НЕ ПРИХВАТИТИ И НЕ УВАЖАВАТИ МИЛАНКОВИЋЕВ КАЛЕНДАР ЈЕ ГРЕХ ПО БОЖЈИМ ЗАКОНИМА ИСТИНЕ!

https://www.facebook.com/notes/du%C5%A1an-nonkovi%C4%87/%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/925191437529412