KUDA

KUDA

Zahvaljujući američkim bombama

pojaviše se moljci iz trulih sanduka

nudeći nam ubudjana rešenja spasa

kao super savremena non plus ultra

s ničim zamenljiva, bezalternativna

za spas sebe i Srbije, rešenja jedina

To što je već odavno od truleži palo

nudi nam se narodu bezalternativno,

zubom vremena, odavno sahranjeno

umesto mirisom voća odiše smradom,

sav jaram što je narod sa sebe stresao

nudi mu se za rešenje ultra moderno – bezalternativno

A kad se digne srp čekić kuka i motika

kuda će te onda, tako od pohlepe slepi

vi, najmračnijih sila lakaji sluge vazali

sa čim će te pred sebe i gospoda Boga

kakva će te takvi biti pokolenjima dika

kad svet očajem krene sa verom u sebe

Krene sa verom u sebe, na krst i Boga

jer mu uzeste sve što mu za život treba

ne što to morate već iz pohlepe bedne,

gordosti lažne zbog koje silu izigravate

doće vam sudnji dan a kuda će te onda

kuda bez srca i duše bez u sebi čoveka

Dušan Nonković-Teodorović