П Е Т И Ц И Ј А-Председник Владе не може да „понуди своју оставку“ уопште (јер се оставка не нуди већ се подноси

Председник Владе Ана БРНАБИЋ

predsednikvlade@gov.rs

 

Председник Републике Александар ВУЧИЋ

predstavkegradjana@predsednik.rs

 

Доставља се преко интернета:

Народна скупштина

Генералном секретару за сваког посланика <sekretar@parlament.rs>

 

Уставни суд

kabinet.predsednika@ustavni.sud.rs

 

Држављaнима Републике Србије и медиима

 

 

„Премијерка понудила оставку

Вучић: То не долази у обзир“

вечерње НОВОСТИ, субота, 5. мај, 2018, стр. 1

 

„Шокирана дешавањима на седници премијерка је понудила оставку председнику Александру Вучићу, на шта је он, како сазнајемо, одговорио:

–          То не долази у обзир!»

вечерње НОВОСТИ, субота, 5. мај, 2018, стр. 3

 

Поштована председнице Владе Ана Брнабић,

На основу 1. става члана 56 Устава Републике Србије упућујем Вам следећу петицију и тражим да јавно одговорите на питање постављено Вам на крају овог јавног еписма.

 

П Е Т И Ц И Ј А

 

МОЛИМ ВАС ДА ПРОЧИТАТЕ ЦЕО ОВАЈ ТЕКСТ И ДА ЈАВНО ОДГОВОРИТЕ НА ПИТАЊЕ.

 

Председник Владе не може да „понуди своју оставку“  уопште (јер се оставка не нуди већ се подноси; на пример: шаргарепа се нуди на пијаци за продају), нити да своју оставку поднесе председнику Републике:

Члан 132 Устава

Председник Владе може поднети оставку Народној скупштини.
Председник Владе оставку подноси председнику Народне скупштине и истовремено о њој обавештава председника Републике и јавност.

Народна скупштина на првој наредној седници констатује оставку председника Владе.
Влади престаје мандат даном констатације оставке председника Владе.
Када Народна скупштина констатује оставку председника Владе, председник Републике је дужан да покрене поступак за избор нове Владе. Ако Народна скупштина не изабере нову Владу у року од 30 дана од дана констатације оставке председника Владе, председник Републике је дужан да распусти Народну скупштину и распише изборе.

Ово је пример како Ви понижавате Устав, државу и народ, како за Вас Устав нема никакву вредност, и како Вам је једино важна воља Александра Вучића двоструког противуставног председника, председника Републике и председника политичке странке.

С обзиром на претходно, на јавно писмо Вама  изложено  на интернету:

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_09_22LTG.264112342.pdf  од  22.09.2017.  и да нисте одговорили  на следеће постављено Вам питање у њему:

Шта треба још да се догоди па да Ви поднесете неопозиву оставку

на положај и функцију председника Владе Републике Србије?

тражим да јавно одговорите на следеће:

 

П И Т А Њ Е

 

ЗАШТО ЈОШ НИСТЕ ПОДНЕЛИ ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

СВОЈУ ОСТАВКУ НА ПОЛОЖАЈ И ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ?

 

С поштовањем председника Владе,

Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији

Џона Кенедија 31/15,

11070 Београд

lyubomirtgruyitch@gmail.com,

http://www.ssssseternal.org

 

Ваша Екселенцијо председниче Републике

господине Александре ВУЧИЋУ,

 

На основу 1. става члана 56 Устава Републике Србије упућујем Вам следећу петицију и тражим да јавно одговорите на питање постављено Вам на крају овог јавног еписма.

 

П Е Т И Ц И Ј А

 

МОЛИМ ВАС ДА ПРОЧИТАТЕ ЦЕО ОВАЈ ТЕКСТ И ДА ЈАВНО ОДГОВОРИТЕ НА ПИТАЊЕ.

 

Председник Републике нити је меродаван, надлежан, нити има право да разматра, (не)прихвата оставку или „понуђену оставку“ председника Владе:

Члан 112 Устава

Председник Републике:

 1. представља Републику Србију у земљи и иностранству,
  2. указом проглашава законе, у складу с Уставом,
  3. предлаже Народној скупштини кандидата за председника Владе, пошто саслуша мишљење представника изабраних изборних листа,

  4. предлаже Народној скупштини носиоце функција, у складу са Уставом и законом,
  5. поставља и опозива указом амбасадоре Републике Србије на основу предлога Владе,
  6. прима акредитивна и опозивна писма страних дипломатских представника,
  7. даје помиловања и одликовања,
  8. врши и друге послове одређене Уставом.

Председник Републике, у складу са законом, командује Војском и поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије.

 

С обзиром на тачку 8. овог члана Устава напомињем да нигде у Уставу није предвиђено ни допуштено да председник Републике разматра или одлучује о (понуђеној) оставци председника Владе. За то је надлежна Народна скупштина (напред наведени члан 132 Устава). Ово је пример како Ви преузимате надлежност Народне скупштине.

 

Ово је нови пример Вашег непоштовања Устава и Вашег постављања изнад Устава.  Други пример је од Вашег проглашења за председника Републике непрестано текуће кршење Устава јер сте истовремено и председник политичке странке – Српске напредне странке. Тиме кршите следеће чланове Устава:

Члан 6 Устава

Нико не може вршити државну или јавну функцију која је у сукобу са његовим другим функцијама, пословима или приватним интересима.
Постојање сукоба интереса и одговорност при његовом решавању одређују се Уставом и законом.

Члан 115.

Председник Републике не може обављати другу јавну функцију или професионалну делатност.

Као председник Српске напредне странке Ви сте у могућности да користите положај, углед и ауторитет председника Републике да спроводите страначке интересе и да паралишете рад Народне скупштине на покретању уставног процеса за Ваше разрешење због повреда Устава (члан 118 Устава).

Задржавајући положај и функције председника политичке странке Ви сте себи одузели могућност да извршавате основну функцију председника Републике:

Члан 111 Устава

Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије.

Ви, ево више од годину дана, не можете да изражавате државно јединство Републике Србије.

 

С обзиром на изложено и на Ваша друга кршења Устава и на неизвршавања уставних обавеза, о чему сте писмено обавештавани Ви, Народна скупштина, Уставни суд и јавност преко интернета*, тражим од Вас да јавно одговорите на следеће

 

П И Т А Њ Е

 

Зашто још не подносите своју оставку председнику Народне скупштине (последњи став члана 116 Устава)?

 

С поштовањем председника Републике,

Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији

Џона Кенедија 31/15,

11070 Београд

lyubomirtgruyitch@gmail.com,

* http://www.ssssseternal.org

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: