уписани . Пишај по Црногорцима што  признаше Независно Косово , шта си ко мутав навро на Србе , да се ниси најео бунике , или окусио шиптарске дроге коју појединци из те балегарске коалиције конзумирају …. Што ниси пљувао Борка Стефановића која је поверљива документа  носио у америчку амбасаду . Ниси ни кукурикнуо на толике шпијуне око тебе .


Кепецу ,  будеш ли пљунуо још и једног Србина , а да пре тога ниси пљунуо или испрозивао  ни једног Шиптара , Балију , Усташу , злотворе Србије , завршићеш у тој доларској септичкој јами у којој си се нашао . Треба теби неки Хајдук Станко  да те дозове памети

Пази да ти се не прелије та септичка јама у којој се налазиш ,  па се окупаш у сопственим фекалијама …. Ко си ти бре да забраниш нешто Србима ? Турчин си , Албанац , Католик ,… Провери де ти свој ДНК изгледа те мајка слагала за биолошког оца . греота је да живиш у незнању . Твоја  очигледно албанска крв у теби ври .

Грдо од човека у  Шапцу са љубљеним  Ђиласом

Како газда Ђилас  каже …


Србе не дирај , јел ти јасно , гњидо западњачка . Дрзнуо се кепец да удари на Додика .

Шако јада  продата за шаку долара , остави се мога председника , јер ја Српкиња из Републике Српске , Православка и Родољуб , новинар и књижевник из  Републике Српске , без длаке на језику ти кажем ; – Шиибе бре , ко те пустио са ланца , да кевћеш на Србе ? Пошто немаш муда да кевћеш на своје Шиптаре . Забрани ти сам себе , кад већ не можеш рођеној жени ако је уопште имаш  да те млати оглагијом . Смраду западњачко- католички …. Пас лаје , ветар носи …. Није ти Србија Титово Ужице , усрана комуњарске гузице . Кевће залуд Ђиласово керче

Жаба се на коња залетела . Сиктер !


Славица Јовановић , новинар и књижевник

Република Српскаhttp://www.mojenovosti.com/index.php?option=novosti&catnovosti=0&idnovost=150836&REAGOVANjE/-/JANKO/VESELINOVIC//BI/DA/ZABRANI//ULAZAK/DODIKU/U/SRBIJU/

Дефиниција генијалности – ПРОПАСТ ИЛ БЛАГОСЛОВ – шта је геније и како се генијем постаје

Слободно се може рећи а да се не повреди истина да су генији особе поремећеног развоја генетске уравнотежаности код којих се једна генетска особина, интензивније но обично, развија на рачун других наследних особина при чему би једне постајале све закржљавије док би друге на њихов рачун постајале до те мере доминанте да долазе у могућност да иза себе оставе свој неизбрисиви траг у развоју човечанства у позитивном или негативном смислу.

Светом је преовладало мишљење да су само позитивне врлине, изузетних размера, генијалне јер остављају неизбрисив позитиван траг у развоју човечанства док особности од негативних размера то нису и ако су последица истог генетског механизма различитих последица и резултата.

Међутим има и изузетно јаких, по човечанство неизбрисивих наследних односно генетских особа које оправдано не називамо генијима, које никако не могу добити предикат геније већ се обележавају по својим негативним особинама односно неделима. Ту се ради о особама које су човечанству оставиле у наслеђе, огромног обима, негативних последица по целокупно човечанство и били од поражавајућег утицаја по човека и развој човечанства.

Такав пример је Хитлер. Да није био у толикој мери поремећених доминантних гена не би био ни у стању извршири толики и ту врсту злочина.

За његов против пол може се сматрати Никола Тесла. Доминантни гени Николе Тесле су гени од посебне надарености у стваралачком домену у интересу читавог човечанства; стварањем патената, генератора за струју, разумевање радиоталаса за добробит цивилизације и још многобројних патената у хуманитарне сврхе да би били од користи целокупном човечанству. Његови доминантни гени су били у служби хуманости и целокупног човечанства за разлику од Хитлерових.

Очигледно је да су се ти доминантни гени развијали на уштрб неких других генотипова као што су то гени одговорни за здравље и плодност односно стварања наслеђа. Хитлерови доминантни гени су били мржња, фанатизам, безосећајност за друге и склоност ка злочинима као и претерана воља за влашћу. Ти доминантни гени су се развили на уштрб гена одговорних за здравље као и за плодност и саосећајност са другима а и још многих који су одговорни за развој хуманости човека . Док су код Хитлера гени за љубав, саосећајност били подпуно закржљали услед доминантног развоја гена одговорних за мржњу, агресивност нетолеранцију и похлепу за влашћу, што му је омогућило слање у смрт милиона припадника свог и туђег народа, Теслини доминантни гени су били дијаметрално супротног карактера, засновани на љубави, саосећајности и стваралаштву за добробит човечанства. Може се слободно рећи а да се не повреди истина да су за разлику од Хитлеровог генетског склопа, код Николе Тесле домининирали гени одговорни за изуме у корист човечанства, гени за љубави, хуманост и социјалну одговорност.

Из структуре наследних (генетских) особина развиле су се две сасвим различитог карактера особе. Једна је оставила човечанству у наслеђе струју, радио, магнеторезонанцу, даљински управљач да би комотно из своје фотеља управљали радиом даљинским управљачем а и могли космонаути шетати космосом. Хитлер је иза себе оставио мржњу милионе мртвих, разрушене градове и многе ожалошћене фамилије у тузи и крви.

Шта је карактеристично за те две особе?

Ниједан од њих двојице не би оставио то што је иза себе оставио да није било својих спонзора који су у њима видели своје интерес, остваривање профита.

Једни су видели свој извор профита у оружју и разарању док су други свој извор профита видели у иновацијама и генијалним патентима.

Како и због чега настају геније

Тај ефекат да се једно развија на рачун другог се у селекцији биља користи за добијање класа са више зрна на основи стабљике биљке. Укрштање и селекција се врши по тим начелима; што краћег раста стабљика то већи клас и приход пшенице. На уштрб стабљике добија се клас са више семена-то исто се ради и код шећерне репе, што мање листа стим више шећера. То толико да би се боље разумели ти механизми развоја једне генетске особине на рачун друге. Међутим селекција људских популација је из хуманитарних, оправданих разлога недопустива.

Незамисливо је а камоли допустиво да се поступа са људима односно људским популацијама као на пример са пшеницом да се баца или одстранјује и уништава све оно што не одговара унапред предвиђеној селецијској норми. Најстравичнији пример селекције су пилићи где се одвајају мушки од женских и штотују, на бруталан начин убијају само због споријег раста а стим и мањег профита.

Одлучујућа улога по развој човечанства

Од одлучујућег утицаја по развој човечанства је позиција коју те особе, поремеђене генетске уравнотежености, заузимају у друштвеној хијерархији, друштвеним уређењима и шалтерима власти. Доведу ли се особе на власт закржљалих социјалних врлина, „саосећања“ попут Хитлера или Наполеона па и понеког Папе а доминантних особености као што је похлепа за силом и власти имаћемо за последицу рат светских размера, наравно ако се нађу баснословно богати и довољно интелигентни идиоти да их својим новцем подрже како би профитирали и свој капитал увећали .

Које ђе се особе и којих особености наћи на врху пирамиде моћи одлучивања за сада зависи од капитала који стоји иза њих и међусобне солирдарности заједничких интереса.

Солидарност условљава заједнички интерес а такође и капитал као и заједнички непријатељ.

Хомосексуализам води у униформисање по истим или сличним особеностима а стим и до међусобних подржавања односно солидарности а и до међусобних протежирања због истоиманих карактеристика.

Са педофилијом је исти или сличан случај. Из тог разлога су нормалне генетске популације уравнотеженог генетског развоја међусобно мање осетљиве на своју солидарност. Солидарност им је слабија карика у ланцу расподеле моћи и одлучивања. Тако долазе на кључна места управљања они који имају више међусобних емоцијалних веза, осећања а стим и веће солидарности. Због истих генетских карактеристика, ради истог осећаја угрожености а и потребе за капиталом како би свој начин живота, заштитили и осигурали долази до међусобног протежирања и солидарности. Међутим треба имати на уму да без поремећености развија генетске уравнотежености нема ни генијалних особа без којих неби било ни напредка света али мора се стриктно пазити и на време препознати деструктивни “геније” негативног склопа доминантних гена, попут Хитлера. А посебну пажњу обратити на оне који их финанцирају.

Да је Никола Тесла оставио најдубљи траг хуманости у исоруји човечанства разлог су ненадмашиви и доминантни гени проналазаштва праћен доминантним генима саосећајности са потребом за добробит човечанства. И ако је био без деце односно није био родитељ склоп доминантних гена донела је одговарајуће резултате. Та чињеница не умањује вероватноћу да поремећена генетска равнотежа неће довести и до супротних резултата, деструктивних по развој човечанства.

При томе одлучујућу улогу има генетска структура доминантних генетских особина које могу бити врлине а исто тако и зле мане. Све зависи од склопа доминантних генетских структура које владају човеком а који понекад овладају и светом. Најопасније структуре по човечанство су оне које се подржавају из сенке огромним капиталом, новцем а које служе за злоупотребу тих генетских структура за дестабилизацију држава у корист личног профита.

Уколико се тај капитал не стави под праву демократску контролу народа, неће нам гинути и трћи светски рат.

Ко има одлучујући утицај на медије тај има одлучујући утицај и на размишљање и мишљење народа а стим и на неостваривање стварних демократских интереса у интересу народа. А дакако ће другачије одлучивати тај огромне финанцијске моћи ако не у интересу себе и себе сличних јединки. Тако се у име демократије доносе одлуке у интересу профитерске мањине.

 

Ко има неслућених размера новца тај има и неслућених размера свој утицај како на демократију тако и на мозгове. 

А ко поседује власт над мозговима тај влада и светом, остављајући масе да верује у лажну и изманипулисану демократију.

 

Душан Нонковић Теодоровић