М А С К Е С У П А Л Е – Слушајте ИСТИНУ и Радио „СНАГА НАРОДА“ !!!

ИЗДАВАЧКА КУЋА “МИРОСЛАВ“

Београд, Гоце Делчева 15.

Тел. 011/297-0875; mirmi@eunet.rs

Београд, 17. новембар 2013.

 

М  А  С  К  Е    С  У    П  А  Л  Е

 

            Издавачка кућа „Мирослав“ у Београду ће представити значајно дело проф. др Драгољуба Петровића, у којем се непобитно показује да „хрватски језик“, „хрватска нација“ и „хрватска држава“ немају утемељење, те им се измишљају подупирачи – да би се свему овоме сакрило српско порекло.

Реч је о књизи „ЗАПЕРЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА“.

Представљање је у уторак, 19. новембра 7522 (2013), у Змај Јовиној 15, у Београду, у 18,00 часова (улица која сече Кнез Михајлову).

О књизи ће говорити проф. др Илија Петровић, директор Издавачке куће „Мирослав“ – госпођа Мирослава Петровић и писац, проф. др Драгољуб Петровић.

            Драгољуб Петровић је рођен на Косору код Подгорице. Филозофски факултет је завршио у Новом Саду, где је и докторирао 1971. године. Предавао је на Педагошкој академији у Никшићу и на Филозофском факултету у Новом Саду. Био је члан Међународне комисије за језичке контакте, Међународне комисије за Општесловенски лингвистички атлас, Међународног редакционог колегијума Општекарпатског дијалектолошког атласа. Стални је члан Матице српске у Новом Саду. Објавио је више књига о језицима и дијалектима.

            Књига је капитално дело – планетарне вредности, јер је у њој објашњено колонијално прегнуће: стварање од Срба и Словенаца вештачке (хрватске) нација, која ће бити у сталној служби Ватикана и колонијалних држава Запада – с главним задатком: да и даље разара српско национално биће и да осваја српске историјске земље. У том циљу је Аустрија у хрватску нацију сврстала у 19. столећу велики број Немаца, Чеха, Словака и припадника других католичких народа.

            Проф. др Драгољуб Петровић је прикупио податке, да су фашистичке државе и Ватикан, у Другом светском рату, задужили Хрвате – да истребљују Србе, Јевреје и Роме, па су том приликом отворили и концентрационе логоре смрти за децу, у којима је било више од 100.000 деце ова три народа. Покољима су допринели увелико католички свештеници.

У књизи су и документа да су комунисти у Југославији приморавала Србе да пређу у хрватску нацију. О томе је сачувана и наредба о пребацивању Буњеваца и Шокаца у хрватску нацију.

            Добродошли.

ДИРЕКТОР,

Мирослава Петровић

17. новембар 2013. 20.14, Dusan M Stojanovic <dusanmstojanovic@googlemail.com> је написао/ла:

http://snaganaroda.rs/category/vesti/


Душан М. Стојановић
Duschan M. Stojanowitsch
Dushan M. Stoyanowich

Dusan M. Sztoyanovics