NAUKA JE BOŽIJI JEZIK OD BOGA NAM DAT KAKO BI RAZUMELI I SEBE I BOGA, JEZIK KOJEG SU DESPOTI CRKVI, RELIGIJA I DOGMI, BACILI U ZAPEĆAK ZABORAVA SVOG DESPOTIZMA

NAUKA JE BOŽIJI JEZIK OD BOGA NAM DAT KAKO BI RAZUMELI I SEBE I BOGA, JEZIK KOJEG SU DESPOTI CRKVI, RELIGIJA I DOGMI BACILI U ZAPEĆAK SVOG DESPOTIZMA

NAUKA JE BOŽIJI JEZIK OD BOGA NAM DAT KAKO BI RAZUMELI I SEBE I BOGA, KOJEG SU DESPOTI CRKVI, RELIGIJA I DOGMI BACILI U ZAPEĆAK SVOG DESPOTIZMA I ZABORAVILI! ZAR JE ONDA ČUDO ŠTO NE RAZUMEMO NI SEBE NI BOGA, ŠTO TETURAMO PO RUBU SVOJE PROPASTI IZ SVETSKE KRIZE U KRIZU

BEZ NAUKE U SLUŽBI BOŽIJE VOLJE NEMA NAM SPASA NI IZLASKA IZ KRIZA A KAKO DA BUDE U SLUŽBI BOŽIJE VOLJE KAD SE POGLAVARI RELIGIJA NE BAVE NAUKOM, JEZIKOM ZA NAJSUPTILNIJU KOMUNIKACIJU IZMEDJU SEBE I BOGA

DOŠLA SU VREMENA U KOJIMA SU NASTAJALI ATEISTI PREUZIMANJEM CEPTE NAUKE ZAHVALJUJUĆI PROUČAVANJU NAUKE ODNOSNO TOG BOŽANSTVENOG JEZIKA TE NA TAJ NAČIN OVLADALI SVETOM BEZ VERE U BOGA I BOŽIJEG MORALA. TAKO JE NASTALA SITUACIJA DA SE DESPOTI I POGLAVARI CRKVI, DOGMI I RELIGIJA KAD OBOLE NE OBRAĆAJU ZA LEČENJE APSOLUTNO BOGU ODNOSNO SVOJOJ DOGMI, CRKVI ILI RELIGIJI KOJOJ PRIPADAJU VEĆ ODLAZE DA KORISTE BOLNICE KOJE SU SAGRADJENE NA NAUCI, BOŽIJEM JEZIKU KOJEG SU TI DESPOTI RELIGIJA VEĆ ODAVNO BACILI U ZAPEĆAK I ZABORAVILI.

NAUKA JE BOŽIJI JEZIK OD BOGA NAM DAT ZA KOMUNIKACIJU SA SOBOM I BOGOM DA BI U SVE KOMPLIKOVANIJIM VREMENIMA, TOG BESKRAJNOG I NEUMOLJIVOG DELA BOŽANSTVA, MOGLI OBSTATI

DESPOTI CRKVI RELIGIJA I DOGMI SU SE VEĆ ODAVNO ODREKLI NAUKE KAO BOŽIJEG JEZIKA BACIVŠI JE U ZAPEĆAK SVOG DESPOTIZMA, IZGUBIVŠI TAKO I VEZU SA BOGOM, BOŽIJIM JEZIKOM ZA SHVATANJE BOŽJIH PORUKA

NIKOLA TESLA JE PO BOŽIJOJ VOLJI APOSTOL PROSVETITELJ I SVETAC KOJI JE PREDODREDJEN BIO DA CELOM ČOVEČANSTVU OSVETLI PUT. ALI TI DESPOTI NISU NAŠLI ZA SHODNO DA GA PROGLASE SVETCEM BAŠ ZATO ŠTO SU ZABORAVILI BOŽIJI JEZIK KOJIM BI MOGLI RAZUMETI I SEBE I BOGA

NIKOLA TESLA JE REKAO, OSTAVIO ZAPIS, DA ON NIJE NIŠTA IZMISLIO DA JE SVE I PRIJE NJEGA POSTOJALO SAMO DA JE ON ODABRAN BIO DA TO SAZNANJE PODELI ČOVEČANSTVU “KAKO NE BI NESTALO U MRAKU”

KOLIKO SU CRKVE I NJENI POGLAVARI NA BOŽIJEM PUTU DOKAZUJE ČINJENICA DA JOŠ UVEK NISU NIKOLU TESLU PROGLASILI APOSTOLOM I SVETCEM NAŠEG VREMENA I AKO SE KORISTE U BOLNICAMA NJEGOVIM IZUMOM MAGNETOREZONANCIJE, TESLINOG PRONALASKA, DA BI OZDRAVILI! A GDE JE TU ONDA MORAL I POŠTOVANJE BOŽIJE VOLJE KAD SE ZAVALI U FOTELJU DALJINSKIM U RUKAMA (IZUM NIKOLE TESLE) I UDOBNO PREVRĆE PO TV PROGRAMIMA DA SAD NE GOVORIM O STOTINAMA DRUGIH TESLINIH IZUMA!

VEROVATNO ĆE CRKVA JEDNOG DANA PROGLASITI NIKOLU TESLU SVECEM ALI TO ĆE IM BITI UZALUD UKOLIKO I NAUKU PONOVO NE UVRSTE U JEZIK KAKO BI RAZUMELI I SEBE I GOSPODA BOGA.

Crkve i vere izmedju istine i bajki, napredka i zaostalosti, prihvatiljivosti i neprihvatljivosti, verodostojnosti istine i laži su samo neka pitanja koja se moraju rasvetliti u ime Božije istine PREDIKATIMA NAUKE istinskog svetog jezika.
Dokle još mogu biti crkve prepovedači Božije reči ako je ne razumeju!?
Kako može crkva biti tumač Božje reči ako ne razume govor, “sveti maternji jezik” Boga kojim nam govori kroz nauku!?
Kako se to moglo uopšte i dogoditi da poglavari crkvi i vera skrenu sa Božijeg puta ako ne stoga što su iz ličnog interesa, sujete il pohlepe za silom i vlasti tumačili božiju reč u svojem interesu i ako im od Boga nije dato da razumeju neke te “stvari”! Umesto iskrenosti i istine poslužili su se svojim izmišljenim pričama i bajkama kako bi sebe stavili na mesto sveznajućeg Boga. Najuverljiviji primer koji se ne može opovrgnuti je priča da je zemlja ploča nošena od 4 diva. Zar ne bi bilo iskrenije reći da im na to pitanje Bog još nije dao uvid kojeg nauka ne bi bila u stanju kasnije opovrgnuti!? To je samo jedna od bezbroj neistina koje su se širile u ime Božije reči koje su vodile do gubljenja poverenja i vere u veru i crkvu. Jednom rečena neistina bez verodostojnog pokajanja postaje laž u koju se više ne veruje, prestaje biti Božijom rečju a stim i od vernika prihvatljivom istinom.
Da bi poglavari vera i crkvi povratili već davno izgubljenu verodostojnost moraju isključivo poći od istine a da bi se njom mogli služiti potrebno je hteti bez primese lične sujete razumeti govor Boga koji se sastoji iz; nauke, umetnosti u vremenu života i smrti. Ko te atribute Božijeg jezika, gospodara vremena života i smrti, ne razume i što je po narod još tragičnije, ne prihvati ne može biti zastupnik istine a stim ni Boga ni Božije reči!
U postojanje Boga ne može se sumnjati jer smo i sami sobom, svojim vidom i svim čulima Božije delo, svedoci života i smrti i svega onoga što nas okružuje zahvaljujući Božijim zakonima. Da bi se ti zakoni razumeli a stim i govor Boga mora se učiti Božiji jezik iz bukvara zvanog “nauka”.
Nekad je bila crkva škola nauke a stim i učenik Božijeg jezika a njeni poglavari su bili učitelji, filozofi daleko ispred svog vremena, apostoli, avangarda vremena u kojem su živeli i delovali kao iskreni Božiji glasnici. Kako sada stvari stoje mnogi poglavari crkve nisu odoleli iskušenjima koje im je nauka omogućavala a da ne prigrabe silu i vlast nad običnim ljudima tog vremena ali ne nad svojim već Božijim bićima smatrajući ih u najmanju ruku ovcama. Od tad su kola nizbrdo krenula sitnim pa sve većim gresima poput inkvizicije i krstaških ratova. Vreme je neograničena Božija sila pa će sve kad-tad doći na svoje mesto. Odkada se crkva odrekla svojih apostola nauke, izgubila je i svoju moć u društvu i državi! Apostoli nauke poput Nikole Tesle nisu proglašavani, od crkve, svetcima i ako su samo naučnim proučavanjem istine mogli razumeti Božji jezik što im je omogućilo da ostvare ogromna naučna dela u interesu celokupnog čovečanstva. Sam Nikola Tesla je rekao da on nije ništa izmislio da je sve i prije njega to postojalo odnosno ti zakoni postojali i da je on bio samo predodredjen da ih pretvori u dela.
Iz toga se da zaključiti da se crkva i njeni poglavari moraju vratiti nauci jer je ona Božija reč kojoj treba posvetiti pažnje a ko će to drugi morati ako ne oni i crkva. Da bi to mogla, neobhodno je da se bude iskren i na pitanja na kojih nema odgovora iskreno priznati da im se saznanja još nisu Božijom Voljom otvorila. Bolje je priznati svoju slabost i biti verni Božiji izaslanik nego sebi prisvajati veću slavu nego što je to Božjom voljom predvidjeno!
Samo dostupnom istinom se može razumeti i Bog i nauka jer je nauka Božij dar, komunikacije, razgovora sa sobom i Bogom.
Ono što se zna, sazna naučnim preispitivanjima a što je u interesu čovečanstva, treba i primenjivati u interesu sviju. Ono što čovek zna pripada čoveku i Bogu a ono što ne zna pripada izričito Bogu koji će nam putem nauke ukazati šta možemo a šta ne možemo znati.
Kao što su nekada crkve bile centri i izvor saznanja, kulture i umetnosti na osnovi dostupnih naučnih saznanja tako bi to mogle biti i danas uz prihvatanje nauke kao Božijeg jezika. Samo tako bi mogla crkva ponovo biti iskreni tumač Božije reči na naučnoj bazi, vaspitač svoje dece u vrtićima, školama, univerzitetima i naučnim institutima. Samo na taj način bi mogla crkva služiti istini i Bogu i na taj način zasjati starim sjajem i sebe vratiti na pravi put Božiji!

Oni koji će ove misli proglasiti sektaškim moraju znati da su plod uma i razuma najvećeg Božijeg nam dara u vremenu, datog nam na volju da budemo ono što jesmo-da budemo ljudi od uma i razuma! Um bez razuma vodi u ratove, propast i pakao. Um i razum koji nisu u toku vremena ne mogu biti ni u koraku Božije volje te ne mogu služiti ničim dobrim ni Bogu ni čoveku jer su nam saznanja sa vremenom u večitom porastu po Božijoj volji. Na nama je da nauku shvatimo kao razgovor sa Bogom kako bi mogli donositi razumne odluke!

Dušan Nonković-Teodorović

https://www.facebook.com/notes/du%C5%A1an-nonkovi%C4%87/ako-%C5%BEelimo-bolji-%C5%BEivot-onda-moramo-hteti-u%C4%8Diti-iz-svojih-gre%C5%A1aka/985121354869753

AKO ŽELIMO BOLJI ŽIVOT ONDA MORAMO HTETI UČITI IZ SVOJIH GREŠAKA

Posted on April 3, 2016 by dijaspora | Bearbeiten
AKO ŽELIMO BOLJI ŽIVOT ONDA MORAMO HTETI UČITI IZ SVOJIH GREŠAKA
Ako posejemo seme pšenice a umesto pšenice nikne nam kukolj zar i onda ne treba sumnjati u svoju nepogrešivost te se i dalje držati svojih istih tih načela koja nam radjaju kukolj umesto pšeničnog zrna!?
Ako nam sveti duh podigne Gračanicu a današnji poglavari SPC bez ikakvog protesta dozvole da se ta svetinja potopi zar se i onda ne treba posumnjati u ispravnost i svetost poglavara SPC našeg vremena!? Setimo se; i Hristos je prevrnuo stolove trgovaca te ih grubo izbacio iz crkve i na taj način nam pokazao put kako se postupa sa lažnim vernicima. Zar to ne dokazuje da nije uvek za svaki šamar podmećao i drugi obraz!
A ako je to sve moguće zar se onda ne bi trebalo trezvenim okom pogledati u čemu su slabosti naše vere i načela ne samo SPC već i uopšte većine vera i dogmi širom sveta koje je to potapljanje svetinje Gračanice ostavilo tako ravnodušnim. Zar su to te vrednosti zbog kojih se narodi, vernici, širom sveta glodju, ratove vodu i samo za sebe i svoj “tanjir” interesuju. Kako to samo mogu, slaviti Hrista a potapati svetinju!
Dokle će još moći, ti poglavari vera i svetih hramova, tvrditi da zastupaju Boga i istinu da prepovedaju istinu i samo istinu a jezik istine, nauku, iz hramova proterivati a da im se ta nepravda ne vrati poput bumaranga. Istina i nauka su dva nerazdvojiva pojma koja odredjuju stepen verodostojnosti a stim i brojnost sledbenika istine i vere. Da je do potapljanja Gračanice došlo pokazuje samo da je u temeljima naša SPC nešto i truleži ugradjeno bilo, nešto što je loše uticalo na brojnost i sledbenost vernika pa i kad su u pitanju svetinje ovakve poput sudbine Gračanice što predočava pravo stanje stvari, raspad vera takvih kave su do sada bile i ono u šta su se izrodile. Krajnje je vreme da se narod otrgne iz zagrljaja te nekulture i okrene veri zasnovanoj na osnovi nauke kako bi sveti hramovi ponovo postali centri vere, istine i kulture na osnovi nauke kao božijeg jezika za prepoznavanje istine. To je sigurno moguće i tad kad nam nauka ne odgovori na svako pitanje samo treba to i hteti i imati strpljenja dok nam se odgovor božijom voljom ne ukaže!
Dušan Nonković-Teodorović

POTOPLJENA GRAČANICE JE DOKAZ NEPOBOŽNOSTI, BOGOHULSTVA NAJODGOVORNIJEG DELA POGLAVARA SPC BEZ I TRUNKE MISLI KOJE BI TREBALE

POTOPLJENA GRAČANICE JE DOKAZ NEPOBOŽNOSTI, BOGOHULSTVA NAJODGOVORNIJEG DELA POGLAVARA SPC BEZ I TRUNKE MISLI KOJE BI TREBALE DA PREDSTAVLJAJU PRAVOPIS UMA RAZUMA I DUŠE, ODRAZ NAŠE LJUDSKOSTI, VERE I DUHOVNE PISMENOSTI

Posted on April 2, 2016 by dijaspora |
MISLI
MISLI SU PRAVOPIS UMA RAZUMA I DUŠE, ODRAZ NAŠE LJUDSKOSTI, VERE I DUHOVNE PISMENOSTI, TEMELJ JEZIKA NAUKE, ISTINE ZA OPĆENJE SA SOBOM I BOGOM.
BEZUMAN, BEZ RAZUMA I DUŠE NE SHVAĆA NI SEBE KAO ČOVEKA NIT SHVAĆA DA IMA BOGA! ZA RAZLIKU OD ONIH ŠTO MISLIMA MANIPULIŠU DA NAUKU IGNORIŠU KAO BOŽJU ISTINU, NISU NI ZLOBNI NI PAKOSNI NI GREHOM ISPUNJENI KAO ONI ŠTO SU NAUKU SVESNO IZ SVETIH HRAMOVA PROTERALI RADI LIČNE SUJETE I DESPOTSTVA KAKO BI SEBE VIDELI KAO NEPREKOSNOVENE ZASTUPNIKE BOGA.
POGLAVARI CRKVI, RELIGIJA I DOGMI, KOJI ZAPOSTAVLJAJU NAUKU KAO JEZIK ISTINE I DAR BOŽIJI, ZAPOSTAVLJAJU STIM ISTINSKI BOŽJI JEZIK KOJIM NAM BOG SAOPŠTAVA SVOJU VOLJU, OTVARA HORIZONTE, OSTAVLJA I POSTAVLJA GRANICE.
NAUKA UZ POMOĆ MISLI TRAŽI ODGOVORE U VREMENU NA PITANJA KOJA POSTAVLJA ŽIVOT IZMEDJU RODJENJA I NEMINOVNE SMRTI DA BI ISPUNILI ZADATAK I SMISAO BOŽIJE VOLJE NA SVOJE I GOSPODOVO ZADOVOLJSTVO ZBOG ČEGA NAS JE I BOGATO NAGRADIO UDAHNUĆEM ŽIVOTA.
UM JE ONO ŠTO SE UME
RAZUM ONO ŠTO SE RAZUME
DUŠA ONO ŠTO SE OSEĆA
MISLI ONO ŠTO ČINI ČOVEKOM
UM, RAZUM I DUŠU JEDNOM CELINOM
NAUKA JE ISTINA TE CELINE, POTVRDA VERODOSTOJNOSTI
POTOPLJENA GRAČANICA JE DOKAZ NEPOBOŽNOSTI, BOGOHULSTVA NAJODGOVORNIJEG DELA POGLAVARA SPC BEZ I TRUNKE MISLI KOJE BI TREBALE DA PREDSTAVLJAJU PRAVOPIS UMA RAZUMA I DUŠE, ODRAZ NAŠE LJUDSKOSTI, VERE I DUHOVNE PISMENOSTI, TEMELJ JEZIKA NAUKE, ISTINE ZA OPĆENJE SA SOBOM I BOGOM I IZVOR VERODOSTOJNOSTI! POTOPLJENA GRAČANICA POZIVA DA SE NA NEISPRAVNIM DELOVIMA TEMELJA SPC UDARE NOVI TEMELJI VERI, VERODOSTOJNOSTI ZASNOVANI NA ISKRENOSTI I NEOBORIVOSTI BOŽIJE REČI REČENE NAM JEZIKOM NAUKE KAKO BI ZNALI GDE SU NAM GRANICE!
Dušan Nonković-Teodorović

https://www.facebook.com/notes/du%C5%A1an-nonkovi%C4%87/potopljena-gra%C4%8Danice-je-dokaz-nepobo%C5%BEnosti-bogohulstva-najodgovornijeg-dela-pogl/984951908220031

AKO ŽELIMO BOLJI ŽIVOT ONDA MORAMO HTETI UČITI IZ SVOJIH GREŠAKA

https://www.facebook.com/notes/du%C5%A1an-nonkovi%C4%87/ako-%C5%BEelimo-bolji-%C5%BEivot-onda-moramo-hteti-u%C4%8Diti-iz-svojih-gre%C5%A1aka/985121354869753

ONO ŠTO MI NAZIVAMO SMRTI I ŽIVOTOM SU KORACI, ODKUCAJI, IMPULSI SRCA, BESKONAČNOG ŽIVOTNOG RASTA VREMENA I PROSTORA BEZ GRANICA

https://www.facebook.com/notes/du%C5%A1an-nonkovi%C4%87/ono-%C5%A1to-mi-nazivamo-smrt-i-%C5%BEivot-su-koraci-odkucaji-srca-impulsi-beskona%C4%8Dnog-%C5%BEiv/986741848041037

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: