ВРТ ЖИВОТА

ВРТ ЖИВОТА

СВЕ МАТЕРИЈАЛНО
ШТО СЕ ВИШЕ ДЕЛИ ИМА ГА СВЕ МАЊЕ
СВЕ ДУХОВНО
ШТО СЕ ВИШЕ ДЕЛИ ИМА ГА СВЕ ВИШЕ
КАО И ЉУБАВ
ШТО СЕ ВИШЕ ДЕЛИ ИМА ЈЕ СВЕ ВИШЕ
АЛИ И МРЖЊА, ПАКОСТ И СВЕ ЗЛОЋЕ
ШТО СЕ ВИШЕ ДЕЛЕ ИМА ИХ СВЕ ВИШЕ
СЕМЕ КОЈЕ СЕЈЕМО
РАЂА НАМ СЕ УМНОЖЕНО
КАО ЦВЕТ СНОВА ИЛ ТРН ГЛОГА
НА НАМА ЈЕ ДА СВОЈИМ ДЕЛИМА
ОДГАЈАМО СЕМЕ ЗА ВРТ ЖИВОТА
У КОЈЕМ БИ ДА ЖИВИМО
СРЦЕМ И ДУШОМ

Душан Нонковић