ДРУШТВО ПОЛИЦИЈСКИХ РАТНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АКТУЕЛНОСТИ – ДРУШТВО ПОЛИЦИЈСКИХ РАТНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АКТУЕЛНОСТИ

10860977_779082038855581_3358135337790108220_o.jpgДРУШТВО  ПОЛИЦИЈСКИХ   РАТНИКА  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  АКТУЕЛНОСТИ

Новости

ДОПУЊЕНА И ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ПРАВИЛНИКА
У складу са чланом 8 тачке 1, 2,3, 4, 5 и 6, и чланом 9 тачке 14 Друштва полицијских ратника Републике Србије доносимо:

П Р А В И Л Н И К

о изгледу, условима за додељивање знамења, обележаја и ознака Друштва полицијских ратника Републике Србије

И

УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1

Овим Правилником регулисани су: начин додељивања, услови за додељивање и разлози за губљење права ношења спомен знамења обележја и ознака, Друштва полицијских ратника Републике Србије (у даљем тексту борачке организације).

Члан 2

Изглед и јавно ношење знамења, обележја и ознакама борачке организације усклађено је са чланом 5 Закона о одликовањима Републике Србије.

Члан 3

Овим Правилником ближе се прописује изгледи спомен обележја знамења и ознака, права и обавезе носиоца, као и друга питања од значаја за носиоце.

Члан 4

Спомен обележја су знаци учешћа у одређеним ратним збивањима. Носе се на левој страни груди.

Знамења су знаци јавног друштвеног признања који се додељују за изузетне заслуге и дела од значаја за борачку организацију. Носе се на левој страни груди.

Ознаке су знаци припадности борачкој организацији као и знаци припадности јединица у кој су чланови борачке организације стекле право на звање борца.

Члан 5

Спомен обележја се могу додељивати страним и домаћим држављанима који испуњавају услове прописане овим правилником.

Члан 6

Знамења се могу додељивати члановима борачке организације домаћим и страним лицима и удружењима у складу са овим правилником.

ИИИ

ОБЕЛЕЖЈА

Члан 7

РАТНИЧКИ КРСТ

Ратнички крст је стилизовани крст емајл беле боје оивичен метал златном ивицом величине 4 цм x 4 цм краци крста су засечени под тупим углом, који се налази на подлози која симболизује сунце, са 12 зрака златне боје у чијем средишту се налази стилизовани штит Немањића са крстом и четири осцила. обележје се налази ленти црвене боје оивиченој белом бојом петаугаоног облика 3,5 цм x 5 цм.

Заменица величине 0,5 x 3 цм. у боји ленте.

Члан 8

Ратнички крст се додељује члановима организације који приложе документацију да су учествовали у неком од оружаних сукоба на територији бивше СФРЈ и СРЈ.
КОСМЕТСКА ЗВЕЗДА

Члан 9

Косметска звезда додељује се у два реда први ред, има изглед осмокраке звезде оштрих углова пречника 6 цм, краци звезде се састоје од по пет зрака различите величине златно жуте боје у чијем центру се налази стилизовани крст плаве боје пречника 3 цм у чијем се средишту налази штит са четири осцила ѕлатне боје.

Члан 9 а

Косметска звезда другог ред, има изглед осмокраке звезде оштрих углова пречника 6 цм, краци звезде се састоје од по пет зрака различите величине сребрнасте боје у чијем центру се налази стилизовани крст плаве боје пречника 3 цм у чијем се средишту налази штит са четири осцила сребрне боје.

Члан 10

Косметска звезда првог реда додељује се свим члановима борачке организације који су учествовали у одбрани свете Српске земље Косова и Метохије од албанских терориста и НАТО агресије нај мање 12. месеци 1998 и 1999. године. Као и домаћим и страним грађанима и организацијама који су дали изузетан допринос очувању Косова и Метохије у областима, хуманитарног рада, демографије, духовности, безбедности, новинарству, и књижевности

Косметска звезда другог реда додељује се свим члановима борачке организације који су учествовали у одбрани свете Српске земље Косова и Метохије од албанских терориста и НАТО агресије мање од 12. месеци а не мање од 30 дана у 1998 и 1999. године. Као и домаћим и страним грађанима и организацијама који су дали допринос очувању Косова и Метохије у областима, хуманитарног рада, демографије, духовности, безбедности, новинарству, и књижевности

Члан 11

Заменица за Косметску звезду првог степена је светло плаве боје са једном траком по средини беле боје ширине 3 милиметара, за други степен је светло плаве боје са две траке беле боје ширине 3 милиметара величине 0.5 x 3 цм

Члан 12

МЕДАЉА ЗА ПРОЛИВЕНУ КРВ

Медаља за проливену крв додељује се у два реда.

Члан 13

Медаља за проливену крв првог реда има округли облик пречника 3 сантиметара, на златно жуте боје, на реверсу је стилизован лик косовке девојке која напаја рањеног србског јунака Павла Орловића, а на аверсу налази стилизовани ловоров венац у чијем средишту пише проливена крв за отаџбину. Медаља се налази на петоугаоној белој ленти кроз чију средину пролази црвена трака, лента је величине 3 x 5 цм. У идејном решењу за медаљу коришћени су мотиви медаље црвеног крста из првог сведског рата поводом стогодишљице великог рата.

Члан 14

Медаља за проливену крв другог реда има округли облик пречника 3 сантиметара, Сребрне боје, на реверсу је стилизован лик косовке девојке која напаја рањеног србског јунака Павла Орловића, а на аверсу налази стилизовани ловоров венац у чијем средишту пише проливена крв за отаџбину. Медаља се налази на петоугаоној белој ленти оивиченој са две црвене траке, лента је величине 3 x 5 цм. У идејном решењу за медаљу коришћени су мотиви медаље црвеног крста из првог сведског рата поводом стогодишљице великог рата.

Члан 15

Заменица за Медаљу за проливену крв првог реда је плаве боје са две траке златне боје по ободима, за медаљу другог реда је плаве боје са две траке сребрне боје по ободима величине 0.5 x 3 цм

Члан 16

Медаља за проливену крв другог реда додељује се свим члановима борачке организације који су вршили војне дужности и друге дужности у вези са учествовањем у оружаној акцији предузете за време рата или мира ради одбране суверености, територије, независности, и уставног поретка СФРЈ, СРЈ или Републике Србије, као и приликом обављања послова од значаја за безбедност грађана и њихове имовине у спашавању живота и имовине грађана у елементарним непогодама као и послова од интереса за борачку организацију и притом задобили рану, повреду, озледу или болест, а да притом наступио инвалидитет више од 80 посто.

Ради стицања овог права члан борачке организације мора приложити одговарајућу лекарску документацију.Медаља за проливену крв може се доделити и посхумно уколико је припадник полиције у напред наведеним околностима изгубио живот.

Члан 17

Медаља за проливену крв другог реда додељује се свим члановима борачке организације који су вршили војне дужности и друге дужности у вези са учествовањем у оружаној акцији предузете за време рата или мира ради одбране суверености, територије, независности, и уставног поретка СФРЈ, СРЈ или Републике Србије, као и приликом обављања послова од значаја за безбедност грађана и њихове имовине у спашавању живота и имовине грађана у елементарним непогодама као и послова од интереса за борачку организацију и притом задобили рану, повреду, озледу или болест, а да притом није наступио инвалидитет или је наступио мање од 80 посто.

Ради стицања овог права члан борачке организације мора приложити одговарајућу лекарску документацију.

ИВ

ЗНАМЕЊА

Члан 18

ВИДОВДАНСКИ КРСТ

Видовдански крст установљује се у три реда.

Члан 19

Видовдански крст првог реда има изглед стилизованог петровог крста, боје бронзе, величине 3 цм, крст је модро црвене боје,боје косовског божура оивичен ивицом 1 мм беле боје, налази се на подлози која је у облику шеснаестокраке звезде пречника 6. цм. У центру крста се налази стилизовани штит Немањића.

Замениса је величине 3.5 са 0,5. цм. црвене бије оивичена плавом бојом

Члан 20

Видовдански крст другог реда има изглед стилизованог петровог крста величине 3 цм, , крст је модро црвене боје, боје косовског божура,оивичен ивицом 1 мм,. У центру крста се налази стилизовани штит Немањића, крст се налази на подлози у облику сунца величине 4см сребрне боје. Крст се налази на ленти 3,5 X 5 цм. Плаве боје оивиченом са двема тракама беле боје. Заменица је величине 3,5 са 0,5 цм.

Члан 21

Видовдански крст трећег реда има изглед стилизованог петровог крста величине 4. цм, крст је модро црвене боје, боје косовског божура, оивичен ивицом 1 мм бронзане боје, У центру крста се налази стилизовани штит Немањића. Крст се налази на правоугаоној ленти плаве боје, кроз чије средиште се налазе три беле траке ширине 2. милиметара, величине 3,5 са 5. цм, заменица је величине 3,5 са 0,5. цм.

Члан 22

Видовдански крст се додељује члановима борачке организације, домаћим и страним држављанима или организацијама за допринос, заслуге и изузетне заслуге у развијању рада и доприноса борачке организације.

О З Н А К Е

Члан 23

Ознака борачке организације има облик грба организације величине 5 x 5 центиметара.

Ознака јединице припадности односно јединице у којој је члан стекао звање борца може имати битне детаље јединице којој је припадао члан удружења, ознака мора б ити величине 4×4 центиметара.

Члан удружења који је био припадник више јединица носи ознаке свих јединица којима је припадао.

Ознака борачке организације носи се на десној страни груди , а ознаке припадности јединица носе се на десној страни груди поред знака борачке организације, са леве стране знака борачке организације.

В

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24

У случају потребе Управни одбор борачке организације може установити и друга знамења и обележја посебном одлуком.

Члан 24

Знамења и обележја додељују се два пута годишње и то на дан Удружења на Видовдан и на дан МУП-а.

Знамења и обележја могу се у изузетним приликама доделити и поводом других значајних догађаја која одреди Управни одбор.

Члан 25

Носиоца обележја или знамења из овог правилника може се одузети право на ношење истог:

– уколико је дао лажне податке у свом захтеву а исти су били пресудни у одлучивању комисије.

– уколико поступи супротно јавном поретку и моралу или из других разлога који га чине недостојним (доказ о овоме могу бити одговарајуће судске пресуде за кривична дела против безбедности Републике Србије)

– обележја која имају стечено право као што су Ратни крст, Косметска звезда, Медаља за проливену крв могу се одузети само у случају тачке 1 овог члана

Члан 27

Борачка организација залагаће се да обележја: Ратни крст, Косметска звезда, Медаља за проливену крв буду увршћена одговарајућим допунама и изменама Закона о одликовањима Републике Србије у делу споменица.

Члан 28

Немају право на Ратни крст и Косметску звезду они који су неоправдано напустили јединицу својевољним одласком (дезертирањем).

Члан 29

У оквиру борачке организације за доделу обележја и знамења формираће се посебна комисија.

Члан 30

Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници скупштине Борачке организације.

Златибор

Дана 24. 03. 2014 год

преседник

Друштва полицијских ратника

Републике Србије

Славољуб Љубисављевић
Припремила : Славица Јовановић

11070480_779623535468098_8520910331945885916_n (1).jpg11070021_779623625468089_1610649833655540625_n.jpg

http://mojenovosti.com/index.php?option=btg_novosti&idnovost=107275&DRUSTVO–POLICIJSKIH–RATNIKA-REPUBLIKE–SRBIJE-AKTUELNOSTI-#.VRhcLNEDk_c.facebook

ШЕШЕЉ МОРА НАЗАД У ХАГ! ШЕШЕЉ: Не идем, нек ме хапсе Вучић и Николић!

ШЕШЕЉ МОРА НАЗАД У ХАГ! ШЕШЕЉ: Не идем, нек ме хапсе Вучић и Николић!

Aleksandar i Vojislav Seselj

Како јавља тв станица Б92 лидер СРС Војислав Шешељ мораће да се врати у Хаг, саопштено је из Хашког трибунала.

Б92 даље наводи да Жалбено веће наложило је да се опозове одлука о привременом пуштању Шешеља на слободу и да се он врати у притворску јединицу Трибунала.

Након тога, Србија и Холандија ће се поново изјашњавати о његовом пуштању на слободу, а Претресно веће ће након тога поново проценити могућност да Шешељу буде дозвољен привремени излазак на слободу, јавља београдска станица.

Миљан Дамјановић, члна Отаџбинске управе Српске радикалне странке је у име своје странке за Србин.инфо рекао да се Војислав Шешељ неће се добровољно враћати у Хаг и да радикалски лидер наставља своје испланиране активности, а да га једино могу хапсити само „његови саучесници у злочину”, некадашњи дугогодишњи страначки сарадници, Александар Вучић и Томислав Николић.

„Сад је на реду издајнички режим Вучић-Николић. СРС ће пратити помно сваки корак пронатовске издајничке власти и реаговати адекватно. О томе ће благовремено бити упознати и српска јавност”, поручио је за наш портал фукционер СРС Миљан Дамјановић.

Судско веће одобрило је пуштање лидера СРС из Хашког трибунала 6. новембра 2011. године, а разлог је било омогућавање адекватног лечења метастазе рака на јетри.

Шешељ је пуштен уз гаранције Владе Србије, иако их је он „одбио“.

Како је раније објављено, услови Шешељевог привременог пуштања на слободу би подразумевали кућни притвор, полицијску пратњу приликом кретања из медицинских разлога, забрану комуникације са жртвама у вези са његовим случајем, забрану јавног разматрања његовог случаја, а помињала се и забрана учешћа у „политичком животу“, као и одузимање пасоша.

Међутим, услови његовог пуштања нису објављени и држе се у тајности.

Шешељ је активно учествовао у политичком животу Србије, држао је говоре на митинзима и учествовао је у акцијама СРС.

(Србин.инфо, Б92)

4131