Међународни трибунал за бившу Југославију грубо нарушава норме међународног права!

Међународни трибунал за бившу Југославију грубо нарушава норме међународног права!

12.06.2013.
Извор: Наталија Пичурина, путем електронске поште
Превод: Редакција СРБског ФБРепортера

Павел Дорохин, председник руске комисије за одбрану генерала Младића, секретар Централног комитета Комунистичке партије Руске Федерације, депутат Државне Думе, уочи гласања у Савету безбедности УН,  упутио је помоћнику Председника Руске Федерације Ј.В. Ушакову и Министру иностраних послова Руске Федерације, С.В. Лаврову захтев о заштити србских патриота и о нелегитимности Међународног суда за бившу Југославију
(МСБЈ) (у даљем тексту – хашки трибунал, прим. прев.).

Dorohin

Павлe Сергеевич Дорохин

Сва дешавања која се одвијају у Хагу су премет будне пажње руске комисије за одбрану генерала Младића. Судски процес у Хагу “тужилац против Ратка Младића” тренутно се налази у неприхватљивој ситуацији. Председник комисије Павел Дорохин сматра да “Русија треба да интервенише.”

Нашој комисији је познато да се српски патриота Ратко Младић, који је оптужен од стране трибунала, и његова одбрана налазе у неподношљивим условима. Судски процес је намерно започет у ситуацији када одбрана није имала могућност да се припреми, с обзиром на то да нису сви документи оптужбе били откривени. Ток процеса је вођен на такав начин да одбрана или није располагала неопходним документима или су били нарушени услови њиховог објављивања. Такви поступци представљају флагрантно кршење међународног права, па чак и правилиа хашког трибунала.

Павел Дорохин је нагласио да је здравствено стање ратног генерала и даље тешко, и не може се упоредити са стањем било ког од других оптуженика хашког трибунала. Упркос томе, седнице суђења се настављају без обзира на ту околност.

Тужилаштво доводи лажне сведоке, што суд “не примећује“ и добија пуну подршку суда. Представници одбране подвргавају се понижавајућем третману од стране судија, није им чак дата ни прилика да сведоцима постављају питања.

ратко-младић

При томе, судско веће отворено показује своје предубеђење према одбрани и оптуженом генералу, не дозвољавајући му да разговара са својим браниоцима.

Посебан цинизам суда огледа се у томе што Ратку Младићу непрестано упућују омаловажавајуће примедбе, пребројавајући минуте проведене у санитарним просторијама. Непристојни коментари су праћени претњама о спровођењу заседања суда “без присуства оптуженог.”

Хашки суд „не примећује“ ни ту чињеницу да двојица чланова судског већа уопште немају право да да се ту налазе због “нарушавања права оптуженог на суђење пред независним и непристрасним судом”. Наиме, председник судског већа А. Ори је држављанин Холандије. С обзиром на улогу ове земље у догађајима који су се десили у Сребреници (а то је главна оптужба против генерала Младића), учешће А.Орија у овом предмету директно нарушава принцип непристрасности суда.

Осим те чињенице, постоји више од десет објективних разлога за безусловно изузеће холандског судије. Али, питање одбране о неопходности изузећа А. Орија остало је без правног одговора. Председник Хашког трибунала Т. Мерон је без икаквих аргумената једноставно одбио да призна постојање ових разлога.

Други члан судског већа К. Флуг је такође пристрасан у овом случају: он је учествовао у изношењу осуђујуће пресуде против генерала З. Толимира, који је био директно потчињен генералу Младићу. Пресуде у којој је ратни генерал препознат као “учесник у кривичним делима”.

И још један незаконита околност: Ори и Флуг представљају оне земље које су биле директни учесници оружаног сукоба на територији Југославије.

При томе,  тактика суда је тако постављена да садашњи правни браниоци генерала Младића немају шансе да у оквиру суда утврде истину. Њима једноставно не дозвољавају да говоре, чинећи то на демонстративан и понижавајући начин, непрестано показујући да им трибунал у сваком тренутку може одузети одговарајући статус. Очигледно је да ће даље спровођење процеса на овај начин значити потпуни и безусловни пораз.

Kако би се променила наведена ситуација, Павел Дорохин, изражавајући мишљење руске комисије за одбрану генерала Младића, предлаже да Руска Федерација примора суд да у овом процесу именује као пријатеља суда, правнике независне од хашког трибунала.

У складу са правилом 74 Правилника о поступку и доказима хашког трибунала, ради правилног разматрања предмета, судско веће може да дозволи држави, организацији или појединцу да се појави у својству “пријатеља суда” (amicus curiae) и да се изјасни о било ком питању које одреди суд. У пракси хашког трибунала је већ било случајева када су били одређени пријатељи суда у предмету против Слободана Милошевића, иако су та лица  била именована по избору суда и потпуно су зависила од суда.

У овом случају Русија треба да инсистира на именовању лица по њеном избору.
Технички, усвајање ове одлуке може се реализовати подношењем захтева од стране одбране за именовање пријатеља суда, и за њихово именовање од стране одговарајућих судских већа.

Реално, могуће је остварити прихватање такве одлуке од стране трибунала, постављањем те одлуке као услова да Русија у Савету безбедности УН гласа за продужење овлашћења судија трибунала, укључујући ту и овлашћење чланова судског већа у случају генерала Младића – судија А. Орија и К. Флуга.

У складу са Резолуцијом Савета безбедности УН број 2081 од 17. децембра 2012. (где је Русија била уздржана) овлашћење ових судија је продужено до 31. децембра 2013. Примена руског вета (или претња његовом употребом) при следећем продужењу овлашћења наведених судија може бити снажан аргумент да хашки трибунал “добровољно” именује пријатеље суда у процесу против генерала Ратка Младића.

Осим тога, треба имати у виду и могућност непродужавања овлашћења председнику хашког трибунала Т. Мерону и потпредседнику К. Агиусу, као гаранцију за обезбеђење потребне одлуке од стране судског већа.

Руска јавност која није равнодушна према судбини српских родољуба, чека одговарајуће одлуке од своје земље, од администрације Председника и од Министарства иностраних послова Руске Федерације.

С тим у вези, Павел Дорохин тражи од администрације Председника и од Министарства спољних послова да размотре ово питање и да уочи гласања у Савету безбедности УН руском представнику упуте одговарајућу изјаву.

Сергеј Мељник, извршни секретар руске комисије за одбрану генерала Младића,
Наталија Пичурина, члан руске комисије за одбрану генерала Младића.
Материјал је припремљен уз учешће Александра Мезјајева.

 ****

МТБЮ грубо нарушает нормы международного права!

Накануне голосования в Совете безопасности ООН Председатель «Российского общественного комитета в защиту генерала Младича», секретарь ЦК КПРФ, депутат ГД РФ Павел Дорохин, отправил запрос Помощнику Президента Российской Федерации Ю.В. Ушакову и Министру иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврову о защите сербских патриотов и нелегитимности Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ).

События, происходящие в Гааге, находятся под пристальным вниманием «Российского общественного комитета в защиту генерала Младича». В настоящее время на судебном процессе «Прокурор против Ратко Младича» в МТБЮ сложилась неприемлемая ситуация. Председатель комитета Павел Дорохин считает что:  «Россия должна вмешаться».
Нашему комитету известно, что обвиняемый трибуналом сербский патриот Ратко Младич, и его защита, поставлен в нестерпимые условия. Судебный процесс умышленно начат в ситуации, когда сторона защиты не имела возможность подготовиться в связи с тем, что не все документы обвинения были открыты. Ход процесса построен таким образом, что у защиты либо отсутствуют необходимые документы, либо сроки их раскрытия нарушены. Подобные действия являются грубым нарушением норм международного права, и даже норм самого Гаагского трибунала.

Павел Дорохин подчеркнул, что состояние здоровья боевого генерала продолжает оставаться тяжелым, и не только в сравнении с любым другими обвиняемыми МТБЮ. Однако заседания суда проходят без учёта этого обстоятельства.
Сторона обвинения представляет ложных свидетелей, что «не замечается» и  получает полную поддержку суда. Представители защиты подвергаются унизительному обращению со стороны судей, ей даже не дают возможности задавать вопросы свидетелям.

При этом, судейский состав откровенно демонстрируют свою предвзятость к стороне защиты и обвиняемому генералу, не разрешая ему переговоры с защитниками.

Особый цинизм суда в том, что Ратко Младичу постоянно делают унизительные замечания, подсчитывая минуты, проведённые в гигиенической комнате. Постыдные комментарии сопровождаются  угрозами проведения заседаний «без присутствия обвиняемого».

Не «замечается» МТБЮ и то обстоятельство, что двое из членов судебной палаты в связи «с нарушением права обвиняемого на рассмотрение дела беспристрастным судом» вообще не имеют право находиться в составе суда. Так, председатель судебной палаты А. Ори является гражданином Нидерландов. Учитывая роль этой страны в событиях, произошедших в Сребренице (а это главное обвинение против генерала Младича), участие в данном деле А. Ори, прямо нарушает принцип беспристрастности суда. Кроме этого факта, имеется более десяти объективных оснований для безусловной дисквалификации нидерландского юриста. Но, вопрос стороны защиты о необходимости дисквалификации А. Ори остался без правового ответа. Президент МТБЮ Т. Мерон, не приводя каких-либо аргументов, просто отказался признать существование данных оснований.

Второй член судебной палаты К. Флюгге также пристрастен в данном деле: он участвовал в вынесении обвинительного приговора в отношении генерала З. Толимира, прямого подчинённого генерала Младича. Приговора, в котором боевой генерал был признан «участником преступных действий».

И еще одно противоправное обстоятельство: и Ори и Флюгге представляют те страны, которые были прямыми участниками вооружённого конфликта на территории Югославии.

При этом тактика трибунала построено так, что сегодняшние юридические защитники генерала Младича не имеют шансов для установления истины в суде. Им просто не дают говорить, делая это в демонстративно и унизительно, постоянно показывая, что  трибунала может в любое время лишить соответствующего статуса. Очевидно, что дальнейшее проведение процесса таким образом означает полный и безусловный проигрыш…

Выражая мнение «Российского общественного комитета в защиту генерала Младича», Павел Дорохин в целях изменения ситуации предлагает, чтобы Российская Федерация заставила суд назначить на процесс в качестве амици цуриае независимых от МТБЮ юристов.

Согласно правилу 74 Правил процедуры и доказывания МТБЮ, судебная палата для должного рассмотрения дела может разрешить государству, организации или индивиду предстать в качестве «друга суда» (амицус цуриае) и делать представления по любому вопросу, определённому судом. В практике МТБЮ уже были случаи назначения амици цуриае на процессе против Слободана Милошевича, однако эти лица назначались по выбору суда и это были в полной мере зависимыми от суда лицами.

В нашем случае Россия должна настоять на назначении лиц по её выбору.

Технически принятие данного решения можно осуществить путём подачи требования о назначении амици со стороны защиты и их назначении соответствующими судебными палатами.

Реально обеспечить принятие такого решения трибуналом можно, поставив его в зависимость от голосования России в Совете Безопасности ООН по продлению полномочий судей трибунала, в том числе, полномочий членов судебной палаты по делу генерала Младича – судей А. Ори и К. Флюгге.

Согласно Резолюции Совета Безопасности ООН № 2081 от 17 декабря 2012 года (по которой Россия воздержалась) полномочия двух данных судей были продлены до 31 декабря 2013 года. Применение Россией вето (или угроза такого применения) при следующем продлении полномочий данных судей может стать весомым аргументом для «добровольного» ими назначения амици цуриае на процесс генерала Ратко Младича.

Кроме того, следует иметь в виду возможность непродления полномочий и президента МТБЮ Т. Мерона и вице-президента К. Агиуса, как гарантию обеспечения нужного решения со стороны судебной палаты.
Российская общественность, которой не безразлична судьба сербских патриотов, ждет от своей страны, Администрации Президента и МИД РФ соответствующих решений.

В этой связи Павел Дорохин просит Администрацию Президента и МИД РФ разобраться в этом вопросе и, накануне голосования в Совбезе ООН, поручить российскому  представителю соответствующее заявление.

Сергей Мельник, ответственный секретарь «Российского общественного комитета в защиту генерала Младича»; Пичурина Наталья, член «Российского общественного комитета в защиту генерала Младича».
Материал подготовлен  при участии Александра Мезяева.

Vojislav Milošević – Goli život

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f_NGrfEDrCc#!

Putin: Vašington greši

12. 06. 2013. 06:46h | RTS| foto: AP

veličina teksta:+

Putin: Vašington greši

Komentara 37

Pogrešna je odluka Sjedinjenih Američkih Država da podržavaju rusku opoziciju, jer je zadatak diplomatskih službi da unapređuju odnose među državama, a ne da se mešaju u unutrašnje stvari drugih zemalja, rekao Vladimir Putin.

Vladimir Putin osudio nedemokratsko ponašanje Amerikanaca, samoproklamovanih vođa svetske demokratije

Predsednik Rusije Vladimir Putin kritikovao je Sjedinjene Američke Države zbog toga što podržavaju rusku opoziciju, istakavši da se radi o pogrešnoj odluci.
– Naša diplomatska služba nije sarađivala sa pokretom „Okupiraj Vol Strit“, ali vaša diplomatska služba u Rusiji ne samo da sarađuje sa našom opozicijom, već je direktno podržava – rekao je Putin, a preneo Itar tas.
Govoreći na otvaranju novih studija Televizije Rusija, predsednik Rusije je istakao da je, prema njegovom mišljenju, to pogrešna odluka, jer je zadatak diplomatskih službi da unapređuju odnose među državama, a ne da se mešaju u unutrašnje stvari drugih zemalja.

СИМО СПАСИЋ, БРАТ КИДНАПОВАНИХ – СВЕДОЧЕЊЕ – 1 ЈУН 2013

http://www.youtube.com/watch?v=0n7RDrj4xXY&feature=youtu.be

Soroš: Svet je blizu katastrofe, SAD će pogoditi klasni rat!

26/01/2012 – 15:52

Soroš: Svet je blizu katastrofe, SAD će pogoditi klasni rat!

Nisam tu da vas razveselim. Pred nama su veoma teška vremena, koja se na mnoge načine mogu uporediti s Velikom depresijom iz 30-ih godina, poručuje ovaj američki investitor

Poznati svetski milijarder Džordž Soroš izneo je sumorne procene prema kojima je u vremenima kao što su ova najvažnije opstati.

Nije trenutak misliti samo o zaštiti imovine, već i bukvalno izbeći katastrofu – rekao je Soroš u intervjuu za nedeljnik “Njuzvik” pred odlazak u Davos.

Tokom boravka na Svetskom ekonomskom forumu, Soroš će kritikovati evropske lidere koji znaju samo da “konstatuju situaciju, ali ne i da reše problem”.

– Ukoliko Merkelova i Sarkozi podgrevaju nade za pronalaženje spasa van kontinenta, greše. Bio sam skoro u Kini, i ona neće priteći Evropi u pomoć – ocenjuje Soroš.

On predviđa da će SAD uskoro pogoditi klasni rat, kao i da su, dok bes raste, pobune na ulicama američkih gradova neizbežne.

– Odgovor na nemire mogao bi biti gori od samog nasilja. To će biti izgovor za pucanje i upotrebu teškog naoružanja da bi se uspostavio red i zakon, što će dovesti do ekstrema koji vodi u represivni politički sistem – poručuje ovaj američki investitor “težak” oko devet milijardi dolara.

Iz svoje kancelarije na 33. spratu zgrade iznad Sedme avenije u Njujorku, on kaže da se svet suočava s najopasnijim periodom u modernoj istoriji – periodom zla.

– Nisam tu da vas razveselim. Pred nama su veoma teška vremena, koja se na mnoge načine mogu uporediti s Velikom depresijom iz ‘30-ih godina. Suočavamo se s opštim ograničenjima razvijenog sveta, koja prete decenijom stagnacije, ako ne i gorim od toga – prognozira Soroš.

On je ubeđen da, ukoliko dođe do kolapsa evra, postoji opasnost oživljavanja političkih konflikata koje su Evropu razarale vekovima, kao što su ekstremne forme nacionalizma koje se manifestuju kao ksenofobija, isključivanje stranaca i etničkih grupa.

(Telegraf.rs)