KO SARADJUJE SA KREATORIMA „MILOSRDNOG ANDJELA“ TAJ SARADJUJE SA KREATORIMA NAJMRAČNIJIH ZLOČINA U ISTORIJI ČOVEČANSTVA!

KO SARADJUJE SA KREATORIMA „MILOSRDNOG ANDJELA“ TAJ SARADJUJE SA KREATORIMA NAJMRAČNIJIH ZLOČINA U ISTORIJI ČOVEČANSTVA!

KO JOŠ TO NIJE SHVATIO DA SU NAM KREATORI MILOSRDNOG ANDJELA KREJIRALI I UBISTVA „NEDUŽNOG NARODA“ I SA JEDNE I SA DRGE STRANE, PODMEĆUĆI TA UBISTVA SUPROTNIM STRANAMA SAMO DA BI PROBUDILI VOLJU ZA OSVETOM I KOD JEDNIH I KOD DRUGIH KAKO BI IM NALOGODOVAČI TIH ZLOČINA MOGLI OPLJAČKATI PRIRODNA BOGATSTVA I JEDNIH I DRUGIH DA BI OD TOG NARODA STVORILI ROBOVE ZA TU PLJAČKU PO ONOJ ZAVADI PA VLADAJ, KO TO JOŠ NIJE SHVATIO TAJ JE KAO SLOBODOUMAN ČOVEK ZA UVEK IZGUBLJEN, ZLOBAN, MALOUMAN PA NE ZNA ŠTA GOVORI I RADI ILI JE PLAĆENI DIVERZANT JOŠ UVEK U SLUŽBI “MILOSRDNOG ANDJELA”! – GLOBALIZMA ODNOSNO NEOKOLONIJALIZMA MRAČNIH SILA, RATNIH POROBLJIVAČKIH POHODA DA BI ŠAČICA NAJBOGATIJIH LJUDI SVETA BILA JOŠ BOGATIJA I MOGLA IZ SENKE NEOPAŽENO VLADATA SVETOM!!!

(Jedan od dokaza: https://www.youtube.com/watch?v=sy9JZk8GBlw)

Plaćenim ubicama nema toga što ne bi bili u stanju zavaditi pa i jednu stranu ulice protiv druge a kamoli ne po verskim šavovima republike. Ubijali su i sa jedne i sa druge strane pa ta ubistva podmećali suprotnim stranama samo da bi volju za osvetom rasplamsali. Tako su funkcionisale Markale, podmetnivši taj zločin srbima tako je funkcionisao i Račak podmećanjem ga srbima a tako je stvoren i “genocid” u Srebrenici da ga podmetnu srbima sa ciljem da satanizuje srbe pred domaćom i svetskom javnosti kako bi slomili kičmu najjačoj republici Jugoslavije sa namerom da joj opljačkaju prirodna bogatstva a od naroda stvore robove za tu pljačku pa uzgred da ne bi morali plaćati odštetu za svoj počinjeni zločin nezakonitim bombardovanjem Jugoslavije odnosno Srbije nuklearnim odpadom. Iz tog razloga su smislili da taj svoj podpaljeni zločin utrpavaju jedno drugima po onoj zavadi pa vladaj a Srbiju unište kako ne bi bilo koga ko bi mogao da traži odštetu za počinjene zločine, bombardovanjem nuklearnim odpadom bez objave rata kršeći time UN kartu i sve internacionalne konvencije. Medjusobnim paušalnim optuživanjem mora doći kraj jer je to samo od koristi okupatoru odnosno ideolozima neokolonijalnog svetskog poretka, uzurpatorima moći svojim kapitalom u službi ličnih privatnih interesa nekolicine ultra imućnih vladara iz senke.
Dušan Nonković-Teodorović
https://dijaspora.wordpress.com/2015/06/01/robert-baer-bivsi-visoki-oficir-cia-jugoslaviju-su-razbili-sad-i-nemacka-trebala-su-im-vasa-rudna-bogatstva-i-vi-kao-robovi-info/