LEPENSKI VIR i VINČA (najstarije civilizacije Evrope i Sveta, prapostojbina Srba)

СМРТ ЈЕ ПРОЛАЗНА КАТЕГОРИЈА

СМРТ ЈЕ ПРОЛАЗНА КАТЕГОРИЈА

ЖИВОТ ЈЕ НЕУНИШТИВА И НЕЗАУСТАВЉИВА СИЛА ПРЕОБРАЖАВАЊА КОЈА СЕ МАНИФЕСТУЈЕ У БЕЗБРОЈ ФИЗИЧКИХ, ХЕМИЈСКИХ И ДУШЕВНИХ ОСОБИНА ПРИ ЧЕМУ ДУШЕВНА ПРЕДСТАВЉА СУШТИНСКИ И НЕУНИШТИВИ ДЕО ЖИВОТА.

ТАКО ГЛЕДАНО, СУШТИНСКА СМРТ НЕ ПОСТОЈИ. ТО ЈЕ САМО СТАЊЕ ПРЕОБРАЗБЕ. СВАКА ФОРМА СЕ САСТОЈИ ИЗ СВОЈЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЖИВОТНЕ ПРЕОБРАЗБЕ КОЈА ТУ СВОЈУ ФОРМУ ДЕФИНИШЕ. ТА СПЕЦИФИЧНА СИЛА ПРЕОБРАЖАВАЊА ЈЕ ОДГОВАРАЈУЋА ДУША СВАКОГ СПЕЦИФИЧНОГ ЖИВОТА КОЈА ЈЕ ПОДВРГНУТА ЗАКОНИМА НЕПРЕСТАНОГ, НЕПРЕКИДНОГ ПРЕОБРАЖАВАЊА. ДУША ЈЕ ЗА РАЗЛИКУ ОД СМРТИ ВЕЧНА КАТЕГОРИЈА, ИСТО КАО ШТО ЈЕ ТО И ПРЕОБРАЗБА НЕПРЕКИДНО У ТОКУ, ВЕЧНА КАТЕГОРИЈА. ДУША ЈЕ СИЛА ПРЕОБРАЖАВАЊА ШТО ЗНАЧИ ДА ЈЕ ДУША И СИЛА ПРЕОБРАЖАВАЊА ЈЕДНО ТЕ ИСТО.

ЖИВЕТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА ПРЕОБРАЖАВАЊА И ПРИХВАЋАЊА ТЕ НЕМИНОВНОСТИ ВОДИ У ХАРМОНИЈУ СА СОБОМ И БОГОМ А ТО ОПЕТ У ЗДРАВИЈИ ЖИВОТ И ДУШЕВНО БЛАГОСТАЊЕ.

ПРИХВАТАЊЕ НЕМИНОВНОСТИ УЗ КУШАЊЕ ПЛОДОВА ПРЕОБРАЗБЕ ЈЕ ЖИВОТ ПО БОЖЈИМ ЗАКОНИМА ШТО ВОДИ ЗАДОВОЉСТВОМ ИСПУЊЕНИМ ЖИВОТУ ПА И ДО БЛАЖЕНСТВЕНИХ ОСЕЋАЊА ДУШЕ. НЕ ПРИХВАЋАЊЕ ТЕ НЕМИНОВНОСТИ ВОДИ У НЕЗАДОВОЉСТВО, ХАОС ПА И НЕСРЕЋУ.

УМЕЋЕ, УМЕТНОСТ ЖИВОТА, ЈЕ ВЕШТИНА У БЕРБИ ПЛОДОВА ПРЕОБРАЗБЕ УЗ ПРИХВАЋАЊЕ НЕМИНОВНОСТИ КОЈУ ПРЕОБРАЗБА НЕМИНОВНО НОСИ У СЕБИ.

РАЂАЊЕ ЈЕ ЗАЧЕЋЕ ВЕЧИТОГ ЖИВОТА КОЈИ СЕ ПРЕОБРАЗБОМ ВРАЋА НА СВОЈ ПОЧЕТАК ДА БИ РАЂАЊЕМ, ПРЕОБРАЗБОМ ПОЧЕЛО СВЕ ИЗ ПОЧЕТКА.

Душан Нонковић Теодоровић