Jürgen Elsässer am 03.10.2014 in Kanzleramtsreichweite-„Frau Merkel- Nemačka je kolonija Amerike, Ameri idite kući! Fašistički režim u Ukrajini… Kadgod je Nemačka bila u prijateljstvu sa Rusijom živeli su svi bolje i u Evropi…Ne dozvolite više da vas narode zloupotrebe protiv Rusije… Prestanite da grdite Putina g. Merkel, on je za razliku od vas reformirao svoju državu i oslobodio od tudjih uticaja…itd (Video)

http://www.youtube.com/watch?v=4MV0WIZjHDE#t=13

Лепота је у мудрости – постаните заштитно лице Catene!

NATO can put troops wherever it wants, new secretary-general says

Breaking News:

NATO can put troops wherever it wants, new secretary-general says

Reuters

Wochit

NATO Can Put Troops Wherever It Wants, New Secretary-general Says

NATO Can Put Troops Wherever It Wants, New Secretary-general Says

WARSAW (Reuters) – New NATO secretary-general Jens Stoltenberg said on Sunday that the Western alliance could deploy its forces wherever it wants, apparently calling into question post-Cold War agreements that have been shaken by Russia’s actions in Crimea and Ukraine.

Stoltenberg was visiting NATO member Poland to reassure it that NATO would provide the protection it sought against its former communist master, Russia, which in recent months has annexed the Crimean Peninsula from Ukraine, and been accused by the West of sending troops and equipment to back pro-Russian rebels in eastern Ukraine.

At a summit a month ago, NATO leaders agreed to set up a „spearhead“ rapid reaction force that could be sent to a hotspot within days, and to pre-position equipment and supplies in eastern European countries to receive the force if needed.

But they rejected appeals from NATO members in Eastern Europe, including Poland, to station thousands of troops there permanently — partly because of the expense, and partly because they did not want to break a 1997 pact under which NATO promised Russia it would not permanently station significant combat forces in the east.

Stoltenberg appeared to take a tougher line in Poland, however.

„Next year, at the ministerial meeting, we will take decisions regarding the so-called spearhead but, even before it is established, NATO has a strong army after all. We can deploy it wherever we want to,“ Stoltenberg told the state broadcaster TVP Info.

„These capabilities already exist. We have them, and we can deploy them in individual regions. And this is only an add-on to what the alliance already has.“

Stoltenberg, a former Norwegian prime minister, took over on Wednesday as NATO secretary-general, at a time when the alliance is wrapping up its combat mission in Afghanistan but faces new challenges from a resurgent Russia to the east and from Islamic State militants on the borders of Turkey, NATO’s southernmost member.

NATO has made clear it will not intervene militarily in Ukraine, which is not an alliance member, but has reinforced the defenses of its eastern member states. Russia has repeatedly denied sending forces or equipment to the rebels in eastern Ukraine.

(Reporting by Anna Wlodarczak-Semczuk; Writing by Marcin Goclowski; Editing by Kevin Liffey)

View Comments (1354)

ПОДСЕЋАЊЕ :ТУЖБА ПРОТИВ ВАТИКАНА И НАСИЛНОГ КАТОЛИЧЕЊА И ХРВАЋЕЊА СРБА ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ У ПРОГОНСТВУ

Славица Јовановић

ПОДСЕЋАЊЕ :ТУЖБА ПРОТИВ ВАТИКАНА И НАСИЛНОГ КАТОЛИЧЕЊА И ХРВАЋЕЊА СРБА ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ У ПРОГОНСТВУ

ПОДСЕЋАЊЕ :ТУЖБА ПРОТИВ ВАТИКАНА И НАСИЛНОГ КАТОЛИЧЕЊА  И ХРВАЋЕЊА  СРБА  ОДЛУКА ВЛАДЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ  КРАЈИНЕ  У ПРОГОНСТВУ

ПОДСЕЋАЊЕ :ТУЖБА ПРОТИВ ВАТИКАНА И НАСИЛНОГ КАТОЛИЧЕЊА  И ХРВАЋЕЊА  СРБА  ОДЛУКА ВЛАДЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ  КРАЈИНЕ У ПРОГОНСТВУ

10/6/2014 Тужба против Ватикана због геноцида и насилног католичења и хрваћења Срба | Факти
http://fakti.org/serbian-point/tuzba-protiv-vatikana-zbog-nasilnog-katolicenja-i-hrvacenja-srba 1/2
21:55 09.09.2012.
Тужба против Ватикана због геноцида
и насилног католичења и хрваћења
Срба
ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ У ПРОГОНСТВУ

Ватикан хиљаду година подстиче, па и спроводи злочин геноцида над
Србима. Зато је Влада РС Крајине одлучила, да се поднесе тужба против
Ватикана и да судска пресуда омогући уклањање последица оваквог односа
према Србима – и правослвним, и католицима (који су претворени у Хрвате),
и муслиманима (који су претворени у Бошњаке)
Тужба ће бити у најскорије време поднесена. Донеће се одлука да ли ће тужба
бити поднета првостепеном суду у једној од србских земаља, Међунарондом
суду правде у Хагу, Међународном суду у Стразбуру или у неком од судова у
САД
ВЛАДА Репу блике Србска Крајина у прогонству најавила је ту жбу против Ватикана „због забране
србског народног имена Србима католицима“.
У саопштењу Владе РСК у прогонству се овим поводом наглашава:
„Ватикан (Света Столица, или Римокатоличка црква), више од тису ћу година, непосредно или помоћу
католичких држава Европе, подстицао и организовао злочине геноцида над Србима, њихово превођење у
хрватску нацију , а најистрајније је брисао и у ништавао српску ку лту рну баштину (а тиме и европску ) – у
свим србским земљама.
Ватикан је, почетком 1 8. столећа, забранио Србима да користе своје народно (национално) србско име –
кад су били присиљени, да приме римокатоличку веру у место своје православне вере. То је у самљени
посту пак Ватикана, јер Ватикан није ни од једног дру гог народа на свету , кад га је покатоличвао, тражио
да се одрекне свог националног имена. На то су присељавани само Срби, што је имало за последицу
окру тан посту пак западних држава према преосталим православним Србима, јер су (у гледају ћи се на
овај став Ватикана) све преду зимале против Срба.
Осу ђивале су их на биолошко истребљење – посебно у Првом и Дру гом светском рату , у време
разбијања Ју гославије од 1 990. до 1 995. године и у време војне агресије чланица НАТО и ЕУ на Србију и
Црну Гору 1 999. године.
Влада РС Крајине опет подсећа на податке из 1 7 . и 1 8. столећа, кад је Барска надбиску пија за Србију ,
Албанију , Македонију и Бу гарску , у з помоћ власти Млетачке Репу блике, присиљавала православне Србе,
да прихвате римокатоличку веру . То је обављао лично надбиску п Барске надбиску пије. Коначно,
Католички конгрес у Загребу је 1 900. године донео одлу ку , да се сви покатоличени Срби на Балкану
сматрају припадницима хрватске нације.
Влада РС Крајине истиче, да је овакав однос Ватикана према Србима изу зетак. И да крије многе тајне -10/6/2014 Тужба против Ватикана због геноцида и насилног католичења и хрваћења Срба | Факти
http://fakti.org/serbian-point/tuzba-protiv-vatikana-zbog-nasilnog-katolicenja-i-hrvacenja-srba 2/2
јер ниједан дру ги народ није нагоњен да се одрекне свог народног (националног) имена и да му се језик
прогласи језиком дру гог народа! Дакле, Ватикан је приморао покатоличене Србе да свој језик не зову
србским, него хрватским, мада њиме није говорио ниједан изворни припадник хрватског народа – из
Хрватске (Загреб и околина).
Јасно је, да одлу ка Ватикана о брисању србског националног имена и србског језика код Срба
католика мора да се објасни, јер су разлози за овакав ватикански посту пак нау чно и верски необјашњени,
а имали су за последицу сталне злочине геноцида над преосталим православним Србима – у з стално
у ништавање српске ку лту рне баштине. Проблем је планетарни и Цивилизација не може више подносити
овакав однос према србском народу – однос који, у сваком светском немиру , доноси неду жним Србима
страховите гу битке у животима.
Кривац је Ватикан, јер тису ћу година подстиче, па и спроводи, у мањим и већим размерама, злочин
геноцида над Србима. Зато је Влада РС Крајине одлу чила, да се поднесе ту жба против Ватикана и да
су дска пресу да омогу ћи у клањање последица оваквог односа према Србима – и правослвним, и
католицима (који су претворени у Хрвате), и му слиманима (који су претворени у Бошњаке).
Стру чни тим Владиних правника прику пља најважније податке о ватиканском доприносу
у застопним злочинима геноцида над Србима и ту жба ће против Ватикана бити, у најскорије време,
поднесена. Донеће се одлу ка, да ли ће ту жба бити поднета првостепеном су ду у једној од србских земаља,
или Међу нарондом су ду правде у Хагу , или Међу народном су ду у Стразбу ру , или у неком од су дова у
Сједињеним Америчким Државама, где је већ у току су дски процес у Сан Франциску против Ватикана,
јер је његова банка депоновала новац и драгоцености у бијених Срба, Рома и Јевреја у Дру гом светском
рату , а том су дском материјалу су придодати и подаци да се Папа Јован Павле IIјавно залагао и помагао
(од 1 990. до 1 999.) разбијање Ју гославије, што је имало за исход хрватски прогон Срба из Репу блике
Српске Крајине (Зоне под заштитом УН) и НАТО прогон Срба с Косова и Метохије.
Охрабру је и чињеница, да је Федерални су д у Чикагу (су дија Ру бен Кастиљо) отворио процес против
америчке фирме: Military Profesional Resources Inc, која је ангажовала америчке генерале, да хрватској
војсци припреме војну агресију и оку пацију Репу блике Српске Крајине (Зоне под заштитом УН), у з прогон
целоку пног србског становништва и запоседање приватне својине прогнаних Срба – а за то се залагао и
Ватикан.
Влада РСК моли све праведне љу де да помогну – да се ова ту жба што стру чније у обличи и да се
изабере најпогоднији су д за ту жбу .
Ко има непобитне податке о деловању Ватикана против србског народа и српске православне цркве,
нека то достави Влади, или нека у пу ти Владин стручни тим где то да пронађе“.

SA ČIM ĆEŠ IZAĆI PRED SEBE I BOGA U SUDBONOSNOM ČASU KAD NI OVAKO MALO NEĆEŠ DA UČINIŠ ZA DRUGOG, PODELIŠ OVO DA BI SPASIO NEČIJI ŽIVOT – KO ZA DRUGOGA NEĆE NIŠTA DA ČINI NEMA PRAVO NI DA OČEKUJE OD DRUGOG DA BILO ŠTA ZA NJEGA UČINI! MOLIM, PODELI:

http://www.youtube.com/watch?v=h18jPUFyrgs&feature=youtu.be

НАКОН 1929. ГОДИНЕ КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ ЈЕ ЗАБРАНИО ЗВАНИЧНО ПРОСЛАВЉАЊЕ ВИДОВДАНА КАО “ ДРЖАВНОГ ПРАЗНИКА“ ВИДОВДАН ЗВАНИЧНО ЗАБРАЊЕН “ ПРАЗНИК “ ЗА СРБЕ

Славица Јовановић

НАКОН 1929. ГОДИНЕ КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ ЈЕ ЗАБРАНИО ЗВАНИЧНО ПРОСЛАВЉАЊЕ ВИДОВДАНА КАО “ ДРЖАВНОГ ПРАЗНИКА“ ВИДОВДАН ЗВАНИЧНО ЗАБРАЊЕН “ ПРАЗНИК “ ЗА СРБЕ

НАКОН 1929. ГОДИНЕ КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ ЈЕ ЗАБРАНИО ЗВАНИЧНО ПРОСЛАВЉАЊЕ ВИДОВДАНА КАО

ВИДОВДАН: Званично ЗАБРАЊЕН „ПРАЗНИК“ ЗА СРБЕ

Након 1929. године, краљ Александар Карађорђевић је забранио званично прослављање Видовдана као „државног празника“.

10.06.2014. ФБ профил Dragoslav Bokan, за ФБР приредила Биљана Диковић

Видовдан је избачен из празничног календара државе којој је овај спомен НА САМО СРПСКИ ПРАЗНИК био сувише „националистички“ и (по краљу Александру) супротстављен режимској идеји „интегралног југословенства“.

Све што је било „само србско“ није више имало државну и краљевску подршку иза себе.

Тако да је Александар чак одустао и од изградње деценијама припреманог „Видовданског храма“ (Ивана Мештровића), који је све до 1929. године био сањани идеал Карађорђевог одрођеног потомка.
Испада да је Мештровић имао више интересовања за надљудски подвиг кнеза Лазара и других србских јунака на Косову од доскорашњег команданта српске војске са Солунског фронта.

Овакав став одрицања од српства у корист апстрактног (смути-па-проспи) „југословенства“ у коме се вештачки изједначавају Матија Губец, Милош Обилић и Мартин Крпан био је страшни акт апостазије, чин апсолутне и неопростиве издаје србских националних интереса и светосавске српске идеје.

Тада је уништен и онај романтични дух српства који је својом крвљу и вером изнео наш величанствени подвиг Ослобођења Косова 1912. године, Одбране Отаџбине 1914. године и Ослобођења свих србских земаља 1918. године.

Само десетак година после битака на Куманову, Церу, Колубари и Кајмакчалану, србско-југословенска држава је ДОБРОВОЉНО И САМОУБИЛАЧКИ из сопственог Духовног Устава и срца свог бића избацила Косовски Завет (заједно са припадајућим му светим Видовданским празником). Само зато да би нова југословенска Краљевина задовољила све своје (убрзо ће се показати – неверне и вечно незадовољне) несрпске и неправославне поданике, али и ондашњу међународну заједницу.

Сви су били задовољни осим Срба. Изданих и остављених од сопственог краља и врховног команданта.

Тада почиње и суноврат наше државе, војске, националне културе… који ће се у пуном светлу показати 1941. године.

Снага СКОЈ-а и популарност КПЈ су директна последица слабљења и урушавања српства.
Србски национализам је, наиме, уочи Другог светског рата потпуно изједначаван са усташтвом и комунистичком пропагандом (као „екстремне идеологије“).

Како радили, тако им је и „Бог помогао“.

И дан-данас трпимо последице ове махните опседнутости краља Александра идејом да влада над што већом територијом и „троименим народом“ некаквих наводних „Југословена“.

Духови мртвих србских ратника, витезова и јунака свих векова одбране Отаџбине су бесрамно понижени. А србски народ тада остављен на цедилу и припремљен за страшно клање у НДХ и коначно страдање у Титовој варијанти Александрове „Југославије“.

Свака последица има своје (духовне и идејне) узроке.
И она срећна и она (као у овом случају) кобна последица.

ПОДЕЛИТЕ ТЕКСТ – РАЗБИЈМО МЕДИЈСКИ МРАК