KAD POLITIČARI, UMESTO NAUČNIKA, DEFINIŠU ŠTA JE GENOCID ONDA ISPADNE „SREBRENICA“, UMESTO NAUČNOG DOKAZA OBIČNA BANALNA LAŽ! (Video)

KAD POLITIČARI, UMESTO NAUČNIKA, DEFINIŠU ŠTA JE GENOCID ONDA ISPADNE „SREBRENICA“, UMESTO NAUČNOG DOKAZA OBIČNA BANALNA LAŽ!

Bez poznavanja genetike, nauke o naslednim osobinama, ne može se verodostojno govoriti o genocidu pogotovo ne tamo gde te genetske razkike nema da bi jedna genetska linija mogla uništavati drugu, dokazano naučnom analizom gena naroda sa tih područja. Geni se prenose polnim putem dok religija vaspitnim. Čovek može paradajs ili krompir staviti u četvrtasti kalup i plod će biti četvrtast ali kad to seme poseješ radjaju se ponovo okrugli plodovi po genetskom kodu. Razlika u religiji nije genetskog, naslednog, već vaspitnog karaktera što sa genetikom i genocidom nema nikakve veze. Gde genetske razlike nema ne može biti ni genocida na osnovi genetskih razlika. Čovek može prelaziti iz religije u religuju a da se njegov genetski karakter i forma, tipiönost ni za dlaku ne menja Nauka je precizno definisala šta je gen šta je genetika a stim i šta je genocid. Genetika je nauka o genetskim odnosno naslednim karakteristikama koje se nasledjuju polnim putem ili kod nekih vrsta biljnog sveta i kloniranjem da bi se održale nasledne razlike, karakteristike odabrane sorte, rase, vrste, familije ili podvrste. Na osnovu tih prepoznatljivih ali konstantnih, naslednih, karakteristika koje se selekcijom održavaju, formulišu se i prijavljuju za patente biljne ili životinjske sorte koje moraju imati tipične i stabilne karakteristike na osnovu kojih se razlikuju od ostalih sličnih karakteristika, drugih rasa kao i sorti u biljnom svetu kao tipično obeležje samo te rase odnosno sorte obeleženo nasledjeno genetskim kodom. Izmedju naroda tog područja, ma kojoj veri, religiji, pripadali te genetske razlike nema pa kako onda može biti genocida gde tih genetskih razlika nema, što je preduslov, da bi na osnovi genetskih razlika moglo biti genocida!
Istorijski dokazana je činjenica da su Japanci smatrali žene malih stopala posebno lepim pa su već bebama navlačili male cipele kako bi noga ostala mala po kalupu ali čim bi se rodilo sledeće dete i prestalo sa navlačenjem premalih cipela, stopalo bi se razvilo u uobičajenu genetski predodredjenu formu odnosno veličinu. To znači da se genetske osobine ne mogu ostvarivati mehaničkim odnosmo nasilnim putem kao što se ne može promeniti genetski nasledjena osobina fizičkim putem kao ni prelaženjem iz jedne u drugu religiju. Smedje oči će ostati uvek smedje bez obzira na prihvataćenu religiju. Zato ne možemo govoriti o Srebreničkom genocidu, uništenju po genetskim, biološko naslednim, osobinama već o zločinu raznoraznih kategorija, stepena i formi ili o masakru ali nikako o genocidu.
Ako se uzme činjenica da bi Engleska i Amerika htele da zločin u Srebrenici, na selektivan način, proglase genocidnim bez naučnog pokriće i još da upakuju to u rezoluciju „Srebreničkog genocida bez da podnesu prvo zahtev za rezoluciju za svoje počinjene genocide daleko većih razmera od zločina u Srebrenici, bacanjem fosfornih bombi na Vjetnam atomskih bombi na Hirošimu i Nagazaki ili engleskih genocida za vreme širenja svoje imperije. To toliko da samo napomenem neke na koje su i slepi i gluvi da se vidi sva tragedija političke nekorektnosti i duplih aršina.

VIDEO 1: https://www.youtube.com/watch?t=51&v=fYbI6kPk4qc

VIDEO 2: http://breakingvijesti1.blogspot.co.at/2015/07/bosna-se-trese-pojavio-se-video-koji.html

Dušan Nonković-Teodorović