ZLO KOJE VODI ČOVEČANSTVO U PROPAST – Autor Dušan Nonković

ZLO KOJE VODI ČOVEČANSTVO U PROPAST

Zlo koje vodi čovečanstvo u propast je paušalno svrstavanje grupa i naroda u ove i one, takve i ovakve umesto konkretnog imenovanja pojedinca ili konkretne grupe kao počinioca! Paušalno osudjivanje jednog naroda ili pripadnike jedne verske pripadnosti je osudjivanje svega i svačega i ničega. To je samo poluga, alatka okupatora za zavadjavanje naroda po onoj; zavadi pa vladaj. Ta strategija se pokazala po okupatora više nego uspešna. Likvidacijom sa jedne i druge strane po jednog pripadnika te paušalnim upiranjem medijskim prstom u pripadnike i jedne i druge grupe, populacije osudjujući ih kao kolektivne počinioci zločina postaju te grupe ili narodi jedno drugom krvni neprijatelji i to za sva vremena a onaj ko ih je zavadio ostaje da iz senke i dalje vuče konce, ostaje neotkriven da i dalje radi svoj prljavi zanat pa da se i predstavi kao pomiritelj i čuvar mira, koji bi bez okupatora u andjelskoj odori, bio neodrživ niti bi mogao na taj način zavladati narodima i državama. To je radio Vatikan sa slavenskim narodom to rade i sad ovi uzurpatori sile i vlasti u americi. Nekolicina bogatih familija, koje treba odkriti i konkretno definisati kako bi svet barem malo odahnuo od medjusobnih ratova koji se vode i po cenu sobstvene apokalipse.

U čoveku je od davnina postojala naklonost za dodvoravanje jačemu radi ostvarivanja nekih svojih ne samo elementarnih potreba. Poklonima su se, kroz stoleća, ostvarivala prijateljstva ponajčešće radi svoje sigurnosti pa su se nadmoćnijim osvajačima davale i svoje ćerke radi ostvarivanja ličnih interesa kroz vezivanje familija putem udaje odnosno širenja srodstva. U čoveku se ta naklonjenost zadržala i do današnjih dana. Neko odnese kokošku lekaru a neko učiteljici jaje a gradonačelniku ponekad i pečeno prase. Problem svetskih razmera je nastao kad se tu više nije radilo o maloj pažnji kao znak poštovanja i uljudnosti već kad je to prešlo u korupciju svetskih razmera koja je vodila do sve veće uzurpacije imućnijih radi koncentrisanja vlasti u nekolicinu ruku najimućnijih odnosno najbogatiji familija koje su došle do tog basnoslovnog kapitala baš zloupotrebljavanjem te ljudske naklonjenosti dodvoravanja u početku malim poklonima, jaja i koki pa do poklonima u alkoholu i puškama indijancima da bi na taj način istrebili indijance te preuzeli njihovo bogatstvo u resursima. Taj princip se zadržao do današnjeg dana jer ih niko nikad nije pozvao na odgovornost niti osudio zbog tih prljavih igara; istrebljenja indijanaca, napada pod lažnim zastavama lažnih gusara, odnosno počinjenog zločina pripadnika te iste loze. Naslednici tog basnoslovnog kapitala i dalje koriste na isti način u iste svrhe taj nasledjeni novac svojih predaka, iz sumnjivih izvora, kako bi se što više bogatili da bi prigrabili vlast u svoje ruke. Te familija koje su se obogatile do nevidjenih razmera prolivanjem krvi, vukući konce iz senke, nikad odkrivene i kažnjene, stigle su na sam prag Ruske Federacije. Naoružani iskustvima u Jugoslaviji, Iraku, Libiji, Siriji započeli su tom metodom i u Ukrajini, tog principa „zavadi pa vladaj“ koji vodi do medjusobnih ratova zavadjenih strana, pri tom im je nebitno kojoj konfesiji ili političkih pogleda pripadaju, važno im je samo naći neku liniju po kojoj ih mogu zavaditi pa vladati a stim i do medjusobnog iscrpljenja dovesti kako bi se pojavili kao spasitelji u nuždi i preuzeli vlast u svoje ruke uz pomoć svijih instaliranih vazala u dotičnim vladama i državama.

Ako se ima na umu da je u vreme Kolumbovog odkrivanja Amerike Španija bila najveća pomorska sila sveta a da je katolička crkva širila katoličanstvo svim metodama pa i inkvizicijom pokatoličavala domorodce pogotovo latinske amerike da bi se dokopala vlasti nad autotonim, narodom kako bi se domogla zlata koje je prevozila galijama za Španiju a koje su napadali kapetani Engleske flote po nalogu engleske kraljice Viktorije pod gusarskim zastavama samo da bi se engleska kruna dokopala tog zlata i različitih bogatstava u začinima onda mora svakom biti jasno kolikog su maha bile te metode zloupotrebe, razvite! Istorijska činjenica je da je Španija poslala malte ne celokupnu svoju flotu da unište flotu tih gusara te da se zbog vremenskih neprilika razbila o hridine Engleskog ostrva. Od tada postaje Engleska flota, najjačom flotom svih mora te Engleska nastavlja sa svojom već započetom pljačkom kolinijalizacijom Afrike, Indije itd uvodjenjem robovlasničkog sistema. Tu leže koreni eksploatacije koji nisu nikad u podpunosti zamrli jer nikad nisu ni bili osudjeni niti osudjivani za plačku i počinjene zločine, naprotiv danas su življi i jači nego što su to ikad bili pa su se uputili na putu da Globalizacijom ostvare novi svetski poredak neokolonijalističkog sistema te da i obnove svoju staru imperiju.

U interesu svakog dobronamernog, humanog pojedinca je da se odrekne paušalnog osudjivanja i odvikne rasudjivanja, koje zbog jenog zločinca ili grupe plaćenih zločinaca paušalno osudjuje ceo jedan narod, stavljajući ga u istu fijoku pod istom zastavom iz koje navire samo mržnja i želja za osvetom spremnih da udare na nedužan narod pa i decu i žene jer je taj narod obojen satanizacijom a ni kriv ni dužan. To je baš to, što nam okupator želi i nameće. Te činjenice moramo biti duboko svesni jer to je glavna poluga okupatora za rušenje jednog društva, države, uredjenja, radi nametanja svoje volje odnosno vlasti tog novog modernog porobljivača odnosno neokolonijalističkog sistema. Moramo biti svesni da ne smemo prihvatati teme koje nam se neopazno i podsvesno podmeću kao što su to teme o jevrejima, ciganima, paušalnim osudjivanjem kojekakvih manjina i sličnih na način koji nas predstavlja svetskoj javnosti kao satanski narod da bi srbi sami sebe pred svetskom javnosti okaljali i na taj način omogućili potencijalnom okupatoru da pribavili sebi, zahvaljujući našoj naivnosti, legitimnost svojevoljnoj vojnoj intervenciji pogotovo nad slabijim. U takve zamke se ne sme upadati. Kampanja protiv Jevreja im je od posebnog kvaliteta da se prigrabe moralnih opravdanja i navodnih obaveza za svoju vojnu intervenciju. Svaka reč protiv Jevreja se predstavlja kao reč protiv osam miliona pobitih jevreja u hitlerovim gasnim komorama. U tom momentu će ceo svet biti protiv celokupnog naroda iz kojeg takve izjave dolaze i ako su ti u apsolutnoj manjini pa i ako dodju od jednog jedinog čoveka. To isto važi i za cigane odnosno takozvane rome. Nesme nezapaženo proći da se tu radi o najogavnijim manipulantima koji su čač i samoga Hrista okrivili za pacifizam koji je omogućio Hitlera, umesto sebe da okrive i duboko pokaju. Kad im pacifizam stoji na putu njihovih ratnih pohoda onda im je kriv i sam Isus Hristos proglašavaju ga krivim za Hitlera i njegovo preuzimanje vlasti jer mu je narod svojim ćutanjem i pacifističkim ponašanjem, verom u ljubav i miroljubivost Hristove prepovedi, omogućio Hitleru taj politički uspon umesto da ga spreči po potrebi i ratom. Ta oligarhija se služila uvek intrigama i ratovima da se održi na vlasti kako bi se još više nekontrolisano bogatila, bez ikakve kontrole, uvlačući narode u paušalne igre osudjivanja pod njihovom režijom. Te igre paušalnog osudjivanja odnosno teme, treba dobro prozreti jer se paušalno osudjivanje vraća kao paušalni bumarang nazad a onda imamo ceo svet protiv sebe jer smo osudili nešto protiv čega je ceo svet da se osudjuje. Pa to važi i po pitanju albanaca. Nisu oni pitani dali su za odcepljenje, bez referenduma su proglašeni za državu od Američke administracije. Koliko su ti isti licemerni, bezobrazni i neobzirni, bez ljudskosti u sebi vidi se i iz njihovih duplih aršina. Isti ti osudjuju RF zato što se krimsko stanovništvo sa apsolutnom većinom, referendumom, odlučilo za pristup RF. To da Albansko stanovništvo nije ni pitano to im ne smeta jer odgovara njihovoj strategiji“zavadi pa vladaj“ na putu globalizma odnosno neokolonizacije. Nisu svi albanci trgovci organima niti su svi za odcepljenje ali protiv toga mogu isto toliko uraditi koliko to mož i koliko radi srpski narod protiv prećutnog i suksesivnog priznavanje secesije Kosova na mala vrata od sobstvene srpske vlade. Mnogo toga ne želi niti hoće narod ali nije u stanju promeniti stvar na bolje i ako dobro zna šta je bolje-pa zašto onda to ne promeni, zašto onda to ne promenimo i ako znamo da bi se moralo promeniti-ni drugi narodi nisu u drugačijoj situaciji pa su isto toliko krivi koliko i naš po pitanju naših propusta. Što čovek nije u stanju kod sebe da uradi ne može očekivati da neko još slabiji može to kod sebe uraditi. Ideje paušalnog prosudjivanja se moramo po svaku cenu odviknuti. Po tom pitanju nema dileme ako želimo da stavimo tačku na manipulisanje sa nama u celini. Moramo se pridržavati konkretnih činjenica. Na primer; svi znamo da je UČK bila i zvanično pa i od same nemačke, proglašena za teroristočku organizaciju koju je Američka administracija rehabitovala i čak državom na teritoriji Srbije nagradila. Posledice su nam svima poznate. A to znači da iza tog sveg zla i najgnusnijih zločina, kao što je to i trgovina ljudskim organima, da stoji svojom podrškom Američka administracija. Umesto da se ona osudjuje svakom pruženom prilikom mi odvraćamo pogled od nje, tih pravih krivaca i osudjujemo paušalno celokupni albanski narod. To ide u korist samo Američkoj administraciji jer na taj način ima ceo albanski narod na svojoj strani. Umesto da pridobijemo poštene Albance a njih ima, mi ih sve paušalno osudjujemo i na taj način odbijamo od sebe pa i te poštene, umesto da ih pomognemo kako bi pravedni bili na našoj strani pobedili te koji su uz pomoć terora došli do suverene teritorije, stave pred sud pravde. Pa ljudi ni Hitler nije pao sneba već su ga podigli u sedlo, svojim kapitalom, izvesni Američki kapitalisti krupnog kapitala. Kažem, izvesni a ne svi. Potomci iste te loza što su doveli svojim kapitalom Hitlera na vlast su i danas na delu u Kijevu uz bogato iskustvo stečeno u Jugoslaviji, Iraku, Libiji, Siriji itd. Žrtva Hitlera je bio i sam Nemački narod. Taj poklon kapitala izvesnih krugova u Americi u vidu Hitlera koštao je nemački narod 8 milona mrtvih jer su bili naivni i prihvatili tog Trojanskog konja zločinačkog traga u Vidu Adolfa Hitlera. Što je malo poznato svetskoj javnosti je to da je Hitler V1 i V2 raketama bobardovao London a da su englezi već 1942 bombardovali tepisima bombi nemačke civilne gradove. Samo za jednu noć je u Hamburgu, našlo smrt preko trideset hiljada civila a slično su prolazili i drugi veliki gradovi a da narod nije mogao skinuti Hitlera sa vlasti odnosno svoje grbače, o Hirošimi i Nagazaki da i ne govorim kao rezultatu tih uzurpatora moći samih vrhova američke administracije. Jer svega toga ne bi ni bilo da Hitlera nije financijski podržavala grupa ameičkih zločinaca iz krugova velikog kapitala. Jeste da su mnogi podlegli Hitlerovoj propagandi ali bilo je i na hiljade dezertera koji su na licu mesta bili streljani. Dovoljno je bilo samo reći; ovo što radi Hitler nije dobro da bi se u nepovrat nestalo u nekim od koncentacionih logora. Narod je bio ućutkan i svetska tragedija je bila neminovna. Posledica tog mešanja u unutrašnje stvari od strane stranih agenata po nalogu izvesnog kapitala urodila im je plodom, isto tih koji su se mešali i koji se meša u Kijevu, onih koji su bili i tadada a i danas ostali na jedno oko slep po pitanju Fašistočkih zločinaca. I to sve uz pomoć paušalne propagande i ako je Wili Brand svojim primerom, pada na kolena u Varšavi pod teretom žrtvi za koje nije niti u najmanjem smislu snosi odgovornost. Pokazao je da se samo miroljubivim putem i najveći problemi mogu rešiti a nikako silom i ratom. Svojim padom na kolena srušio je Berlinski zid uklonio gvozdenu zavesu koja je delila istok i zapad i stim promenuo pravac i tok svetske politike na miroljubiv način. Medjutim ova karikatura od Nobelovca, Obama, i pored toga pokušava da rešava probleme bombama, raketama bezpilotnim letelicama, tomahavkama i nasiljem svakolike vrste. Kad znamo iz koje i čije kuhinje dolaze režije za izazivanje konflikata, požara i ratova i na koji način funkcionišu ti sistemi onda moramo na to tako reagovati da im ne služimo sami kao poluga za sobstveno unuštenje, ostvarivanje tih njihovih neokolonijalnih ciljeva. A ta poluga je u prvom redu paušalno osudjivanje neopazno nametnutim temama koje vode neminovno ka polarizaciji grupa, naroda i država. Mora se shvatiti da nije kriv štap kojim se ker džaga već onaj ko ga drži u rući i taj ko ga smišlja u svojoj kuhinji zla kako bi se domogao sile i vlasti i poslušnosti „psa“ da vlada svetom iz senke. Ako to želimo sprečiti a to želimo svi mi i svako iole normalnog razuma onda moramo u svojim izlaganjima, govorima ukazivati na konkretnog krivca i polaznu tačku tih svih zlodela a to su uzurpartori sile, vlasti, i masovnih medija i oni koji su sebi dozvolili da budu uzurpirani a takvih ima i u samom vrhu Američke administracije, u to sam intuitivno siguran kad pogledam kakvi karakteti, glupaka pa i osakćenog uma ličnosti, se nalaze u vrhovima vlasti pa i vlada. Delovanje dobronamernog čoveka mora ići u tom pravcu da se pomogne američkom narodu kako bi mogao otkriti te uzurpatore zala kako ne bi jednoga dana umesto njih, tih uzurpatora, sedeo na optuženičkoj klupi nedužni narod!

Nemaki narod kao i drugi narodi teži pravdi i pravičnosti stim da je na osnovu svoje doživljene istorije alergičniji od mnogih na nasilje ali to je baš ta tačka koja se lako zloupotrebljava baš od onih koji su u stanju i ideju pacifizma pa i samoga Hrista zloupotrebiti i upregnuti u svoje zle namere pa i ratove. Širenjem neistine uzurpanim medijima i dobro smišljenom laži i nemačkom narodu ne ostaje drugi izbor do da prihvati laž za istinu te biva beskompromisno spreman da podrži svoju vladu u tom pravcu, rata i rešavanje problema vojnim intervencijama, ubedjen da se radi o istini sa namerom da se spreči radjanje novog Hitlera. Dobra namera mu postaje zamka, spletena od intriga i lažne propagande kojoj daje legitimitet u uverenju da čini dobru i humanu stvar. Ko ima neograničeni kapital taj ima i neograničenu kontrolu nad medijima a ko ima neograničenu kontrolu medija taj ima i neoraničeni broj mogućnosti za manipulisanje javnim mišljenjem modelujući ga tako kako to zločincima odgovara. Cilj svakog dobronamernog čoveka mora biti prognanstvo paušanog prosudjivanja iz sobstvenih misli i govora jer se ono vraća poput bumaranga nazad.

Do izvora zla se dolazi analizom motiva i koristi od njega kao što se to radi i u svim kriminalnim filmovima. Bez motiva nema ni zločina! Da bi Irak bio napadnut morao je zločinac izmisliti ili izrežirati motiv za svoj napad. Za napad na Irak je bio otrovni gas koji se nikad nije pronašao. Stvarni motiv je bio motivisan idejom globalizma odnosno uspostavljanja novog svetskog poretka-Od tog su imali motiv a i korist ideolozi novog svetskog poretka. Sa kulama bliznakinjama u Njujorku je isti slučaj. Motiv i povod rušrnja je bio isto motivisan ideologijom novog svetskog poretka po svaku cenu pa i po cenu zloupotrebe NATO u vojne pohode u interesu šačice uzurparora vlasti i sile. Od masakra u Markalama je imao korist isti taj nalogodovač globalizma da bi insciniranim zločinom uveo NATO u ratne operacije radi realizacije sulude ideje nekolicine ultra bogatih bogataša velikog kapitala koji drže kajase globalizacije u svojim rukama, za postizanje novog svetskog poretka odnosno neokolonijalizma. Isti je slučaj bio i u Račku gde su se poginuli teroristi manipulacijama prikazivali svetskoj javnosti kao masakrirani civili! To je dokumentovao nemački fotograf Hening-a Henč-a koji je postavio i u Internet video orginalnih fotografija koje je on kao posmatrač UN načinio na licu mesta a koje su ministru Nemačke vlade poslužile za manipulaciju i režiju po potrebama neokolonijalnih stratega u cilju globalizacije-General Loqaj isto posmatrač UN je napisao knjigu: Rat koji se mogao izbeći, koja dokazuje tu bezstidnu manipulaciju. Iz tih razloga su ga isključili iz tima UN posmatrača. To sve nije bilo u interesu srpske strane ali su se okrivili srbi uz satanizaciju ne vidjenih razmera. I tu je bio motiv na strani neoglobalista a ne srba. I tako to ide dalje sa podmećanjem režiranih zločina od koji samo ima koristi tih nekoliko ultrabogatih uzurpatora moći a pogotovo vlasti i vrhova raznoraznih tajnih službi Amerike. Svima je u svežem sećanju i obaranje Malazijskog civilnog aviona iznad proruskih snaga u Ukrajini. I to obaranje nije u interesu proruskih snaga niti RF. I od njega imaju korist samo ideolozi novog svetskog poretka kako bi upregli NATO snage za realizaciju svojih bolesnih ideja kao što je to neokolonijalizam pod zastavom globalizma sa ciljem stvaranja novog svetskog poretka sa jednom svetskom vladom. Kad se pogleda topografski put ove sulude ideje počev od rušenja bliznakinja kula u Njujorku pa preko Jugoslavije, Srbije, Iraka, Libije, Sirije pa sad Ukrajine može se ustanoviti jasan motiv na strani ideologije globalizma od koje su imali samo oni korist kojima je bio cilj da uvede NATO u ratni pohod za ostvarivanje globalizma kako rekoh ideje bolesnih umova onih koji nisu ustuknili niti pred najogavnijim posledicama svojeg delovanja, rezultata svoga suludog plana. Gdegod da su intervenisali ostaviljali su pustoš iza sebe što dokazije da im nije stalo do ljudskih prava već samo do ostvarivanje svog cilja i to po svaku cenu pa i po cenu zločina nad čovekom. Da su to i malo savesni ljudi ne bi pored ovoliko uništenih država i živora sebe i dalje preporučivali i silom nametali svoju volju i svoj način rešavanja problema koji iza sebe ostavlja pustoš, bregove pobijene dece i nedužnog naroda. Jednom bi i najgluplji morao više da shvatiti, sudeći po rezultatima svog delovanja, da je to metoda neuspeha sa kontraproduktivnim rezultatima po države pa i po celokupno čovečanstvo. Iz toga se da zaključiti da nije u pitanju um i dobra namera već da je na delu fašistička ideja osvajanje sveta po svaku cenu!

Video:  https://dijaspora.wordpress.com/2014/04/27/molim-sirite-ovo-na-sve-cetiri-strane-sveta/

 

Dušan Nonković – Glas Dijaspore; https://dijaspora.wordpress.com

Eine Antwort

 1. Када дође време па сами себи постављамо питање и дајемо одговор, настају многе дилеме јер не полазимо од тога да је човек део животињског света кога још довољни нисмо упознали. Док и несвесно пратимо понашање других врста, откривамо да у понашању и у односима људи има доста сличности.

  У својој врсти, са степеном запажања јединке и концетрацијом знања појединаца, гради се личност која, ако се не удружује остаје недоживљена. Али, како је човек, као и многе врсте око нас, друштвено биће, то и он гради своју колонију, као и друге врсте, и у тој људској колонији свако има своје место које најчешће не може да бира по својој вољи.

  Никако да признамо да смо врста која је опасан паразит другим врстама, па и својој врсти. Човек покушава да све себи подреди и искористи: једне да би их користио у исхрани и ту је показао своју окрутност: гаји животињу, утроши много труда око ње, као да се сњом сродио, а многи им тепају, мазе и хвале се са њима, чак излазе и на такмичења, да би их, када за то дође време, немилосрдно лишили живота, машински обрадили сваки њихов део, и са то садржином пунили своју врећу (стомак), па све што се могло користи за животни опстанак, а отпате једноставно избацивали из себе.(права прождрвљива машина). Они, који су то схватили одлуче да постану вегетаријанци, а заборављају да су и биљке жива бића. Као што знамо и видимо око себе, да и све друге врсте користе се истом технологијом да би задовољиле властите потребе.

  Значи да је човек веома окрутно и сурово биће преме другим врстама: док једне користи да би се хранио, друге да им користи природне особине и снагу, неке да им служе за украс итд.

  У сопственој колонији се заводи ред. Зна се ко влада, ко служи владару, ко производи, тргује и ко је корисник, али је његов ум изградио систем, који им служи да све држи то под контролом. Настала је социјална неједнакост и за то је пронашао модус да обезбеди у наследно право, које формално важи за све а у пракси није.

  Све се то вековима надограђује, али суровост и зло у човеку увек је надјачало и пртворило се у колективну суровост и колективно зло.Многи примери са којима се потпуно слажем довели су нас у садашње геополитичке и друштвене односе и то сликовито и аргументовано приказано у горњем тексту.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: