SVET JE PRED SVOJOM APOKALIPSOM A NASTAVLJA I DALJE SA KRIVOTVORENJEM BOŽIJE VOLJE

NAUKA JE BOŽIJI JEZIK OD BOGA NAM DAT KAKO BI RAZUMELI I SEBE I BOGA, KOJEG SU DESPOTI CRKVI, RELIGIJA I DOGMI BACILI U ZAPEĆAK SVOG DESPOTIZMA

Posted on April 1, 2016 by dijaspora

NAUKA JE BOŽIJI JEZIK OD BOGA NAM DAT KAKO BI RAZUMELI I SEBE I BOGA, KOJEG SU DESPOTI CRKVI, RELIGIJA I DOGMI BACILI U ZAPEĆAK SVOG DESPOTIZMA I ZABORAVILI! ZAR JE ONDA ČUDO ŠTO NE RAZUMEMO NI SEBE NI BOGA, ŠTO TETURAMO PO RUBU SVOJE PROPASTI IZ SVETSKE KRIZE U KRIZU

BEZ NAUKE U SLUŽBI BOŽIJE VOLJE NEMA NAM SPASA NI IZLASKA IZ KRIZA A KAKO DA BUDE U SLUŽBI BOŽIJE VOLJE KAD SE POGLAVARI RELIGIJA NE BAVE NAUKOM, JEZIKOM ZA NAJSUPTILNIJU KOMUNIKACIJU IZMEDJU SEBE I BOGA

DOŠLA SU VREMENA U KOJIMA SU NASTAJALI ATEISTI PREUZIMANJEM CEPTE NAUKE ZAHVALJUJUĆI PROUČAVANJU NAUKE ODNOSNO TOG BOŽANSTVENOG JEZIKA TE NA TAJ NAČIN OVLADALI SVETOM BEZ VERE U BOGA I BOŽIJEG MORALA. TAKO JE NASTALA SITUACIJA DA SE DESPOTI I POGLAVARI CRKVI, DOGMI I RELIGIJA KAD OBOLE NE OBRAĆAJU ZA LEČENJE APSOLUTNO BOGU ODNOSNO SVOJOJ DOGMI, CRKVI ILI RELIGIJI KOJOJ PRIPADAJU VEĆ ODLAZE DA KORISTE BOLNICE KOJE SU SAGRADJENE NA NAUCI, BOŽIJEM JEZIKU KOJEG SU TI DESPOTI RELIGIJA VEĆ ODAVNO BACILI U ZAPEĆAK I ZABORAVILI.

NAUKA JE BOŽIJI JEZIK OD BOGA NAM DAT ZA KOMUNIKACIJU SA SOBOM I BOGOM DA BI U SVE KOMPLIKOVANIJIM VREMENIMA, TOG BESKRAJNOG I NEUMOLJIVOG DELA BOŽANSTVA, MOGLI OBSTATI

DESPOTI CRKVI RELIGIJA I DOGMI SU SE VEĆ ODAVNO ODREKLI NAUKE KAO BOŽIJEG JEZIKA BACIVŠI JE U ZAPEĆAK SVOG DESPOTIZMA, IZGUBIVŠI TAKO I VEZU SA BOGOM, BOŽIJIM JEZIKOM ZA SHVATANJE BOŽJIH PORUKA

NIKOLA TESLA JE PO BOŽIJOJ VOLJI APOSTOL PROSVETITELJ I SVETAC KOJI JE PREDODREDJEN BIO DA CELOM ČOVEČANSTVU OSVETLI PUT. ALI TI DESPOTI NISU NAŠLI ZA SHODNO DA GA PROGLASE SVETCEM BAŠ ZATO ŠTO SU ZABORAVILI BOŽIJI JEZIK KOJIM BI MOGLI RAZUMETI I SEBE I BOGA

NIKOLA TESLA JE REKAO, OSTAVIO ZAPIS, DA ON NIJE NIŠTA IZMISLIO DA JE SVE I PRIJE NJEGA POSTOJALO SAMO DA JE ON ODABRAN BIO DA TO SAZNANJE PODELI ČOVEČANSTVU “KAKO NE BI NESTALO U MRAKU”

KOLIKO SU CRKVE I NJENI POGLAVARI NA BOŽIJEM PUTU DOKAZUJE ČINJENICA DA JOŠ UVEK NISU NIKOLU TESLU PROGLASILI APOSTOLOM I SVETCEM NAŠEG VREMENA I AKO SE KORISTE U BOLNICAMA NJEGOVIM IZUMOM MAGNETOREZONANCIJE, TESLINOG PRONALASKA, DA BI OZDRAVILI! A GDE JE TU ONDA MORAL I POŠTOVANJE BOŽIJE VOLJE KAD SE ZAVALI U FOTELJU DALJINSKIM U RUKAMA (IZUM NIKOLE TESLE) I UDOBNO PREVRĆE PO TV PROGRAMIMA DA SAD NE GOVORIM O STOTINAMA DRUGIH TESLINIH IZUMA!

VEROVATNO ĆE CRKVA JEDNOG DANA PROGLASITI NIKOLU TESLU SVECEM ALI TO ĆE IM BITI UZALUD UKOLIKO I NAUKU PONOVO NE UVRSTE U JEZIK KAKO BI RAZUMELI I SEBE I GOSPODA BOGA.

Crkve i vere izmedju istine i bajki, napredka i zaostalosti, prihvatiljivosti i neprihvatljivosti, verodostojnosti istine i laži su samo neka pitanja koja se moraju rasvetliti u ime Božije istine PREDIKATIMA NAUKE istinskog svetog jezika. Dokle još mogu biti crkve prepovedači Božije reči ako je ne razumeju!? Kako može crkva biti tumač Božje reči ako ne razume govor, “sveti maternji jezik” Boga kojim nam govori kroz nauku!? Kako se to moglo uopšte i dogoditi da poglavari crkvi i vera skrenu sa Božijeg puta ako ne stoga što su iz ličnog interesa, sujete il pohlepe za silom i vlasti tumačili božiju reč u svojem interesu i ako im od Boga nije dato da razumeju neke te “stvari”! Umesto iskrenosti i istine poslužili su se svojim izmišljenim pričama i bajkama kako bi sebe stavili na mesto sveznajućeg Boga. Najuverljiviji primer koji se ne može opovrgnuti je priča da je zemlja ploča nošena od 4 diva. Zar ne bi bilo iskrenije reći da im na to pitanje Bog još nije dao uvid kojeg nauka ne bi bila u stanju kasnije opovrgnuti!? To je samo jedna od bezbroj neistina koje su se širile u ime Božije reči koje su vodile do gubljenja poverenja i vere u veru i crkvu. Jednom rečena neistina bez verodostojnog pokajanja postaje laž u koju se više ne veruje, prestaje biti Božijom rečju a stim i od vernika prihvatljivom istinom. Da bi poglavari vera i crkvi povratili već davno izgubljenu verodostojnost moraju isključivo poći od istine a da bi se njom mogli služiti potrebno je hteti bez primese lične sujete razumeti govor Boga koji se sastoji iz; nauke, umetnosti u vremenu života i smrti. Ko te atribute Božijeg jezika, gospodara vremena života i smrti, ne razume i što je po narod još tragičnije, ne prihvati ne može biti zastupnik istine a stim ni Boga ni Božije reči! U postojanje Boga ne može se sumnjati jer smo i sami sobom, svojim vidom i svim čulima Božije delo, svedoci života i smrti i svega onoga što nas okružuje zahvaljujući Božijim zakonima. Da bi se ti zakoni razumeli a stim i govor Boga mora se učiti Božiji jezik iz bukvara zvanog “nauka”. Nekad je bila crkva škola nauke a stim i učenik Božijeg jezika a njeni poglavari su bili učitelji, filozofi daleko ispred svog vremena, apostoli, avangarda vremena u kojem su živeli i delovali kao iskreni Božiji glasnici. Kako sada stvari stoje mnogi poglavari crkve nisu odoleli iskušenjima koje im je nauka omogućavala a da ne prigrabe silu i vlast nad običnim ljudima tog vremena ali ne nad svojim već Božijim bićima smatrajući ih u najmanju ruku ovcama. Od tad su kola nizbrdo krenula sitnim pa sve većim gresima poput inkvizicije i krstaških ratova. Vreme je neograničena Božija sila pa će sve kad-tad doći na svoje mesto. Odkada se crkva odrekla svojih apostola nauke, izgubila je i svoju moć u društvu i državi! Apostoli nauke poput Nikole Tesle nisu proglašavani, od crkve, svetcima i ako su samo naučnim proučavanjem istine mogli razumeti Božji jezik što im je omogućilo da ostvare ogromna naučna dela u interesu celokupnog čovečanstva. Sam Nikola Tesla je rekao da on nije ništa izmislio da je sve i prije njega to postojalo odnosno ti zakoni postojali i da je on bio samo predodredjen da ih pretvori u dela. Iz toga se da zaključiti da se crkva i njeni poglavari moraju vratiti nauci jer je ona Božija reč kojoj treba posvetiti pažnje a ko će to drugi morati ako ne oni i crkva. Da bi to mogla, neobhodno je da se bude iskren i na pitanja na kojih nema odgovora iskreno priznati da im se saznanja još nisu Božijom Voljom otvorila. Bolje je priznati svoju slabost i biti verni Božiji izaslanik nego sebi prisvajati veću slavu nego što je to Božjom voljom predvidjeno! Samo dostupnom istinom se može razumeti i Bog i nauka jer je nauka Božij dar, komunikacije, razgovora sa sobom i Bogom. Ono što se zna, sazna naučnim preispitivanjima a što je u interesu čovečanstva, treba i primenjivati u interesu sviju. Ono što čovek zna pripada čoveku i Bogu a ono što ne zna pripada izričito Bogu koji će nam putem nauke ukazati šta možemo a šta ne možemo znati. Kao što su nekada crkve bile centri i izvor saznanja, kulture i umetnosti na osnovi dostupnih naučnih saznanja tako bi to mogle biti i danas uz prihvatanje nauke kao Božijeg jezika. Samo tako bi mogla crkva ponovo biti iskreni tumač Božije reči na naučnoj bazi, vaspitač svoje dece u vrtićima, školama, univerzitetima i naučnim institutima. Samo na taj način bi mogla crkva služiti istini i Bogu i na taj način zasjati starim sjajem i sebe vratiti na pravi put Božiji!

Oni koji će ove misli proglasiti sektaškim moraju znati da su plod uma i razuma najvećeg Božijeg nam dara u vremenu, datog nam na volju da budemo ono što jesmo-da budemo ljudi od uma i razuma! Um bez razuma vodi u ratove, propast i pakao. Um i razum koji nisu u toku vremena ne mogu biti ni u koraku Božije volje te ne mogu služiti ničim dobrim ni Bogu ni čoveku jer su nam saznanja sa vremenom u večitom porastu po Božijoj volji. Na nama je da nauku shvatimo kao razgovor sa Bogom kako bi mogli donositi razumne odluke!

Dušan Nonković-Teodorović

POTOPLJENA GRAČANICE JE DOKAZ NEPOBOŽNOSTI, BOGOHULSTVA NAJODGOVORNIJEG DELA POGLAVARA SPC BEZ I TRUNKE MISLI KOJE BI TREBALE DA PREDSTAVLJAJU PRAVOPIS UMA RAZUMA I DUŠE, ODRAZ NAŠE LJUDSKOSTI, VERE I DUHOVNE PISMENOSTI

Posted on April 2, 2016 by dijaspora |

MISLI

 

MISLI SU PRAVOPIS UMA RAZUMA I DUŠE, ODRAZ NAŠE LJUDSKOSTI, VERE I DUHOVNE PISMENOSTI, TEMELJ JEZIKA NAUKE, ISTINE ZA OPĆENJE SA SOBOM I BOGOM.

BEZUMAN, BEZ RAZUMA I DUŠE NE SHVAĆA NI SEBE KAO ČOVEKA NIT SHVAĆA DA IMA BOGA! ZA RAZLIKU OD ONIH ŠTO MISLIMA MANIPULIŠU DA NAUKU IGNORIŠU KAO BOŽJU ISTINU, NISU NI ZLOBNI NI PAKOSNI NI GREHOM ISPUNJENI KAO ONI ŠTO SU NAUKU SVESNO IZ SVETIH HRAMOVA PROTERALI RADI LIČNE SUJETE I DESPOTSTVA KAKO BI SEBE VIDELI KAO NEPREKOSNOVENE ZASTUPNIKE BOGA.

POGLAVARI CRKVI, RELIGIJA I DOGMI, KOJI ZAPOSTAVLJAJU NAUKU KAO JEZIK ISTINE I DAR BOŽIJI, ZAPOSTAVLJAJU STIM ISTINSKI BOŽJI JEZIK KOJIM NAM BOG SAOPŠTAVA SVOJU VOLJU, OTVARA HORIZONTE, OSTAVLJA I POSTAVLJA GRANICE.

NAUKA UZ POMOĆ MISLI TRAŽI ODGOVORE U VREMENU NA PITANJA KOJA POSTAVLJA ŽIVOT IZMEDJU RODJENJA I NEMINOVNE SMRTI DA BI ISPUNILI ZADATAK I SMISAO BOŽIJE VOLJE NA SVOJE I GOSPODOVO ZADOVOLJSTVO ZBOG ČEGA NAS JE I BOGATO NAGRADIO UDAHNUĆEM ŽIVOTA.

UM JE ONO ŠTO SE UME

RAZUM ONO ŠTO SE RAZUME

DUŠA ONO ŠTO SE OSEĆA

MISLI ONO ŠTO ČINI ČOVEKOM

UM, RAZUM I DUŠU JEDNOM CELINOM

NAUKA JE ISTINA TE CELINE, POTVRDA VERODOSTOJNOSTI

POTOPLJENA GRAČANICA JE DOKAZ NEPOBOŽNOSTI, BOGOHULSTVA NAJODGOVORNIJEG DELA POGLAVARA SPC BEZ I TRUNKE MISLI KOJE BI TREBALE DA PREDSTAVLJAJU PRAVOPIS UMA RAZUMA I DUŠE, ODRAZ NAŠE LJUDSKOSTI, VERE I DUHOVNE PISMENOSTI, TEMELJ JEZIKA NAUKE, ISTINE ZA OPĆENJE SA SOBOM I BOGOM I IZVOR VERODOSTOJNOSTI! POTOPLJENA GRAČANICA POZIVA DA SE NA NEISPRAVNIM DELOVIMA TEMELJA SPC UDARE NOVI TEMELJI VERI, VERODOSTOJNOSTI ZASNOVANI NA ISKRENOSTI I NEOBORIVOSTI BOŽIJE REČI REČENE NAM JEZIKOM NAUKE KAKO BI ZNALI GDE SU NAM GRANICE!

Dušan Nonković-Teodorović

AKO ŽELIMO BOLJI ŽIVOT ONDA MORAMO HTETI UČITI IZ SVOJIH GREŠAKA

Posted on April 3, 2016 by dijaspora |

AKO ŽELIMO BOLJI ŽIVOT ONDA MORAMO HTETI UČITI IZ SVOJIH GREŠAKA

Ako posejemo seme pšenice a umesto pšenice nikne nam kukolj zar i onda ne treba sumnjati u svoju nepogrešivost te se i dalje držati svojih istih tih načela koja nam radjaju kukolj umesto pšeničnog zrna!?

Ako nam sveti duh podigne Gračanicu a današnji poglavari SPC bez ikakvog protesta dozvole da se ta svetinja potopi zar se i onda ne treba posumnjati u ispravnost i svetost poglavara SPC našeg vremena!? Setimo se; i Hristos je prevrnuo stolove trgovaca te ih grubo izbacio iz crkve i na taj način nam pokazao put kako se postupa sa lažnim vernicima. Zar to ne dokazuje da nije uvek za svaki šamar podmećao i drugi obraz!

A ako je to sve moguće zar se onda ne bi trebalo trezvenim okom pogledati u čemu su slabosti naše vere i načela ne samo SPC već i uopšte većine vera i dogmi širom sveta koje je to potapljanje svetinje Gračanice ostavilo tako ravnodušnim. Zar su to te vrednosti zbog kojih se narodi, vernici, širom sveta glodju, ratove vodu i samo za sebe i svoj “tanjir” interesuju. Kako to samo mogu, slaviti Hrista a potapati svetinju!

Dokle će još moći, ti poglavari vera i svetih hramova, tvrditi da zastupaju Boga i istinu da prepovedaju istinu i samo istinu a jezik istine, nauku, iz hramova proterivati a da im se ta nepravda ne vrati poput bumaranga. Istina i nauka su dva nerazdvojiva pojma koja odredjuju stepen verodostojnosti a stim i brojnost sledbenika istine i vere. Da je do potapljanja Gračanice došlo pokazuje samo da je u temeljima naša SPC nešto i truleži ugradjeno bilo, nešto što je loše uticalo na brojnost i sledbenost vernika pa i kad su u pitanju svetinje ovakve poput sudbine Gračanice što predočava pravo stanje stvari, raspad vera takvih kave su do sada bile i ono u šta su se izrodile. Krajnje je vreme da se narod otrgne iz zagrljaja te nekulture i okrene veri zasnovanoj na osnovi nauke kako bi sveti hramovi ponovo postali centri vere, istine i kulture na osnovi nauke kao božijeg jezika za prepoznavanje istine. To je sigurno moguće i tad kad nam nauka ne odgovori na svako pitanje samo treba to i hteti i imati strpljenja dok nam se odgovor božijom voljom ne ukaže!

Dušan Nonković-Teodorović

 

Ono što mi nazivamo smrt i život su koraci, odkucaji srca, impulsi, beskonačnog života, beskonačnog širenja i rasta u vremenu i prostoru bez granica

Posted on April 6, 2016 by dijaspora |

Ono što mi nazivamo smrt i život su koraci, odkucaji srca, impulsi, beskonačnog života rasta u vremenu i prostoru bez granica

Bog je tvorac od večnosti vremena i beskonačnog prostora, popunjenog nepromenljivim Božijim zakonima od neograničene moći i večite važnosti, sila neprekidnog kretanja, neprestalnog rasta. Ono što mi nazivamo smrt je samo korak beskonačnog života, rasta u vremenu i prostoru bez granica. Ono što mi nazivamo našim životom je samo korak večitog rasta i razvoja od večnosti života. Smrt i život su koraci, odkucaji srca, impulsi, života od večnosti.

Bog je Božja volja ničim uništiva neograničenog vremena i prostora u kojima vlada jezik božijih zakona nama razumljivih samo slovima nauke jer je nauka istinski jezik Božije volje, tumač Božijih zakona. Ne zbog Boga već zbog nas moramo se služiti naukom kako bi bolje razumeli i Boga i Božiju volju a i stim bili u harmoniji sa Božijim zakonima što je neminovan uslov za naš bolji i sretniji život. Nepoštovanjem Božijih zakona ili kako se to pomodarski kaže, nepoštovanjem prirode nema nam ni sreće a ni obstanka na duže staze. Živeti u suprotnosti Božijim zakonitostima je živeti u mraku i laži, je zloupotreba Božijeg dara datog nam da se upravljamo po svojoj volji. U tom smislu, datog nam dara, Bog nas neće u zlim delima sprečavati ali će mo to što činimo u skladu sa božijim zakonitostima ili protiv njih i te kako osetiti svim svojim bićem, osetiti kao sreću i zadovoljstvo, harmoniju života ili kao pakao duše već za svog života. Ali kako živeti u skladu Božijih zakonitosti ako se zapostavlja pa i ignoriše nauka kao božiji jezik kojim nam se obraća tvorac života i smrti večitog vremena i beskonačnog prostora ako nismo spremni da se posvetimo nauci da bi mogli razumeli Božije zakonitosti. Što se više crkva udaljuje od nauke stim se više udaljuje i od Boga a stim i od naroda kao Božijeg dela! Bez nauke nema verodostojnosti a bez verodostojnosti nema ni vere. Primera radi; Milanković je već odavno izračunao kalendar koji je po naučno dokazanoj istini verodostojniji od postojećih kalendara ali poglavari crkve su ga odbili da prihvate kao zvanični kalendar crkve pa se ja sad ovde pitam ko je tu Bogohul? Onaj ko se služi istinom sigurno nije! Na crkvi je da što prije uskladi veru kroz nauku jer je nauka jedini put do istine, Boga odnosno da razumemo volju Božiju a stim i sebe i drugoga.

Dušan Nonković-Teodorović

 

https://dijaspora.wordpress.com/2016/04/09/uzroke-svetskih-kriza-i-ratova-treba-traziti-u-duboko-ukorenjenim-krizama-vera-nastalih-gubljenjem-verodostojnosti-i-liberalnim-sistemima-zasnovanih-na-pobedama-i-dominaciji-jacega/

Uzroke svetskih kriza i ratova treba tražiti u duboko ukorenjenim krizama vera nastalih gubljenjem verodostojnosti i liberalnim sistemima zasnovanih na pobedama i dominaciji jačega!

Uzroke svetskih kriza i ratova treba tražiti u duboko ukorenjenim krizama vera nastalih gubljenjem verodostojnosti i liberalnim sistemima zasnovanih na pobedama i dominaciji jačega!

Krize vera i gubljenje autoriteta proizilazi iz pogrešnog tumačenja Božijeg slova, Bogoslovija koja su često u svojoj istoriji stojala u suštoj suprotnosti Bogosloviji Hrista zasnovanoj na saosećanjima, pravdi i solidarnosti sa slabijim, bolesnim i nejakim na čoveku dostojanstven način, jednom rečju na istinitoj pravdi Božijoj. Zemlja daje dovoljno, čak i u izobilju hrane da niko ne bi morao umreti od gladi. I sva druga bogatstva planete nam stoje u izobilju na raspolaganju i to u tolikoj meri da nisu potrebni ratovi oko onog što čoveku stoji u izobilju na raspolaganju. Pa ipak se vode i ako su protiv Božije volje. ( Neko će reći pa zašto nam onda to Gospod dozvoljava? Pri tom treba imati na umu da nam je dao moć da odlučujemo po svojoj volji pa sve što radimo radimo po svojoj volji stvarajući sebi i drugima raj il pakao na zemlji – za to smo mi sami a ne Bog nadležni. Data nam je prilika da živimo kao ljudi ili kao životinje ili ko zna ko kakvi sve monstrumi-sve što radimo radimo sebi, neće patiti Bog zbog naših grešaka, pogrešno odabranog puta već mi sami)

Ne može se biti verodostojan točenjem sebi vina a drugima točenjem i hvaljenjem vode. Sa odvajanjem Bogoslovije od nauke samo se ubrzao raspad verodostojnosti vera i njenih poglavara. A kako i ne bi kad su se poglavari vera odrekli nauke, jezika kojim nam se obraća Bog kako bi razumeli sebe i drugoga pa i samoga gospoda Boga. U priče da je zemlja ploča nošena od 4 diva ili 4 kornjače, slona nije više mogao niko verovati posle naučni dokaza da je okrugla… Tumačenje Božije volje u interesu jačega isto nije u korist pravde i verodostojnosti a po najmanje po volji Hristovoj što je dovelo do procvata komunizma, ateizma koji je preuzeo osnovne istine iz Hristove Bogoslovije u ime proleterijata poniženih i bedom ojadjenih prepovedajući bratstvo i jednakost.

Ako poglavari vera nameravaju povratiti istinski sjaj svojih hramova ispunjenih i mladim generacijama onda moraju integrisati nauku u sam centar svoje Bogoslovije kao jezik koji nam je Bog predodredio za spoznavanje istine! U Nokoli Tesli moraju videti kao svetlo Božije volje koje nam osvetljava put a u nauci moramo videti Božji jezik, put kojim nas vodi u bolju budućnost. Bez prevazilaženja kriza vera nećemo moći prevazići ni krize liberalnih sistema zasnovanih na pobedama i dominaciji jačega.

Kriza neoliberalnog političkoekonomskih sistema je zasnovana na pobedama i dominantnim pravima jačega bez i trunke emocija i saosećanja pa stim i bez socijalne pravde bez koje nema ni izlaska iz tih već svetskih razmera kriza koje prete uništenjem sveta svetskim ratovima. Krize neoliberalizma mogu se prevazići samo konsekventnom primenom instrumenata socijalne pravde. Medjutim da bi došlo do primene tih instrumenata mora se prvo prevazići kriza sveopšteg morala što je praktično nemoguće bez prevalizaženja kriza vera a prevazilazenja verskih kriza nema niti će moći biti bez povratka bogosloviji istine odnosno nauci i Hristovom Bogoslovu! Samo prevazilaženjem društvene krize, koja je zahvatika svet a kojeg će i dokrajčiti neobuzdani političkoekonomskim liberalizmom zasnovanog na neskromnosti, egoističkim mehanizmima, budjenju pohlepa u interesu ličnih profita i apsolutnom pravu jačega, može se spasiti svet!

Dušan Nonković-Teodorović

 

https://dijaspora.wordpress.com/2016/04/12/nauka-je-jezik-bozji/

NAUKA JE JEZIK BOŽJI

Već od samog začeća učimo

u majčinoj, utrobi da živimo

naukom, se već tada bavimo

jezikom Boga, da preživimo

I kad se na ovaj svet rodimo

vidimo samo to, što osetimo

čulima svim, darom Božijim

naukom, što kroz život vodi

I kada prvi put okom vidimo

govorimo nemuštim smislom

naukom tim Božijim jezikom

suzom dirljivom ili osmehom

Nauka je jezik, Božji nam dar

bez kojeg ne bi bilo ni razuma

ni vere u sebe Boga i drugoga

bez nauke nam nema obstanka

Nauka je jezik od Boga nam dat

da shvatimo sebe drugog i Boga

da bi bili, na Božijem putu ljudi

a i sve radili po sobstvenoj volji

Nauka je jezik Božijih zakona

od kojih nam zavisi i obstanak

a i od razumevanja toga jezika

zavisi zdravlje, ljubav a i sreća

Dušan Nonković-Teodorović

MA KO TVRDIO DA SE U SREBRENICI DESIO GENOCID SAMO DOKAZUJE DA NEMA POJMA ŠTA JE GENETIKA – ILI JE GLUP ILI ZLONAMERAN, BIĆE PRVO OVO DRUGO!

MA KO TVRDIO DA SE U SREBRENICI DESIO GENOCID SAMO DOKAZUJE DA NEMA POJMA ŠTA JE GENETIKA – ILI JE GLUP ILI ZLONAMERAN, BIĆE PRVO OVO DRUGO!

GENETIKA JE NAUKA O NASLEDNIM (GENETSKIM) OSOBINAMA I NJIHOVIM RAZLIKAMA PA PREMA TOME GDE NEMA GENETSKIH (NASLEDNIH) RAZLIKA NE MOŽE BITI NI GENOCIDA JEDNE GENETSKE POPULACIJE NAD DRUGOM!

OGROMNA VEĆINA SVETA GOVORI O GENOCIDU U STILU UBEDJENOG EKSPERTA A DA NEMA POJMA ŠTA JE GENETIKA, GENOCID A ŠTA ZLOČIN PA ĆU POKUŠATI ODMAH NA SAMOM POČETKU DA RASVETLIM TO PITANJE KONKRETNIM PRIMEROM. AKO SE DETE CRNKINJE I CRNCA USVOJI OD NEKOG, RECIMO U EVROPI, BELOG BRAČNOG PARA TO DETE NEĆE PROMENITI TOKOM SVOG ŽIVOTNOG RAZVOJA SVOJU BOJU KOŽE ŠTO DOKAZUJE DA JE TA BOJA KOŽE GENETSKI NASLEDNA ZAHVALJUJUĆI GENIMA KOJI ODREDJUJU NASLEDNE OSOBINE TE AKO TO DETE UNIŠTAVATE ZBOG BOJE SVOJE KOŽE, ZBOG GENETSKE NASLEDNOSTI ONDA JE TO GENOCID. AKO TO ISTO USVOJENO DETE CRNE PUTI ODRASTE U, RECIMO NEMAČKOJ U NEKOJ FAMILIJI BELOG BRAČNOG PARA NE ĆE POBELITI JER MU TO NE DOZVOLJAVAJU GENI KOJI ODREDJUJU BOJU KOŽE ALI TO DETE ĆE NAUČITI NEMAČKI PA I PREUZETI DEO KULTURE TE SREDINE U KOJOJ ODRASTA ŠTO DOKAZUJE DA JEZIK NIJE GENETKA, NASLEDNA, OSOBINA VEĆ VASPITNA. AKO GA ZBOG JEZIKA, KOJIM GOVORI I KULTURE U KOJOJ JE ODRASTAO UNIŠTAVATE A NE ZBOG CRNE PUTI ONDA ČINITE ZLOČIN A NE GENOCID NA OSNOVI GENETSKIH RAZLIKA. AKO HRVATSKA FAMILIJA USVOJI SRPSKO ILI MUSLIMANSKO DETE I OBRATNO SRPSKA ILI MUSLIMANSKA SRPSKO ILI HRVATSKO ILI SRPSKA FAMILIJA MUSLIMANSKO ILI HRVATSKO DETE PA TU DECU SRETNETE NA ULICI NEĆETE BITI U STANJU DA PREPOZNATE SRPSKO, MUSLIMANSKO ILI HRVATSKO DETE ŠTO DOKAZUJE DA NEMA NASLEDNIH ODNOSNO GENETSKIH RAZLIKA PO KOJIMA BI BILI PREPOZNATLJIVI KAO SRPSKO, HRVATSKO ILI MUSLIMANSKO DETE. TO ZNAČI DA GDE NEMA GENETSKIH PREPOZNATLJIVIH NASLEDNIH RAZLIKA DA NE MOŽE BITI NI GENOCIDA ODNOSNO UNIŠTAVANJA NA OSNOVI GENETSKIH RAZLIKA-KAO ŠTO SE NE MOŽE UNOŠTITI NEŠTO ŠTO NE POSTOJI!

SAMO NAROD JEDNE RASE MOŽE SE RAZLIKOVATI OD NARODA DRUGE RASE NA PRIMER BELA RASA OD CRNE RASE ILI ŽUTA ITD. MEDJUTIM IZMEDJU NARODA NA BALKANU NE POSTOJE RASNE, GENETSKI NASLEDNE RAZLIČITOSTI PA SE NE MOŽE PO GENETSKOJ, NASLEDNOJ OSOBINI, NIKO NI UNIŠTAVATI JER TE GENETSKE RAZLIČITOSTI MEDJU NARODIMA BALKANA NE POSTOJE. TU POSTOJE KULTURNE, ETNIČKE I VERSKE RAZLIČITOSTI KOJE SE NE RAZLIKUJU PO NASLEDNIM OSOBINAMA VEĆ PO VASPITNIM OSOBINAMA KOJE SA GENIMA NEMAJU NIKAKVE VEZE PA SE UNIŠTAVANJE PO TOJ OSNOVI NE MOŽE NIKAKO NAZVATI GENOCID VEĆ ZLOČIN. TIPIČAN PRIMER GENOCIDA KOJI ODGOVARA NAUČNOJ DEFINICIJI GENOCIDA BILO JE UNIŠTAVANJE CRVENE RASE (INDIJANACA) ZBOG SVOJIH NASLEDNIH TIPIČNIH GENA CRVENE RASE. AKO BI SRELI NEGDE JEDNOG CRVENOG INDIJANCA PREPOZNALI BI GA KAO TAKVOG KAO ŠTO BI PREPOZNALI JEDNOG CRNOG ČOVEKA KAO PRIPADNIKA CRNOJ RASI. UKOLIKO BI SRELI NA ULICI SRBINA, STANOVNIKA BOSNE ILI HRVATSKE NE BI GA MOGLI KAO TAKVOG DEFINISATI NA OSNOVI GENETSKIH RAZLIČITOSTI. SVI ONI U ISTOM REGIONU GOVORE ČAK I ISTIM DIJALEKTOM ŠTO ZNAČI DA NEMA NI RASNE NI NEKE DRUGE GENETSKI UOČLJIVE RAZLIČITOSTI. ISTREBLJAVANJE INDIJANACA JE GENOCID KAO I U VREME HITLEROVE VLADAVINE PLANSKO STERILIZOVANJEM DA BI IH ISKORISTILI OSTATAKOM ŽIVOTA KAO RADNU SNAGU KOJA IZA SEBE NE OSTAVLJA POTOMSTVO. U KONCENTRACIONIM LOGORIMA SU UNIŠTAVALI SVE OSTALE NARODE I RASE DA BI NA KRAJU STVORILI GERMANSKU PLAVU RASU. TO JE GENOCID JER JE JEDNA GENETSKA POPULACIJA UNIŠTAVALA SVE OSTALE U INTERESU STVARANJA SOBSTVENE GENETSKE RASE SPECIJALNIH I PREPOZNATLJIVIH NASLEDNIH OSOBINA. NAZIVANJEM SREBRENIČKOG ZLOČINA GENOCIDOM JE OMALOVAŽAVANJE MILIONSKIH ŽRTAVA STVARNIH GENOCIDA, TREĆEG NEMAČKOG RAJHA I ŽRTAVA GENOCIDA NAD INDIJANCIMA, STAROSEDEOCIMA, ODNOSNO NAD CRVENOM RASOM SA CILJEM OTIMANJA ŽIVOTNOG PROSTORA ILI JEDNOM REČJU REČENO RADI OSTVARIVANJA PROFITA.

SVA OVA NAPREZANJA DA SE SREBRENIČKI ZLOČIN NAZOVE GENOCIDNIM JE U STVARI ZATAŠKAVANJE I ODVRAĆANJE POGLEDA SVETSKE JAVNOSTI OD SVOJIH GENOCIDA KAKVA U ISTORIJI ČOVEČANSTVA NISU ZABELEŽENA BILA PO SVOM OBIMU I BRUTALNOSTI KOJOM SU U AMERICI IZVRŠILI NAD INDIJANCIMA I U NEMAČKOJ NAD SVIM OSTALIMA SPROVEDENIH NEDELA, GENOCIDA, NEPOJMLJIVIH RAZMERA. POSTAVLJA SE PITANJE, ZAŠTO SE UZ POMOĆ SREBRENICE BRKAJU POJMOVI GENOCIDA I ZLOČINA ODNOSNO PROGLAŠAVA SREBRENIČKI ZLOČIN GENOCIDOM? ODGOVOR JE JEDNOSTAVAN;DA BI SE ODVRATIO POGLED OD SVOJIH POČINJENIH ZLOČINA U CILJU GLOBALIZMA ODNOSNO NEOKOLONIJALIZMA U INTERESU MANJINSKIH ALI BASNOSLOVNO BOGATIH GRUPA KAKO BI BILE TE GRUPE ILI POJEDINCI JOŠ BOGATIJI! SREBRENIČKI GENOCID JE IZMIŠLJEN DA BI OPRAVDALI TI PROTAGONISTI GLOBALIZMA SVOJ ZLOČIN NEZAKONITOG MEŠANJA U UNUTRAŠNJE STVARI SUVERENIH DRŽAVA A PRE SVEGA, NEZAKONITO BOMNBARDOVANJE JUGOSLAVIJE KRŠENJEM UN KARTE, OSNOVNOG MEDJUNARODNOG PRAVA KAO I KRŠENJE SVIH MEDJUNARODNIH KONVENCIJEA DA BI SE OPRAVDALO UVODJENJA NATO U NEZAKONITE IGRE MANIPULANATA IZ LIČNOG KORISTOLJUBLJA TIH BASNOSLOVNO BOGATIH I MALTE NE NEOGRANIČENOG UTICAJA SNOBOVА!

СВИХ ТИХ ЗЛОЧИНА, СВЕТСКИХ РАЗМЕРА ГЕНОЦИДА ПА НИ СВЕТСКИХ КРИЗА НЕ БИ БИЛО ДА СЕ ПОГЛАВАРИ ВЕРА, РЕЛИГИЈА, ДОГМИ НИСУ, ВЕЋ ОДАВНО, ОДРЕКЛИ НАУКЕ КАО БОЖИЈЕГ ЈЕЗИКА ИСТИНЕ КОЈИ НАМ ОМОГУЋУЈЕ ДА РАЗУМЕМО СЕБЕ, ДРУГОГА И БОГА КАКО БИ МОГЛИ ДОНОСИТИ ИСТИНСКИ ИСПРАВНЕ ОДЛУКЕ. КРИЗАМА ВЕРА СУ ПРЕДХОДИЛЕ КРИЗЕ МОРАЛА ГУБЉЕЊЕМ СОБСТВЕНЕ ВЕРОДОСТОЈНОСТИ ОДРИЦАЊЕМ ОД НАУКЕ, ЈЕЗИКА ИСТИНЕ ШТО ЈЕ ОМОГУЋИЛО КРИЗЕ И РАТОВЕ СВЕТСКИХ РАЗМЕРА. НАУКА ЈЕ ЈЕЗИК ИСТИНЕ КОЈЕГ СУ СЕ ВЕРЕ ВЕЋ ОДАВНО ОДРЕКЛЕ У ИМЕ СВОЈИХ ИСТИНА ПОД ИЗГОВОРОМ ВЕРЕ У БОГА! А КАКО СЕ МОЖЕ ВЕРОДОСТОЈНО ВЕРОВАТИ АКО СЕ НЕ КОРИСТИ НАУКА КАО ЈЕЗИК ИСТИНЕ ОД БОГА НАМ ПОДАРЕНОГ ДА БИ МОГЛИ РАЗУМЕТИ СЕБЕ, ДРУГЕ И БОГА!?

Dušan Nonković-Teodorović

VERA I NAUKA
Staroga zaveta smisao
je na rečenici posustao
zub za zub, oko za oko
jer shvatismo da će mo
svi biti slepi i bez zuba
svetom hodati bez uma
Tako istinom shvatismo
i drugi obraz da dajemo
umesto šamar šamarom
da te račune poravnamo
svoj obraz podmetasmo
dostojanstvo izgubismo
Bezbožnike ohrabrismo
ponizno neveri služismo
za oproštaj zla molismo
umesto naukom bavimo
jezik Boga da razumemo
istinu svetu da spoznamo
Samo nauka je jezik Boga
jezik istine, Božji nam dar
da razumemo sebe i druge
da nam nasušni život bude
na zemlji i nebu večiti sjaj
od Boga nam najmiliji dar
Jezikom nauke će se znati
odgovore na pitanja dobiti
i to samo baš u tolkoj meri
kolkoj nam to Bog dopusti
u čudo Božjih tajni zaviriti
i lepoti dara Božjeg uživati
Dušan Nonković-Teodorović

ПУТ БЕЗ ПОВРАТКА

Лицемерно је говорити о Сребреничком злочину као геноциду а кад је у питању геноцид Трећег Немачког Рајха и истребљење индијанаца тврдити да не постоји колективна кривица једног народа! Већ само из те чињенице је уочљиво у колику кризу је упала цивилизација и целокупно човечанство  кренувши у пакао путем без повратка.

Неприхватљиво, непристојно и непоштено па и неписмено је говорити о Сребреничком злочину као геноциду а кад је у питању геноцид Трећег Немачког Рајха и истребљивање индијанаца, црвене расе Америчких домородаца, говорити и тврдити да не постоји колективна кривица целокупног народа за почињен геноцид а онда у истом потезу те мисли тврдити како су срби геноцидан народ због злочина у Сребреници! Зар то није мера дуплих аршина!? Зар може цивилизовани свет себи допустити и толерисати примену дуплих аршина а да не буде саучесник у демонтажи моралних вредности, дестабилизацији суверених држава и провоцирању светских криза па и архитекта пута без повратка!Једини спас човечанству је повратак науци као правом језику истине Божјем дару да би разумели себе и другога па и самог господа Бога како би могли доносити праведне одлуке у славу човека као посебног божијег дела уместо ратова због тумачења истине на хиљаде начина и ако постоји само један Бог и само једна истина! Поглавери вера су се већ одавно одрекли науке као јединог језика Божије истине заменивши је дуплим аршинима по потреби својој а не по законима Божијим. Да постоји само један Бог нема сумње и ако га не видимо јер су докази његова дела у траговима које је оставио и које оставља иза себе. Снег пада да свака зверка покаже свој траг што не може никако да значи да не постоји а господ Бог створи живот, вечито време, бескрајни простор и све у њему те показа тако свој траг себе и своје неограничене моћи од вечности јединствене хармоније кретања и постојања створене непрекосновеним законима само једног господара да би само једна истина постојала, живота и смрти од вечног превирања да би рађање било вечно а живот кроз умирање изнова рађање младости, преображавањем живота у смрт и смрти у живот. Трагове и знакове које нам је господ Бог оставио могу се разумети само језиком науке којег нам је Бог подарио да би разумели себе и другог па и самог Господа Бога да би били у стању доносити праве одлуке на основи научних сазнања у хармонији са својом и Божијом вољом. Можемо бити сигурни да ће нам језик науке дозволити да сазнамо толико колико нам то господ Бог језиком науке и дозволи. Ако већ поглавари вера говоре о једном богу онда морају говорити и прихватити само једну истину а то је истина коју нам наука допушта са новим сазнањима да би служили себи кроз свеопшту хармонију, љубав, која спашава човека као божје дело које се никако не би смело уништавати ратовима. Један Бог, једна истина науке којом нам се господ Бог обраћа је основа нашег постојања. Само уколико поглавари вера поврате науку у сам центар светих храмова и прихвате је као језик истине којом нам господ Бог говори моћи ће свет изаћи из кризе светских размера и вратити се са пута без повратка који нас води у инферно, атомских бомби пакла. Идеологија необузданог неолиберализма подржаног глобализацијом похлепе и правима јачега, буђењем неутољивих апетита за поседовањем је директан пут у пакао нуклеарним подкусуривањем. Поглавари вера, цркви и народ морају повратити светло истине у своје храмове како би човечанство могло наћи пут који води из криза неморала проузрокованих губљењем веродостојности одрицањем науке као Божијег језика истине. Подредивши се материјалним вредностима неолибералној идеологији материјализма буђењем похлепе у сваком појединцу закорачило се у зло путем без повратка.

Душан Нонковић-Теодоровић

 

 

МОЛИТВА

Не молим ти се свевишњи Боже

Творче савршенства душе и тела

Да би ми било шта дао или узео

Јер то би било скрнављење Тебе

Сумњом у непогрешивост твоју

Да створиш Твојом вољом биће

Човека као безгрешно дело Твоје

У животу мрењу и васкрсењу

Не сумњам у твоју безгрешност

Као што не сумњам у Твоју моћ

Знам да се не може више дати

Више него што ми рођењем даде

Ма колико и ма за било чега Те

Оче свемоћни, у љубави молио

Значило би да ми нешто фали

Дело са грешком је Твоје немоћи

Оно највише што се може дати

То си ми са рођењем удахнуо

Памет да је по жељи користим

И разум да знам шта да радим

Је највише што се може дати

Да би се било савршенствено

Божије, свето безгрешке дело

Па опет не могу никако рећи

Ни да сам Ти без фалинке дело

А још мње свето и савршено биће

Знам ја, што се тиче Твога дела посла

Да сам Твоје савршено дело и

Само део свога несавршеног пута

Зато Те и немам за нешто молити

Нити за шта додати или одузети

И не молим Те, било би нескромно

Поред оволиког богатства што ми даде

Само се некако боље осећам

Кад говорим стобом овако у мени

Као у некој сред жеге хладовини

Ил некој кабаници кад пљушти киша

Као да срце кад стане изнова проради

Кад ускладим мисли и оно што радим

Разумом људским и чистом љубави

Да будем собом и светом у хармонији

Кад предем мисли по својој вољи

Јер какве су нам мисли такви смо и ми

Такав нам је и живот, већ на земљи!

Рај ил пакао! Награда ил казна!

Због злоупотребе Божјег нам дара

ДН

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: