Prestanimo paušalno da osuđujemo ne samo zato što se radi o neistini već i zato što je to najefikasnije oružje sebičnih koji bi da vladaju svetom kako bi nas učinili svojim robovima i ne samo zato već što to vodi ka uništenju celog sveta.

Niti Karl Marks niti Herta Miler su reprezetativni zastupnici celokupnog Nemačkog naroda već jedne sasvim male i opake manjine a po najmanje su to reprezetativni zastupnici apsolutne većine nemačkog naroda. Taj način zasnivanja svojih misli ide u korist samo onih kojima je cilj da zavade pa da vlada kako bi zadovoljili svojoj pohlepi za profitom, uticajem i vlasti dok narod strada i ispašta ma koje vere bio i naciji pripadao. To im je najefikasnije oružje za porobljavanje čitavih naroda metodom zavadi pa vladaj. To je sebična i prokleta manjina koja bi da vlada svetom. Zato prestanite više da razmišljate u tim kategorijama, kroz opake izuzetke da posmatrate celokupan narod. Pa i Dr. Rajs je bio nemac pa nikom ne pada na pamet da misli da su svi nemci dobri ljudi kao Dr. Rajs. Niti su svu tako dobri kao Dr. Rajs niti su svi opaki kao Hitler. To ne sam zato što paušalno osuđivanje naroda ne odgovara istini već i zato što je to najefikasnije oružje upereno protiv nas samih, protiv samog sebe a posebno zato što vodi ka uništenju celog čovečanasva! Zato se to ne odnosi samo na pojedince naroda bivše Jugoslavije već celoga sveta.

Ne dozvolite da nas vaspitavaju naši dušmani. Više o tome i sebi možete naći u mojim knjigama: TRAGOM SRBA I i II.

Душан Нонковић Теодоровић