CRKVA OVAKVA KAKVA JE NIJE DOSTOJNA NIKOLE TESLE

Crkva i nauka su dve suprotnosti da ne mogu biti suprotnije!

http://www.altertv.org/tv2/zanimljivosti/sve-je-energija-cudesni-svijet-kvantne-fizike

Crkva i nauka su dve suprotnosti da ne mogu biti suprotnije. Dok je nauka zasnovana na istraživanju realnih činjenica koje nas okružuju odkrivajući nepoznate zakone i zakonitosti, proučavanjem i izučavanjem prvobitnih misli da bi ih umom dalje razvila i došla do novih saznanja i nepobitnih merljivih zakonitosti i zakona dok je crkva zasnovana na fetišizmu svetaca starog sveta, na dogmama kojima su udarale pečat obično najmudrije ili najsposobnije osobe biblijskog vremena koje su savremenici spravom smatrali i svetcima epohe, vremena u kojem su živeli – zbog dalekosežnih svgojih vizije na kojima se čovečanstvo zadržalo do današnjih dana. Ali i pored toga to nije smelo dovesti do toga da se svaki pokušaj savremenijih reformi guši fundamentalnim konzervativizmima pa i u krvi i pored Božije zapovesti NE UBIJ. Crkva je svim svojim bićem usredsredjena na održavanju i konzerviranje tradicije često bez obzira na to dali je od nauke prevazidjena i opovrgnuta što je u suštini suprotnost nauci. Predugo i po svakoj ceni forsiranje delova dogmi koje stoje u suštoj suprotnosti nauci, koje nisu održive u naučnom svetu, deluje crkva ovakva kakva je, ne samo kao kočnica sveopšteg napretka Bogom predvidjenih promena već i kao mlinski kamen o vratu nauke. Crkava stavlja svoj akcent na negu svojih svetaca koji su nesumnjivo u svoje vreme bili svojim mislima i umom daleko ispred svog vremena medjutim vreme nije konstantna veličina već sila u beskonačnom porastu koja radja nove živote i životne uslove, svetce, mislioce, umno najsposobnije, svog vremena u kojem se odvija život. Pored izuzetnih zasluga crkve i pored svih svojih grešaka kojih je bez sumnje bilo na pretek, mora joj se priznati i zasluga od suštinske biti po čovečanstvo i u podizanja svojih najumnijih mislilaca na nivo svetca ali mora se i pored toga uočiti i činjenica da su ti tadašnji profeti i svetci bili daleko iza današnjih najumnijih mislilaca, filozofa i naučnika u kojima bi trebala crkva potražiti svoj spas svog opstanka u svom vremenu radi svog opstanka. Jer bez opstanka neće ni dogma imati bilo kakvog smisla a ni svetci, kojima sigurno nije bio cilj sebe videti u svetlu oreala svetca već u nameri doprineti opstanku sveta, dara Božijeg.
Koliko god da su zaslužni oreala svetca a stim i očuvanja negovanjem tradicije putem crkvenih obreda bili su i biće i ostati avangardistima vremena u kojem su živeli. Svako vreme radja svetce svoje epohe koji danas kao i Hristos tada, stoje svojim pogledima i delima, u opoziciji većini sveta pa i samoj crkvi pogotovo onoj koja je ostala na starim pa i prevazidjenim klasičnim tradicijama kaskajući za naukom da bi s vremena na vreme, samo po nepobitnim činjenicama dopunjavala ili korigovala svoje stavove pod pritiskom nauke kao na primer te da zemlja nije ploča i da je okrugla da je ne nose četiri golijata ili četiri kornjače već da se okreće oko sebe i Sunca kao lopta. U ime vere, crkve, dogmi, je proliveno nepojmljivo mnogo krvi nedužnog sveta i počinio napojmljivi greh, činjene su mnoge nepravde mrcvarenjem i ubijanjem i ako Božija zapovest glasi; ne ubij! Mnoge su zanemarile činjenicu da je svaki život Božije delo od Boga dar pa neke čak i ne sahranjuju ukoliko se ne plati itd. Koliko se crkva današnjeg doba udaljila od nauke a stim i od naroda pokazije ta činjenica da nema svog reprezentanta  medju Nobelovcima našeg vremena.
Neka se ovo ne shvati kao moja kritika nad drevnim svetcima a po najmanje Hrista već samo kao moja lična konstatacija koja se odnosi na samozvane čuvare Božije reči koji i posle dve hiljade godina nisu shvatili Hristove reči, dela i misli. I ako je izbacio srebroljubce iz crkve mnoge su zasnovane, sazidane, na fundamentima srebra srebroljubaca u čemu prednjači katolička crkva koja se nalazi svojim bankama u društvu najmoćnijih banaka na svetu a da i ne spominjem inkviziciju, krstačke ratove i mačem pokoravanje autotonog naroda Latinske Amerike. Ljubljenje ikona i pored toga što je naučno dokazano da se na taj način šire epidemije pa i smrtonosnih bolesti ostaje crkva pri svojim obredima suprotnih naučnim dokazima. Neosporna je činjenica da su drevni crkveni oci, za razliku od savremenih odatih luksuznom životu, bili izvor državotvornosti, vere nauke, pismenosti i kulture zahvaljujući svom asketskom životi, skromnosti u služibi vere, nauke i Božije volje. 
Ali to nije to što je dovelo do krize hrisšćanstva i čovečanstva uopšte već je to nemoral koji je proizišao iz raskoraka dogmi i nauke i nepostojanja volje da se taj korak sinhronizuje i udostoji ljudskoj biti po Božijoj volji. Bog nam dade misao, um i savest da po svojoj volji sobom i svojim delima raspolažemo da imamo onako kako radimo a to podrazumeva proučavanje novonastalih uslova u nastajanju vremena što ništa drugo ne znači do ići ukorak sa vremenskim uslovima koji su u stalnom pokretu a stim i porastu i stalnoj i bezkonačnoj i večitoj promeni gde se ljudska sudbina prepustila dominaciji  pohlepnih srebroljubaca.
Za odkupljivanje počinjenih grehova novcem da bi se dobilo navodno mesto u raju ne bi smelo biti mesta jer za nauku ne postoji materija već samo energija. Intuitivno bih rekao da ne postoji ni smrt u klasičnom smislu te reči već da se tu radi o večitim promenama kao što je to i energija od večnosti, večna!Pristup takvom shvatanju smrti i života predstavlja prelomnu tačku dosadašnjih dogmi a stim i početak reformirane zasnovanih na naučnom shvatanju što će imati za povod i drugačiji pristup dogmi i svetcima svog vremena odnosno, iznedriti svetce svog vremena poput Nikole Tesle.
Da bi današnja crkva išla u korak svremenom, prihvaćena od većinskog dela naroda duhom i srcem, mora biti i verodostojna a to može biti samo u apsolutnoj harmoniji sa naukom. Da bi to bila mora se u prvoj liniji oprostiti od svog osnovnog načela da je UM stariji od MISLI odnosno da je misao nastala od uma jer je to upravo obratno, tome suprotno. Prvo je nastala misao koja se umom pretvarala u dela raznoraznim eksperimentima izgradjivala i doprunjavala te kroz iskustvo usavršavala. Tesla je pomilovao mačku i kad su mu u mraku pod dlanom pucketale varnice pomislio je prvo na uzrok toga pa je potom tu misao umeo usavršavati do neslućenih visina, električne hidrocentrale na Nijagari, radija, daljinskog upravljača itd. Na samom početku je bila obična misao koju je umeo, zahvaljujući umu i umeću, proširiti i izgraditi. Ta prva misao ga je i po pitanju i vere dovela do uzvišenijih saznanja što ga čini svetcem našeg vremena odnosno jedne nove epohe.
Kao što je Hristos bio iznad crkvi tadašnjeg vremena tako je Nikola Tesla iznad crkve svog vremena. Da bi ga crkva bila dostojna moraće reformisati neka osnovna načela. Da bi Urna Nikole Tesle sa pepelom njegoviz zemaljaskih ostataka i u duhovnom smislu mogla biti čuvana u crkvi mora biti i u harmoniji sa naukom i duševnom harmonijom Nikole Tesle Koji je rekao: ”Ako želite otkriti tajne svemira, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i vibracije.” – Nikola Tesla

1-nikola-tesla

Nikola Tesla, za kojeg je, po njegovim pisanim rečima, bilo najbitnije da se veruje u nematerijalnu silu je početask novog doba vere u harmoniji sa naukom. Na naučnim činjenicama zasnovana vera i nauka ne bi davala povoda za polarizaciju vere, dogmi, jer bi sve bila zasnovane na naučnim neoborivim zakonostima gde bi uzrok i posledica bila merljiva veličina. Trgovci oružjem i kojekakvi profiteri ne bi se mogli kriti iza ko zna koje sve dogmi.
Mišljenja sam da bi ovakav način, primene hrišćanstva, bio i u harmoniji sa naukom a i sa Teslinim duhom:
OTAC   i   SIN   i   SVETI DUH
Otac je PAMET, pamet su misli-Sin je UM, um je umeće pretvaranja misli u dela – Sveti Duh je SAVEST a Savest je upravljanje mislima i umom u skladu sa sobom i Božijom voljom, božanstvima nam Bogom datih.
Dušan Nonković-Teodorović

http://www.altertv.org/tv2/zanimljivosti/sve-je-energija-cudesni-svijet-kvantne-fizike
Sve je energija – Čudesni svijet kvantne fizike
Ono što percipiramo kao naš fizički materijalni svijet uopće to nije, štoviše to ne može biti dalje od istine. Mnogi dobitnici nobelove nagrade na fiziku nam to svaki puta iznova potvrđuju. Među njima je i Niels Bohr, danski fizičar koji je dao značajan doprinos razumijevanju strukture atoma i kvantne teorije.

Niels Bohr.
‘‘ Ako vas kvantna mehanika nije duboko šokirala , niste je još razumjeli. Ono što mi nazivamo stvarnošću sazdano je od stvari koje ne možemo smatrati stvarnima.” – Niels Bohr
Krajem 19. stoljeća fizičari su počeli istraživati odnos između energije i materije. Na taj način dotadašnja teza Newtonijanskog materijalnog svemira propada a zamijenila ju je spoznaja da je sve u svemiru sazdano od energije.
”Unatoč svim empirijskim dokazima, čak i sama pomisao da bi to mogao biti istinit opis prirode stvarnosti još uvijek izaziva cinizam, nerazumijevanje pa čak i bijes.” – T. Folger
Kvantni fizičari su ustanovili da su atomi građeni od vrtloga energije koji se stalno vrte i vibriraju, a svaki zrači svoj jedinstveni energetski potpis. Dakle, ako stvarno želimo promatrati sebe i saznati što smo, mi smo zapravo bića energije i vibracija koja zrače svoj jedinstveni energetski potpis – to je činjenica koju nam kvantna mehanika konstantno iznova potvrđuje. Mi smo puno više od onoga što percipiramo da jesmo i krajnje je vrijeme da počnemo gledati na sebe u tom svjetlu.
Ako bi promatrali sastav atoma mikroskopom vidjeli bi male nevidljive tornadu slične vrtloge s beskonačnim brojem energetskih čestica koje se zovu kvarkovi i fotoni. Oni sačinjavaju strukturu atoma. Kada bi sve više i više fokusirali strukturu atoma na kraju ne bi vidjeli ništa, promatrali bismo fizičku prazninu. Atomi nemaju fizičku strukturu, mi nemao fizičku strukturu, fizičke stvari stvarno nemaju nikakvu fizičku strukturu! Atomi su građeni od nevidljive energije a ne od opipljive tvari.

Richard Conn Henry.
”Moramo prihvatiti nepobitan zaključak. Svemir je nematerijalan i spiritualan.” – Richard Conn Henry
Vrlo zbunjujuće zar ne? Naše iskustvo nam govori da se naša stvarnost sastoji od fizičkih materijalnih stvari. Otkriće da svemir nije skup fizičkih dijelova kako predlaže Newton, nego je holistička isprepletenost nematerijalnih energetskih valova, dolazi iz radova Alberta Einsteina, Maxa Plancka i Wernera Heisenberga.
Nikola Tesla je jednom rekao:
“Onoga dana kada znanost počne proučavati nefizikalne pojave, u deset godina napredovat će više nego u ranijim stoljećima svoje povijesti.”
Srećom mnogi znanstvenici su napravili taj skok, i počinju ispitivati posljedice onoga što je otkriveno u kvantnoj fizici. Jedno od tih otkrića je da promatrač stvara stvarnost.

Teško je shvatiti kako je svijet s kojim smo okruženi sazdan od “misli,” koliko je teško prihvatiti iluzije za koje vjerujemo da su materijalne i stvarne?
Temeljni zaključak nove fizike također priznaje da promatrač stvara stvarnost. Kao promatrači osobno smo uključeni u stvaranje svoje vlastite stvarnosti. Znanstvenici su primorani priznati da je svemir umna konstrukcija. Pionir fizike Sir James Jeans je napisao:
”Svemir sve više izgleda ne toliko kao veliki stroj, nego kao velika misao.”
Um više nije samo uljez u carstvu materije, radije ga treba percipirati kao kreatora i vladara carstva materije.
Ove informacije nam govore da se moramo probuditi i shvatiti da smo svi mi energija i zračimo jedinstveni energetski potpis. Osjećaji i emocije imaju vitalnu ulogu, a kvantna fizika nam pomaže vidjeti značaj onoga što svi mi osjećamo. Ako svi u sebi nosimo osjećaje ljubavi i mira to će sigurno imati utjecaja i na vanjski svijet te na to kako se drugi ljudi oko nas osjećaju.

Nikola Tesla.
”Ako želite otkriti tajne svemira, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i vibracije.” – Nikola Tesla
Istraživanja su pokazala da pozitivne emocije koje djeluju u nekoj osobi mogu dovesti do različitih iskustava za osobu koja emitira te emocije i za ljude oko te osobe. Da li na subatomskoj razini frekvencija vibracije mijenja manifestaciju fizičke stvarnosti? Ako je tako na koji način?
Znamo da kada atom mijenja svoje stanje, on apsorbira ili emitira elektromagnetske frekvencije koji su odgovorni za promjenu njegova stanja.
Da li različita stanja emocija percepcije i osjećaja stvaraju različite elektromagnetske frekvencije?
Da i to je dokazano.
Izvor: matrixworldhr.com