Jugoslav Petrusic – DOSAO SAM DO TAJNIH PLANOVA 12 07 2016

NEOLIBERALNA EKONOMIJA JE DEMOKRATIJI RAK RANA

AKO SE POD DEMOKRATIJOM PODRAZUMEVA VOLJA VEĆINSKOG DELA NARODA A TO SE EKSPLICITNO PODRAZUMEVA ONDA SU MEHANIZMI NEOLIBERALNE POLITIČKE EKONOMIJE SUŠTA SUPROTNOST DEMOKRATSKIM PRINCIPIMA!

U NEOLIBERALNOJ POLITIČKOJ EKONOMIJI NE ODLUČUJU MASE VEĆ SPECIJALIZOVANA „ELITA“RETKIH KOJI SU KAO TAKVI SUŠTINSKA MANJINA.

NASILNO NAMETANJE UTRKE SLABIJEM OD STRANE JAČEGA JE VITALNI INTERES NEOLIBERALNE POLITIČKE EKONOMIJE SA UNAPRED POZNATIM REZULTATOM GDE SLABIJI GUBI SVE A STIM I SLOBODU A I DEMOKRATIJU PREDSTAVLJA ČIN ZLOUPOTREBE PA I ZLOČINA

SKORO JE NEPOJMLJIVO SA KOLIKIM JE USPEHOM, OČEVIMA NEOLIBERALNE EKONOMIJE, POŠLO ZA RUKOM DA LIBERALIZAM, ZBOG U SEBI SADRŽANE REČI KOJA SUGERIŠE SLOBODU, PREDSTAVE NARODNIM MASAMA NOSEĆIM STUBOM SLOBODE I DEMOKRATIJE I AKO JE LIBRALIZAM, SUDEĆI PO SUŠTINI SVOJIH REZULTATA SVE DRUGO SAMO NE DEMOKRATIJA ! NEOLIBERALIZAM MOŽE BITI SVE DRUGO SAMO NE MOŽE BITI NIT SLOBODA NITI DEMOKRATIJA VEĆ DIKTATURA SPOSOBNIJEG I JAČEGA! AKO TAKO HOĆETE, RADI SE O ŠAČICI NAJBOGATIJIH SNOBOVA SVETA KOJI VLADAJU IZ SENKE SVETOM, ČESTO I BEZ TRUNKE MORALA I SAOSEĆANJA TUĐIH NEVOLJA I NESREĆA!

KAKO JE UOPŠTE MOGUĆE BILO DA NAROD PRIHVATI NEOLIBERALNU EKONOMIJU ZA ARŠIN DEMOKRATIJE KAD ODREĐUJE ZAKONOM JAČEGA I SPOSOBNIJEG KO ĆE OBSTATI A KO PROPASTI U KOJOJ POBEDNIK ODREĐUJE ŠTA JE SLOBODA I DEMOKRATIJA I ZA KOGA!? SIGURNO NE ZA VEĆINSKI DEO NARODA ODNOSNO DEMOKRATIJU? NARAVNO DA POBEDNIK ODREĐUJE ŠTA JE SLOBODA I DEMOKRATIJA A NE POBEĐENI! ZAR NE? DALI JE IKAD IKO IKOGA VIDEO DA POSLE IZGUBLJENE BITKE, PORAŽENI ODREĐUJU ŠTA IM PRIPADA A ŠTA NE? VEĆINSKI DEO NARODA OVE NAŠE PLANETE PRIPADA VEĆINSKOJ POPULACIJI SLABIJIH ŠTO BI TREBALO ZNAČITI DA JOJ PRIPADA I SUVERENITET NAD DEMOKRATSKIM ODLUČIVANJIMA VEĆINE ALI U PRAKSI NE ODLUČUJU SLABIJI KAO NI PORAŽENI GUBITNICI VEĆ ODLUČUJE MANJINA NAJBOGATIJIH I NAJMOĆNIJIH.

NASILNO NAMETANJE UTRKE SLABIJEM OD STRANE JAČEGA JE VITALNI INTERES NEOLIBERALNE POLITIČKE EKONOMIJE SA UNAPRED POZNATIM REZULTATOM GDE SLABIJI GUBI SVE A STIM I SLOBODU A STIM I DEMOKRATIJU. POBEDNICI SU MANJINA U ODNOSU NA VEĆINSKI UDEO SLABIJIH KOJI NIKAKO NE MOGU BITI PREDSTAVNICI DEMOKRATIJE KOJA JE ZASNOVANA NA VEĆINSKOJ BAZI. SLABIJIH I SIROMAŠNIH JE DALEKO VIŠE OD MOĆNIH I TIH BOGATIH KOJI UZIMAJU SEBI ZA PRAVO DA ODREĐUJU PRAVAC KOJIM SE VEĆINSKI DEO NARODA MORA KRETATI PA STIM I OBIM SLOBODE I UČEŠĆA U DEMOKRATSKIM ODLUKAMA. NARAVNO DA JE TO MOGUĆE SAMO UZ POMOĆ UZURPACIJE VLASTI! ZAR SE TO MOŽE ONDA NAZVATI DEMOKRATIJOM, DEMOKRATSKIM PROCESIMA!?

NEOLIBERALNA EKONOMIJA JE ZASNOVANA NA PRAVU JAČEGA A NE PRAVU DEMOKRATSKE VEĆINE ŠTO ZNAČI DA NIJE ZASNOVANA NA PRINCIPIMA VEĆINSKOG ODLUČIVANJA NARODA VEĆ NA SPOSOBNOSTIMA JAČIH I SPOSOBNIJIH POJEDINACA ŠTO JE SUŠTA SUPROTNOST DEMOKRATSKIM PRINCIPIMA.

I AKO NEGDE I PONEKAD IZGLEDA DA SE DONOSE ODLUKE NA BAZI VEĆINSKOG DELA NARODA, MOŽE SE BITI SIGURAN DA SE ONDA RADI SAMO O OPTIČKOJ KOZMETICI ILI KUPLJENIM POJEDINCIMA KOJI ZVANIČNO PREDSTAVLJAJU NAROD DAJUĆI TAKO NEOLIBERALNOJ EKONOMIJI LAŽNI DEMOKRATSKI IDENTITET, IZGLED. (DAJUĆI TAKO „SATANI“ „ANĐELSKI“ IZGLED OBRAZA)

PRISILJAVANJEM SLABIJEG NA UTAKMICU SA JAČIM I SPOSOBNIJIM PO CENI SOBSTVENE EGZISTENCIJE SLABIJEG, GDE SE UNAPRED ZNA POBEDNIK, NIJE NIŠTA DRUGO DO SLOBODA JAČEGA NA PLJAČKU SLABIJEGA ŠTO SE NE MOŽE NAZVATI DRUGAČIJE DO ZLOČINOM. NEOLIBERALNA EKONOMIJA JE ZASNOVANA NA TRIBUTIMA JAČEGA A NE NA DEMOKRATSKIM PRAVIMA VEĆINE ŠTO BI ZNAČILO DA VEĆINA A NE NAJJAČI ODLUČUJE O SUŠTINSKIM PITANJIMA SVOJE EGZISTENCIJE, ŠTO U PRAKSI TO NIJE TAJ I TAKAV SLUČAJ. SVET ŽIVI U DOBA NOVOG SVETSKOG POREDKA KOJEM JE POKRETAČ NEOLIBERALNA EKONOMIJA ODNOSNO PRAVO JAČEGA.

JESTE TAČNO DA REČ LIBERALIZAM OZNAČAVA POJAM IZA KOJEG TREBA DA STOJI SLOBODA BEZ KOJE NE MOŽE BITI NI DEMOKRATIJE ALI, O ČIJOJ SE TU SLOBODI RADI!? SIGURNO SE TU NE RADI O SLOBODI SLABIJEGA NA BAZI DEMOKRATSKOG ODLUČIVANJA! NEOLIBERALNA EKONOMIJA JE ZASNOVANA NA PRAVIMA SPOSOBNIJEG I JAČEGA SA PRAVOM DA U SLOBODNOJ KONKURENCIJI POBEDI JAČI PA I DA UNIŠTI SLABIJEGA. ZAR SE MOŽE TO ONDA NAZVATI DEMOKRATIJOM! ZAR SE MOŽE TAKVO PRIVREDNODRUŠTVENO UREĐENJE U KOJEM VEĆA I JAČA RIBA GUTA SLABIJU NA OSNOVU SVOJE NADMOĆNOSTI NAZVATI DEMOKRATIJOM. MISLIM DA TA SLIKA VIŠE ODGOVARA FAŠISTIČKOJ IDEOLOGIJI NEGO DEMOKRATSKIM PRINSIPIMA ODLUČIVANJA. NARAVNO DA ĆE SE JAČA RIBA BORITI DA ODRŽI SVOJE PRAVO NA SLOBODU DA ŽDERE SLABIJE RIBE PA I SVE DOTLE DOK NE PRGUTA I POSLENJU TE POSLE NJE I SAMA CRKLA OD GLADI JER TAD VIŠE NEĆE BITI SLABIJIH RIBA KOJE BI MOGLA DA PROGUTA TA POSLEDNJA NAJJAČA. DA, NEOLIBERALIZAM JE NOVA SLOBODA ZA JAČEGA, PRAVO DA DRŽAVE SA JAČOM PRIVREDOM PROGUTAJU SLABIJE ALI TO NIJE I SLOBODA SLABIJEGA ODNOSNO SLABIJE RIBE KOJA BIVA OD VEĆE PROGUTANA. MISLITI DA JE NEOLIBERALIZAM NOVA SLOBODA ZA SVE, JE U SUŠTINI SAMO GREŠKA U RAZMIŠLJANJU JER TO NEOLIBERALIZAM NIJE NI SLOBODA NI DEMOKRATIJA ZA VEĆINSKI DEO MANJIH I SLABIJIH „RIBA“, NARODA I DRŽAVA A BEZ SLOBODNE VEĆINE NEMA NI VEĆINSKOG ODLUČIVANJA! A STIM NI DEMOKRATIJE NITI ZA SVE SLOBODE! ETO U TOM ŽBUNU LEŽE SVETSKE KRIZE KOJE ĆE ZAVRŠITI U PROPASTI SVETA UKOLIKO SE NE SHVATI DA NEOLIBERALIZAM NE PREDSTAVLJA NI NAJMANJI ELEMENT, NI „D“ SLOVO OD DEMOKRATIJE VEĆ SAMO INSTRUMENT ZA ZADOVOLJAVANJE POHLEPE ZA VLAŠĆU NAJBOGATIJIH I NAJUTICAJNIJIH POJEDINACA, SNOBOVA, ZAJEDNIČKE NAM PLANETE.

DEMOKRATSKI IZBORI U SRBIJI NE ODRAŽAVAJU STVARNU VOLJU NARODA VEĆ HIJERARHIJU MEDIJA KOJI OBRAZUJU JAVNO MIŠLJENJE U INTERESU ONIH KOJI IH FINANCIRAJU KAKO BI NAROD PRIHVATIO TUDJU SREĆU A SVOJOU NEVOLJU KAO SVOJU VOLJU A NEOLIBERALNU EKONOMIJU ZA SVOJU DEMOKRATIJU.

ZATO DEMOKRATSKI IZBORI U SRBIJI NE ODRAŽAVAJU STVARNO MIŠLJENJE NARODA NA OSNOVI ŽIVOTNIH POTREBA, OD EGZISTENCIJALNOG ZNAČAJA, VEĆ MIŠLJENJE NARODA OBRAZUJU MEDIJI U INTERESU NEOLIBERALNE EKONOMIJE, IZRABLJIVAČA KOJIM JE RENTABILNIJE PLATITI POJEDINCE DA PIŠU U NJIHOVOM INTERESU STVARAJUĆI LAŽNU SLIKU O DEMOKRATIJI NEGO SNOSITI TROŠKOVE POTREBNE ZA DOSTOJAN ŽIVOT NARODA U CELINI.

DA BI NAROD DOŠAO DO PRAVE ISTINE I KOREKTNOG, U ODNOSU NA ISTINU, SVOG MIŠLJENJA OSTAJE MU SAMO JEDNA JEDINA MOGUĆNOST A TO JE DA POGLEDA OKO SEBE I DUBOKO U SVOJ NOVČANIK TE USPOREDI TO ŠTO VIDI SA SVOJIM STVARNIM ŽIVOTNIM POTREBAMA KAKO BI NA OSNOVU SVOG A NE TUDJEG MIŠLJENJA MOGAO DONETI ODLUKU NA IZBORIMA, KAGA DA BIRA, POVERI SVOJE POVERENJE PA POSLE TRI MESECA DA PONOVO POGLEDA U DNO NOVČANA TE PO POTREBI DA PODRŽI ILI SKINE VLADU MASOVNIM PROTESTIMA I CIVILNOM NEPOSLUŠNOŠĆU!

OVAKVA NEOLIBERALNA EKONOMIJA ZASNOVANA NA PRAVU JAČEGA, KOJA OBEZBEĐUJE JAČEMU SVE VIŠE PROFITA A SLABIJEMU SVE VIŠE BEDE I ZAVISNOST I TO DO TE MERE DA SU ČAK I VLADE TAKOZVANIH SUVERENIH DRŽAVA POSTALE OVISNE OD DIKTATA „BOGOVA“ NEOLIBERALIZMA KOJI VUKU KONCE IZ SENKE KAO NAJBOGATIJI I NAJIMUĆNIJI SNOBOVI SVETA, KOJI SU U STANJU DA SVOJIM KAPITALOM UZURPIRAJU SVAKU VLAS I NA SVAKOM MESTU I U SVAKO DOBA, NIT JE DEMOKRATIJA NITI HUMANI NAČIN PRIVREĐIVANJA DOSTOJNOG ČOVEKA! UBICE DEMOKRATIJE SU SE PROGLASILE ZA „BOGOVE“ DEMOKRATIJE, NJENE ČUVARE U KOJOJ ONI KROJE SVIMA KAPU KAKO BI ODREĐIVALI ŠTA JE DEMOKRATIJA A ŠTA FAŠIZAM UZ MANIPULACIJU VEĆINSKOG DELA NARODA. TAKVA NEOLIBERALNA POLITIČKA EKONOMIJA NE ĆE MOĆI OBSTATI A JOŠ MANJE SPASITI SVET IZ BEDE U KOJU GA JE GUNURA, TA NEOLIBERALNA POLITIČKA EKONOMIJA PA SE VEĆ NIKO NE UZBUĐUJE NI ZBOG NASILNOG OTIMANJA LJUDSKIH ORGANA U SVRHU PROFITA!

Dušan Nonković-Teodorović