АРГУМЕНТИ И ДОКАЗИ ДА СУ СРБИ ПОТОМЦИ ВИНЧАНСКОГ НАРОДА, НАЈСТАРИЈЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ СВЕТА, АУТОТОНИ НАРОД БАЛКАНА

АРГУМЕНТИ И ДОКАЗИ ДА СУ СРБИ ПОТОМЦИ ВИНЧАНСКОГ НАРОДА, НАЈСТАРИЈЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ СВЕТА, АУТОТОНИ НАРОД БАЛКАНА
 
АРГУМЕНТИ И ДОКАЗИ ДА СУ СРБИ ПОТОМЦИ ВИНЧАНСКОГ НАРОДА, НАЈСТАРИЈЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ СВЕТА, АУТОТОНИ НАРОД БАЛКАНА
Неписмено и злонамерно је говорити о србима и српској култури а не хтети видети да је ћирилица, изворни део српске културе старије више од 7 хиљада година како то доказују предмети археолошких ископавања у Винчи украшени ћирилицом. Тек колика је онда заблуда или чак зла намера, тврдити да је Ћирил отац ћирилице, биће то прије обратни јер се родио касније, више од 7 хиљада година, у време кад је српска канцеларија краља Строимира већ увелико писала ћирилицом како то доказује златни печат тог времена писан ћирилицом у лето 6338-6343. (по католичком календару папе Гргура Тринаестог од 830-835. године). https://i1.wp.com/galaksijanova.rs/… Многе енциклопедије о србима, српској култури, српском језику па и ћирилици су писане без икаквих археолошких доказа, бујном маштом у интересу злонамерних налогодовача. Аустроугарска империја је забрањивала да се пише ћирилицом у Босни и дуж приморја. Спутавала се ћирилица како би потом отели и територију. Слично се то ради и данас са ћирилицом у Вуковару па је само питање времена кад ће на ред доћи и други делови а ми сами постати робови или другог реда народ без свог писма и своје културе као да никад нисмо ни постојали. Највећи грех је то што се ти аутори погрешних енциклопедија, некима се ни име не зна, још увек цитирају у ново писаним енциклопедијама а да се наши званичници не побуне против тих злонамерних неистина које нас могу живота коштати. Оспорава нам се чак да смо аутотони народ који је потекао са ових простора а наша “властела” ћути уместо да аргументативно, чврстим археолошким доказима што је у сваком случају више од њихових лажних прича о српском народун, протестним нотама оповргне лаж због које је протекло много крви, којом нас у целини не само понижавају већ и протеравају са наших пра, пра огњишта. Зар су нам уљези већ до те мере овладали нашом “властелом” а “властела” снама да се не усуђујемо чак ни да лажи заменимо доказаном истином и ако прети да хиљаду пута поновљена лаж постане истином.
Говоре да смо се као народ однекуд доселили и ако није било потреба за било каквим селидбама јер је европа била у то време тако ретко насељена да је једва комшија комшију познавао. А уз то Европа је као и Балкан била прекривена непроходним шумама које су биле богат извор биљне и животињске хране за тако малобројно становништво. Какав би ту био разлог да народ крене у селидбу непроходним шумама и непремостивим рекама а о високим планинама да и не говорим. Напомиње се суша али шуме су давале и у највећим сушама довољно биљне и животињске хране а реке богате рибама за тако малобројне популације народа. Не, ту није било у тадашње време никаквих потреба за масивном сеобом целих народа. Све се то касније измислило да би се срби уклонили са најкраћег и најпроходнијег пута, моста, за блиски исток односно Африку (Из геостратегијски интереса као што се то и данас ради). Истина о нашој култури и писмености је сасвим другачија од оног како нас се представља у енциклопедијама.
Грци су преузимали српске речи а латини су преузимали и грчке и српске речи. Млађи преузима од старијег а не обратно. Тако је по Р.Дамјановићу, лат. Реч машина настала од грчке, мехина а та грчка од српске; мешина, прве машине за раздувљавање ватре при топљењу метала. Кад се зна да су претци срба 800 година прије свих народа света топили руду правећи алатке од метала па и док је средња Европа још увек била у каменом добу и правила своје алатке од камена, зар онда није логично да је Машина добила свој назив по српској машини, односно мешини за дување ватре како би се постигла висока температура потребна за топљење металне руде!? Нико више не оспорава чињеницу да се на територији Србије прије него игде на свету топила руда, бавило металургијом јер се та научно доказана чињеница не може оспорити али зато нам оспоравају све друго из политичких а не научних разлога. Па чак и то да су срби потомци народа Винчанске културе измишљајући неке селидбе које никад и ничим нису доказане. Уместо да прихвате археолошке чињенице да је тај стари Винчански народ једног дана називан по својој алатки коју је први на свету производио од метала, насталој развојом металургијсог развоја те да прихвате да је реч срби настала од имена српа, односно од имена те алатке као што је то савремена реч пластика настала из старосрпске речи Пласт-сена (обликовање сена да га не одува ветар-Дамјановић) они пишу енциклопедије преписујући од превазиђених аутора, временом прегажених и опет ко увек у нечијем интересу као да није логично да најстарија металургија света и прва произведе срп за ширу употребу, као да онда није логично да тај народ потом добије и своје име, срби по алатки срп! Све је то ближе правој истини од њихових измишљених селидби народа без нужде и потребе и техничких могућности!
СРП-ЕПОХАЛНИ ИЗУМ ПО КОЈЕМ СУ СРБИ ДОБИЛИ СВОЈЕ ИМЕ АКО ЈЕ ВИНЧАНСКИ НАРОД, НАРОД НАЈСТАРИЈЕ ЦЕВИЛИЗАЦИЈЕ СВЕТА, ПРВИ ОВЛАДАО ОБРАЂИВАЊЕМ МЕТАЛНЕ РУДЕ А ЈЕСТЕ, https://de.wikipedia.org/wiki/Ploč… ЗАШТО ОНДА НЕ БИ БИО И ПРВИ НАРОД КОЈИ ЈЕ ПРВИ НАПРАВИО МЕТАЛНИ СРП, АЛАТКУ ПО КОЈОЈ ЈЕ ДОБИО СВОЈЕ ИМЕ, СРБИ!
СРБИН ИЛИ СРПИН ? СРПСКИ ИЛИ СРБСКИ?
Што чешће себи постаљам то питање и што више, дубље и шире размишљам о њему све више се предајем древној прошлости нашег народа и начину живљења као и навикама из којих су спонтано ницали називи тих времена, како би могао реконструисати настанак изворних именица и њихов основни корен из којег је именица ницала, поникла.
Што се дубље селим својом душом и мислима у та древна времена стим све ближе долазим спознаји начина живота као и међусобног споразумевања. Идентификујући се са тадашњим потребама у чијем центру је било и међусобно споразумевање, језик, од централног егзистенцијалног значаја, довео сам себе у прилику да посматрам развој језика у самим зачетцима диктираних егзистенцијалним потреба за обстанак.
Језик се развијао у самим својим зачетцима не ради луксуза и филозофирања већ ради чистих животних потреба за обстанак. Од степена разумевања и споразумевања, често им је зависио и голи опстанак. Првобитне заједнице су узбудљивом грајом упозоравале на неку звер, на животну опасност. Имитирањем специфичних шумова су могли указивати на змију или неку крволочну звер. Међусобно споразумевање је добијало све више на значењу по свој обстанак па се тако и језик све више и прецизније усавршавао. Тако је по столу настала реч; Столар, по колима реч; колар по рудницима реч рудар и тако у бескрај.
Али по чему је настала реч Србин?
Тешко се отети логичном размишљању а не доћи до утиска да реч србин није настала од речи срп а да реч срп није настала по имитацији звука којег је остављао срп иза себе за време жетве. Шуштећи за време продирања кроз стабљике и наглог трзаја при одсецању снопића скупљеног у руци остављао је иза себе следећи звук; ссссссрп код мекших стабљика а срб код тврдог корова нагласујући меко шуштање са тврдим “б” на крају речи.
Као што су то настајале и прве речи имитацијом звери опасних по живот или у недефинисаном случају довољан би био један крик као знак опасности тако су и имитирали звук српа.
Из тога се да закључити да је звук као и боја и форма и неке друге особине, имао пресудан утицај на означавање нечега односно давању имена. Следећи тој топографији шума и звука (сссссрп или сссссрб) при настајању речи, може се доћи и до речи срп или срб а потом и до имена народа по којем је као његов изумитељ, произвођач и трговац добио своје име.
У та древна врема није се знало за комбајн. Прва алатка за ту врсту посла био је срп. Развојем великих фамилија долази и до развоја линија и лоза које постају све моћније што води и до стварања моћних држава и империја а стим и до потреба за што организованијом жетвом хране. Поставља се питање, како је могло долазити до таквог развоја и пораста моћи ако не кроз удруживање фамилија у групе, група у народе а народа у државе итд ако није постојала нека сила, нужда која их је све повезивала и уједињавала. Та сила и нужда је била и остала борба за намирницама како би се осигурао опстанак лозе, уређења, којем се припадало.
Да би се задовољило потребама за прехрањивање, потребно је било и организовати плодове а и жетву. Да би се удовољило потребама сигурности за очување како својих голих живота тако и залиха жетве, организовали су се чувари који су са временом прерасли у војску а коју је исто требало прехранити.
А за то је било потребно пожњети огромне количине те тако долази и до изума алатке зване срп. Апсолутно је врло веродостојно да се прихвати “срп” као изум срба по којем срби бивају на далеко познати па и називани. Тај срп мора да је у то време проузроковао привредну револуцију тог времена. Сва логична размишњања воде ме у том правцу па и та чињеница да се налази све више доказа да је са српским народом настао и почетак цивилизације.
Са српом, постројени једно до другога могло се, укорак под командом и дисциплинованим радом, пожњети велика количина рецимо жита, које постаје најзначајнији фактор трговине а стим и силе.
Ко контролише храну контролише и свет. Велике армије су се морале снабдевати и великом количином жита. Суше су погађале различита подручја а касније и државе. Потреба за житом и сигурности је сваким новим даном расла а срп у том времену постајао све значајнијом алатком. Од доброорганизованих жетелаца жита настале су и доброорганизоване војске. Једном речју срп је у то време био најважнији проналазак човечанства односно цивилизације.
Да се закључити да је значајан корак цивилизације учињен са проналаском српа а по њему да су се његови проналазачи назвали срби-ма а да је касније то мекано “п” преиначило у тврдо “б”, Српи у Срби или обратно. Проналазач и произвођач српа је у то време био, по значају за друштво и цивилизацију, тадашњи “Никола Тесла”.
Склоност нашег народа давању надимака, на пример, мене школски другови нису звали, нити Душаном нити Нонковићем већ кратко Ноне. Очигледно је да је карактеристично за људску посебну наклоњеност да од имена прави рационалније надимке који указују на припадност, посебност, неовисно од имена које човек званично има а који на најрационалнији начин одговарају емоционалном утиску ствараоца имена а и најреалније описује надимком, изрази карактер или изглед човека. То је навика коју смо задржали као неку врсту инстинкта од пра, пра давнина као механизам за рађање нових појмова. Друго, Сама чињеница да је Никола Тесла а и многобројни други светски генији попут Миланковића, Пупина ид. износе на површину наклоњеност нашг народа ка стварању изума па зашто онда не би и срп био српски изум.
Са изумом српа почиње цивилизација па и корени индустријализације, обележавајући српом почетак тада нове ере индустријализације као што то чине у данашње време изуми Николе Тесле, обележавају савремену еру модерне цивилизације и највиша достигнућа ове наше савремене цивилизације без којих не би било опстанка света
Наша историјски доказана ратоборност као и војни и државни успеси указују на способност организовања као и на радну а стим и ратну дисциплину која се могла развити само из искуства предходних генерација захваљујући раним корацима са српом у руци при колективним жетвама што уједно ствара дојам о мирољубивом домаћину и непрекорном војнику као и о изврсној гостољубивиј нацији једне симбиозе која је могла проистећи само из ратара домаћина и војника. То доказују, до данашњег дана, сачувани обичаји и карактеристике нашег народа као гостољубивог народа који никог није поробљавао, наследство потекло из хиљадугодишње винчанске епохе, царства без ратова.
На крају би се вратио столу и столару, колима и колару, руди и рудару… Србину и српу, после точка а можда и прије, највећем изуму човечанства! Геном светске цивилизације као и светске индустралијализације почиње са српом и србима, народа Винчанске цивилизације. У Плочник-у, на југу Србије, је обрађиван бакар 800 година раније него било где у свету. Зашто онда не би најстарија металургија света ( https://sr.wikipedia.org/sr-el/Пл… ) као таква не би и као прва производила метални срп за масовну употребу.
Не дозволимо да нам то било ко омаловажи због наше доброћудности. Војно то не можемо спречити али умно у сваком случају. Будимо поносни на то и ширимо ту чињеницу широм света!
Сећам се веома добро да је у селу Ердуту 1946, у време мог детињства, постојала само једна вrшилица и то у власништву велепоседника Баумана који је после вршидбе својих парцела поверавао ту једину своју вршилицу мом деди, као неку врсту захвалности за посао мог деде на његовом имању, да површи своје жито а онда се ишло у мобу од комшије до комшије како би сви сељаци у што краћем времену, док не падне киша, овршили и своје снопове жита унапред припремљеног за вршидбу.
Могу замислити да се некада и срп позамљивао од комшије до комшије као алатка коју, у почетку, није имао свако. Надам се да ће на то питање, једног дана, Винча дати одговор. Предпостављам да су стручњаци за израду српова уживали посебан углед у друштву свог окружења па и шире као што то доказује овај надгробни споменик, извор Википедија: https://upload.wikimedia.org/wikipe… Споменик на гробљу – крст и срп мада се тај срп може тумачити као део календара који означава почетак жетве али исто тако и плодност жене? Ђурићи – Заовине, планина Тара
Срби су народ изумитеља као што то доказују Никола Тесла, Миланковић Милева Марић или Пупин и многи других а срп је после точка у то време био највећи изум човечанства тог времена који доказује континуитет развоја културе Винчанског народа који по свом металургијском производу добија своје име, народ српа, народ срба, што доказује и аутотоност срба на тим просторима Винчанске културе који је по карактеристичној својој иновацији тог времена српу добио и име, срби.
Види се и по слици надгробног споменика колико је значило откриће српа тадашњем свету! Зар би онда по том свему наведеном било чудо да су и срп изумели Срби и по њему добили своје име!? А ко то већ зна, можда се некад срп називао срб? А трговци који су долазили у куповину српова говорили да иду србима да купе српове или кад су каравани са срповима долазили у њихова насеља, села те се оглашавало довикивањем да су стигли српи и тако ти произвођачи и трговци срповима добили и своје име, срби!?
На крају би се усудио, аргументативно, тврдити да су срби добили своје име по српу као произвођачи и трговци срповима. У прилог томе говори и чињеница да су у Европи ако не и у свету први савладали топљење руде и обраду метала како то доказују археолошка одкрића Винчанске културе Плочника, култура подунавља Винче недалеко од Београда зашто онда не би били и први народ који је производио метални срп. Ко други ако не срби поготово кад се има у виду да је Цар Лазар имао у саставу своје војске и најсавршеније оклопнике тог времена који су је чинило непобедивом. Зар то не указује на богату традицију обрађивања метала. Израда српа је далеко једноставнији процес од израде оклопа за војника и коња.
И Немачки извор указује на чињеницу да је Балкан превазишао камено доба 2000 год. прије средње Европе: (Aus wissenschaftlicher Sicht ist es daher sinnvoll die Epoche immer mit einer Region in Verbindung zu bringen. So endete beispielsweise die Steinzeit in der Balkanregion mehrere tausend Jahre früher als in Mitteleuropa) Из Немачког извора; http://www.rime.de/wiki/geschichte/ произилази да је епоха каменог доба Балкана била неколико хиљада година раније превазиђена него епоха каменог доба средње Европе. То значи да је Балкан ушао у епоху бакра и бронзе док се средња Европа још увек налазила дубоко у каменом добу. Док су средњоевропејци радили каменим алаткама, балканци односно срби су већ обрађивали метал и израђивали алатке од метала. Поставља се сад ту питање, зашто онда не би били и први народ у Европи који је производио и продавао српове по којим су га муштерије препознавале и називале а по којем је и, коју деценију или столеће касније, добио и своје име. Уносан посао производњом српова учинио је произвођаче и продавце српа снажном заједницом а од снажне заједнице настала је истоимена снажна држава, Србија! Ако су се у каменом добу, по каменом оруђу, називале епохе (камено доба) по епохи бакра и бронзе ( доба бакра и бронзе зашто се онда по алатки срп не би називао народ који је ту алатку производио и продавао! Јасно је да су срби увек били ту као аутотони народ који се није ниодкуд доселио већ је само једног дана по својој алатки добио своје име! Уосталом, Европа је тада била тако ретко насељена да за било каквом селидбом није постојала никаква потреба а шуме су биле бујне и непроходне али и са природним намирницама пребогате тако да ни по том питању није било потребе да се крене у селидбу непроходним шумама и непремостивим рекама.
Аутор Текста, Душан Нонковић-Теодоров

ПРИЈАВА МИРНОДОПСКОГ НАРОДНОГ СКУПА ПОДРШКЕ НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА КОЈИ ПОШТУЈУ СВОЈУ ЗАКЛЕТВУ И УСТАВ. ЦИЉ СКУПА!-Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији

НАРОДНА СКУПШТИНА

Свакој посланичкој групи:

 • Посланичка група Српска напредна странка

 • Посланичка група Социјалистичка партија Србије 

 • Посланичка група Српска радикална странка

 • Посланичка група Доста је било

 • Посланичка група Демoкратска странка

 • Посланичка група Социјалдемократска партија Србије

 • Посланичка група Партија уједињених пензионера Србије

 • Посланичка група Двери

 • Посланичка група Демократска странка Србије

 • Посланичка група Јединствена Србија

 • Посланичка група Либерално демократска партија – СДА Санџака

 • Посланичка група Нова Србија

 • Посланичка група Савез војвођанских Мађара – Партија за

демократско деловање

 • Посланичка група Покрет социјалиста – Народна сељачка странка –

Уједињена сељачка странка

 • Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине – Зелена странка

 • Посланичка група Социјалдемократска странка, Народни покрет Србије

 • Госпођи Светлани Булајић, генералном секретару:

за сваког народног посланика: sekretar@parlament.rs

Трг Николе Пашића 13

11000 Београд

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Полицијска Управа за град Београд – Управа полиције

Одељење за јавни ред и мир

Булевар Деспота Стефана бр. 107,

11000 Београд

Доставља се:

Господин Александар ВУЧИЋ, председник Владе и

проглашени новоизабрани кандидат за председника Републике

predsednikvlade@gov.rs, http://www.srbija.gov.rs/vlada/kontakt.php, https://twitter.com/avucic

Средства јавног обавештавањa и јавност

Предмет: ПРИЈАВА МИРНОДОПСКОГ НАРОДНОГ СКУПА ПОДРШКЕ НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА КОЈИ ПОШТУЈУ СВОЈУ ЗАКЛЕТВУ И УСТАВ. ЦИЉ СКУПА

Пријава Скупа

На основу Устава (Преамбула, Чланови 1 – 3, 18, 19, 21, 23, 43, 46, 50, 51, 97 – 99 и 114 Устава), овиме се МУП-у Републике Србије пријављује:

МИРНОДОПСКИ НАРОДНИ СКУП ПОДРШКЕ

НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА

КОЈИ ПОШТУЈУ СВОЈУ ЗАКЛЕТВУ И УСТАВ

То је скуп држављана Републике Србије који такође поштују Устав, који хоће и могу да дођу пред Народну скупштину у Београду и да буду пред њом у току одржавања седнице Народне скупштине која се буде одржавала ради проглашења Александра ВУЧИЋА за председника Републике. Скуп ће се одржати на дан и у току те седнице Народне скупштине, пред њом. Пријава се сад подноси да би сви били на време обавештени, почевши од државних органа до целог народа.

Противуставна деловања, супротна заклетви, Александра Вучића

Образложења и докази: о противуставним деловањима Александра Вучића и њиховим последицама, о неиспуњености услова да он положи председничку заклетву зато што је погазио своју заклетву члана Владе, и о противуставности да он буде проглашен за председника Републике, о обавези сваког народног посланика да поштује Устав и да не прихвати ни председничку заклетву ни проглашење Александра Вучића за председника Републике су јавно излагани много пута (на пример рефренце /1/ – /10/).

Циљ скупа

Ради поштовања Устава као записаног исказа народне воље и народног опредељења; ради заустављања: општег пропадања и растурања Републике Србије, губитка слободе и јачања окупације:

МИ, ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,

НЕ ПРИХВАТАМО НИ ЗАКЛЕТВУ НИ ИНАУГУРИСАЊЕ

АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

Народни посланици који прихватају заклетву и инугурисање Александра Вучића за председника Републике делују против Устава, газе своју посланичку заклетву, губе легитимитет народног посланика и треба мирно да напусте седницу Народне скупштине.

Ради стварања услова: за ослобађање народа, за заустављање општег пропадања и растурања Републике Србије и за васпостављање целине и надлежности Републике Србије; ради избора и инаугурисања лица за председника Републике које је досадашњим својим животом, радом, делима и иступањима показало и доказало да поштује Устав и да је спремно да верно својој председничкој заклетви извршава дужности председника Републике Србије

МИ, ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,

ПОДРЖАВАМО НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ

КОЈИ ПОШТУЈУ СВОЈУ ЗАКЛЕТВУ И УСТАВ

Народни посланици који су верни својој посланичкој заклетви и то показују тиме што не прихватају ни заклетву ни инаугурисање Александра Вучића за председника Републике, задржавају свој посланички легитимит, могу и обавезни су да наставе седницу Народне скупштине да би у складу с Уставом:

 1. извршили избор вршиоца дужности председника Народне скупштине ако је садашњи председник изгубио легитимитет;

 1. поништили изборе од 2. априла због њихове нерегуларности и неуставности;

 1. расписали опште: председничке, парламентарне и локалне, изборе;

 1. распустили досадашњу Републичку изборну комисију;

 1. извршили избор нове Републичке изборне комисије;

 1. извршили избор Надзорног одбора за праћење рада Републичке изборне комисије и спровођење изборног процеса са становишта Устава и закона;

 1. извршавали дужности Народне скупштине везане само за изборе и за конституисање новоизабране Народне скупштине.

Референце

/1/ Уставном суду: „Уставна жалба и да Уставни суд забрани Томиславу Николићу, Борису Тадићу, Ивици Дачићу, др Мирку Цветковићу и Александру Вучићу да буду на било ком руководећем положају“, http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_03_05LTG_UsZlb.31330122.pdf

/2/ Народној скупштини: „Државни удар: Разрешења председника Николића и Владе; Општи избори“, http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_09NrSkps_DrzavniUdar.28870414.pdf

/3/ Вучићево пустошење Србије,

https://www.youtube.com/channel/UCXVxkKdJLbmfq5R9oiQiJYQ/featured?annotation_id=annotation_327467637&feature=iv&src_vid=8SLRHKXjwA и

https://facebookreporter.org/2017/02/27/srpski-kolektiv-probudi-se-srbine-jeziva-istina-o-aleksandru-vucicu-i-politickoj-mafiji-video/

/4/ Вучићево енормно повећање дуга,

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#label/%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B/15928a2ef4c40bb7?projector=1

/5/ Уставном суду: „Уставна жалба на пресуду Управног суда“,

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_03_14LTG_USuZlbSve.9255541.pdf

/6/ Народној скупштини: „Неиспуњеност услова да Александар ВУЧИЋ ступи на дужност председника Републике Србије и нови избори“,

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_04_03LTG_Skp_AVsve.9261814.pdf

/7/ Александру Вучићу: „Ви, Александре Вучићу, демократија и диктатура“,

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_04_13LTG.10244907.pdf

/8/ Н П „ОТАЏБИНА“, „Саопштење за јавност“ – Вучићев раздор у Србском народу,

https://facebookreporter.org/2017/04/15/bruka-i-sramota/

/9/ Народној скупштини: „Ваша, народни посланиче (не)легитимност да будете народни посланик“ и Александру Вучићу: „не би ли схватио да треба да се повуче“,

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_04_18LTG_Posl_AV.10752418.pdf

/10/ Александру Вучићу: „Никоме, осим себи, не дозвољавате да поништи Србију“:

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_04_28LTG_OdkudSadAV.11732233.pdf

Београд, 5. мај, 2017. год. ` С поштовањем,

Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији,

у своје име, у име осталих 331 потписника петиције https://www.peticije24.com/sssss за смену Томислава Николића и целе Владе под председништвом Александра Вучића, и у име 468 потписника захтева народној скупштини да смени Томислава Николића и целу Владу те и њеног председника Ивицу Дачића и потпредседника Александра Вучића:

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_09NrSkps_DrzavniUdar.28870414.pdf

Џона Кенедија 31/15

11070 Београд

http://www.ssssseternal.org