Народна порука властима на изборима

УСТАВНИСУД Председник Весна ИЛИЋ ПРЕЛИЋ Булевар Краља Александра 15                                            11000 Београд                                                                         Доставља се преко интернета:   Његова Екселенција председник Републике Томислав НИКОЛИЋ predstavkegradjana@predsednik.rs   Његова Екселенција претходни председник Републике Борис ТАДИЋ pocasni.predsednik@ds.org.rs   Председник Владе и министар унутрашњих послова Ивица ДАЧИЋ kabinetpremijera@gov.rs   Претходни председник Владе др Мирко ЦВЕТКОВИЋ kabinetpremijera@gov.rs,omr@srbija.gov.rs, press@gov.rs   Први потпредседник Владе Александар ВУЧИЋ potpredsednik@mtt.gov.rs   Народнa скупштинa Генералном секретару Јани ЉУБИЧИЋ: за сваког народног посланика  sekretar@parlament.rs   Демократска странка: Председништво и Извршни обор predsednistvo@ds.org.rs, io@ds.org.rs   Средства јавног обавештавања: свим држављанима Републике Србије   Пре читања овог текста одгледајте до краја:http://srbinaokup.info/?p=31234 Пред Уставом и законом сви су једнаки. Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације.
Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу,
a нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. 1. и 2. став Члана 21 Устава Републике Србије.   Предмет:  Народна порука Уставном суду и осталим државним органимана изборима одржаним 16. и 23. марта 2014. године. Додатак Уставној жалби бр.  П-34/20144 од 5. марта 2014. године.   Држављани Републике Србије су упутили јасну поруку Уставном суду, претходним и новим државним органима на последњим изборима одржаним 16. (и понегде поновљени 23.) марта 2014. године. Већина држављана Републике Србије, који имају право гласа (бирачи), нису подржали новоизабране народне посланике, тј. нису им дали право да у њихово име воде Републику Србију. Сви изабрани народни посланици заједно су добили подршку само од 39,06% од укупног броја бирача. Већина, 60,94% од укупног броја бирача, није дало подршку новом сазиву Народне скупштине (видети Додатак 1). Порука бирача је јасна: Садашњи Устав Републике Србије је потпуно пуноважан. Сви државни органи су дужни да га спроводе у дело. По њему су изабрани и на основу њега су положили заклетве да ће поштовати народну вољу и опредељење њиме исказаним. Председник Републике, Народна скупштина, Влада, Уставни суд и сви остали државни органи остају обавезни да по овом, важећем, Уставу од 8.новембра 2006. године, и у складу с њим, доносе одлуке, решења и сва своја остала акта, да по њему извршавају све своје државне обавезе и испуњавају своје државне дужности. Сви државни органи, те и Председник Републике, народни посланици и чланови Владе, остају одговорни за своја деловања противна Уставу и за извршена кривична дела. Она су наведена у Уставној жалби бр  П-34/20144 од 5. марта 2014. године. Уставни суд нема права (Члан 21 Устава) да чини разлику пред Уставом и законом и да спроводи дискриминацију међу држављанима Републике Србије тако што избегава да изврши своје уставне обавезе: да контолише законодавну и извршну власт (Члан 4 Устава), што одбија да их примора да се повинују Уставу (Чланови 3, 4, 166, 167 и 170 Устава), и што избегава да према њима примени исте критеријуме, уставне и законске мере за њихова противуставна дела и извршена кривична дела који се примењују на сваког другог држављана Републике Србије. Већина (60,94%) држављана Републике Србије нису подржали јавни став председника Републике Томислава Николића да је имао право да он, народни посланици и чланови Владе – Влада у целини, делују супротно Уставу. Нити су подржали његов став да Уставни суд не разматра уставност Бриселског споразума док се он не примени. Нису подржали укључење Србије у ЕУ под досадашњим условима и односом ЕУ према Србији и Србима. Нису подржали уништавање свих србских националних вредности и распродају природних добара. Нису подржали ни један противуставан акт претходних власти. На основу Устава Републике Србије (1. став члана 56 Устава) тражим од Уставног суда да јавно изнесе свој став по Уставној жалби (Уставна жалба бр  П-34/20144 од 5. марта 2014. године) и по, Опредељеном захтеву за накнаду материјалне и нематеријалне штете који гласи: ОПРЕДЕЉЕН   ЗАХТЕВ, ЗА  НАКНАДУ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ  ШТЕТЕ, ДА УСТАВНИ СУД:   1.         у потпуности испуњава своје дужности и да у целости користи своја уставна права, или да сваки судија Уставног суда који не може, из било ког разлога, да испуњава своју судијску заклетву поднесе оставку,   2.         у пуном саставу покрене и спроведе поступак оцене уставности и законитости Резолуције Народне скупштине од 13.01.2013. године,   3.         стави ван снаге Закључак број IУз – 20/2013 од 22.04.2013. године Малог већа Уставног суда, 4.         забрани господину Томиславу НИКОЛИЋУ да и даље буде председник Републике Србије и да буде на било ком другом руководећем државном положају, 5.         забрани господину Борису ТАДИЋУ, претходном председнику Републике, да буде на било ком руководећем државном положају,   6.         забрани господину Ивици ДАЧИЋУ да и даље буде председник и члан Владе Републике Србије, да му забрани да буде министар унутрашњих послова и на било ком другом руководећем државном положају,   7.         забрани господину др Мирку ЦВЕТКОВИЋУ, претходном председнику Владе, да буде на било ком руководећем државном положају,   8.         забрани господину Александру ВУЧИЋУ да и даље буде први потпредседник Владе и члан Владе Републике Србије, и да му забрани да буде на било ком другом руководећем државном положају,   9.         забрани сваком члану Владе да и даље буде члан Владе и да буде на било ком другом руководећем државном положају,   10.      сваком од 175 народних посланика, који су 13. јануара 2013. године изгласали противуставну Резолуцију Народне скупштине о основним принципима за политичке разговоре са привременим институцијама самоуправе на Косову и Метохији, забрани да и даље буде народни посланик и да буде на било ком руководећем државном положају.   Онемогућавање, спречавање, од стране државних органа Републике Србије држављанима Републике Србије да гласају у њеним амбасадама-конзулатима 16. марта 2014. године је њихово противуставно деловање супротно основним одредбама Устава: члановима 1, 3, 18, 19, 21, 23, 25 и 52 Устава. На пример, држављанима Републике Србије у Паризу је било омогућено да гласају, а оно није било омогућено држављанима Републике Србије који живе у Канади. То је један пример непоштовања људских права и слобода од стране врховне државне власти.     С обзиром на то и на уставне обавезе (повезани Чланови 3, 18, 19, 21, 52, 98, 166 и 167 Устава) Уставног суда, тражим да Уставни суд поништи изборе (Уставни суд је за то меродаван на основу Члана 167 Устава) или(на основу 1. став члана 56 Устава) даУставни суд јавно одговори зашто је дозволио одржавање неуставних избора 16. марта 2014. године и зашто прихвата објављене изборне резултате као уставне и законите, тј. за важеће.   ЗАКЉУЧАК: Уставни суд нема права да избегава, већ је уставно обавезан, да по важећем Уставу оцењује уставност и законитост општих аката државних органа и њихов рад; нити има право да одбија, већ је дужан, да разматра поднету уставну жалбу и с њом повезани опредељени захтев и да јавно изнесе свој став о њима, као и о (не)уставности одржаних избора 16. и 23. марта ове године. Додатак 1 Коначни резулати према извештају Републичке изборне комисије објављеним 24. марта 2014. године на њеном ипростору су: 1.53,17 одсто од свих бирача је гласало за народне посланике 16. и 23. марта 2014. године.2.Бројеви гласова у процентима које су добиле парламентарне странке 16. и 23. марта 2014. године:

Парламентарне странке према резултатима избора од 16. и 23. 03.2014.   Странке / коалиције које су учествовале на изборима 16.  и 23. 03.214. године за народне посланике: П: означава проценат у односу на 3.592.375 бирача који су гласали.  П износи: У:означава  проценат у односу на укупно 6.765.998бирача: У = 0,531 П.  У износи:
А) Владајуће странке 2012-2014 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СНС, СДПС, НС, СПО, ПС ИВИЦА ДАЧИЋ – СПС, ПУПС, ЈС 48,35% 13,49% 25,67%   7,16%
Б) Владајуће странке 2008-2012 које нису биле у Влади 2012-2014  „СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ – ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ“   БОРИС ТАДИЋ – НДС, ЛСВ, ЗЗС, ВМДК, ЗЗВ, ДЛР   6,03%   5,70%   3,20%   3,03%
Укупно за све парламентарне странке : А+Б   Све 4 парламентарне странке странке заједно   73,57%   39,06

3.Бројеви гласова у процентима, које су добиле непарламентарне странке 16.и 24.03.2014. године:

      Непарламентарне странке према резултатима избораод 16. и 23. 03.2014. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС, СДУ УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – МЛАЂАН ДИНКИЋ VAJDASАGIMAGYARSZОVETSЕG – PАSZTORISTVАN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР   4,24%     3,37%   3,04%   2,10%  2,25% 1,79%  1,61%     0,67%
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ СДА Санџака – др Сулејман Угљанин SDASandzaka – dr. SulejmanUgljanin ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ ЉУДЕ ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА – Јосип Броз ЛИСТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА: БДЗ-МПСЗ- ДЗХ-МРМ-МЕП – Емир Елфић ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА И НАРОДНОСТИ (РДС-СДС)“ Група грађана „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“ РУСКА СТРАНКА – Слободан Николић ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIAPERVEPRIMDEMOKRATIK – RIZAHALIMI    2,01%      3,58%    0,98%   0.45%   0.18%   0.11%   2,09%   0.09%   0.13%   0.18%   0,68%  1,07%  1,90%  0,52%      0,24% Мање од 0,01% Мање од 0,01%    1,11%  Мање од 0,01%   Мање од 0,01%      Мање од 0,01%     0,37%
Укупно за све непарламентарне странке од 16.  и 23.03.2014.   15 напред наведених странака   23,23%    11,54%

НАПОМЕНА: Дужности и обавезе врховних државних органа: Председника Републике, Народне скупштине, Владе и Уставног суда да поштују и спроводе у дело Устав и закон не зависе ни од броја, ни од стручних квалификација, ни од политичког опредељења, ни од пола, ни од националне или верске припадности подносилаца уставне жалбе.  Надам се да ће Уставни суд да одговори својим дужностима, обавезама, и правима, те да ће да усвоји Уставну жалбу и с њом повезани опредељени захтев да би се зауставило укидање људских права и слобода и растурање Р. Србије.                                                                                                                            С поштовањем, Београд, 25. март, 2014. године.                                                                                                                            Др Љубомир Т. ГРУЈИЋ                                                                                                                                               ЈМБГ 2910939710225                                                                                                                                               Џона Кенедија 31/15,                                                                                                                                               11070 Београд

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: