СПРЕЧИМО УЗУРПИРАЊЕ ВЛАСТИ, ДИКТАТУРУ ПРЕДСЕДНИКА: ПРОТИВУСТАВНО ПРЕНОШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

СПРЕЧИМО

УЗУРПИРАЊЕ ВЛАСТИ, ДИКТАТУРУ ПРЕДСЕДНИКА:

ПРОТИВУСТАВНО ПРЕНОШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ /1/,

ПРИЗНАВАЊЕ И ПРИХВАТАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ И ИНАУГУРИСАЊЕ

АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

УЧЕСТВОВАЊЕМ НА

МИРНОДОПСКОМ НАРОДНОМ СКУПУ ПОДРШКЕ

НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА

КОЈИ ПОШТУЈУ СВОЈУ ЗАКЛЕТВУ И УСТАВ

ТЕ НЕ ПРИЗНАЈУ И НЕ ПРИХВАТАЈУ

НИ ЗАКЛЕТВУ НИ ИНАУГУРИСАЊЕ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА

ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ /2/

Скуп је пријављен МУП-у за уторак, 30. маја о.г.,

од 17:00 до 20:00 часова пред Народном скупштином /3/.

 

 

 

ПОТПУНИ ТЕКСТОВИ СУ:

 

/1/      Председнику Републике и Народној скупштини: (НЕ)УСТАВНО ПРЕНОШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_05_24LTG_PrdsSkpsAV.143105055.pdf

 

/2/      Господину АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ, проглашенoм изабраним кандидатом за председ-ника Републике и председнику Владе

             http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_05_21LTG_VucicuSlike.14072231.pdf

https://facebookreporter.org/2017/05/21/проф-др-љубомир-т-грујић-александре-в/

 

/3/      Пријава скупа МУП-у – Одељењу Полиције за јавни ред и мир града Београда

             http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_05_24PijvaJavno.143104701.pdf

Piše: Prof. Dr Kaplan BUROVIC, akademik; ZAREPATI SE

ZAREPATI SE

semantika, etimologija i politika

Piše: Prof. Dr Kaplan BUROVIC, akademik

Albanski akademik, prof. dr Idriz Ajeti pretendira da je ovaj glagolj našao u REČNIKU Srpske akademije nauka i umetnosti, i to sa značenjem promettre, sengager à, donner sa parole à quelquun: ZAREPAO SE pred poštenim ljudima da neće to više činiti (il a donné sa parole aux hommes de ne pas répeter sa faut.)1)

Akademik Ajeti pretendira da je ova reč iz crnogorskog izgovora srpskog jezika, ali za ovo ne pruža nam nikakav dokaz. On konretno kaže:

Ce verbe trouve son explication à l’intérieur de l’albanais, précisément dans le verbe religieux RRËFEHEM, qui s’est étendu, avec le temps, dans d’autres sphères également sans s’éloigner de son sens originaire »2).

Prevod sa francuskog: « Ovaj glagol nalazi svoje objašnjenje unutar albanskog jezika, tačnije u religioznom glagolu RRËFEHEM (alb. ISPOVEDAM SE), koji se prostreo, vremenom, u drugim sverama, isto tako bez udaljenja od svog originalnog sensa ».

Posle ovoga sledi čitava jedna strana, kako bi rekao V.Beševljev, sa « utančanim žongliranjima, ali uzaludnim, sa fonetskim zakonima…koji gore sapliću stvar, negoli što je objašnjavaju »3).

Pre svega evidentiram da “albanska” reč RRËFEHEM, od koje pretendira akademik Ajeti da potiče srpska reč ZAREPAO SE, stvarno pripada crkvenoj terminologiji, ali ni najmanje nije albanska. U vezi sa ovim, upravo je ovaj Ajeti taj koji je rekao: « U slovenskim jezicima i u rumunskom jeziku nisu dokazane albanske pozajmice iz crkvene terminologije »4).

Francuzi imaju običaj da kažu: « Qui prouve trop, ne prouve rien ». Povodeći se od latinskog principa argumenta ponderantum, non numerantum5), ja se neću upustiti u fonetička žongliranja, već ću udariti ukratko, jer selo koje se vidi, nema potrebu za vodića.

Primer koji su dali autori tog REČNIKA nema ni najmanje veze sa RRËFIM-ISPOVEST, već sa ZAKLETVOM, sa zadanom rečju. Sledstveno, naše ZAREPATI SE i albansko ME U RREËFYE nemaju ništa zajedničkog, ni u semantičkom aspektu, niti u fonetskom. Za albansko ME U RRËFYE Srbi imaju glagol ISPOVEDATI SE, za alb. ME U BETUE – ZAKLETI SE i za alb. ME DHANË FJALËN – ZAREĆI SE, odnosno ZAREPATI SE, sit venia verbo6). JE i NIJE ista stvar! Kako razumeti ovo JE i NIJE?

Verujem da se svugde na svetu kaže da se čovek veze za reč, a vo za rogove. Ali, sem rogova, vo ima i rep. Tako, za osobu koja se ne veže ni za reč niti za rogove, kad nam daje reč za nešto, srpski kažemo: ZAREPAO SE pred poštenim ljudima, vezao se za rep.

Znači, ZAREPAO SE je glagol stvoren od imenice REP, za analogiju sa glagolom ZAREKAO SE, kao njen pandan izmotavanja, ironije, satiriziranja.

Koliko za primer, evo vam jedan slučaj koji sam zabeležio u ovom zatvoru pre nekoliko godina. Kako se zna, u Albaniji je pisano i piše se u svakodnevnoj štampi da sada oni hleb proizvode (alb. PRODHOJNË) u mesto, znači ne uvoze žitarice. Za ovo svakodnevno govori i Radio-Tirana. Jedan od onih osuđenika, kome beše došla duša na vrh nosa, čim spiker Radio-Tirane reče: “Tash bukën e prodhojmë në vend”, dodade: “Po, tashti bukën e PORDHOJMË në vend !(Jeste, sada hleb PËRDIMO u mesto !”).

Šta bi rekao sada I.Ajeti, kad bi koji srpski doktor nauka, i to filolog, etimolog, član i Srpske akademije nauka i umetnosti, pretendirao da albanska reč PORDHOJMË potiče od srpske PRODATI sa metatezom R/O i D:DH, fenomeni ovi poznati iz albanske fonetike ?!

Ima vremena da je sav svet saznao da se Albanci ne bave naukom, već politikom. A vi, g. Ajeti, kad ćete postati svesni da ste sa ovim vašim etimologijama postali smešni?! U vezi vaših studija ja sam rekao od vremena da one ne pokazuju vaše neznanje, već vašu ideo-političku orijentaciju, kome ste žrtvovali vašu čast i dostojanstvo naučnika.7)

Zatvor u Burelju,

Albanija, dana 16.VI.1984.*)

________________

1) AJETI, Idriz: A propos de quelques emprunts albanais dans les parlers serbo-croates, u časopisu STUDIA ALBANICA, Br. 1, Tirana 1982, str. 178.

Francuski prevod il à donné sa parole…je Idriza Ajeti-a (Tirane !). Kako ću niže dokazati, ovaj prevod ne odgovara smislu srpskog ZAREPAO SE, jer – ako nemamo posla sa štamparskom greškom glagola ZAREKAO SE – imamo posla sa jednom igrom reči i, kao takva, doslovno neprevodljiva na albanski jezik. Za naš izraz ZAREPAO SE Albanci obično kažu është betuar për Shën Kurrin (doslovno: zakleo se za Svetog Nikada).

2) Idem: str. 178.

3) V.BESHEVLIEV: Zur Deutung der Kastellnamen in rokops Werk « DE AEDIFICIIS » (1970) 4.

4) AJETI, Idriz: Për historinë e marrëdhënieve të herëshme gjuhësore shqiptaro-sllave, u zborniku KUVENDI I PARË I STUDIMEVE ILIRE, tom II, Tirana 1974, str. 134.

5) Latinski: argumenti treba da se odmere, a ne da se broje.

6) Latinski: neka nam se dozvoli da kažemo ovako.

7) BUROVIĆ, Kaplan: Etimološke konsideracije Br. 1, str. 11, rukopis.

*) Fragmenat iz studije Etimološke konsideracije Br. IX, rukopis. Ovde se objavljuje po prvi put.