ISTINA NAD ISTINAMA

ISTINA NAD ISTINAMA

Neznajući šta je starije dal kokoška il jaje

učio nas komunizam a i bezbožni ateizam

da nema Boga tvorca univerzuma i života

da ljubimo vodju svog umesto svog Boga

krv je, rekama tekla i opet nas uče iznova

I opet nas uče iznova naše crkve poglavari

da trebamo ikone ljubiti a kroz njih i Boga

i ako je već krv tekla, mutnima rekama zla

i ako se širila crna kuga smrt i tuberkoloza

ljubljenjem ikona u slavu Hrista i gospoda

I opet nas uče iznova ti isti crkve poglavari

što nauku proteraše, taj istinski jezik Boga

iz svetih hramova, bez kojeg nema razuma

niti shvatanja istine ni sebe pa nit drugoga

kako onda da shvate Teslu Božjeg apostola

Kako će samo moć bez Božjeg jezika istine

izać pred gospoda Boga bez apostola nauke

kako će moći objasniti da nisu Božiju istinu

da su umesto Božje istine svoju predikovali

a nauku jezik Božje istine iz crkvi progonili

Istina nad istinama je, da je nauka reč Boga

da naslućivanje, postaje tek naukom istina

da je Bog gospodar nauke, svog jezika istina

da možemo tek tolko znat kolko nam dozvoli

učenjem nauke Božjim jezikom istine saznati

Dušan Nonković-Teodorović