ГЛАС ДИЈАСПОРЕ ВАС СРДАЧНО ПОЗИВА НА САРАДЊУ! УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ДОБРОЧИНСТВИМА, ДЕЛИМА, ЈЕДНОГ ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ДОБРОЧИНИТЕЉА ДИЈАСПОРЕ; ФОНД ДИЈАСПОРЕ ЗА МАТИЦУ – БУДИТЕ И ВИ НАШ ДОБРОЧИНИТЕЉ, САРАДНИК!

fdzm-150x75

http://www.fonddijaspore.com/default.asp

Преглед хуманитарне помоћи Фонда дијаспоре за матицу

Удружење Фонд дијаспора за матицу
с/о Сремска 6 / IV, 11000 Београд, тел. и факс +381 11 3283778, http://www.fonddijaspore.com/default.asp
17. Седница, 5. Скупштина Удружења Фонд дијаспора за матицу
Београд, 26. септембар 2015. године
Беседа, извештај председника Управног одбора Милоја Ж. Милићевић

Уважени Скупе,
даме и господо,
драги добротвори и пријатељи Фонда,

1.0 Усмено уводно обраћање

1.1 Преглед хуманитарне помоћи између претходне и ове Скупштине

16.  Скупштина Фонда одржана 27. септембра прошле године je одлучила да са 1.000.000 € накнадно помогне настраделе општине од великих поплава 2014. године у Србији и Српској. Од те суме је по одлуци 16. Скупштине припало 750.000 € Србији а 250.000 € Српској.

У Србији помоћ Фонда су добила следећа места:
Обреновац 11.000.000 дин
Крупањ 10.000.000 дин
Параћин 10.000.000 дин
Коцељево 5.000.000 дин
Осечина 5.000.000 дин
Краљево 13.000.000 дин
Ваљево 10.000.000 дин
Рековац 2.000.000 дин
Голубац 2.000.000 дин
=============
Укупна: 68.000.000 дин

Помоћ Фонда Српској је уручена Влади у Бањалуци, а намењена је за

Шамац
Челинац
Зворник
Нови Град
Лопаре

Пре 16. Скупштине, а непосредно после великих летњих поплава прошле године, Фонд је акутно угрожене у Србији ургентно помогао са 100.000 евра а у Српској са 25.000 евра. Према томе, укупан износ хуманитарне помоћи поплављенима 2014. године износио је 1.125.000 евра. Од тога је припало страдалницима у Србији 850.000 евра, а стардалницима Српске 275.000 евра. У том односу је била процењена и штета од трагичних поплава у наше две Матице.

Добитници других врста помоћи Фонда су били:
Вукова задужбина 180.000 дин
Епархија Ваљевсака 100.000 дин
Манастир Петковица 150.000 дин
Јуниор клуб на Брезовици 200.000 дин
Епархија Милешевска 500.000 дин
Драган и Маја Николић, Алексинац 2.880 евра
Милена Миленковић, Београд 300.000 дин
Славко Вејиновић, Беиград 200.000 дин
=============
Укупно: 1.630.000 дин и 2.880 евра
За Народне кухиње на Косову и Метохији је одобрен 1.200.000 динара, а до сада је за конкрене набавке исплаћено 600.000 динара.

Од септембра 2008. године, када је Влада Републике Србије вратила Фонду већи део узурпиране имовине, па све до трагичних поплава у Србији и Српској у лето прошле године, Фонд је за своје хуманитарне подухвате користио само приходе од камате на имовину Фонда. За помоћ поплављенима морала се први пут од 2008. године користити и главница.

О свему наведеном, али знатно подробније сазнаћемо из извештаја извршног директора Фонда, годподина Живадина Јовановић који следи.

По данашњем дневном реду моја обавеза је, пре свега, да вас у Скупштини, нашу свеколику јавности у матици и у расејању, као и масмедије известим колко Фонду, на велику жалост, још дугује Влада Републике Србије, али и са колико готовине Фонд моментално располаже. Српски меморијал, Србослов и Српски дом су наше сталне бриге. Бар укратко и томе ћемо говорити.
1.2 Невраћена имовина Удружењу Фонд дијаспора за матицу

На основу нашег књиговотства и потврде ондашњег стечајног управника Београдске банке, господина Милорада Џомбић од 21. марта 2002. године са салдом од 2000. године, главница имовине Фонда, на рачуну Београдске банке у девизним валутама и нешто врло мало у динарима износила је укупно

3.048.648,44 €.

Овај износ је Влада Републике Србије, после скоро 8 (осам) година незаконите блокаде, 29. септембра 2008. године вратила Фонду. (Молимо погледајте, између осталога, Финасијски извештај 11. Седнице одржане 27. јуна 2009. године, на вепстрани Фонда http://www.fonddijaspore.rs).

Влада, нажалост, није Фонду вратила средства у девизним валутама, што је Фонд готово искључиво поседовао, већ у динарској противвредности, истина, са девизном клаузулом. Већ том присилном трансакцијом оштећена је главница имоивна Фода за шестоцифрени износ у еврим. И поред тога, Влада Републике Србије Фонду није вратила целокупну главницу, нити је исплатила камату и камату на камату за коришћење новца током дугих 8 (осам) година незаконите блокаде.

Да би добротвори и корисници Фонда, као и наша јавност у целини, знали колико Влада Србије Фонду још дугује, ми смо једном годишње рачунали камату и камату на камату за још невраћена средства, актуализовали дуг и о томе смо вас и нашу јавност редовно на нашим Седницама извештавали. (Молимо погледајте Финансијске извештаје од 9. до 16. Седнице односно до 4. Скупштине на вепстрани Фонда http://www.fonddijaspore.rs).

На претходној 16. Седници, односно 4. Скупштини Фонда одржаној 27. септембра 2014. године, Скупштина је утврдила, да је 31. августа 2014. године Влада Србије Фонду дуговала

1.996.428,58 € претпостављена камата 2,50 %, претходно 5,50%
односно
2.908.434,15 € претпостављена камата 5,00 %, претходно 7,00%

Обрачунска камата од 2,50% односно 5,00% годишње за још невраћену имовину је врло пажљиво, цело на штету Фонда, била одмерена. Годишња камата за штедњу везану на више година је биле у банкама у матици знатно веће. Например, за износ везан само на годину дана, Фонд је, за враћену му имовину 2008. године, једно време од банке у Бограду добијао 9,50% камате годишње. Обзиром да је Влада Републике Србије незаконито и дугорочно, већ делимично више од 14 година задржала новац Фонда, требало би и даље, за невраћена средстава, задржати обрачунску камату од првобитних 5,50 % односно 7,00 % годишње. Међутим, мада неби требали, ми ћемо висину камате, као и до сада, прилагођавати актуелном стању на тржишту финансија у Србији за на штедњи дугорочно орочених девизних средства. Ради тога, од претходне 16. до данашње 17. Седнице, односно од 31. августа прошле, до 31. августа ове 2015. године, за утврђивање актуелног износа невраћене имовине претпостављамо камату 2,50 % односно 5,00 % уместо ранијих 5,5% односно 7,00 % годишње.

Када се узме у обзор претпостављена обрачунска камата од 31. августа прошле до 31. ове 2015. године, дуг Владе Републике Србије Удружењу Фонд дијаспора за матицу се увећава за
50.188,38 € претпостављена камата 2,50%
однисно
147.039,71 € претпостављена камата 5,00%

Према томе, још невраћена имовина Фонда 31. августа 2015. године износи:

2.046.616,96 € претпостављена камата 2,50%
односно
3.055.473,86 € претпостављена камата 5,00%

У међувремену Фонд Санја Миленковић је коначно поново регистрован, али овога пута као Задужбина Санја Миленковић. 31.августа прошле 2014. године Фонд је рарасполагао следећом, на велику жалост, још невраћеном имовином:

258.726,44 € претпостављена камата 2,50 %, предходно 5,50%
односно
317.265,95 € претпостављена камата 5,00 %, предходно 7,00%

Молимо Управу Задужбине Санја Миленковић, којој желимо успешано деловање, узајмну помоћ и даљу братску сарадњу, да ово има у виду. Не постоји више потреба, да се ми као до сада доследно и у будуће бринемо о имовини ове племените Задужбине.
1.3 Укупна имовина Фонда

31. августа ове 2015. године укупну имовину Удружења Фонд дијаспора за матицу, као што рекосмо, чине два дела: Расположива, на рачунима код банака у Београду и још невраћена имовина у следећим износима:

1. расположива имовина 2.359.564,88 € и
2. још невраћена имовина 1.996.428,58 € предпостављена камата 2,50%
============
Укупно 4.355.993,46 €
Односно

1. расположива имовина 2.359.564,88 € и
2. још невраћена имовина 3.055.473,86 € претпостављена камата 5,00%
============
Укупно 5.415.038,74 €

Расположива имовина Фонда је за сада уложена у банкама у Београду. О детаљима, с тим у вези, чућемо од извршног директора Фонда, господина Живадина Јовановић.

Председница Надзорног одбора, госпођа др Љиљана Вернер и озакоњени рачунополагачи, господа Добрица Ђорђевић и Мирослав Јокић обавестиће нас о свом увиду у целокупно финансијско пословање Фонда између наше предходне и ове Скупштине.

1.4 Камата, сажет преглед захетва и наводни разлози Владе Србије

Већ беше речено, да прорачунску камату за још невраћену имовину Фонда, мада не би требали, прилагођавамо општим кретањима на тржишту новца у Србији. Мада, меродавно за висину обрачунсаке камате је камата у моменту када се средства уложе на дугорочну штедњу, а не актуелна камата на тржишту новца у моменту обрачуна. Невраћена имовина Фонда је незаконито узурпирана већ у 2000. године. За невраћену имовину висина камате је одмеравана, врло пажљиво, цело на штету Фонда, јер пре 15 година годишња камата за средства на штедњи везана на више година је била у банкама, у матици знатно већа од наше претпостављене обрачунске камате. Да поновим, за износ везан само на годину дана, Фонд је, за враћену му имовину 2008. године, једно време од банке у Бограду добијао 9,50% камате годишње, а наша претпостављена обрачунска камата је тада изосила само 5,50 % односно 7,00 %, а сада само 2,5% односно 5,00%.

И овога пута, сажето на једној страни А4-листа приказан је преглед делимично решених и још нерешених проблема – захтева и молби Удружења Фонд дијаспора за матицу. У овом прегледу, за још невраћену имовину наша претпостављена обрачунсака камата од предходне до данашње Скупштине износи само 2,50 % односно 5,00% годишње. Молимо вас, имајте овај докумет на уму и при руци, и о невраћеним износима упознајте масмедије, али и своје пријатеље и познанике.

У нашим (без)бројним писмима Влади Србије истицано је, међу осталом, следеће:

1. Одлучно смо одбацивали тврдње ондашњег Министарства за финансије, односно Владин став, да је имовина Фонда у стечајној маси Београдске банке. Ако је, зашто је Влада гурнула имовину Фонда у стечајну масу, када је Управа знатно пре отварања стечајног поступка уручила налог Београдској банци, да се целокупна имовина Фонда пренесе на новоотворени рачун код Рајфајзен банке у Београду? Зашто је овај налог Управе игнорисан?!

2. Непосредно по отварању стечаја, свим комитентима Беогадске банке надокнађена су сва сретства затечена пре стечаја у Банци, само Фонду није враћено ништа . Зашто?!

3. Народна Скупштина Републике Србије је септембра месеца 2008. године усвојила предлог ондашњег почасног председника Скупштине, госпође Борке Вучић, да се целокупна средства, без икаквих ограничења, Фонду врате. Међутим, пре него што је 29. септембар 2008. године враћен Фонду битан део главнице, која су блокирана октобра 2000. године у Београдској банци, меродавни посленик Владе Републике Србије поставља ултимативно захтев Управи Фонда: Влада ће исплатити Фонду главницу, само ако се Управа обавеже да неће више ништа од имовине потраживати.

Наш потпис под тај једнострани документ је незаконит и ништаван, јер је настао неморалним захтевом и незаконитом принудом, мимо одлуке Народне скупштине, а и Скупштина добротвора Фонда га није и неће никада усвојити.

(Чак ни Министарство иностраних послова се није придржавало тог наводног документа. Оно је годину дана касније, 8. септембра 2009., од незаконито, скоро 9 (девет) година, на свом рачуну држаних 89.951,04 €, Фонду вратило 77.635,19 €. Разлику су потрошили бивши министри иностраних послова, господа Свилановић и Драшковић.)

Овако неразуман однос Валаде Републике Србије према имовини Фонда, намењеној искључиво за хуманитарне потребе у Матици, и домаћинском, дословно волонтерском – добровољном и бесплатном – деловању Управе, нанео је и наноси непроцењиву штету нашем заједништву и нашој свеколикој саборности. Тим пре је то несхватљиво, пошто Управа Фонда одувек сваку, поготово сваку већу инвестицију чини у сарадњи и договору са одговарајућим Владиним надлештвима и локалним самоуправама. И поред тога, једнео врло одгивирно место у државој администарцији наше Србије нам врло озбињно замера „ што нисмо у систему“. Није нам се дала прилика, да питамо: у ком смо ми то систему, ако нисмо у његовом.

Не може се очекивати да се однос између расејања и Владе нормализује, све док Влада у потпуности не врати Фонду незаконито задржану имовину.

Познато је, да је бивши дугогодишњи Министар финансија упорно одбијао да се Фонду врати узурпирана имовина. Уместо да буде активан део решења, он је, на жалост, све до свог краја, био доследан део проблема. У сваком случају, Управа неће одустати да захтева од Владе Србије, ако се буде морало и поново преко суда, да се имовина Фонду у потпуности надокнади.

Поштовани драги пријатељи,
Прихватили смо се да бринемо о имовини Фонда. То је велика људска – морална одговорност и обавеза. Грех би био заборавити или запоставити преузету обавезу и изневерити добротворе Фонда. Више не смемо да ћутимо. Сви до једног морамо што чешће, и што гласније захтевати да Влада задржану имовину што пре Фонду врати. Дешава се, на жалост доста ретко, да се понеки новинар обрати неком од чланова Управе, али ни та се прилика не искорист да се јавно каже колико Влада Републике Србије још увек дугује Фонду.

Да поновимо: 31. августа 2015. године дуг Владе Фоду је износио:

2.046.616,96 € претпостављена камата 2,50%
односно
3.055.473,86 € претпостављена камата 5,00%

Не смемо ћутати, морамо у свакој прилици о томе говорити и залагати се да Влада Србије узурпирану имовину Фонда, Фонду коначно врати. Пре свега од нас то очекују добротвори и корисници Фонда, свака честита особа свеколиког нам народа, али и наша савест.
2. Србослов, Српски меморијал и Српски дом

Поред хуманитарне помоћи, бавили смо се низом других нершених проблема нашег народног бића. Између осталога, залагали смо се, и дање се залажемо, за створање националне читанке, назвали смо је Србослов, да се подигне Српски меморијал и Српског дома у Београду.

О потреби реализовања ова три национална пројекта, већ годинама опширно се говорило на нашим скуповима у расејању и матици. Да на овом месту више не понављамо што је већ више пута речено о Србослову и Српском дому.

Али нарочито болну тему Српски меморијал не смемо прећутати. После наше иницијативе, истини на вољу, стварани су али и нестајали одбори за подизање Српског меморијала. Очекујули, захтевајули моћници овог света посрнулог морала да ми Срби заборавимо наше невине милионске жртве страдале током 20. века? Ми ћутати нећемо и не смемо. И даље ћемо се залагати да се Српски меморијал што пре подигне на Калемегдану са погледом, не без разлога, на ушће Саве у Дунав.

Не може мо се сложити, сигурно се не би ни наши невини страдалници сложили да се Српски меморијал подигне на Старом сајмишту, о чему је у задње време за нашу јавност било говора. Сигурно, Старо сајмиште су немачки фашисти били пртворили у стравичан лагер смрти грађана Србије јеврејске вероисповест а потом и Срба. То трба достојно приказати у будућем Српском меморијалу. Ако би се Старо сајмиште на тај начин фаворизовало, зар се не би огрешили жртвама у Мачви, Јајинцима, Бањици, Нишу, Краљеву, Крагујевцу,… а да и не говорима о Јасеновцу, Јадовном, Прибиловцима, Козари, Банији, Кордуну, Сарајеву, … – целокупном простору бивше злогасне фашистичке творевине НДХ.

Поштовани скупе, драги пријатељи,
После ових задњих редова, и овога пута осећам потребу да се вама и свеколиком нашем народу обратим својом молбом и молитвом:

Да се пуштујемо и уважава,
да се слажемо и помажемо,
да преживимо,
да опстанемо,
овде и свуда, сада и за увек.
Госпо помози нам.

Али „Нека се не уморимо добро чинити, јер ћемо у своје време пожњети ако не малакшемо.“ Гал. 6.9.
Ми малаксати нећемо, јер не смемо, а пожњети морамо!
Хвала вам на пажњи
Ваш
Милоје Ж. Милићевићfond

Преглед
делимично решених и још нерешених проблема – захтева и молби Удружења Фонд дијаспора за матицу
Делимично решено
1. Влада Србије је тек 29. септембра 2008. вратила Фонду највећи део девизне главнице у динарској противвредности – око 3,2 милона евра, блокиране после октобарских промена 2000. године.
2. 77.635,19 евра, од укупно 89.951,04 евра врато је МИП 8. септембра 2009. године Фонду у динарима. Разлика – 12.315,85 евра је и даље неовлашћено задржана.
Потпуно још нерешено
Фонду нису још враћени селедећи износи главнице:
1. 12.351,85 евра, неовлашћено потрошили бивши министри спољних послова
2. 737.320,00 аустрисјских шилинга (око 52.000 евра), такође неовлашћено,
потрошио бивши амбасадор у Бечу,
и више од
3. 10.000,– евра судских и адвокатских трошкова за поступке који су вођени
против државе, обустављени након враћања већег дела главнице

Са невраћеном главницом и каматом н камату, Влада са салдом од 31. августа 2015. дугује Удружењу Фонд дијаспора за матицу

2.046.616,96 евра претпостављена камата од за сада само 2,50% годишње
3.055.473,86 евра претпостављена камата од за сада само 5,00% годишње

(У овоим износима су невраћена главница и камате на камату:
а). обрачунска камата 5,50% односно 7,00% од 1. јануара 2001. до 31. августа 2013.,
б). обрачунска камата 2,50% односно 5,00% од 31. августа 2013. до 31. августа 2015.)

Ослободити приходе Фонда од пореза
За сада је камата на враћену имовину готово једини приход Фонда. Од септембра 2008., када је Фонду враћен већи део главнице, до сада плаћено око 100.000 евра пореза, иако је више од целокупан прихода уложен за хуманитарне потребе у Матици. Управа се залаже и моли да се Фонд, као дословно хуманитарно и волонтерско удружење, ослободи пореза, а већ наплаћен порез да му се врати

Адреса – канцеларија Фонда у Матици
Фонд још увек нема своју адресу у Матици. Већ годинама се залажемо да оба Фонда добију просто-рије у оквиру једног од Владиних надлештва. У њима би, између осталога, била смештена и библио-тека и галерија уметника – аутора нашег расејања.

Берлин – Београд, 26. септембра 2015. године Милоје Ж. Милићевић,
председник Управног одбора Фонда, Берлин
P.S.
Фонд дијаспора за матицу је основан 1999. углавном прилозима пријатеља Србије и нашег европског расејања од августа 1999. до октобра 2000. Године. Од августа 1999. и током 2000. године уложено је за обнову од НАТО-злотвора порушене Отаџбине око 7 милоона ДМ. Други део, око 7 милиона ДМ Влада је блокирала октобра 2000. Године. Као огранка овог Фонда, истовремен је основан Фонд Сања Миленковић за стипендирање ученика и студената математике и техничких наука. Пошто су га после октобарских промен, као и Фонд дијаспора за Матицу, биле избрисале из регистра, Фонд Санја Миленковић ове године је поново регистрован али као Задужбина Санја Миленковић.

Advertisements

2 Antworten

  1. Dusane , obracam se tebi. Ja skoro sve procitam naravno sto me interesuje . Vidim da se boris i mnogo vremena si dao za koga a uz put i neni si oduzeo . A vidim i koliko sam mogla razumeti govori se i o velikim sumama novca i trose se na advokate i sl. Pa ja mislim da se advokati placaju od onoga sto uspiju da pozitivno rese u tom nasem slucaju za nasu dijasporu.

    • Draga Desanka, to što se troši na advokate je samo simbolična suma bez kojih fond dijaspore ne bi dobio od države blokirane pare od više miliona evra koje je dijaspora sakupila. Od tih para podigao se most i spomenik u varvarinu gde je poginula i mlada našqa matematičarka od izuzetnog dara a i dosta civila koji ništa manje ne zaslužuju da im se podigne spomenik. Pored tog podignut je i most u Novom Sadu od tih para a i mnogi drugi objekti. Samo bolnici u Arandjelovcu je dato sto hiljada evra iz tog fonda dijaspore da bi se renovirala-Ma čemu ti to sve govorim kad piše u tom članku pa i poplavama pa Kraljevu da se uklone posledice zemljotresa a i pored toga država još uvek zadržava veliki deo para koji pripada fondu dijaspore. Eto ta nezainteresovanost naroda me je dokrajčila poswle više od 8 godina volonterskog rada. Raditi 8 godina u proseku od 8 do 10 sati dnevno bez ikakve nadoknade nije baš za ignorisati pa ako se to ignoriše onda stvarno nema nikakvog smisla da se i dalje angažujem na tom polju.Narod koji se interesuje samo za svoju ličnu, da oprostiš, guzicu umesto i za državu, zajednicu u kojoj živi neće moći kao država obstati. To nam dokazuju svakodnevno surove činjenice-Srdačno Te pozdravljam-Dušan.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: