Šta će biti sa Srbijom?

Šta će biti sa Srbijom zavisi od toga koliko će biti Rusija moćna da stane na put haračlijama i razbojnicima sa zapada u belim košuljama i kravatama krvavih ruku do lakata! Sve se zna samo još uvek nema te sile da pohapsi te svetske siladežije, uzurpatore moći koji uz pomoć dolara bez pokrića pokušavaju da ovladaju svetom i to po svaku cenu. Svako mora biti siguran da se i svako učinjeno zlo vraća kao bumerang. Dogadjaj u Parizu je samo bumarang koji im se vratio i pokosio nedužan narod kao što su i njihove bombe pokosile nedužan svet u drugim državama pa i u Jugoslaviji bombardujući je bez UN mandata i objave rata! Dali se iko od tih NATO država pokajao za zločine koje su počinili bombardovanjem bolnica, porodilišta, mostova dece na nošama nedužnih putnika u vozovima ili bezazlenih civila na mostovima. Krajnje je vreme da se probudi kolektivna savest poštenih i izvede pred zakon pravde ove raskalašene siladžije koje diktiraju politiku vladarima koje su sami podigli u sedlo svojim dolarima bez pokrića zasnovanih na bajonetima uzurpatora moći njih samo nekoliko najmoćnijih familija sveta.

Sudbina Srbije je usko vezana za sudbinu Rusije. Samo suptilna diplomatija i uska povezanost sa RF može spasiti Srbiju i srpski narod od sobstvene propasti!

foto3

Dušan Nonković-Teodorović