ДРУШТВО ПОЛИЦИЈСКИХ РАТНИКА Р.C. ДОНЕЛО ЈЕ ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ И УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ЗНАМЕЊА , ОБЕЛЕЖЈА И ОЗНАКА ДРУШТВА ПОЛИЦИЈСКИХ РАТНИКА

Почетна страница > Новости

Славица Јовановић

ДРУШТВО ПОЛИЦИЈСКИХ РАТНИКА Р.C. ДОНЕЛО ЈЕ ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ И УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ЗНАМЕЊА , ОБЕЛЕЖЈА И ОЗНАКА ДРУШТВА ПОЛИЦИЈСКИХ РАТНИКА

Славица Јовановић | Славица Јовановић   | 10.07.2014.
ДРУШТВО ПОЛИЦИЈСКИХ РАТНИКА Р.C. ДОНЕЛО ЈЕ ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ И УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ЗНАМЕЊА , ОБЕЛЕЖЈА  И  ОЗНАКА  ДРУШТВА  ПОЛИЦИЈСКИХ РАТНИКА

ДРУШТВО ПОЛИЦИЈСКИХ РАТНИКА Р.C. ДОНЕЛО ЈЕ ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ И УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ЗНАМЕЊА , ОБЕЛЕЖЈА  И  ОЗНАКА  ДРУШТВА  ПОЛИЦИЈСКИХ РАТНИКА  

Друштво Полицијских Ратника Р.С.

25. април ·

У складу са чланом 8 тачке 1, 2,3, 4, 5 и 6. и чланом 9 тачке 14 Савеза бораца полиције Републике Србије, доносимо:

П Р А В И Л Н И К
о изгледу и условима за додељивање знамења, обележја и ознака Друштва Полицијских Ратника

I
УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.

Овим Правилником регулисани су: изглед, начин додељивања, услови за додељивање и разлози за губљење права ношења спомен-знамења, обележја и ознака Савеза бораца полиције Србије (у даљем тексту борачке организације).

Члан 2.

Изглед и јавно ношење знамења, обележја и ознака борачке организације усклађено је са чланом 5 Закона о одликовањима Републике Србије.

II
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.

Овим Правилником ближе се прописује изглед спомен-обележја, знамења и ознака, уређује се поступак за њихово додељивање и одузимање, одређују се права и обавезе носиоца, као и друга питања од значаја за носиоце.

Члан 4.

Спомен-обележја су знаци учешћа у одређеним ратним збивањима. Носе се на левој страни груди.
Знамења су знаци јавног признања које се додељује за изузетне заслуге и дела од значаја за борачку организацију. Носе се на левој страни груди.
Ознаке су знаци припадности борачкој организацији као и знаци припадности јединицама у којој су чланови борачке организације стекли право на звање борца.

Члан 5.

Спомен обележја се могу додељивати страним и домаћим држављанима који испуњавају услове прописане овим правилником.

Члан 6.

Знамења се могу додељивати члановима борачке организације, домаћим и страним лицима и удружењима у складу са овим правилником.

III
ОБЕЛЕЖЈА

Члан 7.
РАТНИЧКИ КРСТ

Ратнички крст је стилизовани крст емајл-беле боје оивичен златном ивицом величине 4 x 4 цм. Краци крста налазе се на подлози која симболизује сунце и засечени су под тупим углом. Подлога има три зрака златне боје у чијем средишту се налази стилизовани штит Немањића са крстом и четири осцила. Обележје се налази на ленти плаве боје квадратног облика 3,5 x 5 цм.Заменица величине 0,5 x 3 цм. је у боји ленте.

Члан 8.

Ратнички крст се додељује члановима организације који приложе документацију да су учествовали у неком од оружаних сукоба на територији бивше СФРЈ и СРЈ.


КОСМЕТСКА ЗВЕЗДА

Члан 9.

Косметска звезда има изглед осмокраке звезде оштрих углова пречника 6 цм. Краци звезде се састоје од по пет зракова различите величине, златножуте боје у чијем центру се налази стилизовани цвет косовског божура модроцрвене боје пречника 3 цм. У средишту стилизованог цвета је стилизовани крст златне боје са засеченим крацима под тупим углом,а у центру тог крста је округли стилизовани штит Немањића.

Члан 10.

Косметска звезда додељује се свим члановима борачке организације који су учествовали у одбрани срца свете земље Србије- Косова и Метохије, од албанских терориста и НАТО агресије, најмање 12 месеци у току 1998 и 1999. године.

Члан 11.

Заменица за Косметску звезду је црвене боје оивичена тробојком величине 0.5 x 3 цм

МЕДАЉА ЗА ПРОЛИВЕНУ КРВ

Члан 12.
Медаља за проливену крв додељује се у два реда.

Члан 13.

Медаља за проливену крв првог реда има изглед храстовог полувенца пречника 4 цм златне боје, у чијем се средишту на реверсу и аверсу налази стилизовани крст црвене боје величине 3цм. Медаља се налази на правоугаоној црвеној врпци величине 3 x 5 цм.

Члан 14.

Медаља за проливену крв другог реда има изглед храстовог полувенца пречника 4 цм сребрне боје, у чијем се средишту на реверсу налази стилизовани крст црвене боје величине 2 цм а на аверсу амблем борачке организације. Медаља се налази на правоугаоној црвеној врпци величине 3 x 5 цм.

Члан 15.

Заменица за Медаљу за проливену крв првог реда је црвене боје са две траке златне боје по ободима, за медаљу другог реда је црвене боје са две траке сребрне боје по ободима, величине 0.5 x 3 цм

Члан 16.

Медаља за проливену крв првог реда додељује се свим члановима борачке организације који су вршили војне дужности и друге дужности у вези са учествовањем у оружаној акцији предузете за време рата или мира ради одбране суверености, територије, независности, и уставног поретка СФРЈ или СРЈ, као и приликом обављања послова од значаја за безбедност грађана и њихове имовине у спасавању живота и имовине грађана у елементарним непогодама.Медаља се додељује и члановима борачке организације који су вршили послове од интереса за борачку организацију и притом задобили рану, повреду, озледу или болест, па је због тога наступио инвалидитет од 80% и више.
Ради стицања овог права, члан борачке организације мора приложити одговарајућу лекарску документацију.

Члан 17.

Медаља за проливену крв другог реда додељује се свим члановима борачке организације који су вршили војне дужности и друге дужности у вези са учествовањем у оружаној акцији предузете за време рата или мира ради одбране суверености, територије, независности, и уставног поретка СФРЈ или СРЈ као и приликом обављања послова од значаја за безбедност грађана и њихове имовине у спасавању живота и имовине грађана у елементарним непогодама. Медаља се додељује и члановима борачке организације који су вршили послове од интереса за борачку организацију и притом задобили рану, повреду, озледу или болест, а да нема инвалидитета или је он мањи од 80%.
Ради стицања овог права члан борачке организације мора приложити одговарајућу лекарску документацију.

IV
ЗНАМЕЊА

ВИДОВДАНСКИ КРСТ

Члан 18.

Видовдански крст установљује се у три реда.

Члан 19.

Видовдански крст првог реда има изглед стилизованог крста величине 4 цм чији су врхови оштроугаони, крст је златне боје оивичен ивицом беле боје, дебљине 1мм. Налази се на подлози која се састоји од 4 грба борачке организације сребрне боје равномерно распоређених у простору између кракова крста, са круном окренутом према споља. У центру крста се налази стилизовани штит Немањића. Крст се налази на правоуганоној ленти црвене боје величине 3,5 x 5цм. Заменица је величине 3,5 x 0,5цм.

Члан 20.

Видовдански крст другог реда има изглед стилизованог крста величине 4 цм чији су врхови оштроугаони, крст је сребрне боје оивичен ивицом беле боје, дебљине 1мм. Налази се на подлози која се састоји од 4 грба борачке организације сребрне боје, равномерно распоређених у простору између кракова крста са круном окренутом према споља. У центру крста се налази стилизовани штит Немањића. Крст се налази на ленти 3,5 x 5 цм. Плаве боје. Заменица је величине 3,5 x 0,5 цм.

Члан 21.

Видовдански крст трећег реда има изглед стилизованог крста величине 4 цм чији су врхови оштроугаони, крст је бронзане боје оивичен ивицом беле боје,дебљине 1мм, налази се на подлози која се састоји од 4 грба борачке организације сребрне боје, равномерно распоређених у простору између кракова крста са круном окренутом према споља. У центру крста се налази стилизовани штит Немањића. Крст се налази на правоугаоној ленти беле боје, оивичен оквиром црвене боје ширине 2 мм, величине 3,5 x 5 цм. Заменица је величине 3,5 x 0,5 цм.

Члан 22.

Витешки крст се додељује члановима борачке организације, домаћим и страним држављанима или организацијама за изузетне заслуге у развијању рада и доприноса борачке организације.

О З Н А К Е

Члан 23.

Ознака борачке организације има облик грба Организације величине 5×5 цм.
Ознака јединице припадности, односно јединице у којој је члан стекао звање борца, може имати битне детаље јединице којој је припадао члан удружења, ознака мора
бити величине 4×4 цм.
Члан удружења који је био припадник више јединица носи ознаке свих јединица којима је припадао.
Ознака борачке организације носи се на десној страни груди , а ознаке припадности јединица носе се на десној страни груди поред знака борачке организације, са леве стране знака борачке организације.

V
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.

У случају потребе Управни одбор борачке организације може установити и друга знамења и обележја посебном одлуком.

Члан 25.

Знамења и обележја додељују се два пута годишње и то на Дан удружења бораца полиције републике Србије, на Видовдан и на дан МУП-а.
Знамења и обележја могу се у изузетним приликама доделити и поводом других значајних догађаја која одреди Управни одбор удружења.

Члан 26

Носиоцу обележја или знамења из овог правилника може се одузети право на ношење истог:
– 1.уколико је дао лажне податке у свом захтеву, а исти су били пресудни у одлучивању комисије.
– 2.уколико поступи супротно јавном поретку и моралу или из других разлога који га чине недостојним (доказ о овоме могу бити одговарајуће судске пресуде за кривична дела против безбедности Републике Србије)
Обележја која имају стечено право као што су Ратни крст, Косметска звезда и Медаља за проливену крв, могу се одузети само ако је испуњен услов из 1.тачке овог члана.

Члан 27.

Борачка организација залагаће се да обележја: Ратни крст, Косметска звезда и Медаља за проливену крв буду увршћене у делу Споменица, кроз одговарајуће допуне и измене Закона о одликовањима Републике Србије.

Члан 28.

Немају право на Ратни крст и Косметску звезду они који су неоправдано напустили јединицу својевољним одласком (дезертирањем).

Члан 29.

У оквиру борачке организације за доделу обележја и знамења формираће се посебна комисија.

Члан 30

Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници скупштине Борачке организације.

Златибор
24.03. 2014. год.

Управни одбор

Забележила : Славица Јовановић 

на фотографији : Изглед знамења Друштва Полицијских Ратника Р. С.

Са Душаном Басташићем (део 7) – О бројкама… Treba znati kako se ne bi ponovilo i podeliti:

http://www.youtube.com/watch?v=kIdbFHMwT00&feature=youtu.be

Путин: Европи прете сукоби и револуције

Путин: Европи прете сукоби и револуције

Свет | | jul 4, 2014 00:02


За „Печат“ из Москве Богдан Ђуровић

САД не желе да се повуку са Старог континента, али антиамерички процеси толико су узели маха да се евроатлантска пукотина више не може сакрити иза прича о западним вредностима, слободи и демократији

Брисел је победио Вашингтон. За сада, додуше, само на Светском првенству у фудбалу, где су Белгијанци после драматичне борбе савладали прекоокеанске ривале. Претили су Американци током целог меча, а посебно у финишу, покушавали да меч добију на снагу, али су на крају морали да се врате у домовину погнуте главе. На политичком терену, међутим, захуктава се не мањи заплет између истих ривала, с том разликом што се под „Бриселом“ подразумева цела Европа, тачније Европска унија. Јашући на таласу Вашингтону наклоњене европске (пост)хладноратовске бирократије и стежући чврсто командну палицу НАТО-а, Американци демонстрирају да им не пада на памет да се политички и војно повуку са Старог континента. Али, антиамерички процеси толико су узели маха да се евроатлантска пукотина више не може сакрити иза лепих прича о западним вредностима, слободи и демократији. Све више Европљана не верује овим бајкама и окреће се алтернативним политичким и економским становиштима које заступа и предводи Владимир Путин.

Управо зато, Путин је годинама на удару Американаца и њихових клијената у Европи. У последње време, преко Украјине, ушло се у фазу отворене конфронтације са циљем да се Русија и њен лидер сруше и униште једном заувек. То се најбоље могло видети прошле недеље, када је Анатолиј Гриценко, украјински министар одбране за време владавине Виктора Јушченка, отворено припретио Путину убиством „ако дође у Кијев“. „Мислим да би се нашли патриоти које би га просто убили и правилно би учинили!“, мртав ‘ладан изјавио је Гриценко у једној од најгледанијих украјинских телевизијских емисија. Ова епизода сведочи до које мере је тамошњи јавни простор постао загађен, ирационалан и антируски. Тешко да би ико разуман могао да објасни откуда толики степен мржње према Русији и Путину.

ЗЛОЧИНИ „РЕГУЛАРНЕ“ АРМИЈЕ И актуелни председник Украјине Пјотр Порошенко производ је исте кухиње. Изабран гласовима екстремних националиста и обликован у Вашингтону, Порошенку је маневарски простор потпуно сужен. Он, заправо, једва да може да дише у теснацу између домаћих фашистичких елемената и ментора из Вашингтона, са једне, и проруског истока земље и Москве, са друге стране. Пристајући на такву улогу, Порошенко је наравно изабрао конфронтацију са Русијом, јер је због тога и доведен на власт. Најпре је крајем јуна, подстакнут из Европе, прогласио примирје, да би од 1. јула направио нагли заокрет и кренуо у нову, још крвавију офанзиву. У овом рату, снаге из Кијева убијају децу, жене, старце, репортере, користе ракетне бацаче против цивила, као и фосфорне и касетне бомбе, авијацију и тенкове. Просто је невероватно да једна „регуларна“ армија чини такве злочине – и то према сопственим грађанима исте вере и националности!

Део објашњења нуди познати руски политиколог Сергеј Марков, који сматра да је чудовишна ескалација део америчког плана. Он се осврће на изјаву портпарола Стејт департмента Џенифер Псаки да ће Вашингтон подржати „сваку одлуку Кијева“. „То је јасан сигнал Русији и ЕУ, да САД свом силом подржавају грађански рат у Украјини. И, ако не желите да се свађате са нама, са САД-ом, и изазивате доминирајућу светску силу, онда морате да се потчините. Данас Украјином влада партија рата из Вашингтона, која је узела курс тоталног војног уништења опозиције, дерусификације земље, а затим и рата широких размера између Русије и Украјине“, објашњава Марков. И заиста, непосредно по овој изјави подршке из Вашингтона, председник Порошенко објавио је прекид примирја и наставак „антитерористичке операције“.

Ceo tekst je dostupan registrovanim pretplatnicima na ovom sajtu ili u štampanom izdanju Pečata svakog petka.
Prijava za pretplatnike ili Pretplata za nove korisnike

Šešelj o srebrenici

https://www.youtube.com/watch?v=yStS3utNGqA

Са Душаном Басташићем (део 6) – О улози цркве у спровођењу злочина (Video)

http://www.youtube.com/watch?v=DZA71BNQxKQ&feature=youtu.be

ПОСЛЕДЊИ ПОХОД ИМПЕРИЈЕ ЗЛА И ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ НА РУСИЈУ И ПРАВОСЛАВЉЕ

ПОСЛЕДЊИ ПОХОД ИМПЕРИЈЕ ЗЛА И ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ НА РУСИЈУ И
ПРАВОСЛАВЉЕ
Пише Комнен Коља Сератлић
Поставља се озбиљно питање, да ли је ово последњи или задњи поход Империје и Западне Европе на Русију и православље. Такође, морамо се упитати, да ли има нешто шизофрено (schizophenia) у свима нама који пишемо, посебно код једног, на сву срећу, мањег броја наших политичких аналитичара. Њихова буквално дневномесечна описивања – како упорно тврде, – „кризе у Украјини“, показују да су се безмало идентификовали са том „кризом“. Они замишљају да је са својим врхунским идејама и ставовима усмјеравају, чак шта више, има и оних који се „занесу“ (на ТВ станицама), који су еуфорични, тако да отворено изјављују како утичу директно на ставове Обаме и Путина (нарцизам је одавно захвато списатеље и политичаре у Србији). Предлагали су разне Дејтоне, затим преговоре Брисела, Вашингтона и Москве, познату игру звану: интернационализација проблема (Космет је изгубљен онога момента када су наше вође пристале на преговоре са шиптарима, посреднике, односно интернационализовали су проблем).
Њих, посебно стране аналитичаре, „ситнице“ не занимају, као например када је несрећна руска мајка, у време фашистичког дивљања у Одеси, бацила двоје деце са четвртог спрата да не би сагорела. Да је овај свет иоле нормалан, тај догађај би, да парафразирам В. Блекера, изазвао скандал неба. Да је то којим случајем била мајка из Имерије зла, у Србији би разне Кандићке, Бисерко, Дерете, Јакшићи, Павићевићке, Лихтовице, Васићи, Лазански, Жарковићи, Вучићевићи, Висковићи и др., затражили да се прогласи макар један дан жалости, а Имприја би починиоце сравнила са црном земљом.
Страним аналиичарима, који живе од афера и ратова, пружила се прилика да поприлично зараде, чак и они који се до те трагедије, која није само украјинска, нису бавили спољнополитичким темама (у мсамедијима има једна неизлечива болест – тираж, односно зарада, једино расте када су афере и ратови). Приметно је да се слично десило и у Србији. Зато је и дошло до поплаве текстова и званих и незваних и познавалаца (било је неколико добрих анализа, уз неопростиву грешку да тај крвави и сурови грађански рат називају кризом), великих лаика и чепркања по периферији, из удобних и непоплављених кабинета.
Не, то сада више није ни грађански рат, то је рат Имприје зла и Западне Европе против Русије и православља. Аналитичари, посебно самозвани, као и ми остали, који се петљамо у политику, спољнополитичке односе, морају све појаве назвати правим именом. Империја и Западна Европа не дозвољавају да се све то што се догађа у Украјини назове крвавим грађанским ратом, односно ратом против Русије и православља.
Називајући то „кризом“, прикривају свој крвави пир (јер се у рату, за разлику од кризе, именују учесници), кога су испланирали и реализовали, покушавајући да пред својим поданицима, који у највећем проценту имају свракећи мозак, седе испред ТВ, жваћу жвакаћу гуму или коку, покажу да су миротворци, да је искључиви кривац православна Русија, „да је то њен империјални поход“.
Запад и Империја су јавно проговорили кроз уста Швеђанина Карла Билта, који је рекао „да Путин демонстрира приврженост не општесветским, већ православним вредностима, а православље је опасније од исламског фундаментализма и представља главну претњу Западној цивилизацији, између осталог и зато што покушава да озакони породичне односе и зато што се понаша непријатељски према гејевима и трансгендерима“.Додао је да је носилац православља Русија и да је треба уништити.
То је онај Билт који је био посредник у БИХ неколико година, кога су наше вође величали као великог државника и пријатеља Србије. Често нас је походио, а вође су му се клањале, утркивали се ко ће са њим да се слика, а многи су га, тако ми Бога, грлили и љубли. То је онај Билт који је у БИХ имао месечну плату бедних (тричавих) 30.000 Евра. Такве посреднике, када једном уђу, не можете истерати ни скробавом (читај г…….) метлом.
Запад је већ одавно оболео, економски, политички, културно, морално, односно нема представу о моралу. Није решио ни један проблем у друштву, у односима међу земљама, у стварању асоцијација, посебно уједињене Европе. Европска унија, као основна асоцијација, је постала црна рупа, гробница народа. Није створила ни економску, а поготово друштвену (политичку) асоцијацију, што је био крајњи циљ. Само политичке незналице су мислиле да ће Империја зла дозволити да се створе СДЕ и да Евро, уместо Долара, постане владајућа валута.
Дакле, то је рат Империје зла и Западне Европе против Русије који има вековну инерцију. У неким ранијим временима Запад је стартовао са религијом, којом се и данс служи, освајачком католичком вером и свим методма које су примењивали и примењују Ватикан, Језуити, Опус Деи и др. У овом контексту било би нехумано не споменути да је Русија, такорећи од свога настанка, а посебно последњих 250 година, била мета многих освајача. Огромно подручје Сибира сматра се центром света (headland), ко га поседује тај влада светом. Енергетски извори и разне руде, посебно племенити метали, мамили су Фридрихе, Карле, Наполеоне, Хитлере. Има ли земље на свету која је тако крваво плаћала своју слободу као што је Русија. И сада када се многи критичари питају, да ли је Русија поново успавана, да ли делује тромо, споро, заборављају како су прошли сви набројани и ненабројани освајачи када су ступили на тле Русије, а Украјаина је тле Русије.
Историјски гледано (нажалост ми Срби не знамо шта је историја), свако западно реаговање иде у фашизам и освајање, а источно реаговање у комунизам. Неповерење је, такође, историјско.
Приказ овога фашистичког рата у масмедијима је сраман. Идентичан је са Хитлеровим пропагандним нападом на Пољску, а затим на СССР.
Није згорега поновити да се савремени Рим зове Вашингтон. Империја и даље замишља да треба да има апсолутну моћ у свету. Империји сада нису потребне римске легије ни Хитлерове СС трупе, доваољан је један човек (може бити психопата), који притиском дугмета може да разори земље и градове. Дакле, влада апслоутна моћ технолиберализма и појединца.
Империјин изданак и гласноговорник Обама се диви Стаљину (истиче његове ставове према нацијама) и Горбачову, велича их, посебно овога другог, који је ујединио Немачку. За њега су нормална и друга „уједињавања“, односно отимање Космета и стварање велике Албаније, велике Хрватске, која би, да се Срби нису тако сурово играли својим животима, ослобађали је, прихватили је два пута као равноправну (након Првог и Другог светског рата),била онолика колико се може видети са Сљемена, уништење Северне Кореје и присаједиљеље Јужној Кореји и др., али уједињење руских територија и Руса са Русијом, сматра руским империјалним циљевима, а Путина императором..
Водећа теорија у међународним односима је Теорија игре, игара, која подрзаумијева све видове дјеловања, политичко, економско – санкције, медијско, информативно, специјални рат, пропаганду, блефирање (као у покеру). Русија је, када је Украјина у питању, много пре Мајдана ушла у ту игру, посебно након што је дозволила да бивше земље Варшавског пакта постану чланице НАТО-а, односно да јој та профашистичка Алијанса, која је незајажљива, дође на праг.
Све грешке у животу (у породици, са пријатељима, комшијама, на послу), а посебно у међународним односима, требало би у корену спрчавати, решавати. Русија је попуштала у тој игри (давала је разне олакшице Украјини, велике кредите, драсично смањивала цену гаса, толерисала профашистичке режиме и председнике, појаву фашизма, величање Бандере, проглашавање Бандериних фашиста за хероје), иако је основ Теорије игре или игара да се створе што бољи властити политички потези, који се могу успешно супроставити противничкој страни, њеној игри. Русија је била, гледано са становишта политичке теорије Хермана Кахна (његова дела „О термонуклеарном рату“, „Мисли о незамисливом“, „О ескалацији“) „слабић или кукавица“, повлачила се из игре или попуштала. У Теорији игре или игара, модел „слабића или кукавице“ је омиљена конструкција Кахна.
Империја зла и њени сателити су у том периоду, осим проширења НАТО-а на бивше земље ВП, у игру укључили арапске земље, крваве походе на Либију, Египат, Сирију. Покушали су и на Далеком истоку да изазову сукоб две Кореје, али јој се супроставила Кина. Русија је мирно посматрала Импријин крвави пир, звани „Арапско прољеће“, осим сукоба у Сирији, где је, гледано са становишта Теорије политичке игре, Империја зла изашла из игре као слабић или кукавица.
Русија није смела дозволити те освајачке и фашистичке походе Империје. Када се преиграла у политичкиј игри извесна Хилари је узвикнула: „Убите Гадафија“, Русија се није смела оглушити, јер јој се то вратило преко Украјине као бумеранг. Хилари се сада обрушава на Путина: „Ми не можемо допустити да један политички вођа (Путин, прим. ККС), после Другог свјетског рата, изнова повлачи границе Европе“ (каква иронија, за њу није прекрајање граница – отимање Космета). Та разбарушена Клинтонова, која одлучује ко ће да живи, а кога треба убити, је додала да се ради о „Путиновој агресији у Украјини“, те да је „Путин нови Хитлер“. Бжежински је отишо „малчице“ даље. „Путин није само Хитлер већ и разбојник, мафијаш, Мусолини“.
Нема смисла писати, односно понављати већ изговорено и написано, да су Империја зла и Западна Европа рехабилитовали фашизам, да је пре неколико година Парламентарна скупштина Савета Европе  донела резолуцију  којом је по одговорности за изазивање Другог светског рата изједначила СССР и нацистичку Немачку. Не би се требало изненадити „да ће критиковање нацизма бити проглашено за злочиначко, а тврдња „Хитлер је главна жртва стаљинизма“ ће постати једна од премиса нове идеологије“. Многобројне евро-атлантске организације, које су формиране после Другог светског рата, посебно НАТО, формиране су од фашистичких стручњака и научника. Неки чланови Билдерберг групе имају у својим биографијама фашистички стаж. „На последњем састанку Билдерберга говорило се управо о припреми рата против Русије. То је директно признао и један од учесника састанка – холандски политичар С.Дидерик“. Познато је да се све оно што одлучи стотину Билдерберга мора остварити.
Уместо закључка: Били како било, Русија сада нема други излаз осим да хитно уђе у Украјину, што је иначе требало да уради одмах након завршетка Олимпијаде. Да би опстла, да би се заштитила од овог, за Имерију и Запдану Европу задњег похода, мора повести борбу на живот и смрт, као што је то урадила према свим ранијим, посебно – данас је то евидентно – заједничког похода Империје, Западне Европе и Хитлера у Другом светском рату. Олга Четверникова каже: „У Украјини се већ гради четврти рајх, који чак подржавају Израел и Јевреји“.
Ако Русија сада не уништи фашизам у Украјини у којој Империја зла и Западна Европа не бирају средства за уништење руског нарда, дакако и украјинског, уништиће саму себе. Путин нема избора, мора казнити агресоре – Империју и Запдну Европу, похапсити фашисте, извести их пред међународни суд, као што је био Нинбершки. Ако их сада не заустави и не казни, Империја и Западна Европа ће поново кретати на Русију, слабити је до коначног уништења. Кинески најновији ставови „да Русија ни економски ни војно, није на њеном нивоу“, су изузетно опасни. Само уједињене Русија и Кина, у чију мудрост не би требали сумњати, се могу супроставити Империји и Запдној Европи.
На крају, нека следеће буде упозорење српским и светским медијима. Ево шта пишу Украјинци, људи чији се глас, како кажу, не може чути ни у њиховим медијима: „Данас су целог дана бомбардовали и пуцали артиљеријом по Красном Лиману и Славјанску – ја тамо имам рођаке. Брда лешева, а ти људи  су седели у траповима и бушотинама, зверства су страшна. Убијају децу, бомбардовали су болницу за душевне болеснике у Семеновки, једноставно су је сравнили са земљом, пуцали су по „хитној помоћи“ која је превозила рањенике, бомбардовали су обласну болницу, ранили хирурге… људи немају хлеба, неколико дана не довозе, из продавница су разграбљене  последње резерве. Тенкови и оклопна возила су испод наших прозора. Нацики шетају и по кућама проверавају документе, постављају крст на куће, не знам шта то значи. За најмањи отпор – стрељају. Тешко је да се поверује? Али – истина је… Нема речи како то да се назове. Гори су од фашиста“.

Poruka Vojislava Šešelja (Video):

https://www.youtube.com/watch?v=q6whHU4hnEU