ТРАГОМ СРБА ИЋИ ЈЕ ИЋИ ТРАГОМ РАЗВОЈА ОРУЂА И АЛАТКИ КОЈЕ СУ УНАПРЕДИЛЕ СВЕТ

ТРАГОМ СРБА ИЋИ ЈЕ ИЋИ ТРАГОМ РАЗВОЈА АЛАТКИ И ОРУЂА И ЂИРИЛИЧНИХ СЛОВА ПА ЋЕ СЕ ДОЋИ И ДО СВОГА ИМЕНА И СЛЕДЕЋИН САЗНАЊА; СРБИ СУ ПРВИ НА СВЕТУ ТОПИЛИ РУДУ (600 ГОДИНА ПРИЈЕ СВИХ НА СВЕТУ И 2000 ГОДИНА ПРИЈЕ ИКОГ У ЕВРОПИ, ТО ЈЕ АРХЕОЛОГИЈОМ ДОКАЗАНА ЧИЊЕНИЦА) И ПРАВИЛИ АЛАТКЕ ОД МЕТАЛА. НЕПОБИТНА ЈЕ ЧИЊЕНИЦА ДА СУ ТЕ АЛАТКЕ ОД МЕТАЛА БОЉЕ ОД АЛАТКИ ПРАВЉЕНИХ ОД КАМЕНА А ЉУДИ КОЈИ СУ ПРАВИЛИ ТЕ АЛАТКЕ ОД МЕТАЛА ДАВАЛИ СУ И ИМЕ ТИМ СВОЈИМ ПРОИЗВОДИМА, КО ДРУГИ! ТУ АЛАТКУ КОЈУ СУ ПРОИЗВОДИЛИ ОД МЕТАЛА НАЗВАЛИ СУ СРПОМ, КО ДРУГИ! А И ЉУДИ КОЈИ СУ ТРГОВАЛИ ТОМ АЛАТКОМ НАЗИВАНИ СУ ИСТО ИМЕНОМ ТИХ АЛАТКИ КОЈЕ СУ ИМ ИЗУМИТЕЉИ И СТВАРАОЦИ ТИХ АЛАТКИ ДАЛИ, СРБИМА. ОТУД И РАШИРЕНОСТ ТОГ ИМЕНА И КУЛТУРЕ. ТРГОВЦИ СРПИМА; МА КО ОНИ БИЛИ НАЗИВАНИ СУ СРБИМА ЗАТО ШТО ЈЕ СРП ИЗУМ СРБА И ЗАТО ШТО СУ СВОЈ ИЗУМ ТАКО НАЗВАЛИ ИЗУМИТЕЉИ, СРП КОЈЕГ СУ ТРГОВЦИ ПРЕУЗЕЛИ И ИСТО ТАКО НАЗИВАЛИ. ТРГОВАТИ СЊИМ ЈЕ МОГАО СВАКО, БИО ТАМНЕ ИЛИ БЕЛЕ КОЖЕ АЛИ САМО ОНАЈ КО ГА ЈЕ ИЗУМЕО МОГАО МУ ЈЕ ДАТИ И ИЗВОРНО ИМЕ ПОД КОЈИМ СУ ГА ТРГОВЦИ НУДИЛИ ШИРОМ СВЕТА ШТО НЕ МОРА ЗНАЧИТИ ДА СУ ИСТОГ ПЛЕМЕНА СРПСКОГ И АКО СУ ИХ НАЗИВАЛИ ПО СРПУ СРБИМА, ПО ПРЕДМЕТУ КОЈИМ СУ ТРГОВАЛИ И ТРГОВАЧКЕ ЦЕНТРЕ ОСНИВАЛИ НА РАСКРСНИЦАМА КАРАВАНСКИХ ПУТЕВА. ТАКО ЈЕ НАСТАЈАЛА ИМПЕРИЈА СРПА ОДНОСНО СРБА КОЈА СЕ ШИРИЛА ПРВО ПРЕМА ПЛЕМЕНИМА РАЗЛИЧИТИХ ДИЈАЛЕКАТА ИСТОГ ПОДРУЧНОГ ГОВОРНОГ! ТО ПЛЕМЕ КОЈЕ ЈЕ ПРВО ПРОИЗВОДИЛО СРП ОД МЕТАЛА ЈЕ ДОБИЛО СВОЈЕ ИМЕ ПО СВОМ ПРОИЗВОДУ ОДНОСНО ИЗУМУ, ТАКО ДА СЕ МОЖЕ СА ПОПРИЛИЧНОМ СИГУРНОСТЂУ РЕЋИ ДА ЈА ТО ПЛЕМЕ ПРВО БИЛО, МЕЂУ МНОШТВОМ НЕЗНАНИХ, БЕЗИМЕНИХ ПЛЕМЕНА, КОЈЕ ЈЕ ДОБИЛО СВОЈЕ ПРЕПОЗНАТЉИВО ИМЕ И ПОСТАЛО ПЛЕМЕ НАЈСТАРИЈЕГ ИМЕНА У ЕВРОПИ АКО НЕ И У СВЕТУ ОД КОЈЕГ СЕ ШИРИЛА КУЛТУРА ОБРАДЕ МЕТАЛА ЈЕР ЈЕ МЕТАЛНИ СРП ТАДА БИО ГЕНИЈАЛНО ОДКРИЋЕ ТАДАШЊЕГ ДОБА, ЈЕДНОГ ПЛЕМЕНА КОЈЕ ЈЕ ПО ЊЕМУ ДОБИЛО СВОЈЕ ПРЕПОЗНАТЉИВО ИМЕ, СРБИ.

Душан Нонковић Теодоровић

ПРОЧИТАЈТЕ НЕШТО ВИШЕ О ТРАГОВИМА СРБА, ОВДЕ:

https://dijaspora.wordpress.com/2017/11/01/%d1%88%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%88%d1%83-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%be%d1%86%d0%b8-%d0%be-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b7%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bc-%d1%81%d1%80%d0%b1%d0%b0-ii/