ДОМИНАНТНА ИСКУСТВА УМНОГ БЛАГА СУ ВЕЧИТОГ ГЕНЕТСКОГ ЖИВОТА

Ум је бесмртан а живот је ум. Док има ума има и живота. Тело без ума је само материја. Ум, духовност, душа су стубови вечитог живота.

Интуитивни поступци, из подсвести несвесно доношење одлука поготово оних које се покажу исправним указује на предпоставку да је мозак живо складиште активног ума стицаног кроз генерације генетским путем преношено са колена на колено генерацијама. То наводи на закључак да је сваки живи човек у поседу сазнања предходних генерација које се настанком новог живота генетски допуњава и богати односно да ум предходни генерација живи у сваком живом човеку делом у свесном а делом у подсвесном стању да би настанком нових животних услова био активиран и подсвесним односно интуитивним деловањем у смислу обстанка прилагођивањем ново насталим животним условима бесмртан.

То би значило да су све те генерације које су предходиле живом човеку једне генетске лозе у ствари својим умом стеченим животним искуством попут чипова ускладиштене у мозговима живих наследника те генетске лозе. Из тога се да закључити да је само тело смртно док се за ум може рећи да је бесмртан све док генетска лоза има рода и порода. Све дотле док једна генетска лоза има свог наследника све дотле се преносе и сва генетска, духовна, душевна и умна искуства некад телесно живих људи на нов живот чинећи тиме живот бесмртним. Уколико би нека особа остала без наследника односно порода то не би значило да је нестала лоза из које је потекла већ би то значило да се само једна нит једне лозе угасила док су се друге умножиле носећи са собом целокупно складиште усклађеног ума а стим и животно искуство које се у успоредби са спареном нити допуњава уједињавајући доминантне факторе да би у актуелном животи најспособније дошло до изражаја у смислу просперитета и одржавања живота. Изненадни преокрети у свакодневном животу могли би угрозити и сам живот. У том случају би дошло до преиспитивања искустава и решења свих предходних генерација у нама како би се нашло оптимално решење за сузбијање животне опасности. Изгледа да нам се у таквим ситуацијама јављају неки симболи за решење тих по живот опасних ситуација. Да би искуствима из предходног нам живота, суме свих животних искустава предходних генерација у нама дошле до изражаја потребно је умети медитирати односно знати наћи свој мир и спокојство како би дошло до мобилизације умних искустава предходних генерација нашег живота у нама а то се може постићи само апсолутним опуштањем и препуштањем себе божанству званим животом уверени да смо вишом силом створени и да ће нам виша сила и помоћи да остваримо вољу Божију. Да би у томе успели потребно је да у тишини нађемо свој мир како би усредсредили све благодети Богом дате и пред спавање дубоко у себи пожелели и замолили да вам се неки одговор појави барем у сну који би водио ка изласку из безизлазне ситуације. Да би се успоставио тај процес довољно је и само један моменат дубоке оданости питању којег у себи постављате да би добили спасоносни одговор, симбол у којим би препознали решење. Из личног искуства могу рећи да се мени то догодико. Један део тога је била и песма Сан и љубав вечна: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OtUDtrVPclQ

Мени је помогло, покушајте и ви, можда ће те успети у томе да Вам таква молба или искрена и дубока молитва истински помогне.

Душан Нонковић-Теодоровић